Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

петък, 21 октомври 2011 г.

Плеядите - ИГРАТА НА ТВОРЕНИЕТО


Една приливна вълна от светлинно кодирана енергия, излъчваща се от центъра на галактика Млечния път, прониква в новите територии на пространството, през което понастоящем преминава вашата слънчева система в многобройни нива на реалността. Космосът е богат с живот и съзнателно напреднали цивилизации разпределят своите познания и постижения през полето на творението, като използват светлинните честоти като носещи вълни за информация. Масивните вливания на непрекъснато нарастваща космическа радиация носят шаблони и кодове за мирни и подкрепящи решения на вашите глобални предизвикателства, разкривайки на човечеството едно огромно разбиране на замисъла на творението. Веднъж избрани, тези кодове могат да повишат човешкото съзнание и да вдъхновят и разрешат бушуващите конфликти във връзка с идеи, които сега разделят човечеството посредством актовете на война, алчност и тирания. Разпространението на хаоса и объркването в световното общество всъщност стимулира човечеството да се събуди за по-висш ред на ценности. Вие сте по-силни, отколкото си мислите и като имате това предвид, трябва да позволите на мултивселената да ви дари с нещо още по-велико, отколкото онова, което можете да си представите. 

Докато се върти около своята наклонена ос, Земята е като рядък безценен скъпоценен камък, излъчващ своя блясък в дълбините на пространството и времето. От вашата позиция на Земята, Слънцето и Луната изглеждат еднакви по размер, но в действителност Слънцето е като плажна топка, а Луната – като зрънце пясък. Точното позициониране на Земята, Луната и Слънцето позволява периодичността на лунните и слънчеви затъмнения, които оказват проникващо и мощно влияние върху цялата система на природата. Затъмненията следват точни цикли, които методично разрушават нормалния ритъм на добре установените шаблони на взаимоотношения между дневната светлина и мрака. Затъмненията инициират енергия, като стимулират нови нива на интензивна свързаност; в основата си, те разбъркват картите на осъзнатостта. Накланянето на земната ос към слънчевата орбитална равнина води до смяната на сезоните; колкото повече се отдалечавате от екваториалните зони, толкова повече се повишават температурите и съотношенията между светлината и мрака. Вашето тяло заяква, когато е изложено на слънчева светлина; цялата система на природата функционира на основата на импулсна светлинна вибрация. Пролетното и есенното равноденствия се признати като носещи древния код за балансиране на Земята и на всички намиращи се на нея създания. Два пъти всяка година слънцето се появява направо отгоре в екваториалните зони, създавайки равномерно разпределение на дневната светлина и мрака в Северното и Южното полукълба. Това очевидно равновесие между часовете на дневната светлина и мрака е като космически бутон за промяна, който подравнява отново и обновява както системата на природата, така и тази на човечеството. Вашето тяло заяква, когато е изложено на слънчева светлина; всъщност, цялата система на природата функционира на основата на импулсна светлинна вибрация. Информацията се разпределя като светлинни честоти така, че докато дневната светлина намалява или нараства, вашето съзнание бива дълбоко повлияно. При наличието на по-малко светлина през есента и зимата, вие естествено пътувате по-далеч навътре, за да размислите върху и оцените отново своето място в играта на творението, която е свързана с управлението на енергията във всеки аспект на космоса. Когато светлината нараства, вие сте естествено по-привлечени към своето сексуално обкръжение като място за игра, съзидание и иницииране на дейности. 

Всяка година пролетта носи изпълнението на обещанието на природата за обновление. Докато земята се събужда от зимния покой, вие също се събуждате. Клетките на вашето тяло чувстват ускоряването на светлината и реагират като смушкват вашето съзнание да се протегне напред в реалността, да предприеме действия във връзка с идеи, над които сте размишлявали през тихите зимни луни. Вашите клетки знаят, че едно повишаване на светлината представлява възможност за растеж и разширено осъзнаване. Всяка пролет вашето тяло бива стимулирано да се свърже с нови светлинни честоти, да срещне и се синхронизира с по-силните и да ги интегрира във вашия личен клетъчен склад на познанието. Вашето съзнание се разширява заедно със светлината, защото светлинните честоти, които проникват във вашето тяло на податомно ниво, са кодирани със символи носещи нова информация. 

Мултивселената поддържа контакт с всички измерения и версии на реалността посредством елегантна мрежа от взаимно свързани електромагнитни честоти. Докато часовете на дневна светлина се удължават, вашите чувства се подновяват и - също както растенията - вие се учите да се напасвате към атмосферните промени, които включват нови нива на чувствителност към високо спектърната радиация носена от светлината. Радиацията е енергия, която се излъчва като частици или вълни, придвижващи се навън от своя източник. В космоса енергията, излъчвана от едно тяло, се излъчва като дължини на вълните в електромагнитния спектър през средата на пространството, за да бъде абсорбирана от друго тяло. От земна гледна точка, честотите се измерват в херци, показващи с колко цикъла в секунда енергията се движи по продължение на една дължина на вълната. Колкото по-висока е честотата, толкова по-къса е дължината на вълната; вълновите форми с по-високи честоти карат по-слабите честоти да се присъединят и резонират с тях – както лозовите пръчки се сплитат заедно, за да се изкачат по едно дърво, с цел да си осигурят повече светлина. Вие сте космическа сила създаваща своя собствена форма на радиация посредством своите мисли и чувства. Хората по цял свят стават все по-чувствителни към влиянията на повишаването на енергията от космическата радиация. Да живееш на Земята в това време включва да научаваш как да управляваш енергията от гледна точка на физическото тяло. Приемането на непрекъснато нарастващото масово осъзнаване, че мисълта създава реалността, е основата за трансформацията на съзнанието и духовното събуждане на човечеството. Макар, че други форми на Космическа интелигентност предлагат своята по-висша мъдрост, за да ви помогнат да преминете през тези времена, на вас е възложено да се издигнете над проникващата всичко тирания на страха, като приложите силата на своя съзнателен ум, за да създавате своята реалност. 

Вие сте космическа сила, създаваща своя собствена форма на радиация посредством своите мисли и чувства. Точно както другите предлагат помощ на вашия свят, онова, което научите и постигнете вие тук във физическата реалност създава вълни като честоти на вдъхновението в полето на творението; а някои реалности очакват вашия принос. Вашите лични и колективни постижения дават значителен принос към всички реалности; вашите победи са дарове, които осигуряват честоти на версията на човечеството за духовна трансформация. Постоянният прилив на интензивна космическа енергия ще активира нови степени на емоционална осъзнатост и изражение, които ще продължат развитието на вашата психическа чувствителност; тези енергии ви стимулират да достигнете ново разбиране на себе си по отношение на своята сила да създавате онова, към което насочвате своята енергия и внимание. Освен това е важно и да помните, че да закотвите кодовете за разширена осъзнатост във физическата реалност вие не само трябва да поддържате равновесие във всички аспекти на живота, а трябва и да бъдете осъзнати за начина, по който се държите. 

Слънцето е управителя на вашата слънчева система; животът, какъвто го познавате, се нуждае от орбита светлина, за да процъфтява. Необичайната и безпрецедентна слънчева дейност ще продължи да доставя интензивни високи радиационни честоти към вашия сектор на творението през наносекундата. Тези предавания променят тъканта на физическата реалност. Космическата радиация оказва мощно влияние върху вашето тяло поради това, че по-голямата дейност н небесата стимулира общуването на клетъчно ниво. Космическата енергия взаимодейства с вас и вашата версия на полето на творението като копае през слоеве от шаблони в ДНК, които са били кодирани чрез натрупване на възприятия от поколения предци. Енергията може да подреди отново вашите възприятия, поставяйки ги в нова перспектива, където вие по-лесно можете да разплетете всеки само-разрушителен емоционално поведенчески стереотип – като чувството, че си жертва или страха, омразата и отмъстителността и насилието – като виждате и разбирате целта на тези чувства, както и на свързаните с тях събития от една по-широка, взаимосвързана картина на причината и следствието. Да изоставите безкрайната отегчителна верига от повторения на пътя на лишаването от сила, вие трябва да направите избор, а след това съзидателно да си представите своето собствено излизане. 

Вътрешното пространство и структура на вашите атоми са сравними с огромното разширение на небесата. Точно както външното пространство е изпълнено с проблясващи звезди, на податомно ниво вашите вътрешни дълбини са изпълнени с примигващи шаблони на светлина. Космическата радиация пътува дълго по електромагнитния спектър, носейки кодирани шаблони на енергия, които са като карти и отпечатъци за локализирането и изграждането на вероятни реалности. Докато тези мощни честоти се свързват с вашите клетки, вашата нервна система преобразува космическите сигнали в електрическа енергия, доставяйки послания както към вашия мозък, така и във вашето тяло. Клетъчните рецептори приемат тези честоти, които след това преминават през клетъчните мембрани, за да се скитат из дълбините на податомното вътрешно пространство. Те се стрелкат навън и навътре от тази вътрешна реалност като метеорен дъжд, прелитащ на фона на кадифено-тъмното нощно небе. Точно както думите са символи за идеи, така тези мигащи светлини са символи, които носят кодовете и шаблоните за изобилие от вероятни избори и възможности за усилването на физическата реалност; зависи обаче от вас да изберете кодовете, които въплъщават пътя на зареждането със сила. 

Кодовете и шаблоните предлагат инструкции, които клетките могат да използват, за да поддържат вашето тяло на по-високо ниво на осъзнатост така, че да можете да се адаптирате към огромните социални промени и промените в околната среда, които характеризират тези времена. Клетките разчитат обкръжението; всичко бива идентифицирано от клетката като вибрационна честота. Енергията на жизнената сила всъщност е в обкръжението и преминава през клетките, като предлага неограничен набор от потенциални избори. Вашите гени са програмирани да реагират на стимули и докато новите кодове преминават стремително през тялото, вашето ДНК може да се играе като на табло с електронна верига с различни сигнали, декодирани и преведени на податомно ниво. Слънцето, заедно с поддържащ персонал от други космически сили, играе водещата роля по време на тези времена на трансформация като доставя честоти, които вашето тяло, вашите клетки и вашия съзнателен разум могат да използват за усилване на вашия живот. Докато вашата цялостна слънчева система преминава през нови области на пространството, слънцето превежда постъпващите кодове на съзнанието, а след това щедро ги разпръсква по цялата система. Вашето тяло е във висша степен възприемчиво към светлинните честоти, които нося кодирани инструкции за преминаването през тъканта на многоизмерната реалност. Помнете, за да преживее уникалните качества на физическата реалност, вашият духовен аз владее едно физическо тяло, което всъщност е сложно устройство за разчитане на кодове за анализирането на околната среда. Вашето тяло е във висша степен възприемчиво към светлинните честоти, които носят кодирани инструкции за преминаването през тъканта на многоизмерната реалност. За разлика от вашия съзнателен разум, клетките, молекулите, атомите и податомните частици функционират с интелигентност, която не се ограничава от линейното време. Вашето ДНК е гравирано с натрупване на възприятия на древните и спомени от други животи, които служат като основа, върху която да се изгради ваша физическа идентичност. Една вътрешна система за комуникация поддържа вашите органи, продължителността на вашата памет и вашата способност да се движите и функционирате. И едновременно с това, тя осигурява достъп до и поддържа множество общувания, които оказват влияние върху вашата настояща реалност. 

Всяка гледна точка за времето може да бъде повторно интерпретирана, когато се погледне от друга гледна точка. Една нова визия на миналите, настоящите и бъдещите събития създава алтернативен маршрут по който съзнанието да се движи, проучва, разширява и изцелява. Въпреки, че участвате в живота вярвайки, че сте напълно осъзнати за онова, което се случва, едновременно с това други аспекти на вас самите съществуват едновременно с вашето съзнание. Тези други аспекти са по-осъзнати по отношение на вашата многоизмерност, отколкото вашия съзнателен разум и са в състояние да работят извън вашето тяло, използвайки същите клетки, същите молекули и същите органи просто като се адаптират към една различна честота. Те могат да възприемат легитимни перспективи на реалността, за които вие и другите части на вашето аз може да нямате никаква представа. 

Вашето тяло винаги функционира като многоизмерно разчитащо кодове устройство. Кодовете на съзнанието танцуват през вакуума на вътрешното и външното пространство с цел ускоряване и оформяне на реалности с енергийни шаблони. Шаблоните са символи и знаци за проучване на съзнанието – като маркерите на картата; те посочват пътя към различни космически кръстопътища от енергия, където реалностите се сливат. Постъпващите кодове ви стимулират съзнателно да оцените повторно своите идеи за себе си и да възвисите своето мислене над и отвъд своите самоналожени ограничения, както и онези, които са ви натрапени от все още отричани фракции от обществото. За да бъдете напълно актуализирани, кодовете трябва да бъдат избрани и интегрирани от вашия съзнателен разум. 

За няколко момента отпуснете език, разделете челюстта си и съсредоточете своето внимание върху своето дишане. Докато четете, прочистете гърлото си, изправете гръбнак и отворете предния край на своя гръден кош като завъртите рамене назад, подравнени с вашия гръбнак. Сега използвайте въображението си, за да визуализирате изпълнен с жизненост прилив от златни спирали от енергия, танцуващи по своя път във вашето тяло, докато вдишвате кислород и изпълнена с жизненост енергия дълбоко до дъното на своите бели дробове. Съзнателно следвайте чувството за разширяване и свиване на вашите дробове и на движението на вашата диафрагма навън и навътре. Представете си златните спирали от енергия, преминаващи лесно през вълните на своите бели дробове, за да обогатите своето кръвообращение с най-новите космически кодове на съзнанието. Докато продължавате да дишате дълбоко и ритмично, насочете своето съзнание във вътрешния свят на вашето тяло, за да прецените версиите на реалността, където участват вашите клетки, молекули, атоми и податомни частици. С кого или с какво общувате? Използвайте дълбоките ритми на своя дъх, за да се свържете със своите клетки; позволете на своите клетки да ви покажат какво знаят. Повишеното осъзнаване е основано на способността да прочитате и разграничавате символите, да разпознавате значимостта на шаблоните и циклите. Както във вътрешните, така и във външните светове, разширеното осъзнаване е основано на способността да прочитате и разграничавате символите, да разпознавате значимостта на шаблоните и циклите посредством наблюдение. Символите са интерфейсът между полето на творението и съзнанието. Символите са начин за маркиране на полето със значимост. Когато обръщате внимание на танца на фините енергии, реалността се променя посредством въвеждането на вашето съзнание. Вашите възприятия кондиционират тъканта на реалността, за да осигурят съответствието й с вашите очаквания; когато тласнете своето мислене към преживяване на нови реалности, вие създавате нова мисъл форма на осъзнаване, която носи вашето намерение в податомните нива и се опитва да се свърже с подходящите вероятности. 

