Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

понеделник, 21 февруари 2011 г.

"Мъдростта на душите велики по време на епохи безбройни" - Втора част


«Аз не вярвам във велики хора наложени от провиде­нието, повечето от политическите знаменитости притежа­ват тяхната популярност, поради някакви обстоятелства, които самите те не са очаквали.» - Бисмарк


«Не моите таланти и способности ме направиха велик, а обстоятелството, че моята майка беше метреса на Соулт, един от «300-те», които ми помогнаха.» - Бисмарк


Германският диктатор — евреинът Ратенау, пише: «Само 300 души, всеки от които познава другите, решават съдба­та на Европа. Те избират своите заместници от антуража си. Тези германски евреи имат в ръцете си всички сред­ства и начини да ликвидират формата на управление във всяка държава, която покаже «неблагоразумие».


«Аз мисля, че в тази страна съществува едно елитно общество и тъкмо то ръководи едно елитно правителство, което налага управление чрез шепа свои управници, тъй като не се доверява на други хора да движат неговото съществуване». - Роналд Рейгън

«Трагедията на войната е, че използва най-доброто от човека, за да го направи най-лошо.» - Емерсон

«Войната ме измъчва не затова, че умират хора, а затова, че хората, които въвличат други да умират, ще останат да живеят.» - Д-р Дуфи Бот

«Успехът на една война се определя от размера на вреди­те й». - Виктор Юго 

«Световната война, след следващата такава, ще се води с камъни». - Айнщайн

«Войната създава крадци, а мирът ги води на бесилката.» - Макиавели

«Да убиеш един човек е убийство, да убиеш милиони е статистика.» - Робърт Кенеди

«Всяка човешка смърт ме унижава, защото и аз съм един от това човечество». - Джон Дан

«В мирни времена синовете погребват бащите си: във войни бащите погребват синовете си». - Херодот

«Не хората са военолюбци, а техните лидери.» - Ралф Банч

«Ако вие сте видели само един ден война, ще молите Всемогъщия Бог никога да не видите това отново.» - Уелингтънският херцог

«Никога не е имало добра война или лош мир.» - Бенжамин Франклин

Малко са тези, които отглеждат цветя, много са тези, които желаят да ги откъснат, когато започват да цъфтят.

Хората говорят различни езици, докато техните сърца и чувства са едни и същи.

Силата на един владетел е създадена от неговия народ, нито един владетел не може да се издигне по-високо от своя народ.

В живота съществуват много игри, където комарджията — макар и сигурен, че няма никакви шансове — про­дължава да играе.

Истината е съвършена, тя няма две лица (страни).

Металите се прочистват с киселини и огън, човекът — чрез приключения и изпитания.

Половината от това, което пиша, е може би безсмислено за вас, но аз го казвам, за да може другата половина да стигне до вас.

Да повярваш на банкер, че ти отпуска заем, за да ти по­могне, е все едно да повярваш на зимата, че очаква с радост пролетта.

Голям певец е този, който може да изрази нашето мълчание. Как той би пял с пълна уста? Как той би вдигнал за благословия ръката си пълна със злато.

Вие не можете да изядете повече отколкото апетитът ви позволява. Другата половина от хляба принадлежи на друг.

Пътят до истината е най-късият, въпреки че изглежда дълъг. Необходимо е много време, за да се открие, но много по-малко, за да се измине.

В една гора всяко дърво е властелин над почвата, в която стои. В една свободна държава всеки човек е господар в своя собствен дом.

Една страна се хвали с добрите си пътища; друга — с добрите си закони; трета — с добрите си хора. Една добра държава притежава и трите.

Ако всички хора в света възприемат една и съща идеология, тази идеология неминуемо ще изчезне, защото няма да има за какво да се противоречи, хората ще станат безразлични.

Този, който създава един пост, е по-велик от този, който го заема. Следователно поданиците на една държава са по-важни, отколкото техния владетел, защото именно те са го създали.

Някои нации се наричат цивилизовани, защото са въо­ръжени и способни да произвеждат повече оръжия; дру­ги — защото са невъоръжени и безопасни.

Едно управление, наложено от политиката, винаги ще бъде слуга на политиците.

Печална действителност: докато днес много внимателно и нежно ти се помага да се качиш на седлото, утре седлото се поставя на твоите рамене.

Парите са средство за живот, който не трябва да бъде средство за пари. Щастлив е този, който ги печели и им се наслаждава, нещастен е този, който брои всеки грош.

Също като инструментите всички хора не са настроени еднакво; но както в един оркестър, те могат да се настроят със другите.


(следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар