Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

четвъртък, 30 декември 2010 г.

Вибрационният преход


            Мария Попова


Всички знаем, че живеем във време на много интензивни енергийни промени. Промените понякога са толкова интензивни, че човек често няма време да интегрира новата си вибрация и да се стабилизира в нея, а идва следващия вибрационен преход, който изисква нов енергиен ресурс. Така ще бъде известно време и това също го знаят повечето от нас, които въобще биха попаднали на тази статия, или на други подобни четива, но това, което ме накара да пиша за вибрационния преход въобще, (тъй като аз никак не обичам да се появявам в публичното пространство) не е за да кажа неща, които хората знаят или не знаят, а защото почти 100% от хората, които срещам, или идват на терапия при мен в този времеви отрязък минават през състояния основани на това.
И така – ето основните симптоми на вибрационния преход:
Усещане за празнота и умора, чувството, че нищо не е наред, липса на ресурс за каквото и да било, липса на концентрация, липса на смисъл, дълбока тъга и свръхчувствителност, а понякога също и физическа болка, или по-сериозно разболяване, от което няма и няма изход.

Какво представлява вибрационния преход:
Това по същество е промяна на вибрационната честота, в която дадена система функционира, а заедно с промяната на честотата се налага и преоценка, промяна на възприятието на реалността. Тъй като всеки създава собствената си реалност на базата на енергията, с която разполага, която пък от своя страна определя съзнанието, ценностите и системите от вярвания, чрез които се себеопределя и идентифицира, по време на този процес често се губи чувството за смисъл, понеже какъв смисъл има живота да се определя не от самия живот, а от човека във въплъщение, който избира сам какъв смисъл да придаде на своето битие. По време на вибрационния преход се случва нещо, което може да се оприличи на издърпване на килимчето на реалността и ценностната система изпод краката на човека, а резултата е – чувство за празнота и липса на смисъл. Аз нарекох това състояние еволюционна депресия, защото неговия двигател е необходимостта от еволюция, разширение и промяна, а един от основните принципи на депресията е – трудността на личността да се справи с някаква основна промяна в живота си. Основен принцип при депресивните състояния е липсата на енергия, заради която човек няма никакъв ресурс да преодолее случващото се и да продължи нататък. Не че начина, по който повечето хора живеят не предразполага към подобни липси - в общи линии системата на ежедневието във всяко едно отношение е организирана така, че да налага контрол разполагайки с почти целия ресурс на хората, в резултат на което те са в постоянна зависимост от нея и в постоянен недостиг на всичко. Това обаче е въпрос на личен избор и е възможно да се живее и различно, стига човек да е осъзнат за своята лична отговорност към собствения си живот и собственото си преживяване. Отговорността към нашия живот и собственото ни преживяване е най-голямата отговорност, която всеки от нас има, защото всичко е съзнание, ние също и това, което преживява някой е това, което преживява съзнанието чрез него. Отговорността ни към нас самите е отговорността към съзнанието, което представляваме и всяко нещо, което минава през нас е материал, който даваме за обработка на съзнанието си и който става базата, на която се основават нашите опит и еволюция. Ние можем да оказваме подкрепа на другите и по този начин да повлияваме тяхното преживяване, но независимо от всички външни действия, които ние бихме могли да извършим за да подкрепим някого в неговия процес, всеки сам избира как да преживява нещата по силата на своя опит и съзнание, както и заради правото на свободен избор. По време на вибрационния преход старата реалност вече не е функционална, а новата още не е определена и фиксирана. От там идва силно чувство за несигурност и ума, който се нуждае от упорна точка започва трескаво да търси информация, с която да влезе в някакъв резонанс и да си изгради нужните структури, на които да се опре и да осмисли и оправдае случващото се. За това в тези моменти четенето на книги, гледането на филми и въобще – получаването на всякаква информация, която може да стане упорна точка е подходящо. Колкото по-голяма е вибрационната разлика между старото и новото състояние, толкова по-труден е прехода и толкова повече енергия се изисква, за да се премине през него. В процеса цялата налична енергия на човека се мобилизира, за да го премести в новата честота и ако той не разполага с достатъчно и качествена енергия, на практика се оказва с почти никакъв ресурс