Природата на вашата реалност изобилства със значения. Всичко във вашия свят е високо символично; символите изразяват и отключват по-широки идеи. Вие сте символично представяне на своята вътрешна идентичност. Вашето тяло съдържа високо структурирана карта на преплетените взаимно енергийни сили; линиите на дланите на вашите ръце, ходилата ви, очите, структурата на лицето, формата на тялото, начинът по който стоите, говорите и се движите, носят огромно количество информация за това кой сте. Вашият специфичен почерк и начинът, по който оформяте буквите на азбуката, вашата астрологична дата на раждане и нумерология, предлагат едно по-задълбочено проникновение в слоевете на намеренията, с които си играете в играта на творението. 

В настоящата световна култура един изпълнен с предизвикателства аспект на играта на съзнанието в триизмерната реалност е бил да забравите, че сте част от полето на творението. Трябвало е да прекъснете връзките си с други нива на реалността, да бъдете отделени от своята по-висша идентичност и да ви се струва, че не знаете подробностите на по-обширния план на съзнателно ниво. Макар, че съществуват множество начини да играете полето, наистина може да бъде трудно и изпълнено с предизвикателства да изглеждате отрязани от своята по-висока осъзнатост на своя висш аз. При все това, вашият висш аз все още работи с вас, за да картографира позитивни, изпълнени с цел вероятни реалности от място, където времето е спряло. Колкото по-опитни сте при разпознаването на шаблони в символите на триизмерната реалност, толкова по-бързо се учите да установявате отново контакт със своя висш аз, по този начин отваряйки и активирайки кодовете за нови нива на подкрепящите живота поддържащи вероятности. 

Помнете, съзнателната мисъл е мощна сила; тя създава вълни в реалността отвъд вашето перцептивно осъзнаване, оказвайки влияние върху физическата материя и върху други слоеве на живота. Докато част от вашата идентичност е устойчиво фокусирана в настоящето, съзнанието на податомно ниво преживява творението като не-локално, тоест, няма стени или граници за отделяне на пространството и времето. Не-локално означава, че си едновременно навсякъде – всеприсъстващ в творението – и ето защо вашите клетки притежават способността за предварително познание. Всеки момент е важен, защото съдържа неизказани вероятни избори; поради това вие трябва да поемете пълна отговорност за всеки момент. Вие всъщност избирате вероятните версии на реалността така лесно, както избирате храна от рафтовете на магазините за хранителни стоки. Всяко потенциално решение, пред което се изправяте, създава водовъртеж от енергия – една точка, където потенциалните реалности се подравняват, очаквайки избор. Всеки път, когато вземате решение, вие избирате личен водовъртеж от енергия, за да усилите своята версия на света. Когато вашият разум е ясен и вашето тяло работи с оптимално здраве, много по-лесно е да фокусирате своето внимание на версията от реалността, която съзнателно избирате да заемете. Способността съзнателно да фокусирате своето намерение и енергийно да избирате това, което искате, е знакът за събудения ум. 

Когато избирате и насочвате своите мисли с ясни намерения, вие всъщност настройвате своето внимание към специфично показване на реалността, сякаш настройвате копчето на радио към определено предаване. Намерението създава вълни отвъд настоящето в миналото и бъдещето, защото мисълта не е ограничена от пространството и времето. В по-широк смисъл, мислите свободно проучват не-физическата мултивселена, създавайки нови реалности във всеки момент от миналото, настоящето и бъдещето. Новите събития могат да се случат във “всяко време” и във всяко “сега” е ангажирано в създаването на нови версии на себе си. Вие правите избора и винаги имате избор. Мултивселената е в постоянно движение, търсейки да намери идеалния баланс, за да подкрепя и поддържа всяка част от себе си. Както сега напълно осъзнавате, част от вашето предизвикателство е да събуди вашата перцептуална осъзнатост за една много по-висша цел на живота. Вие не сте заседнали или обречени с оглед версията за реалността на страшния съд – реалността е обновявана и избирана наново от всеки във всеки един момент – и ще бъде мъдро да запомниш това, скъпи приятелю. Вашите предци са били способни да преминават през реалността с начини и средства, които повечето хора на съвременния свят са забравили. Вашите предци в далечното и скорошното минало са били способни да преминават през реалността с начини и средства, които повечето хора на съвременния свят са забравили. Почти цялата писмена история е била пречистена от очарователните аспекти на живота включващи преживявания с паранормални версии на реалността. С времето човешките същества са били накарани да повярват, че те са нещо по-малко от онова, което всъщност са. В други времена хората са били по-способни да плуват с реалността просто заради удоволствието от това. Те познавали радостите от проучването на не-локалното съществуване и били способни да активират ДНК-кодовете, гравирани с цел да ги върнат обратно към тяхната домашна гара. Те знаели своето място във времето, но не се ограничавали с него. Те не се нуждаели от технологиите, които днес са им необходими за да отидат на Марс, нито имали нужда от метеоролози, за да предсказват предстоящите бури. Хората можели да пътуват из космоса и да проучват своята по-велика реалност; Маите знаели за черната дупка в центъра на галактика Млечния път, при все това от гледна точка на съвременните астрономи това е по-ново откритие. 

Вашите предци знаели, че техните сетива са свързани с взаимодействието с природата и когато искали някой да гледа децата им, те били в състояние да създадат енергиен вихър около някое любимо дърво. След това можели да вървят из горите и полята и същевременно да общуват с дървото, а дървото използвало своята собствена енергия в сътрудничество с майката и бащата и гледало техните деца. Някога хората знаели, че системата на природата е една необходимост на живота и те използвали познанието, за да заредят себе си със сила за оцеляване и преуспяване в сътрудничество с природния свят. 

Една от най-разрушителните битки за контрол на човешкия разум започнала преди хиляди години, когато организираните религии искали да отклонят хората от тяхната свещена връзка с природата, като ги убедили да “се прекланят пред боговете” изграждайки сгради, които имитирали величието на природата. Много по-късно, с Индустриалната революция на 1700, едно още по-голямо изместване разделило хората от природата. Ускорените темпове на икономически промени довело до появата на фабрики в градовете, които на свой ред довели до драстично повишаване на хората, напускащи провинцията, за да търсят градски живот. Лудостта и лошото здраве ставали толкова по-общи, колкото повече хората губели своята връзка с природата и след това изгубвали и своята способност да познаят разликата между един времеви поток и друг. 

Едно натрупване на стремителни социални и културни вярвания, ограничаващи пределите на времето и пространството, ви разединили от преживяването на пряката връзка с природата. Получилото се в резултат системно объркване във вашето клетъчно електро-табло се е превърнало в пагубно за духовното израстване на човечеството. По това време цялото човечество било дълбоко потопено в изпълнението на съдбоносно масово споразумение за възстановяване на способността на физическото тяло да разчита кодове. Като предявите претенции за своите вътрешни способности да местите своята съзнателна осъзнатост по полето на творението, вие ще преживеете прякото познание и ще бъдете в състояние да познаете разликата между истината и измамата. Вие трябва да предявите претенции за тези способности да достигате отвъд пределите на физическата реалност, за да разберете силата и намерението на силите, които отправят към вас предизвикателството да се събудите. 

Докато междинното объркване в света се усилва, политическите и сексуални игри се използват за преднамерено объркване, деморализиране и разделяне на човечеството на противоположни фракции. Привидно безкрайната приливна вълна на военната пропаганда и преграда от двуличие, с цел да се програмира човешкото съзнание, ще продължат да предлагат версия на реалността изпълнена с лоши предчувствия за страх, безнадеждност, обреченост и отчаяние. Макар, че политическото управление на вашата планета сякаш излиза от контрол; от една по-висша перспектива, пищната напаст от лъжи и измами стимулира вашата нарастваща осъзнатост да се събуди за своята истинска духовна идентичност, докато вие заемате човешка форма в тези времена на бурна трансформация. Докато духовният здрав разум преобладава, дневен ред, разчитащ на основани на страх взаимоотношения не би могъл да обхване един събуден ум. Съзнателната осъзнатост, скъпи приятелю, е ключът към разкриването на загадките на мултивселената. И като хобитите, откриващи своята сила по време на пътуването си до Средната Земя, вие също ще откриете колко силни всъщност сте. Вие интегрирате космическите енергии с цел възстановяване на функцията на специфични кодове на съзнанието в рамките на човешката форма. Физическата реалност е основана на съзидателен процес. Концепциите, които споделяме с вас по това време имат за цел да освежат вашата памет и да ви напомнят за вашата сила да осъществите промяната във физическата реалност. Време е да активирате своето въображение, да изясните своите намерения, да фокусирате своята енергия, да предприемете действия и да очаквате резултати. Вие интегрирате космическите енергии с цел възстановяване на функцията на специфични кодове на съзнанието в рамките на човешката форма. Вие трябва да реагирате на разширяването на своето поле от възможности и да вярвате на своята сила в схемата на творението. Една много по-широка рамка на съзнанието подкрепя позитивната версия на реалността, в която вие се съгласявате да участвате. Една честота встрани, интелигентни форми наблюдават, взаимодействат и сътрудничат и поддържат вашата версия относно онова, за което сте на разположение и онова, за което не сте; така ще бъде много по-лесно да приемете живите обновявания от страна на подходящите космически енергии и да избягвате да компрометирате своя телесен компютър с така наречените гадни ниско-вибрационни бъгове. 

В тези времена на промени във възприятията, вие ще бъдете тествани за да се види дали е усилено вашето решение и дали демонстрирате своята версия за силата на човешкия дух. Докато бивате приспособявани чрез вълнови форми на енергия, които не можете да видите, вашето тяло бива повторно свързвано и фино настройвано, за да се приспособи към ускорената енергия. Вие подбирате кодовете, които най-добре подхождат на вашите ценности и намерения. Всички реалности съществуват едновременно, всяка от тях усилвана от силата на мислите и емоциите вложени в нея. Затова най-важният въпрос се свежда до това – част от коя програма искате да бъдете? 

Протягането на вашия ум отвъд стените на масовите споразумения, които структурират триизмерната реалност, е зареждащо със сила постижение, което добавя по-голяма осъзнатост и значимо ново разбиране на всички “защо” и “къде” на живота. Вие сте тук, за да научите как да управлявате енергията – лабиринта на вашата собствена индивидуална енергия в съответствие с магическото, мистериозно поле на творението. Колективно и индивидуално, това начинание не е маловажна задача. Във всяка перспектива на реалността, от съществено значение е да разберете как управляващите влияния на космически и духовни закони действат в съответствие с древните масови споразумения, които насочват вашата междинна игра с полето на творението. Докато се учите, не само вашите мисли създават вашата реалност – те работят на много нива на ума, както и в множество слоеве на реалността. 

Духовните или езотерични познания използват езика на метафората и символизма, за да пренасят фините значения за творението, значения, които ще достигнат отвъд физическия и материален свят и при все това оказват дълбоко влияние върху него. От една по-широка перспектива на реалността, вие плувате в море от символи. Човешкият разум с готовност реагира на символите; те лесно се отпечатват и записват във вашето ДНК, както и в базите на паметта на вашия подсъзнателен и несъзнателен разум. Как бихте изразили себе си без символи? Езикът е основан на телепатични споразумения, където вътрешното значение се присвоява на звукови символи; при все това, когато хората говорят, те приемат този акт за даденост и рядко се учудват откъде идват следващите им думи, или рядко осъзнават, че те формират идеите в думи и си играят със силата да назовават, окачествяват, идентифицират и изчистват творението. Думите носят информация, но информацията не е в думите; те символизират значения основани на масови споразумения на консенсусна реалност и помагат за нейното формиране. Писането е форма на магия, която някога била с готовност възприемана и развивана като метод за оказване на влияние върху реалността. При изкуството на писането, специфични двуизмерни черти и завъртулки използват код – азбука – и думите, които те формират могат буквално да направят от нищо нещо, защото този психически акт на писане създава и насочва енергията. Писането е форма на магия, която някога с готовност била приета и развита като метод за оказване влияние на реалността. С времето значението на символите на всеки език се променило, адаптирайки се към изискванията, интелигентността и любопитството на хората, принадлежащи към всяка култура. При все това, понякога определени думи били преднамерено променяни, или повторно изобретявани, или дори забранявани от местния говор, защото притежавали специална сила и били забранени за употреба. 

Във времената на далечното минало способността да идентифицираш и наименуваш разгръщащите се житейски мистерии и техните сили в природата била призната като акт на сила при упражняването на влияние върху магическите свойства на тези сили. Природата била призната като сцена за проявата на духовните и космически закони и сили в определено измерение, позволявайки на съзнанието да проучва реалността от тази специфична гледна точка. Във всички форми на съзнание е вградено едно вътрешно чувство на любопитство и хората от миналото търсели начин да разберат връзката между всички космически закони и сили. Те търсели познания, които да им помогнат да използват музикалните свойства на природата и атмосферата – да окажат влияние и да играят с това обширно поле на творението. 

Традицията да се отбелязват позициите на Слънцето в небесата бала използвана от вашите предци с цел откриване на тяхното място в творението и като начин за отбелязване на времето. Те знаели, че разбирането на циклите на небесата предлагат важни ключове за разкриване на тяхната по-велика идентичност. В съвременната култура хората поставили на погрешно място своето любопитство и сега малцина от тях разпознават силата и значимостта на отбелязването на сезоните като начин за продължаване на времето, или като метод за откриване на тяхното място в рамките на великите схеми на творението. Хората от древността с готовност разпознавали и признавали силите на природата. В Северното полукълбо, дълго преди появата на Християнството, 25 декември бил специален ден за признаване и обещание за годишното връщане на светлината, която скоро ще освободи северния свят от продължителните тъмни нощи. Родено отново на хоризонта, небесното слънце накрая започвало да се движи напред в небето след като достигало своя пик на светлина в южните ширини на зимното декемврийско слънце стоене. 

Докато Земята извършва едно двадесет и четири часово завъртане около своята наклонена ос, тя се рее в пространството в пълна синхронизация с вашата слънчева система, въртейки се около слънцето в една орбита от около 365 дни. Поради накланянето на полярната ос, слънцето изглежда сякаш че променя своята позиция в небето, изглежда сякаш то сезонно мигрира на север и юг докато хвърля нови сенки и отражения през едно продължително предаване на светлинно кодирана информация. Слънцето е вашият най-важен източник на енергия; като управител на вашата слънчева система, то осигурява светлина, която поддържа живота какъвто го знаете. Знакът на кръста, или двете пресечени прави линии, е древен многослоен символ, който първоначално бил използван в дълбоката древност като локализатор и като знак за представянето на слънцето и звездите. Кръстът бил символ и за други значения: той показвал “къде духът се среща с материята”, или къде небето сякаш се срещало със Земята на хоризонта, за да образува космически кръст. В древността атмосферата или етера винаги била символично позиционирана в средата на кръста; етерът бил изпълнен с космическа енергия на жизнената сила и там, където линиите се съединявали, изобилието от жизненост отваряло портали към други измерения на реалността. Добре известно било, че дейностите, провеждани в точната централна точка на двете пресечени линии имали огромна сила да оказват влияние на множество версии на реалността. Преди много време, когато хората използвали Слънцето като начин за локализиране на тяхното място в творението, те поставяли каменни маркери на специфични места по земната повърхност, за да откриват шаблони, които движението на слънчевите лъчи представяло. Хората наблюдавали позициите на всички небесни тела – Луната, планетите, кометите и звездите – за да разберат ключовете към централните символи и шаблони, които дефинирали и възвеличавали пейзажа на творението. Като маркер и локализатор, кръстът станал и символът за обозначаване на четирите посоки: север, изток, юг и запад. И за онези, които разбирали и уважавали силата на енергиите на богинята, кръстопътищата винаги били считани за нейни свещени места. Със своята крайна простота като символ, кръстът започнал да означава известен брой от важни теми: значимостта на Слънцето и звездите, където духът се среща с материята – една система за означаване за свещени места, знакът за четирите посоки, четирите посоки на света, четирите сезона и четирите елемента – земя, въздух, огън и вода. И в онези времена било известно, че дейностите, провеждани в точната централна точка на две пресечени линии, притежавали голяма сила да оказват влияние върху множество версии на реалността; защото две линии се срещат, за да оформят точка на силата, където етерът – жизнената сила на творението – винаги е обозначен. 

Шарките на шахматната дъска, или таблото за игра, представляват една по-сложна версия на кръста – едно разширение, което естествено се развило от свързването на поредица от пресичащи се кръстове. Шахматната дъска е шаблон на решетка, съставен от шестдесет и четири квадрата – осем на всяка страна, с редуващи се черни и бели квадрати. Този познат набор от символи може да се намери по целия свят, както и в много времеви линии. Скрит от непосветения поглед, този черно-бял шаблон от квадрати е древен дизайн, който бил създаден като много прост, при все това мощен, инструмент за напомняне на човечеството за широкото разпространение на полето на творението и – което е по-важно – за начина, по който да го управлява. Този символ бил лесно отпечатван върху по-дълбоки слоеве от човешкия разум и предаван във вътрешните шаблони на възприемане от едно поколение на друго. Взаимопреплитащият се шаблон бил многослойно учение, което носело кодираните сложности на мултивселената. Всяка пресечна точка от решетката била един водовъртеж и портал на енергия, където реалностите се сливали и всеки квадрат бил символ на специфично качество от енергия – черните за негативната, а белите з за позитивната – точно както отрицателните и положителните заряди в електричеството. Шахматната дъска е символ, уловил крайната сложност на полето на творението в един дизайн, който е подплатен със символично значение. Синтезирайки тази критична информация в двуизмерна форма в триизмерната реалност, намерението било важността на полярността да се изобрази посредством символична метафора. Шахматната дъска е символ, уловил крайната сложност на полето на творението в един дизайн, който е подплатен със символично значение, но при все това представя себе си с крайна простота – едно невинно присъствие в световната култура, появяващо се като нищо повече от табло за игри. Хората на миналото знаели, че в огромната игра на творението ще живеят отново и отново – те знаели също, че възприемат и интерпретират реалността въз основа на качеството на своите жизнени преживявания тук и отвъд. Освен това те знаели и това, че таблото за игра било създадено като символ за отпечатване в базите на тяхната памет така, че да си спомнят и да бъдат способни да призовават онова, което са научили в различните си животи. 

Както кръста, шахматната дъска, или таблото за игра, съдържали слоеве и слоеве значима информация. Понеже символите могат да бъдат използвани за да окажат влияние и да насочват съзнанието по множество фини начини, линиите и променящите се цветове говорели на дълбинните слоеве от подсъзнателния и несъзнателния ум, области, които с готовност реагират на и разпознават символи, които съзнателния ум едва забелязва. Хората използват своите умове по различни начини; древните схващали, че умът бил повлиян от силите на природата и че всичко е част от космическия танц на енергията. Таблото за игра се превърнало в техен високо ценен символ за съзнателната игра на творението. Шестдесет и четирите квадрата – шест плюс четири е равно на десет, разкривайки едно и нула – от осем странния дизайн на двуизмерната повърхност в триизмерната реалност, една метафора за разкриване същността на космическия закон и основните инструкции за изграждането на енергията във всяка реалност. Черното и бялото символизирали женската и мъжката полярности, негативните и позитивните сили, мрака и светлината, нощта и деня, кръвта и спермата, нулата и единицата, вагината и пениса, потира и острието, овала, купола и олтара; и обелиска, колоната и островърхата кула. Даже Източния символ ин и ян, черно-белият водовъртеж, традиционно представящ баланса на енергията, беше неотменна част от дизайна. 

Променящият се шаблон на черно-белите символи задейства ума, за да може той да си спомни космическите и духовните закони работещи с енергията. В Индонезия, на остров Бали, локалната култура отдавна използвала шахматната дъска като нещо, което напомня да се борави мъдро с необходимото равновесие между силите на светлината и мрака. Многобройни древни места на силата по света съдържат календари и компютри направени от камък и основани на същия този принцип: камък и пространство, колона и пространство, единица и нула, или бяло и черно. И подравнено с един много хитър и изпълнен със знания начин за употреба на енергията, съвременните компютри са, което е доста интересно, основани на точно същата система от символи: единица и нула, колона и пространство, или на мъжката и женската енергия. 

Древните храмове и църкви винаги били разположени в точките, или пресечките, където се пресичали мощни земни енергийни линии, защото намерението било енергията на по-голямата енергийна решетка да се използва за натрупване на енергия и сила. В стария свят и новия, сградите били построени в съответствие с много древното изкуство на използването на силите на полярността в тези места, отчитайки геоложките аномалии, да се създаде и насочва енергията. Останки от таблото за игра могат да бъдат открити по целия свят: по подовете на старите сгради, като например руините на Помпей; също така и по таваните и стените на църквите и джамиите, които били украсени в бяло и черно. В съвременната ера дизайнът бил последователно използван в обществени фоайета и федерални сгради, в Масонски храмове и места за среща на клана на Новия Световен Ред. Манипулирането и управляването на реалността от иззад кулисите е древна практикаМодната и рекламната индустрия също използват този шаблон. При автомобилните състезания се издига флаг на черно-бели квадратчета като сигнал “запали двигателя”, а след това се сваля, за да бъде показано, че играта е започнала. Тайните общества отдавна използват таблото за оказване влияние върху тяхното собствено съзнание, както и върху съзнанието на масите. Манипулирането и управлението на реалността от иззад сцената е древна практика. Макар, че множество съвременни общества с желание участват в различни демонстрации на обществени ритуали, използвайки древни символи, те не притежават истински познания или осъзнатост относно фактът, че тези символи се използват за отварянето на порталите на енергията, често по тайни причини. Точките на силата и тяхната употреба са били добре пазена тайна. Символите, които представляват слоеве и слоеве от тайните значения, са използвани широко в архитектурата на църквите и обществените сгради; тях ги има и по униформи, военни емблеми и кралски одежди, те могат да бъдат открити и в религиозни церемонии както в древните, така и в съвременните светове, а така също и при рекламирането по ъглите на улиците днес. 

В таблото има слоеве и слоеве от кодове означаващи различни деления на времето; нумерологично, външният край е съставен от двадесет и осем квадрата, съответстващи на приблизителния брой дни в лунния и менструалния цикли; следващият ред навътре има двадесет и осем квадрата, които отбелязват приблизителния брой години в поредиците от затъмнения, установен от шаблоните на пресечните точки на севера и юга на Луната – известни като главата и опашката на небесния дракон – които завършват ротационния цикъл. Пресечните точки на Луната са символ за енергийните пресечни точки на орбиталните равнини на Земята и Луната, които са въображаеми позиции, използвани за калкулиране на разстояния и посоки – както астрономично, така и астрологично. Следващият слой има дванадесет квадрата, означаващи дванадесетте знака на зодиака и дванадесетте месеца на календарната година; най-вътрешният слой е съставен от четири квадрата, съединяващи се в средата от кръст, символизиращ четирите посоки около всяка точка на силата. Всеки нумерологичен символ представлява важна информация за проектиране и изграждане на реалността, както и за разбиране на вътрешно значимите шаблони на небесните цикли. 

Когато през таблото от ъгъл до ъгъл бъдат прекарани диагонални линии, докато линиите пресичат напречното осите север/юг и изток/запад, те делят всеки ъгъл на две, създавайки осем секции, като новите линии, маркиращи най-важните напречни разделящи на четири точки: четирите пъти в годината – първи Февруари, Май, Август и Ноември – когато слънцето е на половината път между следващото слънцестоене или равноденствие. Някои култури празнували четирите дати като време на важно духовно обновление, докато традиционните четири сезона на годината, маркирани от слънцестоенето и равноденствията, били празнувани като земни фестивали. Помнете, времето служи като локализатор и организатор на реалности, създавайки невидими граници като контейнери за творението. Осемте указващи посоките точки били използвани за маркиране и показване на времето; определянето на тяхната връзка с космическия календар било от съществено значение, за да се знае точно кога енергиите на духа, които срещат материята, ще са в кулминация. 

За какво е играта днес? Какви са компонентите? Как тя ви оказва влияние? Може би се чудите как можете да научите да играете на таблото за игра, проправяйки си път до многоизмерния шахмат. Играта е за управлението на енергията във всеки аспект на космоса. Това е игра на осъзнатост и таблото представя полето на творението, което е неутрално игрално поле от енергия, която поддържа и разширява съзнанието; неговото наличие обявява и ви напомня на много дълбоки нива на съзнанието, че “вие играете полето”. Както вече ви е известно, една от главните причини за вашето присъствие тук на Земята е да се научите как да управлявате енергията през времената на бързо разгръщаща се осъзнатост. Помнете, точката на осъзнатост е да се отбележи онова, което наблюдавате; да се получи достъп, да се оцени и приложи настоящата информация като част от един много по-голям пъзел в тъканта на реалността. Всеки ден от вашия живот вие бивате задействани от символи за които нямате никаква представа; тези активации се извършват в онази част на аза, която съдържа древните спомени. За да станеш напълно осъзнат за значимостта на символите в своята реалност и да постигнеш изцеленията, които си дошъл да получиш, областите от твоя ум и тяло, които съхраняват паметта, трябва да се свържат и работят от едно по-висше състояние на съзнанието. Щом съсредоточите своето внимание върху тези вероятности, вашето любопитство ще оцени вашето разбиране на реалността на ново ниво. Таблото на играта съобщава, че природата на творението е многоизмерна и съставена от светли и тъмни сили, които трябва да са в постоянно равновесие. Символът на таблото на играта може да служи като инструмент за разширяване на вашето съзнание. Помнете, таблото на играта съобщава, че природата на творението е многоизмерна и съставена от светли и тъмни сили, които трябва да са в постоянно равновесие. Когато видите таблото на играта, то ви напомня, че вие сте в играта; и на подсъзнателно ниво вие приемате правилата. Ние предлагаме да се играе играта на осъзнатостта и ако изберете да участвате, ще бъдете удивени от това колко много ще научите. При вашето поредно пазаруване, купете цветно филмче за фотоапарат с двадесет и седем пози. Това е вашият фотоапарат за таблото за игра. Когато купувате фотоапарат за пръв път, запишете датата на него, защото именно тогава започва вашата версия на тази игра на осъзнатост. След това трябва да носите апарата със себе си напълно готов за правене на снимка на таблото всеки път, когато го видите. Непременно използвайте своето въображение, съзидателност и интуиция, за да кондиционирате полето за онова, на което желаете да се натъкнете. Играта с фотоапарата включва проявяването на различни степени на осъзнатост; гледането към таблото на играта е начин да тренирате очите си да забелязват дори повече от символичния характер на триизмерната реалност, като например финото разпространение на единици и нули във всички световни култури. 

Като дете вие научавате най-доброто посредством игри и като играете тази игра, ще откриете, че всичко е игра на енергия. Фотоапаратът е символ на нашето намерение да забелязвате и записвате специфични символи в триизмерната реалност; вашето участие ще отвори многоизмерните нива на играта и вашите психични способности ще бъдат усилени докато фокусирате пътя на вашето внимание. Непременно забелязвайте къде, кога, как и с кого се демонстрира черно-бялата шахматна дъска. Бъдете съзидателни и се забавлявайте, защото това е и целта. В тази игра няма времеви ограничения – може да ви отнеме три седмици, месеца или години, в зависимост от това как използвате своята осъзнатост и яснотата на своето намерение. 

С последната снимка отбележете датата; щом проявите снимките, проучете ги, защото те ще съдържат учения от вашия подсъзнателен ум. Търсете синхроничности и недоловими шаблони отвъд очевидния черно-бял дизайн. Какви други символи присъстват? Можете ли да си спомните къде са правени всички снимки? Колко често следвате своята интуиция, когато откриете таблото за игра? Каква е най-голямата ви изненада? Как се чувствате относно своята колекция от снимки? Може да забележите други неща в картините освен таблото за игра. Номерата и датите на снимките ще ви разкрият нумерологичната история зад значението на символите. Когато купите фотоапарата, играта започва, а когато направите последната снимка – играта завършва. Помнете, когато видите таблото за игра, обърнете внимание на това - на определено ниво на реалността вашите клетки са много наясно, че сте уведомени. “Сега вие сте на таблото за игра и играете играта. ” Молим ви, обмислете това упражнение; нашето намерение е игриво да протегнете и разширите своя ум в нови нива на перцептуална проницателност. 