за ежедневието си. Ако от друга страна нивото на съзнание е ниско, тогава прехода се преживява доста събитийно, защото ниските нива на съзнание не разполагат с необходимата енергия за прехода, нито с излишна енергия, чрез която да се осъзнае процеса. Тук трябва да кажа, че нашата нервна система изразходва около 75% от целия ни наличен енергиен ресурс, за да работи добре и ако няма достатъчно енергия за нервната ни система, на нея й се налага да си краде от енергията, необходима за работата на мозъка. Помислете само колко енергия е нужна на нашата нервна система заради това, че живеем както се живее в град - сред шума на коли, аларми, климатици, телевизори и мобилни телефони, разни други системи, които постоянно произвеждат фонов шум от нискочестотни вибрации, които понякога дори забравяме че чуваме или не чуваме въобще, насред едно свръхдинамично ежедневие, което постоянно натоварва всичките ни сетива със звуци, визии, миризми и напрежение и за което плащаме със цената на живота и еволюцията си... На нервната система й е нужна енергия за да обработва всяка подобна единица информация. В подобна среда човек и нищо да не прави може да се измори до крайност, а това е само по отношение на тези неща. Колко още енергия изразходваме, просто заради това, което сме докато минаваме през собствения си опит - заради начина, по който общуваме, заради емоционалните катастрофи в отношенията ни, заради начина, по който се храним и т.н... е, а като дойде и един великолепен и мощен вибрационен преход се случва какво?...
Проблема не е че не разполагаме с достатъчно енергия по принцип, а че използваме ресурсите си неразумно и влизаме в твърде големи и необмислени енергийни разходи, които са преливане от пусто в празно и които освен осъзнаването за начина, по който се саморазрушаваме, което понякога ни носят не водят до нищо добро... Всъщност, при едно добро енергийно счетоводство и ако човек е осъзнат за енергията си ще види, че не му трябва чак толкова енергия за ежедневните му нужди и че му остава много, ама наистина много енергия, която може да използва за разгръщането на различни други потенциали. Ех, това важи за всяка област на живота, това с енергията е просто още един пример за неразумност.
Човешкият организъм е устроен така, че може при съответните обстоятелства да минимизира потребностите си до степен да работи само толкова, колкото е нужно да се поддържа живота в него, но това са неговите механизми за оцеляване. Що се отнася до съзнанието, за да има разширение и развитие е нужна допълнителна енергия и тук влиза в сила кръга – енергия-съзнание (когато се издигне енергията се разширява съзнанието, а когато се разшири съзнанието се издига и енергията). Понякога с малко чужда помощ хората успяват да извисят енергията си без обаче да се доведе до осъзнаване самия процес, а ако няма осъзнаване, постигнатото енергийно ниво не може да се задържи и след като падне не може да се постигне отново. Ако обаче има осъзнаване, дори ако или когато енергията падне до по-ниска вибрационна честота, съзнанието може да я възвърне обратно, тъй-като няма начин да се раззнае нещо, което вече е осъзнато – то може да се забрави временно, но не и да се раззнае. Ако на една система енергията й стига само за да поддържа основните си функции на живот и оцеляване, съзнанието не може да се разгърне. Ако обаче организма има достатъчно енергия за нуждите си, цялата излишна енергия се пренасочва към разширяване на съзнанието, така че в случаите, когато има излишна енергия, тя създава възможности за работа с допълнителни потенциали, които биха разширили и разгърнали възможностите чрез съзнанието. Знам, че не казвам нищо ново. Тук целта ми е да опиша вибрационния преход и причините да е толкова труден за някои от нас, а също и как можем да си окажем подкрепа при подобни обстоятелства.
И така – при ниските нива на съзнание вибрационния преход се преживява много събитийно, защото те не разполагат с достатъчно енергия да преминат хармонично през промяната. Като не разполагат с енергия не могат да осъзнават ясно случващото се, което налага събитийна проява, чрез която те могат да отработят остатъчна болка, да осъзнаят нефункционален модел, да освободят блокирана енергия и да преминат в нова вибрационна честота. При високите нива на съзнание събитийността е много по-вътрешен процес, тъй като те разполагат с повече енергия и тя им дава възможност да отработват осъзнато съответните неща още на психо-емоционален план, преди да са се материализирали. Това също спестява доста ресурс, тъй като за материализирането и отработването на болезнено състояние или блокаж през физическо събитие е нужна доста енергия.