Таблото за игра е инструмент, резюме и метафора в триизмерната реалност на двуизмерния модел за мултивселената; това е просто трамплин, който задейства вашето съзнание, за да може то да си спомни сложностите на “всичко, което е”. Ние предлагаме да го използвате, за да получите добра мярка за своя живот. Учете се от него; обърнете внимание на това как влияе върху вашето съзнание и се научете как можете да го използвате, за да фокусирате и направлявате енергията към онова, което искате да създадете. Докато отбелязвате широката употреба на този символ в световната култура, ще се появят и други знаци и символи, за да ви подпомогнат при свързването на точките. Когато видите таблото за игра, това за много нива на вашия ум означава, че се използва една игра на символи, за да окаже влияние върху вашия ум – една невидима и все пак мощна игра на енергия. Докато обмисляте идеята, че всичко е символ, за какво чувствате, че сте символ самите вие и вашия живот? 

Сега направете няколко дълбоки вдишвания и издишвания, за да подготвите тялото си за вътрешно проучване на нюансите на играта. Настанете се удобно, като напасвате и гърба и таза си, а след това отворете предната страна на своя гръден кош. Прочистете гърлото си, отпуснете езика и внимателно раздалечете челюстите. С очи следете думите на страницата, докато едновременно с това следвате звука на своя дъх. Непременно дишайте продължително и дълбоко със своята диафрагма и докато създавате звука на лек вятър преминаващ през двете кухини, обърнете внимание как усещате своя дъх, докато той преминава през ларинкса до долния край на вашите бели дробове. Представете си картинно своя дъх изпълнен с танцуващи златни спирали от енергия, завихрени във вашето тяло; след това ги вижте как грациозно преминават през стените на вашите бели дробове и влизат във вашето кръвообращение, за да осигурят богата, бликаща жизненост на новозаредената енергия. Вие дишате полето, дъхът на живота, жизнената сила, етерът и енергията чи – всичко, което е. Използвайте своето въображение, за да разпределите тази енергия по своето тяло, докато пътувате със своя съзнателен ум надолу до клетъчното ниво; щом стигнете там, представете си версия на себе си едновременно присъстваща във всяка клетка. След това отидете по-далеч навътре, за да навлезете в молекулярната структура на своето тяло; а след това отново, още по-надолу - в атомните слоеве и отвъд тях, където ще достигнете огромно разширение на своето вътрешно пространство. 

Докато пътувате по златните спирали на своя дъх, представете си миниатюрна версия на себе си, седнала на килим подобен на шахматна дъска, реещ се през море от податомни частици. Умът ви е ясен и в пълно равновесие; чувствате се освежени и много сигурни на своя килим, а той реагира на всяка ваша команда. Вътрешното пространство изглежда подобно на небеса, широко отворени и изпълнени с мигащи светлини, при това вътрешното пространство жужи от постоянно движение и дейност. Докато проучвате дълбините на своя вътрешен терен, ще забележите шаблони от светлина, които се съединяват, за да формират структури подобни на вътрешни реки и потоци от съзнание; ако сте привлечени към специфична формация, настройте се, проучете символите и почувствайте тяхното присъствие. Какво представят те? Ако енергията е нещо, с което искате да се свържете, посрещнете свързването и се присъединете към нея на принципа на подобието. Можете да скачате в тези реки от светлина точно както вашите гени скачат около генома. Промяната е вътрешна способност в рамките на ДНК. Гроздове от съзнание отварят и затварят вратите и изграждат мостове и стълби в комплекса на генома, който непрекъснато се променя и развива. Светлинните честоти, които проникват във вашето тяло до податомно ниво, са кодирани със символи, носещи нова информация жизнено необходима за трансформацията на вашето съзнание. 

Докато пътувате около податомното ниво на своя шахматен килим, помислете за външния свят, който бихте искали да обитавате. Ако сте избрали един мирен, лишен от насилие свят, трябва да си го представите и да го заредите с енергия, като визуализирате всеки аспект, който е важен за вас. Като виждате себе си като човек, който установява съзнателно присъствие в дълбините на своето вътрешно пространство, вие сте свободни да заредите с енергия и изберете версиите на реалността, които са ви необходими за безопасно развитие като същество, заемащо човешка форма. Признайте своето намерение винаги да бъдете на точното място в точния момент, в баланс с демонстрирането на една мъдра и подходяща употреба на своите съзидателни енергии, живеейки в мир и радостен хумор в един свят изпълнен с нови и вълнуващи идеи за оптимален растеж. Трябва да видите и изберете качествата, които желаете. 

Когато поемете на вътрешно пътешествие, вие упражнявате своя ум и стимулирате нови степени на психична чувствителност, която ви зарежда със сила и по-голяма яснота за създаването на избраната от вас версия на реалността. Подобни отвори ви осигуряват със среща от първа ръка с познанието, което търсите, за да разберете истината за заветите на човечеството. А когато се върнете във външния свят на ежедневния живот, спомнете си да приложите същите способности, които използвате за пътуване в своето вътрешно пространство, за да се протегнете и докоснете звездите. Метафорите, както символите, са инструменти за опитване на абстрактното, за да помогнете на своя ум да схване онова, което не подлежи на схващане. Проблеми възникват когато сгрешите символите за реалността. 

Космическият закон гласи, че притежавате свободна воля да правите каквото изберете; това, което изберете, обаче, ЩЕ се върне при вас. То може да е само игра на съзнанието, обаче, вие ЩЕ се изправите пред последиците на своите дейности в триизмерната реалност и отвъд. Този промеждутък във времето може да варира и да изминат един милион години преди да се върне ответния удар; в тези времена на ускорена енергия, обаче, каквато е наносекундата, всичко е драстично ускорено – не забравяйте това. В една вечно разширяваща се мултивселена, този закон е един щедър дар към всички форми на съзнанието – едно изпълнено със състрадание учение, което постановява: Правете каквото желаете. Съветът, скъпи приятели, е да не правите зло; това, обаче, е само съвет – не закона. Вие притежавате свободната воля да избирате как искате да преживеете творението – да създавате семена, да ги засявате в триизмерната реалност и да жънете това, което сте посели. Така вие научавате за отговорностите на съвместното създаване на реалността. Докато енергията продължава да нараства по интензитет, слънчевите изригвания и изхвърлянето на маси от короната променят човешкото съзнание, работейки от позицията на развалата – тези, които се занимават с лъжи, измами, кражби, изнасилвания, измъчвания и убийства, ще се окажат застанали на много хлъзгав склон, засилили се презглава към собственото си унищожение. Измамата и насилието само зареждат с гориво нуждата от още по-голямо насилие и измама. Докато честотата на светлинно кодираните енергии нараства, “това, което правите” се връща обратно при вас все по-бързо и това е щедрия дар на мултивселената. Същността е вашата осъзнатост, иначе ще се превърнете в една пионка във версията за реалността на някой друг. Във времената на ускорението от 1987 до 2012 енергията нараства по величина всяка година и ще продължи да нараства, за да даде на всеки възможността да разбере играта на осъзнатостта. Съществуват многобройни нива, при които тази игра е била играна във времето, за да бъде манипулирано човешкото съзнание. В нашата собствена версия на реалността ние също се научаваме как да управляваме енергията – може да се каже, че това е урок общ за всички форми на съзнание в рамките на полето на творението. В рамките на други нива на играта съществуват форми на съзнанието, които ние наричаме управители; това са играчи, които проектират и обединяват системи за учене посредством съзидателното изражение на космическите закони, с цел откриване на потенциалите на мултивселената. Господарите на играта са неограничени и могат да приемат каквато форма изберат. Един господар на играта е широко разпръснат по своите собствени творения, подобно на някой на Земята, който пише софтуерна програма, а след това внедрява своето съзнание в програмата, като по този начин присъства винаги, за да преживява творението и е винаги на разположени,е за да отработва бъговете в системата. Предлагаме тази информация на вас, за да ви напомним за вашите способности да проучвате вечно разширяващата се възможност да управлявате енергията, да присъствате в момента и да си давате сметка, че всеки момент притежава потенциалната сила да създава версията на света, която най-много желаете. В това отношение, същественото е вашата осъзнатост; в противен случай се превръщате в пионка във версията за реалността на някой друг. 

Осъзнатостта е способност да наблюдавате, да си вземате бележки, да интегрирате и да използвате информацията, представена с цел разширяване на вашите възприятия за реалността. Новото осъзнаване предлага подновени възможности за личен растеж и разширяване на съзнанието. Докато енергиите на тези непредвидими времена продължават да се ускоряват, важно е да помните, че всеки на Земята е потопен в стръмна крива на ученето, в движение по една бърза писта за разбиране и почитане на самите космически закони за живот в равновесие. Щом успеете да видите през сценария на вярванията и идеите, които улавят вашата употреба на енергията, вие освобождавате своя ум и своята енергия, за да бъде управлявана от една по-съзнателно заредена със сила позиция. Когато заделите време, за да забелязвате и наблюдавате, за да обръщате внимание и да възстановите своето любопитство, тогава вашата осъзнатост ще процъфти – като добре гледана градина, улавяща най-новите новини от Слънцето. Сега ви предстои един сезон на свръх-усилена осъзнатост и разбирането на това, че всичко е символ за изразяването на енергията, ще разкрие нови и вълнуващи нива на играта. И да си играете със съзидателността на своя естествено любопитен ум, ще ви послужи добре при обработката на всичко, което е дълбоко във вас, в подготовката на нова последователност за събуждане. 

Ние сме свързани с вас по силата на многоизмерни споразумения и сериозно споделяме своята енергия и нашите перспективи с цел изпълняване на тези споразумения. Както вас, ние сме тук за да изиграем своята роля в процеса по възстановяването и активирането на вътрешните кодове на съзнанието на човечеството за изцеляване по линиите на времето. Докато сезоните минават и вие продължавате да пътешествате около слънцето, множество нови открития ще бъдат разкрити, докато познанията, заровени дълбоко във вашето биологично същество раздвижват и повишават интензивността на космическата радиация. Почитайте се взаимно, наслаждавайте се на живота и имайте желание да извадите наяве най-добрите свои способности да играете играта на осъзнатостта в рамките на играта на творението. Докато прониквате по-дълбоко в мултивселената, помнете, че изборът е винаги ваш да създавате радост, безопасност и хармония като основни качества за павирането на пътя за всички ваши проучвания.

Барбара Марчиняк

петък, 14 октомври 2011 г.

Плеядите - ИЗЦЕЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕВИТЕ ЛИНИИ

Да се научите как да управлявате енергията е един вечно разгръщащ се процес във всички места на творението. Във вашето ъгълче от космоса, човечеството е дълбоко потопено в световна духовна трансформация, проектирана, за да отстрани огромното натрупване от изпълнени със страх вярвания от човешкият генетичен басейн, които носят енергийни шаблони на болка и разделение. Крайната цел на тази трансформация е да се отвори пътя за нови ясно изразени честоти на по-висока осъзнатост, за да бъдат достъпни в мултивселената. Цялото човечество е тук, заедно със същества от други измерения, включително и ние, за да даде своя принос за изцеляването на линиите на времето. 

От човешка гледна точка, вие трябва да присъствате напълно в своето тяло, за да участвате най-ефективно в тази трансформация. Вашето ДНК е благоприятно разширено по време на тези времена чрез излагане на въздействието на космически лъч, който почиства големи количества нискочестотни енергии, пуснали корени дълбоко в човешката душа. Докато високата вибрация на наносекундата продължава да се ускорява, моментът на трансформацията се усилва посредством процеса на впримчването – където най-силните, най-жизнени живото-разширяващи честоти, изграждат огромна електромагнитна сила, селективно привличаща други честоти на съзнанието към себе си. 

Вашето възприемане на реалността се разширява, когато търсите преднамерено нови нива на значимост, както и скритите значения на живота. Когато разширявате своята осъзнатост, вие допринасяте за своите собствени уникални честоти спрямо вечно нарастващото колективно осъзнаване на това, че като човешко същество вие трябва да приемете пълна отговорност за упражняването на силата, която естествено въплъщавате. Изцелението изисква да помните, че сте енергийно същество, чиито мисли, чувства и емоции създават света, на който се натъквате. Всички ние сме ангажирани в тази многофункционална драма поради споразумението между реалностите да бъдат изцелени умът, тялото и духа на човечеството и на всички онези, които са свързани с вас. Също въпрос на споразумение е да се осигури вдъхновение за нова визия за живота в мултивселената. Докато по линиите на времето се разиграва огромната трансформация на съзнанието, вашето физическо тяло се превръща в арена за вашето изцеление на всички нива. Промяната възниква навсякъде. Хората виждат през условната илюзия, която ги отклонява от по-значимата увереност в себе си и личното зареждане със сила. Силите, които изглежда, че ви ограничават, в действителност ви дават стимул, за да ви мотивират към по-големи лични постижения в хода на развитието на живото-разширяващи отношения и способности. Разпознаването на лошото боравене с енергията в света на бизнеса и правителството помага вашето внимание да се фокусира върху онова, което е наистина важно във вашия живот. Общият модел за успех запада. Хората осъзнават, че бизнесът, основан единствено на възвръщане на капиталовложенията – където натрупването на богатство превъзхожда всички останали грижи за здравето и благополучието на Земята и нейните същества – не осигурява изпълнени с любов грижи или поддържаща жизнена сила на който и да е от ангажираните. Консуматорството се е превърнало в основно занятие за милиони хора; то може да продължи само докато хората приемат хипермаркетинга на кредити, който ги отвлича в пустинята на живота, съдържаща безкрайна поредица от финансови заробвания. Докато вътрешните кодове на съзнанието събудят хората за техните вътрешни истини, новият здрав разум знае, че зареждането със сила на живота на някой със събуден ум дава огромен принос за благополучието на човечеството. Личната отговорност за притежаването на събуден ум е истинското капиталовложение, което ще промени света, като предлага новооткрити свободи и съзидателни изражения като най-доброто възнаграждение за вашия фокус на енергията. 

Възниква огромна промяна и в основата на вашите клетки. На податомно ниво вашето тяло е дълбоко повлияно от енергии, излъчващи се от огромен набор от небесни влияния, които осигуряват информация под формата на светлинно кодирани честоти. Тези енергийни кодове са предназначени да задействат нови нива на осъзнаване, които да излязат на повърхността с изумителен импулс. В резултат на тази дейност, вие освобождавате натрупаните психични и емоционални енергии от своя ДНК код, което на свой ред привлича във вашия живот самите послания, които имат нужда от решение. Посланията ще се проявят за вас в психичната реалност, защото докато огромната трансформация на съзнанието се разиграва по линиите на времето, вашето физическо тяло се превръща в арена за вашето изцеление на всички нива. 

Човешкото тяло функционира по начин, който все още е непризнат от стандартните медицински науки. От една по-широка перспектива, вие сте били убеждавани, че сте по-малко от онова, което в действителност сте. Всяка версия на човешката форма е уникално декодиращо устройство; вие заемате физическо тяло в триизмерната реалност, защото това е методът – един от учредителните протоколи, използвани за да се преживеят и проучат нюансите на материалността. Така нареченият материален свят е основан на специфична вибрационна енергия и специфичната настройка на вашите възприятия скрепва масовото приемане в едно. Както научавате, или може би вече сте узнали, вие сте нещо повече от физическо тяло. Натискът от ускорението на енергията оказва натиск върху вашето съзнание физически, ментално, емоционално, психически, духовно и космически – всяка област от вас е като пръст от ръката ви, индивидуално способна да извършва движения, и все пак много по-ефективна, когато работи в сътрудничество с останалата част от тялото. 

Сред тези разнообразни нива на преживяването, вашите емоции оказват най-голямо влияние върху състоянието на вашето лично благополучие. Вашите емоции са това, което ви прави уникални; съществува пряка връзка между емоциите, мозъчната дейност и начинът, по който вашето тяло функционира. В събудения човек прекрасното здраве ще бъде прието като знак за лична сила и щастието и умиротвореността на ума са най-важните съставки на емоционално ниво за постигането и поддържането на отлично физическо и ментално благополучие. Емоционалният комфорт сигнализира на вашия мозък посредством честотата и го кара да изпраща позитивни послания към останалата част от тялото ви, извиквайки освобождаването на точните химични комбинации от вашата вътрешна домашна аптека, за да заздрави и предпази вашата имунна система. Когато сте в емоционално равновесие, вашето физическо средство е по-фино настроено, за да установи вътрешно преплетените връзки от другите нива на опита. 

Вашият биологичен компютър е по-сложен, отколкото която и да е технология, тъй като е пряко повлиян от сложните като симфония ваши емоционални реакции на живота. Помнете - вашето тяло е по задължение лоялно при подаването на обратна връзка относно ефектите на вашите мисли и чувства. По принцип, здравето е състояние на ума. Решението да видите своя живот като изпълнен с вътрешен смисъл и осъзнаването на това, че всичко се случва по основателни съображения, са успешна употреба на вашата лична сила. Здравето е богатство и една добре усилена имунна система е ключът за доброто здраве, а простият ключ за силна имунна система е щастието. Трансформацията на човешкото съзнание ви призовава да приемете лична отговорност за своето здраве и изцеление, защото вие сте този, който е изцяло отговорен за вашето тяло и вашия живот. Способността да давате и приемате любов във всичките и нюанси на великолепие, съдържа истинският ключ за изцелението. Както споменахме, истинските чувства на любов и признателност за вашето тяло носи позитивно послание, съдържащо основните живото-поддържащи сигнали, които в резултат осигуряват отлично здраве. Обратно на това, ангажирането на чувства за обреченост и отчаяние, самота, безсилие, отричане, гняв, възмущение, ревност, алчност и страх носи негативно послание, което внася дисхармония във физическите функции на тялото. Негативното отношение има негативен ефект. Гневът и омразата са най-увреждащите емоции, защото те затварят потока на жизнената енергия към тялото. Способността да давате и приемате любов във всичките й нюанси на великолепие, съдържа истинският ключ за изцелението, защото това е най-живото-поддържащата и утвърждаваща форма на емоционално изражение. 

Решението да поемете пълната отговорност за създаването на своя жизнен опит ще ви зареди със сила за постигането на състояние на ментална яснота и физическа жизненост. За няколко мига успокойте своя ум и като дишате дълбоко и ритмично за малко, обмислете този важен въпрос: Дали светът е опасно, изпълнено със страх място, или е велико приключение, изпълнено множество възможности за събуждане на духовната сила и превъзмогване на установените ограничения? Вашият основен възглед за живота е вкоренен във вашите основни вярвания, а тези вярвания очертават условията за вашето преживяване, отпечатвайки електромагнитно полето на творението с вашите очаквания. Всички ваши вярвания оказват мощно влияние върху вашето здраве, защото начинът, по който се чувствате към себе си и света като цяло, оказва пряко влияние върху функциите и работните системи на вашата физическа форма. Помнете, вашите чувства винаги са свързани с вашите вярвания – начинът, по който се чувствате е резултат от онова, което вярвате. Независимо от това в какво вярвате, вашето тяло ще следва вашите вътрешни команди – дали изпращате мисловни форми на обреченост и отчаяние, или такива, които съдържат прекрасно здраве. Вие сте отговорни за своята физическа форма и състоянието на вашето здраве е пряко отражение на вашия вътрешен свят на мисли, чувства и емоции. И именно тези арени на възприятие са местата, където духовното изцеление ще има най-голямо влияние. 

Важно е да разберете къде се коренят ограничаващите концепции за природата на тялото. Повечето идеи биват научавани на много крехка възраст. В утробата бебетата са в най-голям психически синхрон и с двамата генетични родители, независимо от родството на бащата. Неизказан брой поколения от семейни поведенчески шаблони са записани в кръвта; вярванията и мненията на всеки родител са добре известни на детето преди раждането. Малките деца развиват своите умове чрез проби, моделиране и имитиране на въвежданото от страна на неговото психическо, ментално и духовно обкръжение. Когато заученото поведение произхожда от учения, които поддържат чувство на неспособност да контролираш здравето на своето тяло, тези идеи засяват първите семена на обреченост, които се вкореняват и израстват във вярвания на съмнение и отчаяние, евентуално разединявайки ви от вашите способности да създавате цветущо здраве отвътре. 

Силата на внушението е добре разбрана от медицинските науки и въпреки това негативните му приложения лесно могат да се видят в неумолимите ужасяващи предупреждения да се предпазвате от излагане на въздействието на вредни влияния от страна на слънцето и природата, или в убеждаването ви в нуждата от ваксинации, които всъщност представляват токсични химически коктейли. Освен това пристигането на ранния грипен сезон винаги бива ознаменувано от сериозни и предвещаващи лошо предзнаменования. Сега болестите са голям бизнес. Вие трябва да започнете да мислите от гледна точка на това да не хванете онова, което е наоколо, например да не нарушавате правилата и да не повдигате своята ръка, за да не хванете топката на грипа. Милиони хора плашат себе си с различни етапи на болести и смърт и допринасят за бизнеса на страха, защото са били научени да отричат връзката между ума и тялото. 

Едно вцепеняващо не подлагано на въпроси приемане на дадена медицинска прогноза може да израсте от множество основни вярвания; при все това, то ще доведе до основното вярване в личното безсилие, което може да бъде изразено както следва: “Кой съм аз, че да поставям под въпрос авторитета на медиците? Какво зная? Съвременната медицина притежава всички отговори. Трябва да си правя медицински осигуровки – какво ще стане ако нещо ми се случи? Не притежавам контрол над своето тяло.” Неефективната и скъпа система на здравеопазване се поддържа от подобни вярвания. Погледнато от една по-широка перспектива, това чувство за безсилие над начина по който създавате физическото си благополучие е довело до лошо управление на енергията на физическите и ментални източници, които са се проявявали в текущите епидемии на сериозни болести. Болестта е вътрешна битка и хората се разболяват отчасти защото спират своя ментален и емоционален растеж, което затваря достъпа до космическите и духовни връзки и енергии. Желанието някой друг да се грижи за поправянето и грижите за тялото са създали тромава бюрокрация, която да се справя с грижите за здравето от люлката-до-гроба, които в по-голямата си част са основани на условни страхове изобретени в ума. 

За да живеете добре и да преуспявате в тези времена на трансформиращи промени, във ваша полза е да прегърнете вярване в цветущото здраве и да поемете отговорност за способността си да го създавате. Както мнозина откриват, лечението не е общото намерение на съвременната медицина, тъй като лечението – включващо употребата на скъпи отрови и лекарства – е много по-доходно, отколкото откриването на причината и целта на физическото и/или менталното дисбалансиране. Този гибелен подход към здравето служи само за да се създава по-голям стрес на тялото. Потушаването на симптомите на дадена болест с лекарства само замазва процесите на разрушителното мислене и дълбоките вътрешни чувства на безсилие и липса на сила, които са в основата на проблема. Истинската същност на заболяванията са неразрешените емоционални травми. Слабото мислене и воденето на фалшив живот отслабват тялото и масивните епидемии от сериозни болести са пряк резултат от това, че повечето хора от миналия век са приемали ограничаващи вярвания затова как функционира тялото. С цялата си честност към себе си, трябва да се запитате: “Кой наистина се облагодетелства от управляването на моите концепции за самия мен?” Всяка болест всъщност служи като позитивно послание от една част от вас към друга във връзка с вашите емоционални реакции спрямо живота. Може да сте се научили да се страхувате от своето тяло, защото са ви казвали, че то може да ви срине без очевидна причина; че то е непредсказуемо, ненадеждно и че е нещо, на което не може да се вярва. Тези идеи са примери за ограничаващи вярвания, които ограничават потока на жизнената енергия в тялото. Всяка болест е уникална за своя гостоприемник и всъщност служи като позитивно послание от една част от вас към друга във връзка с вашите емоционални реакции спрямо живота. Изисква се дълбоко уважение към вътрешната интелигентност на вашето тяло, за да може да се разберат вътрешните послания на тялото; истинската валидност и значение на всяко преживяване на лошо здраве се изгубват, когато отричате силата на своите мисли и емоции за да изцелите себе си. Изявените професионалисти в областта на здравеопазването, които утвърждават вашата сила да бъдете живи и жизнени в момента, ще счетат за чест и удоволствие да ви помогнат при откриването на посланията, които носи тялото. 

Трябва да направите едно съзнателно посвещаване на това да живеете един по-добър живот, за да въведете необходимите промени изисквани за създаването на идеални условия на здравето и благополучието в очевидната реалност. Вие сте тук за да се събудите за ново разбиране на това как създавате своята реалност с цел да превъзмогнете вътрешното програмиране, което ви държи в познат, некомфортен коловоз. Разпознайте своите собствени безпокойства и вътрешно ги освободете от своето енергийно поле. Ограничаващите вярвания и мнения намаляват качеството на живота. Чувствата на страх от неизвестност могат да бъдат заменени с утвърждението: “Винаги съм в безопасност!” С изпълнено с доверие мнение, запишете онова, което искате да създадете по същия начин, по който си правите списък за пазаруване. Животът е огромен опит за изучаване. Трябва да пожелаете да поемете ръководството над своята сила на волята и да изоставите старите навици и шаблони на мисленето, предизвикващи изтощаващи мисловни дейности, които ви износват. Когато хванете себе си, че се само-саботирате, засмейте се вътрешно на своето ново откритие и си напомнете, че да се научите как да се управлявате енергията в материалния свят е една от основните причини за да сте тук. 

Развиването на силни основни вярвания за жизненото здраве е от изключителна важност и при все това първо и преди всичко трябва да приемете, че е ваша лична отговорност да започнете необходимите промени, необходими за да се постигнат желаните резултати. Вярването, че един официален авторитет може да постави етикет и да излекува така наречените неизправности на тялото ви с магическото хапче само ще ви настрои за огромно разочарование. Едно супер-хапче не може да замести дългия, здравословен живот – емоционалната интелигентност и осъзнаването на храненето ще ви дарят със самоувереност, която ще ви донесе далеч по-големи резултати. Вие трябва да промените своето мислене относно това как работи тялото; всички възможни решения съществуват като честотен скок встрани от вашето настоящо мислене. Ако вие наистина търсите магическото хапче за да изцелите своето тяло и своя живот, то това е вашият ум. Болестта може да се разбира като физическо проявление на блокирана емоционална енергия фокусирана чрез вашето мислене – с други думи, когато емоциите и чувствата не бъдат изразени, блокираната енергия води до неподходяща дейност, която евентуално ще се прояви като влошено здраве. 

Зад всяка болест, голяма или малка се крие огромно значение, защото вашето тяло е био-система за обратна връзка относно вашия начин на мислене. Управлението на енергията включва управление на вашите взаимоотношения с вашия емоционален аз. Проучването на вашите емоции е основната линия за разбирането на целта на определена, свързана със здравето ситуация. Лошото здраве не е нещо, което просто се спуска в скута ви. Вие сте отговорни за подреждането на сцената на вътрешния терен на своето тяло посредством изборите, които правите и вие всъщност ограничавате естествения процес на изцеляване на своето тяло, когато с готовност приемате само традиционни медицински етикети и категории като отнасящи се за вашите условия. Вие отричате целта и силата на интелигентността на своето тяло, когато по-скоро сте готови да повярвате, че сте “хванали нещо от нищото”, отколкото да осъзнаете и да приемете, че вашето тяло просто реагира на вашите вътрешни чувства и команди. 

Вие сте крайният авторитет, когато става дума за някой, който наистина познава своето тяло, защото вие сте този, който ръководи представлението. Или чрез ясно намерение или чрез вярванията си, вие евентуално ще проявите онова, на което подавате команди. Много от вашите команди са избрани съвсем съзнателно, независимо от вашите вярвания. Останалите команди са скрити, записани в подсъзнателния и съзнателния разум, полето с лука и “кръпката” с домати на старите семейни вярвания, с готовност приети и покорно подкрепяни без да бъдат задавани въпроси за тях. Предаването на семейните ограничения през възприемането на негативен начин на мислене води до сходни семейни болести през поколенията. “Майка ми имаше определено неразположение, поради това вероятно и аз ще го имам.” Това е пример как да се приемат предизвикателствата и ограниченията като ваши собствени. Вашето ДНК носи много потенциални стереотипи и вие трябва да изберете мъдро своето ментално наследство. Различаването идва в резултат от наблюдаване и вие трябва да се научите да преминавате отвъд последиците от семейното объркване и да създавате едно по-обширно преживяване чрез разбиране целта на ограничаващите вярвания. Щом успеете да вникнете в същността на нещата, вие можете да освободите стереотипите на болка и разделение от своето енергийно поле. Вашето тяло е великолепна самоизцеляваща, самопоправяща се система и едно органично чудо, което трябва по достойнство да оцените. Трябва да полагате грижи за своето тяло; то е склад на сила, при все това толкова често вашите вярвания спират протичането на тази сила. Вашите вярвания са буквални програми, които оказват влияние върху функциите на клетките ви. Вашето тяло е великолепна самоизцеляваща, самопоправяща се система и едно органично чудо, което трябва по достойнство да оцените. Вашите клетки и органи, вашата кръв и кости функционират със спонтанна интелигентност въз основата на удобно и познато сътрудничество. Колективно и индивидуално вашите клетки знаят как да поддържат функционирането на вашето тяло. И ако има проблем, вашето тяло ви го показва. Винаги съществува цел по отношение на всяка болест, както и по отношение на болката, която евентуално я придружава. Помнете, вашето тяло лоялно отразява вашите вярвания към вас. Чувството на самосъжаление, съмнения и загриженост изпращат послания към вашите клетки, изпълнени със съобщения за безнадеждност и безсилие и в дължимия ред, вашите клетки се подравняват със сигналите и следват тези команди. От друга страна, когато избирате да вярвате на себе си, съзнателният избор на това решение в действителност избира операционните кодове на съзнанието на податомно ниво, кодове, които поддържат вероятните стереотипи за разклоняване на нови версии на себе си. Изборът вътрешно да вярвате на себе си активира една преуспяваща версия на живота въз основа на вярването в самозареждането със сила. Вие сте отговорни за своя живот; чувствата на търпимост, любов, уважение, споделяне, загриженост, любезност, честност, благодарност и прошка не само изграждат стабилен морален характер, те носят умиротворение. Когато потвърдите своето желание за безопасно и изпълнено със здраве съществуване, вашите сетива се отварят към фината нова настройка, която произтича от реорганизацията на клетъчните кодове на съзнанието. Тези кодове активират програми за нови и изключителни възприятия – буквално създавайки нова магистрала на живота по която да пътувате. 