От всичко до тук може да се направи следния извод: по време на вибрационен преход, едно от най-важните неща е, наличието на достатъчен енергиен ресурс, за да може преходът да се извърши възможно по-безболезнено и хармонично. За това са нужни всякакви подходящи източници на енергия и тук могат да свършат доста добра работа неща като:
ПОДХОДЯЩА МУЗИКА (звука лесно влиза в резонанс със състояния, или различни честоти в нас и това помага да се доведе процеса до съзнанието, а щом енергията се доведе до състояние на осъзнаване вибрационния преход е завършил).
АРОМАТИ (може да използвате масла или ароматни пръчици в зависимост от това, кой аромат ви привлича и вдъхновява в момента. Ароматите влияят на нервната система, а ако те са свързани по някакъв начин с нещо в нас извикват на повърхността енергии, които могат да бъдат разпаднати, или интегрирани правилно в последствие. Много е подходящ ароматът на сандалово дърво – сандаловото дърво е вибрация, която разрушава стари структури и по този начин помага да се мине през трансформация на състояние или енергия. Друг подходящ аромат е ароматът на евкалиптовите пръчици – те помагат за по-лесно изразяване и освобождаване на болезнени емоции).
ОГЪН (огънят помага за разпадането на стари остатъчни енергийни структури, които са част от предишната ви вибрация и които в момента блокират енергия, от която имате нужда. Когато се освободи остатъчна енергия блокирана в някакъв болков модел или спомен, тя се присъединява към капацитета с който работите и се превръща в интегрирано осъзнаване, а това помага да приключите процеса по вибрационното преместване. Тъй като е трудно в домашни условия да си напали човек истински огън и свещите вършат работа и аз никога не оставам без свещи, въпреки че много бих се зарадвала на камина, на пример).
СЪН – ако ви е възможно увеличете времето си за сън, той е най-добрия източник на енергия, тъй като помага на нервната система да се възстанови. Пийте и повече вода и се движете повече, ако ви е възможно – движението помага на новата вибрационна честота да се интегрира и ако имате ресурс би било добре да спортувате или поне да ходите повечко пеша. Това има отношение и към нервната ви система, защото има два дяла в нея – симпатиков и парасимпатиков, които при липса на двигателна активност се разбалансират, а това прави връзката с тялото неясна и става причина и за други болезнени състояния. Много е важно да имате достатъчно енергия за работата на нервната система и е много важно нервната ви система да е в изправност, защото ако не е, при разширение на енергийния потенциал тя ще дава болезнени смущения и няма да ви позволи да продължите нататък, а също и ще поглъща цялата ви налична енергия, за да се справи с проблема си. Използвайте всички други източници на енергия, за които се сетите, като медитация, разходка в природата, правилно хранене, Рейки или други методи за енергийно зареждане и т.н. Лично аз установих, че Бах терапията работи великолепно с този процес, защото есенциите сами по себе си са хармоничен енергиен източник, но освен това те и изграждат енергията по начин, който напълно съответства и подкрепя процеса на вибрационния преход. По време на вибрационен преход тялото често се нуждае от повече грижи, не го пренебрегвайте. Възможно е също да имате потребност да се освободите от старите си вещи или дрехи – това също е нещо, което ако пуснете ще освободите енергия за процеса си. Ще се появяват и остатъчни спомени свързани с неприятни, болезнени или тъжни преживявания – те са отиваща си болка и не трябва да правите нищо по въпроса – само да приемете случилото се, да позволите на чувствата си да бъдат каквито са, позволявайки на болката да премине през вас без да й се съпротивлявате, да сте там и да присъствате на 100% в любов, разбиране и приемане за себе си, докато това се случва, защото по този начин старата ви болкова емоционална структура се разпада, а освободената енергия става част от новото ви осъзнаване. По време на вибрационния преход има много хаотични състояния и е разумно да не се взимат важни и сериозни решения за бъдещето в такъв момент, тъй като решение взето в такова състояние може да се окаже трудно и нефункционално след това. За това е добре да помните, че щом сте тук значи е сега и нищо друго няма значение в този момент, защото в този момент и без друго нямате ресурс за да предвидите как ще протече живота ви през следващите 10 години.