Куражът да проявите своето доверие в себе си предлага нова форма на лична свобода. Изборът да създавате безопасни, честни, изпълнени с уважение и приятни чувства преживявания във всички реалности сега зависи изцяло от вас. Когато бъдат възприети разширяващи живота вярвания, от вашата физическа форма се излъчва ясно определена жизненост и вие сте свързани, така да се каже, на максимум. Едно жизнерадостно състояние на ума ви прави много по-възприемчиви към ефектите на космически излъчената енергия. Когато тази енергия навлезе във вашите чакри, вашите сетива са отворени за ново осъзнаване; вие можете да спечелите задълбочено духовно разбиране на начина, по който събитията, които са станали в този живот са преплетени със събития в други времеви линии. Реалността е течна; времето и пространството са гъвкави по отношение на промяната в съответствие с възприятията на зрителите. Вашите перцептивни измествания на тук и сега в действителност създават вълни през времевите линии, предавайки вашия избор на нови кодове на съзнание. Това е начинът по който става изцелението по времевите линии. 

Събитията и преживяванията винаги могат да бъдат интерпретирани повторно поради това, че се състоят от слоеве от значими споразумения; погледнато от други перспективи, хълмовете и долините на живота приемат изцяло нова цел и значение. Изцелението на човешкия генетичен басейн е на път да освободи уловената като в капан болка и страх чрез трансформиране на старите мисловни стереотипи, които съдържат ограничаващ начин на мислене и носят състояние на по-висока осъзнатост в тялото. Задаването на въпроса “защо” променя честотите на вашите мозъчни вълни в посока към открита комуникация с космическия разум. Търсенето на по-голямо значение установява повторно равновесието на естествената сила на тялото да изцелява себе си; и от гледна точка на по-голямата картина, на игралното поле на творението цялото изцеление е повторното интерпретиране на онова, което ви се е случило. 

Възможностите изобилстват, когато изберете да изцелите своите отношения със своята физическа форма. Колкото повече внимание обръщате и потвърждавате посланията на своето тяло, особено на усещането “под лъжичката”, което идва от мозъка във вашия стомах, толкова повече ще научите. Интуитивната интелигентност е естествено изражение на вашата връзка с не-локалния космически разум, който преминава отвъд пространството и времето. Вярвайте на себе си и следвайте своите най-фини инстинкти. Вашето тяло не работи срещу вас; ако, обаче, вие работите срещу своето тяло посредством неща като омаловажаване, критикуване и обезценяване на себе си, вашето тяло ще се подчини на вашите най-силни команди. Когато силните емоции придружават специфични вярвания, свързаните с това команди винаги носят усещане за спешност, което ускорява проявата в съществуването. Вярата, че “няма достатъчно време”, ще доведе до “опакован със стрес” живот и могат да възникнат сърдечни болести в случай, че командата за времето е преобладаващото или най-силното послание, изпратено към тялото. Да се придържате към чувството на “разбитото сърце” може да бъде еднакво увреждащо. Сърцето е хронометъра на тялото; всеки негов удар маркира ритъма, който е синхронизиран с космоса и с Майчината утроба, - Галактическия център. Цялостното изцеление е повторното интерпретиране на онова, което вярвате, че ви се е случило. Широко разпространената теория за рухването на физическото тяло, която се е превърнала в световна здравна криза, говори показателно за липсата на удоволствие и качество на живота, което се преживява от обитателите на така наречения цивилизован свят. Дълбоката емоционална и физическа болка сред хората от Земята е колективно изражение на стесняването на съзнанието, което е основано на основни вярвания за онова, което е възможно и за онова, което не е възможно. Човечеството е развило колективен несъзнателен страх от това, че трябва да се грижи за себе си и това вярване създава пряко блокиране на силата в тялото. Физическите блокажи или препятстването на енергията, могат да се проявяват в широко разнообразие от стереотипи, които създават хаос във вътрешните системи на тялото. Вярата в наличието на върховно същество, което ще ви спаси, или евентуално осъди и накаже за вашите прегрешения, служи само за да обезцени още повече и отрече величината на вашата сила да изцелите живота си отвътре. 

Вярванията, които се съсредоточават върху болката във вашия свят, са много и те изглеждат оправдани поради преживяванията, които изглеждат реални; в действителност, обаче, ги донася интензивното съсредоточаване върху очакването на болка и страдания. Вярванията в болката са били вплетени във вашата биология; те имат място във вашия подсъзнателен ум, като често ви карат да сте бдителни по отношение на живота. Неразрешените послания - като горчивина, гняв, или травми от рани и смърт - се пренасят от други животи, като често се появяват като мистериозни и хронически болки в тялото. Стереотипите във вашите гени съдържат спомени за вашите различни реинкарнации така, както и историята на вашата генетична кръвна линия. Очакванията за болка създават стереотипи на “отбягване” във вашето тяло; в резултат на това, определени събития автоматично и несъзнателно се цензурират, сортират и филтрират чрез един невидим процес на самозащита, който се опитва, понякога на всяка възможна цена, да избегне болезнените преживявания. Болката се превръща във враг и доведено до край, всяко нещо става подозрително. В резултат от този тип избягване, тялото евентуално започва да се затваря. Непрекъснато подаваната, ментално и емоционално захранвана команда да се избягва болката на всяка цена, свършва с това, че тя преодолява естествената интелигентност на тялото, създавайки упорита преграда в полето на клетъчната комуникация. Рано или късно този блокаж ще бъде преживян като болна или чувстваща се дискомфортно част на тялото, което буквално показва къде са били разигравани болезнени вярвания и емоционални послания. 

Клетките на вашето тяло непрекъснато се подменят и като общо вие дори не мислите за този процес, но при все това жизнените нови клетки покорно фокусират своето внимание върху изпълнението на вашите вярвания и команди. Макар, че клетките са нови, те ще продължат да репликират същото ваше предишно аз, ако продължите да им подавате същите предишни команди. Вашите клетки, молекули, атоми и податомни частици са интелигентни; те комуникират едни с други поради това, че тяхната колективна работа е да реагират на подаденото от вас. Вие избирате кодовете на съзнанието, които най-добре изразяват вашите жизнени цели въз основа на степента на осъзнатост, която сте развили. Като главен създател на вярвания, обмислете следното: Изпращате ли команди, за да водите война със своята биология въз основа на скрити конфликти? 

Вашето тяло е хранилище на всичко, което вие и вашите семейни предци са преживели – радостите, болките и травмите от този живот и отвъд. Всичко е записано във вашите гени и вие трябва да се научите на изкуството на тишината и спокойствието, за да навлезете дълбоко навътре и получите достъп до тези знания. Носите различни степени на нерешена болка за онова, което вярвате, че ви е било причинено – травми, които никога не са обработвани и интегрирани, тъй като никога не са били разбирани. Действията на насилие и преживявания на сексуално посегателство помрачават духа и както канал в една плоча, който просвирва един и същи стар ред от песента, така и вие повтаряте преживяванията отново и отново, докато развиете по-голяма визия да избирате друг резултат. Използвайки думи като винаги, никога и завинаги, за да опишете себе си или своето поведение, може да бъде лингвистичен пренос от други животи. Травматичните събития създават “нещо недовършено”, което трябва да се разбира от гледна точка на един по-широк контекст, който трябва да бъде освободен от тялото. Решенията и съглашения за изцеление непрекъснато биват подлагани на повторно обсъждане. Изцелението е отношение, отношението е чувстване, а чувстването е изцеление. От гледна точка на духовната перспектива, вие правите съглашения, например: “Ще взема с теб това послание, за да можем да изцелим хармонично това ненамерило решение послание”. Притежавате свободната воля да правите каквото искате; нашият съвет е да не създавате зло, защото независимо от това какво правите, то ще се върне при вас. Когато носите зло на себе си и/или другите, вие заключвате себе си в цикъла на причината и следствието: разигравате сходни сценарии, с цел да упражнявате своята свободна воля, или да променяте резултата, като променяте своите избори. Ако сте грешник, никой няма да ви резервира място в ада,. Единственият начин наистина да научите за своята свободна воля е да накарате онова, което сте създали да се върне при вас. Творението е любезно, интерактивно, изпълнено със състрадание и точно по тази причина - справедливо. Изцелението е отношение, отношението е чувстване, а чувстването е изцеление. За момент прегледайте всички мисли и мнения, които отричат вашата отговорност да бъдете създателят на своя живот. Къде, кога и как сте били жертва? В какви области на живота се чувствате оправдани да обвинявате другите за своето състояние? Кой какво ви е направил? Кой ви е навредил? Кой ви е насилил – в този живот или в други? Вярването, че животът е жесток, нечестен, труден и груб; или че няма решения, или че нищо не можете да направите, или че никога няма достатъчно, или, че това е нечия вина, най-често са придружени от лежащото в основата кипящо възмущение, което води до това, че причинява болест. Това са само няколко примера за ограничаващи вярвания и възгледи, които затварят потока на космическата жизнена енергия, която ви свързва с мистериите на мултивселената. Поглеждайки от една изпълнена с повече енергия гледна точка, запитайте себе си: “С какви нерешени послания си имам вземане-даване? Защо тези хора са в моя живот? Какъв е моят принос в този процес? Какъв е общият духовен урок и цел на тези преживявания? Как мога да променя своите действия и да променя хармонично решение за тези лишаващи ме от сила обвинения?” 

Трябва да действате в полза на своето собствено благополучие, като предявите претенции за своята сила и кажете да на нови начини за преживяване на своя живот. В противен случай, когато не реагирате на посланията, които ви сигнализират да промените своя живот, уроците могат да се приземят във вашето тяло и да създадат трудности. Може да се чувствате затворени и обзети от болка и по необходимост, принудени да отделите време, за да се справите с дадена ситуация, от която сте се ужасявали и която сте избягвали. Балансирайте своето тяло като отделите време да успокоите своя ум. Това е единственият начин да интегрирате успешно ускорените енергии и да запазите своята нервна система в равновесие. Вие трябва да направите емоционалното пречистване; чувствата са предназначени за да бъдат чувствани. Ускорената енергия ще ви отведе в дълбоки слоеве от паметта, чието спомняне може да е болезнено; травмата е записана във вашите клетки и вие трябва да преминете през болката, за да си спомните емоционално заредените събития, блокиращи вашето здраве. Раните, причинени от сексуалното насилие, което е станало на много млада възраст, могат да бъдат извикани от паметта много трудно, но при все това болката може да бъде освободена, като интегрирате преживяването и изчистите своите спомени. Вашият живот е значим и изпълнен с цел и вие сте създали всичко, на което сте се натъквали, за да откриете своята лична сила и да направите избори, които освобождават вашия дух от безкрайните поредици от отчаяние. 

Наносекундата от ускорената енергия е масивна рискована постъпка в изцелението, предназначена да преобразува огромното натрупване от страх, записано в човешкия генетичен басейн. Когато преобразувате стереотипите на страха записани във вашите гени, вие създавате честота на лично зареждане със сила, което създава вълни през настоящето, миналото и достигащи до бъдещето, които оказват влияние върху други версии на вас и на всички свързани с вас. Огромната сила за изцеление се свежда до избор между страха и любовта; като избирате любовта, вие придобивате куража да посрещнете своите страхове и да ги разрешите. Хората навсякъде се учат да разпознават драмите на живота като възможности за започване на промяна, да създадат качествен живот, като преминат отвъд ограниченията, и да активират своите най-добри възможности. Вие ще постигнете най-големите си победи когато спрете да осъждате и се откажете от позицията на жертвата, като потърсите по-голямото значение на живота. Прошката е крайният акт на това да оставиш нещо да си отиде, освобождавайки себе си от безкрайния цикъл на изпитване на чувство за вина и обвиняване. Основното послание, което лежи зад всеки симптом, може да бъде ясно разбрано, когато бъде свързано с функцията на засегнатата област. Изцелението включва разблокиране на стара болка. Когато вашето тяло се чувства дискомфортно или е изпълнено с болка, обърнете внимание на специфичната област на страдание, защото местоположението ще бъде ключът, където вашите емоции са създали преграда. Основното послание, което лежи зад всеки симптом може да бъде ясно разбрано, когато бъде свързано с функцията на засегнатата област. Какви чувства са регистрирани там? Общувайте със своята болка, установете връзка с нея и я опишете. За да се изцелите и да бъдете добре, вгледайте се в онази част от тялото, за която става дума, и запитайте: “Какво е посланието?” Каква действителна функция извършва тази област от тялото? Защото там разполагате с огромна следа относно причината за своето неудовлетворение. Можете да вдишате областта от своето тяло, която изпраща сигнали – този фокус ще отвори областта така, че да можете да имате по-голямо перцептивно осъзнаване на онова, което се случва. 

Ако вашите гениталии се нуждаят от внимание, значи мястото във вашето тяло, където енергията е блокирана, е втората чакра. Проучете своите чувства за послания, свързани с мъжката и женската сила, или за нейната липса в своя живот. Чувствате ли се безсилни да създавате това, което искате? В края на краищата, сексуалните органи се използват за да създават удоволствие така, както и за да създават живот. Проблемите в краката и стъпалата включват послания на запазване чрез движение напред, а проблеми в ръцете и дланите намекват за липса на желание страстно да прегърнете живота и активно да създадете своите желания. Вратът и гърлото съдържат послания за гъвкавост и самоизразяване. Мозъкът е точката на средоточие за вярванията, свързани с интелигентността, очите – за виждането, а ушите за чуването, стомахът е за усвояване, червата – за приемане на храна от живота, а вътрешностите – за освобождаване от отпадъчните материали. Настинките и гриповете се свързват с нерешителност, небалансираността в теглото - с неизпълнени желания, докато ракът се задейства от омраза, често от самоомраза, а гневът и яростта – от вярването, че сте по-малко, отколкото сте. 

Черният дроб е дезинтоксикиращ орган и ако вашият не функционира правилно, каква комбинация от токсични емоции се крие под повърхността? Приложете значението на функцията към своя живот – ако разберете начина, по който работи засегнатата област, значи можете да разберете посланията, на които се съпротивлявате, блокирате и възпрепятствате да открият здравословно изражение във вашия живот. Страхът от това да оставите нещо да си отиде и да освободите миналото е основната причина за заболяванията. Вашите емоционални реакции към онова, което вярвате, че ви се е случило, са в основата на вашите вярвания. Разпръснатите мисли са резултат от избора на изпълнени със страх интерпретации, което е погрешно използване и погрешно разбиране на енергията и то лежи в основата на всяка болест. За да постигнете по-високо ниво на разбиране, трябва да развиете нова нагласа на ума, за да превъзмогнете посланията на отчаяние, които сигнализират на тялото да функционира неправилно. Трябва да се съсредоточите, за да се концентрирате върху подмяната на непродуктивните мнения и промяната на своите интерпретации на вашите сензорни впечатления. 

Когато тялото показва така наречения симптом, винаги в основата лежи емоционален компонент и вие трябва да се опитате да отстраните причината, а не само да премахвате симптома. Свързването на точките между това как се чувствате – към себе си, семейството си, приятелите си и света като цяло – и физическите функции на своето тяло – дава важен ключ за разбирането на начина, по който използвате своята енергия. Дали привличате настинки и грипове, или сте изправени пред по-сериозни блокажи, като например рак и диабет, или сърдечно заболяване или увреждане на органите, винаги участват вашите емоции или начина, по който ги чувствате. Посланието, или основната цел на състоянието на вашето тяло, е основано на приятелски, основани на сътрудничеството взаимоотношения между вашия ум, чувства и клетки. Болестта е вградена услуга – една система за обратна връзка, основана на чувствата, активирана от подаването на вредни данни, произтичащи от личната погрешна употреба на енергията. Определено сте се чудили защо някои хора се разболяват, а други остават здрави и защо мнозина остават незасегнати, въпреки, че са изложени на същото така набедено заразяване. 

За да разберете какви данни са подадени в тялото ви, важно е да помните, че седемте чакри на тялото предават енергия във вашата физическа форма. Вгледайте се в чакрата, която е най-близо до областта на вашето тяло, която ви подава обратната връзка, защото това е енергийният център, който оказва пряко влияние върху въпросната неизправност, която чувствате. Търсете урока в посланието, търсете позитивната цел и бъдете честни със себе си. Благодарете на своето тяло, че ви дава информация и работи с вас и ви осигурява обратна връзка в отговор на сигналите, които вие изпращате. Възнамерете да осъзнаете всички силни чувства, които имате във връзка с определена област от своето тяло, която се нуждае от внимание. Какви неизразени емоции са съхранени там? Една основна част от самолечението включва визуализация, практикуване на оказващи влияние върху ума неща и виждане на желания резултат. Мислите трябва да бъдат фокусирани и насочени така, че да създадат съзидателни усилия и да донесат нови резултати. Развиването на емоционална интелигентност е един от ключовете за научаването на това как да се справим с енергията от триизмерната реалност. Развиването на емоционална интелигентност е един от ключовете за научаването на това как да се справим с енергията от триизмерната реалност. Трябва да имате желание да отворите сърцето си с намерението да се изцелите, независимо какво е онова, което ви е наранило. Ако наистина искате да узнаете и разберете какво се е активирало в дълбоките кътчета на вашия подсъзнателен и несъзнателен ум, вие можете да си осигурите достъп до тази информация, като създадете специален лечителски дневник и го използвате, за да записвате безопасно своите вътрешни чувства. Записването на нещата може да бъде много показателно, а това на свой ред може да бъде много изцеляващо. Преди да започнете да си водите дневник, утвърдете своите намерения, фокусирайте своето внимание, а след това отпуснете езика и челюстта си и дишайте ритмично в продължение на няколко минути. Докато дишате, представете си златни спирали от енергия, вихрещи се през вашето тяло. След това, на първата страница, посветете едно писмо-въведение от вас до вашия космически разум. Ясно изложете своите намерения за изцеляваща енергия, която да премине през вашите писания; помолете за помощ от своя висш разум и благодарете за всичко, което ще откриете. 

Намеренията се обработват в клетките на податомно ниво, където се избират и поддържат вероятните реалности. Записването на всичко понякога с другата си ръка може да бъде много ефективен метод за достигане до информация на ниво под бета-вълните на съзнателния ум. Ако желаете, рисувайте картини, или отрежете и залепете нещо важно в своя дневник. Бъдете съзидателни и се наслаждавайте на упражнението. Вярвайте на себе си, че ще получите достъп до информацията от дълбините на своята душа, въздържайте се от осъждане и не се срамувайте от онова, което ще излезе на повърхността. Това е вашият личен дневник за изцеление; вашите открития ще бъдат изпълнени с проблясъци на памет, които са важни белези за вашия път на изцеление. Останете със своите чувства, докато проправяте своя път през своите откровения. Напомнете на себе си, че се придвижвате през вътрешни стени, за да създадете вибриращо здраве, като разберете и приемете себе си като създател на своите преживявания. 

Болестта и физическите страдания също са свързани с потъпкано изражение. Болестта започва на емоционално ниво чрез неизразени чувства, които се натрупват по сила, създават вътрешни бури, вулкани, земетресения и наводнения, които могат да разрушат вашия живот. Помнете, вашите чувства произтичат от вашите вярвания; проучете своите вярвания, за да идентифицирате първоначалния материал, използван за да изразите с думи своя живот. Търсете обратна връзка от своите вярвания в ежедневния живот. Размишлявайте върху това как се чувствате относно своето тяло и към своето семейство, приятели, роднини, работа, храна, пари, секс и религия. За да откриете как блокирате жизнената енергия, трябва да имате желание да признаете как се чувствате към която и да било ситуация. Дали се съпротивлявате или подтискате, или не изразявате и поради това подтискате, натъпквате и криете дълбоките си чувства или чувството, че сте жертва, възмущението си, омразата си, завистта си, ревността си, срама си, гнева си, чувството си за вина или загрижеността си? Ако можете да посочите своята така наречена отрова, благодарете. Шегуваме се, разбира се, но посочвайки своята отрова, вие можете да хванете себе си как се само-саботирате и да промените програмата. 

Помнете, съзнанието е осъзнатост, а осъзнатостта е способност да забелязваш. Когато пренебрегвате сензорното подаване на данни, или когато не се разширявате и не цените своите сетива, вие отричате своето съзнание. Наистина всичко, което търсите, вече е на ваше разположение; вие, обаче, трябва да инициирате свои собствени археологически разкопки, като честно посочите и назовете своите чувства. “Аз съм ядосан, аз съм уплашен, аз силно ревнувам” изразяват чувства общи за всички в някакъв момент от живота им. Щом идентифицирате чувството, можете да проследите емоциите, докато стигнете до вярването, което ги е генерирало. Аз съм гневен, защото родителите ми ме заключиха в гардероба, когато бях малък. Гневен съм, защото са ми казвали какво да правя. Гневен съм, защото бях изолиран. Гневен съм, защото не съм получавал любов.” Оттеглянето или липсата на любов е в основата на всяка болка. Когато се разиграва цикъла на обратната връзка на вземане и даване, причина и ефект, вие можете да откриете, че трябва да научите как да давате любов, за да можете да я приемате. 

Да се чувствате добре означава да изразявате своите чувства по зрял и отговорен начин. Вашите емоции са най-трудният аспект на усъвършенстване на вашето биологично същество затова, че играете играта на живота в тази система на съзнание. Емоциите са като музикални изпълнения, свирени на пиано, дълго две мили – вие трябва да се научите как да свирите на всички клавиши, а не само на няколко, или плахо да докосвате клавишите, или да не смеете да свирите на всички тях. Вие трябва да потвърдите, че обичате себе си; че имате правото да се чувствате приятно, в безопасност, здрави и продуктивни в живота; и че настоящите обстоятелства край вас са резултат от вашето собствено желание. Докато продължаваме да наблягаме на това, любовта към себе си и приемането на себе си са много съществени за създаването на позитивно, възнаграждаващо преживяване по отношение на човешкото тяло. И колкото повече сте в състояние да обичате себе си, толкова повече ще трябва да поставяте под съмнение своите избори. Ако обичате себе си, защо бихте се подлагали на неприятни, неудовлетворяващи ситуации? Осъзнатостта е способността да наблюдаваш и забележиш онова, което става, а след това да използваш на практика своите оценки, всички от които водят до разширяване на съзнанието, самоувереност и лично зареждане със сила. Вашето тяло е проектирано като самоизцеляваща се система. Вашето тяло е проектирано като самоизцеляваща се система; то е интелигентно и с помощта на правилна почивка и хранене може да създаде онова, което е необходимо, за да сте здрави, щом са ангажирани промените в начина ви на мислене и активност. Липсата на любов и благодарност към вашето тяло ще се изрази чрез вредни навици за хранене, както и чрез принципно незачитане на самите дейности, които захранват и поддържат оптималното здраве. Отново ще повторим: вашето тяло в естественото си състояние не работи против вас; то е проектирано да реагира на вашите мисли и вярвания. Вие трябва да действате така, сякаш сте достойни за любов и сякаш животът си струва да бъде живян. Това вярване, както което и да е друго, изисква да му се посветиш, и вие трябва да желаете това: вие трябва да желаете онова, което искате да създадете повече от каквото и да било друго. 

Трябва да съществува и риск за растеж, понеже изборът е от съществено значение за развитието на свободната воля. Научете се да мислите без болка и си поставете по-обширни цели, от типа на: “Аз съм здрав. Аз съм отворен за промяна. Аз изцелявам себе си; аз изцелявам стереотипите на погрешно насочено намерение в моята кръвна линия. Аз трансформирам своята енергия. Аз освобождавам всичките си стереотипи на объркване и отчаяние. Чувствам огромна благодарност – за всичко, което зная, за храбростта от това, че си спомням, и за куража да се изцеля. Когато изцелявам себе си, аз изцелявам всичките си взаимоотношения по времевите линии.” Насочваното въображение също е много ефикасен инструмент, който може да бъде използван за преживяването на емоционални конфликти и замяната на желаните нови резултати. Вашето тяло е вашата връзка с мултивселената, старателно помагащо ви, когато се насочите по определен курс за действие. Отговорите се появяват когато започнете да ги търсите - както отвътре, така и от външния свят. Синхроничностите се случват, за да привлекат вашето внимание към нещо. Когато, напук на съдбата, поредица от лични значими събития се разгърне по уместен и при все това необичаен начин, за да хвърли светлина и дълбоко прозрение относно дадена ситуация, вие получавате поглед към великолепието на многослойния свят на значимост. В полето на творението времето няма предели; събитията са свързани и обогатени със значимите извивки на всички форми на съзнанието, научавайки се как “да играят полето”. 

За да изградите реалността, която искате, създайте ясен, подробен мисловен образ на желания от вас резултат; ако сте болни, трябва да настроите своя ум на режим за пълно възстановяване с фаза за изцеляване, която да е кратка, лека и приятна. Прегърнете идеята, че всичко функционира добре в забележителни поредици от изпълнени с благополучие събития. Въображението, визуализацията, активирането на вашата сила на волята, очакванията и позитивната подкрепа са ключовете към научаването на нови поведенчески стереотипи. Вие трябва да очаквате резултати, иначе няма да има такива; съзидателната употреба на въображението, последвана от действия, носи резултати. Когато вашето тяло не функционира изправно, вие нямате силата да промените своето мнение и да изцелите себе си – това може да е нещо толкова просто – например да разпознаете самосъжалението и да го промените в само-приемане; промяната на страха в желание и на гнева и болката в прошка. 

Вярно е, че отричането на понятията като възможности отлага тяхната поява, докато безопасното разширяване на познанията може да ви отвори към благоприятни етапи на съществуване. В този си живот вие сте тук за да актуализирате всичките си способности и като изберете да създадете вибрацията на любовта, вие навлизате в значимите сътрудничество и интелигентност, които проникват творението. Нашето намерение е да ви вдъхновим и да ви напомним да позволявате своевременно процеса на изцеление. Трябва да пожелаете да свършите работата, свързана с влизането във връзка с начина, по който се чувствате относно преживяванията, които сте записали вътре в себе си. Работата, която вършите върху себе си, е свързана с нещо повече от изцеляването на собствената ви кръвна линия – вашето семейство и приятели и света като цяло ще бъдат засегнати от това, че поемате отговорност да изцелите живота си. 

Докато се учите да се чувствате добре и да останете добре, едно вярване в жизненото здраве е от съществено значение. Утвърждаването на това, което искате и знаенето на това, че то ще дойде, са ключовете към проявлението. Знаенето е основано на вярата – състояние на ума, където интуицията е на първо място. Трябва да приемете, че е напълно възможно да създадете жизнено, живото-разширяващо здраве; приемането на това вярване ви извежда на пътя към създаването на бликащо от енергия здраве. Всичко това, обаче, може да ви се стори точно обратното на настоящия ви опит и това е добре. Но за да промените своето преживяване, вие трябва да промените своите вярвания и да спрете дейностите, които ви ограничават. Като демонстрация на вашето намерение да създадете здраве въз основа на своето лично осъзнаване, запишете си ограничаващите вярвания, които откривате за себе си, на малки листчета хартия – по едно ограничаващо вярване на всяко листче. Прегледайте всяко вярване много внимателно, за да видите как сте проектирали своя живот около ограничаващите идеи; думите са символи за начина, по който сте фокусирали своята енергия. Щом завършите първоначалното почистване на дома си от вярвания, изнесете листчетата навън и намерете сигурно място, където можете да погребете всяко вярване под някоя скала и ги оставете да си отидат. 