Един ден ми се обади една приятелка и каза, че сигурно полудява... “Не” – казах й, “във вибрационен преход си”. Исках да я успокоя и заради нея намерих думи да обясня какво се случва по време на този процес. Сега мога да направя това за много други и съм благодарна за този дар. Важно е да се грижим за себе си и да си водим правилно енергийно счетоводство, това много помага, когато нашия свят се разпада, за да сътворим нов свят, когато сме някъде между реалностите и сме сигурни само и единствено в това, че няма нищо сигурно, но дори и това няма значение в този момент... Съзнанието ни търси разширение, съзнанието е господаря, а личността ни следва неговата воля, за да може после да бъде инструмента на проявление. По време на вибрационния преход съзнанието търси повече свобода, за да може да работи с по-големи потенциали и всеки избор, който ни носи повече свобода може да стане упорна точка, която да се превърне в център на новата ни реалност. За да стане това, трябва енергията, която поддържа старата реалност и всичките й вече нефункционални модели да се освободи, а това е един дълбок процес на разпадане и трансформация на структури от всякакъв вид, на представи, илюзии и вярвания.
По начало процеса започва именно защото съзнанието се опитва да се настрои към нова честота и това вкарва цялата система във вибрационен конфликт между новото и старото, в който за да можем да се фиксираме в новата реалност, трябва да разпаднем структурите на старата и да освободим енергията си от нейната власт. Когато в процеса се натрупа критична маса освободена енергия, енергия, която е преминала в новата вибрационна честота, моментите на просветляващи осъзнавания стават все по-чести и по-големи и когато това започне да се случва, то е индикация, че процеса на интегриране е към своя край. Много скоро започва да се усеща нов център, около който се структурира целия ни живот, а тези просветляващи осъзнавания се превръщат в искрата на ново вдъхновение и смисъл, с който битието ни отново придобива привлекателност и света започва да изглежда по съвсем различен начин, не защото се е променил, а защото ние вече виждаме всичко от различна честота и с различно съзнание, вече имаме нови цели и ресурс, със който да ги реализираме.
Не знам нужно ли е да споменавам, че вибрацията на планетата се променя много мощно през последните месеци и при това положение, ако ние не променим вибрационната си честота в съответствие със земните промени сме във вибрационен конфликт, който ни носи болка. Ето за това грижата за себе си, енергийното счетоводство, отговорността към собственото ни преживяване и живот, поддържането на добро енергийно ниво и като количество, и като качество на енергията, любовта и състраданието към собствения ни процес са едно от най-важните неща в този отрязък от време, за да сме в хармония. Ние сме тук така или иначе. Дошли сме по това време, защото сме решили, че можем да направим този изключително тежък вибрационен преход. А вибрационните преходи стават все по-чести и по-сериозни. Лично за мен, а виждам че и за хората, с които работя този последен преход беше най-тежък, а като свърши имах само около седмица почивка до следващия... Вибрационния преход е дар, защото когато сме в никъдето, когато сме неопределени и нефиксирани в новата си честотна реалност имаме много и големи възможности, стига да имаме енергия да осъзнаем това и да ги изберем осъзнато, като следваща цел на проявление. Това, което най-много ме подкрепи по време на моя процес бяха духовните ми водачи. Всяка вечер, когато заспивах ги молех да ме прегърнат и да си почина в тяхната енергия замалко, а на следващата сутрин имах енергия да се събудя и да мина през деня си малко по-балансирано и с много повече приемане, грижа и обич. Не забравяйте този ресурс – всеки от нас може да получи много подкрепа от духовните си водачи, от ангелите пазители, от висшия си аз и от още много съзнание, което е част от нас на по-висшите нива на проявление и което е тук за нас, когато се нуждаем от допълнителни ресурси, стига да си спомним защо сме тук, че сме едно и че не сме сами. Не забравяйте също, че съзнанието винаги се стреми към свободата и всеки вибрационен преход идва, за да можем да преживеем повече свобода и повече от това, което наистина сме.

Няма коментари:

Публикуване на коментар