Когато завършите това упражнение, утвърдете реалността, която искате и помислете следното: “Сега вече аз съм жизнено, здраво същество. Поемам отговорността и се посвещавам на това да внеса в своя живот промените, които са необходими. Нямам търпение да науча множеството методи и техники, които ще ме заредят със сила, за да ръководя своето физическо тяло и всеки момент да преживявам изпълнено с жизненост здраве. От ден на ден, от година на година, от десетилетие на десетилетие, от хилядолетие на хилядолетие, през всички магистрали на времето, ставам все по-добре. Разбирам, че моето “сега” е разширява във всяко сега и искам да узная много повече за физическите и не физическите аспекти на живота. Разбирам, че моята цялостна отговорност управлява силите на космическата енергия, която преминава през мен така, както и през всичко на планетата и това, че моята главна отговорност и задължение са да обичам и да се грижа за своята физическа форма.” Помислете върху тези думи за няколко минути, скъпи приятели, защото те са мощно зареждащи със сила команди. Те също могат да не отразяват вашия текущ опит; думите, обаче, определят посоката, по която да протича енергията. 

Установяването на здравословни граници и зачитането на границите на другите са важни аспекти от научаването на това как да се справяте с енергията. Вие трябва да сте в състояние да бъдете себе си и въпреки това да се смесвате с другите и да не бъдете повлияни от тяхната погрешна употреба на енергията. Възнамерете да почитате уроците на другите, вместо да бъдете въвличани в негативни вероятности. Използвайки както своето въображение така и своето дишане, лесно можете да оживите и усилите своето енергийно поле, като изобразите поток от космическа светлина, навлизаща във вашето тяло през коронната ви чакра отгоре на главата. Отпуснете се и вдишайте живото-разширяващата светлина дълбоко в тялото си, достигайки до самото космическо податомно ниво. С всяко вдишване изпращайте посланието, което искате да изпратите: вътрешна сила, безопасност, яснота на ума, защита, твърдост, изцеление, търпение, любов, разбиране, състрадание и правилни действия. Сега си представете огромен водовъртеж от светлина в центъра на вашето тяло, а след това я изпратете през своята трета чакра като фонтан от светлина, излизащ от вашия слънчев сплит. Използвайте своето въображение, за да поиграете със създаването на тази мисловна форма; така ще се получи защитен пръстен от енергия – една буферна зона, оборудвана с усилен радар, тъй като границите на вашата чувствителност ще бъдат изместени отвъд вашето тяло. 

Здравословните граници изискват и признаване на разрушителните поведенчески стереотипи в себе си и другите като неподходящи за вашето лично благополучие. Сега отново можете да се окажете ангажирани в семеен скандал; никой не ви познава по-добре, или не може да натиска бутоните по-силно от вашия партньор и членовете на вашето семейство, но и няма никой друг като вашия партньор или кръвна линия, който да приеме вашата тъмна страна и да пожелае да ви прости. Емоционалните изблици възникват периодично за да разчистят въздуха; това е част от процеса на научаване как да управлявате енергията. Номерът е никога да не криете в себе си недоволство или възмущение, защото тези чувства ще ви смачкат, изкривявайки качеството на вашите взаимоотношения, както и жизнеността на вашата имунна система. Притежавате силата да промените единствено себе си; трябва елегантно да оставите другите да поемат курса, който желаят. Бъдете търпеливи. Когато променяте своята реакция, вие отстранявате своята залепваща лента, така да се каже; откъм вашата страна няма никаква лепкавост, за да може да се закачи нещо. Докато израствате от гледна точка на съзнанието си, може би ще бъдете вдъхновение за онези, които изглежда се съпротивляват на промяната. Ако искате да бъдете наистина здрави и мъдри, трябва изцяло да присъствате в своето тяло и да го използвате най-ефективно. Да обичате себе си е едно от най-добрите капиталовложения, които можете да направите – то е и най-добрият курс на действие; това означава да се грижите за себе си в своите мисли, думи и дела. Да обичате себе си включва да се грижите добре за своето тяло както отвътре, така и отвън. Ако искате да бъдете наистина здрави, богати и мъдри, трябва изцяло да присъствате в своето тяло и да го използвате най-ефективно. Доброто здраве и правилното управление на тялото са истинските знаци за вътрешно богатство и правилно мислене и създаването на по-добро здраве често се равнява на промяна на старите си навици. Което е по-важно, вие трябва да желаете да се научите как функционира вътрешния терен на вашето тяло. Тялото е във висша степен приспособимо; геномът е винаги активно ангажиран да реагира на вашите изисквания като се променя и учи да изпълнява нови задачи, за да поддържа оперативността на тялото. 

Жизнената енергия ви поддържа и електромагнитните кодове, шаблоните за изцеляването на вашето тяло, се намират във вашите гени. Макар, че вашите мисли и чувства притежават огромна сила да задействат енергията, на физическо ниво клетките на вашето тяло изискват нежни и внимателни грижи за да поддържат физическата система. Вашите клетки, подаване на кръв и вашите органи, са повлияни от храната, която поглъщате и от водата, която пиете, от качеството на въздуха, който дишате и от количеството слънчева светлина, на която сте изложени. Колкото по-цялостна е вашата храна и колкото повече кислород вкарвате в своята система, толкова по-жизнени са вашите клетки. Въпреки, че тялото е крайно приспособимо и способно да преобразува успешно множество токсични енергии, вашата биологична система ще се справи най-добре при специфични подкрепящи условия. Природата ви осигурява най-добрите животоподдържащи енергии; отделете повече време за да се грижите за своите сетива сред природата – заедно с несравнимия дар на красотата, природата дава изобилието от растения и дървета, които произвеждат храна и кислород, изпълнен с космическа енергия. 

Във физическата реалност, вашето дишане е най-прекият метод за обмен на енергии с космоса – това е и връзката между космическите сили и сложните действия на нервната система на вашето тяло. Качеството на вашия дъх е свързано с това колко дишате докато сте изложени на естествена слънчева светлина. През деня вие всъщност вдишвате важната информация, която се влива в атмосферата. Добрите навици за дишане са от съществено значение за яснотата на ума и когато се прилагат редовно, резултатите винаги повишават вашето благополучие. Не забравяйте да фокусирате своето внимание върху съзнателното си дишане; това означава да обръщате внимание на процеса, като насочвате своя дъх към долния край на вашите дробове и придвижвате диафрагмата навън при вдишването и при издишването. Открийте своя ритъм и дишайте. С времето навикът да дишате повърхностно – само с горния край на дробовете и гръдния кош бавно лишава тялото от поддържащия живота кислород. Дълбокото насищане с кислород възстановява жизнеността на вашето тяло и с достатъчни практики то също може да бъде използвано за изчистване на емоционалните остатъци в тялото. 

На Земята традицията да се почита осъзнатото дишане датира от незапомнени времена. Правенето на съзнателна връзка със своето дишане фокусира вашето внимание в настоящия момент, където можете да се наслаждавате на преживяването да имате тяло. Вкарването на кислород във всяко ниво на тялото е един от най-великите пътища към жизненото здраве. Дейностите, обаче, по разширяването на вашето здраве, трябва да бъдат придружени и от вярванията в собствената си значимост; и най-чистият кислород и най-добрата органична храна няма да изцелят тялото, което се намира под заплахата на вярването в неговата незначителност. 

Общоизвестно е, че вашето тяло заяква с помощта на водата, при все това хората често страдат ненужно от мистериозни болки и физически страдания – констипация, сексуални дисфункции и мигрена – свързани с остро дехидратиране на тялото. За да функционирате с максимален капацитет всеки ден трябва да хидратирате своята система с най-малко две кварти (2 х 1,14 л) добра, чиста, нефлуорирана вода, за да заредите с гориво своите клетки и да отмиете токсичните материали. Водата е и проводник на електричество и добре хидратираното тяло по-лесно ще се приспособи към повишаването на космическите електромагнитни честоти, които трябва да бъдат интегрирани. Като пиете много вода вие ще спите по-добре и ще имате повече енергия,. Независимо от това какво изповядват вашите вярвания, една постоянна храна, съставена от бърза закуска, мазно изпържени храни, храни обработвани с химични добавки, подсладители, газирани питиета, не осигуряват храненето, необходимо за оптимално действие на вашите клетки. Не се заблуждавайте да мислите, че можете просто само “да мислите добри мисли” и тялото ви ще бъде здраво, докато в същото време продължавате да ядете обеднена откъм хранителни съставки храна. Трябва да бъдете практични по отношение на законите на физическата реалност. Можете ли да си мислите, че сте чисти без да сте взели душ? Вашето тяло трябва да използва и обработва качеството и количеството на това, което ядете и ако излеете достатъчно мътилка в своята система, тя ще се задръсти и ще спре да работи. Можете да се научите да ядете за здраве и да оставите вашата храна да бъде ваше лекарство. От съществено значение е да се храните мъдро за да повишите силата на своята имунна система. Жизнените съставки, които се намират в живите храни, хранят вашите клетки – зърно, ядки и сурови плодове и зеленчуци балансират нивото на рН във вашето тяло и правят тялото ви алкално. Изстискването на сок от сурови плодове или зеленчуци също алкализира тялото и много бързо осигурява енергия. Алкохолът, месото, кафето, шоколада, виното – всички възхитителни лакомства – правят тялото по-киселинно, а когато тялото е твърде киселинно, е по-вероятно да възникнат болести. Състоянията на емоционални страдания като безпокойство, загриженост, гняв, възмущение, ревност и отмъстителност също карат химическия баланс да клони към киселинно рН. Поддържането на алкалност в храносмилателната и отделителна системи на тялото е най-практичният подход за оптимално здраве; едно алкално рН помага да се балансира теглото на тялото, а то балансира и вътрешния терен като създава естествен имунитет срещу заболяванията. Диетичните ензимни добавки осигуряват баланс на рН и помагат при храносмилането. Храни като кокосови ядки, мед, сушени фурми и сушени сини сливи, както и сурови храни и зеленчуци не само правят тялото алкално, но са и антиоксиданти, които осигуряват основани на растения храни, които балансират вътрешната химия и елиминират запека. Идеалният баланс е 80 процента алкални храни до 20 процента киселинни храни. 

Хранете се мъдро по отношение на всичко, което Земята предлага. Прибавете сурови храни към своята ежедневна храна и вашето тяло ще реагира по-позитивно на жизнените енергии. Растенията виреят на слънчева светлина, която носи най-новите новини от слънцето на всяка част от растението. Разнообразявайте своята храна, яжте съответното на сезона, уверете се, че се чувствате добре с храната, която ядете и пийте много качествена чиста вода. Можете да заредите с енергия своята храна като използвате дланите на своите ръце, които по естествен начин са високо заредени с енергия. Внимателно ги притиснете една до друга и след това отворете ръцете си с длани обърнати надолу и поставени над вашата храна. На глас или мълчаливо, с отворени или затворени очи, изкажете искрена благодарност към храната която ядете; заявете своето намерение да почитате своята храна и всички участвали в процеса, който я е довел до вашата маса. Помолете онова, което ядете да се хармонизира с вашето тяло за здраве, жизненост и яснота на ума. Можете да се научите да ядете за здраве и да оставите вашата храна да бъде ваше лекарство. Да обичате себе си означава да извършвате практически действия – трябва да бъдете този, който въвежда хигиенни и хранителни подобрения. Започнете деня с чаша топла вода с изстискан лимон в нея, за да алкализирате тялото. Добавете към своята закуска питие, изпълнено с основните растителни добавки. Когато се храните, сдъвквайте всяка хапка многократно и яжте бавно. Чувствайте вкуса и отправете своето внимание към радостта от яденето. 

В много области на земята почвата е напълно лишена от минерали, защото е използвана прекалено много и е била зле управлявана; поради това на храната често й липсват хранителни вещества, основните минерали, необходими за да поддържат вътрешния терен на вашето тяло в добро работно състояние. Както всеки добър ветеринар знае, недостигът на минерали отдавна е признат като главната причина за влошеното здраве при отглежданите във фермите животни. В допълнение, в съвременния свят съществува истинска липса на любов към земята; човечеството е забравило важността от общуването с природата посредством осъзнато внимание. Когато съзнанието на Земята е признато като жизнеспособно присъствие сред фермерите, качеството на вашата храна ще бъде значително подобрено. Макар, че от страна на слънцето се осигурява огромно количество енергия, за да направи по-жизнена вашата храна, за по-голямото благополучие на човечеството е от съществено значение с всички източници на храна да се борави по-осъзнато. Земята реагира на намеренията, отношението и настроението на онези, които я обработват. Храната, която се отглежда с изпълнени с любов грижи и съзнателно - с оглед хармонизирането й със силите на природата - ще бъде свръх-заредена с жизнени космически сили. Прякото общуване със земята ще отвори нови нива на засяване на енергия, което може да бъде кодирано в храните, с които се храните. По-голяма осъзнатост настъпва за цялата планета и ако се опитате да разберете и приложите съзнание към земеделието и градинарството, това ще предизвика революция във вашите взаимоотношения с природата. Храните, които са “божествено отгледани” например, посредством менструална кръв за наторяване на почвата, ще носят по-висока вибрационна честота. Вие трябва да сте много по-осъзнати спрямо храната, особено с оглед на вашето отношение към онова, което ядете. Кой подготвя вашата храна и какъв темперамент притежава той? Храната е изпълнена с вибрациите на оня, който я приготвя. На жизнената храна трябва да се гледа като на повече от органична; храната е енергиен източник, който е повлиян от съзнанието на онези, които работят с него и го приготвят. Прякото общуване със земята ще ви отвори към множество нови нива на енергия, което може да бъде кодирано в храните, с които се храните. Благодарността и уважението към интелигентните сили на природата ще върнат жизнеността на земята. Церемониалните практики, които почитат земята, ще станат част от процеса на изцеление на човешкия дух. Хората ще се научат да правят градини с честоти от мисловно фокусирана енергия и старата традиция на “познаването на земята” отново ще получи уважението и възхищението на човечеството. 

Хората са живели дълго, дълго време на вашата планета в голяма хармония със слънцето. В противовес на това, съвременната наука е манипулирала умовете на обществеността и ги е накарала да вярват, че слънцето и природата ги застрашават. Изследванията показват, че мнозина от онези, които са болни и страдат често пъти са прекарвали малко време изложени на слънце. Многобройни проучвания са разкрили и това, че когато през 60-те години за пръв път са били въведени сенниците, процентът на раковите заболявания нараснал. В настоящите времена на повишена осъзнатост интензивността и честотата на слънчевата енергия ще нараства. И по проект, вашето тяло се чувства добре, когато е изложено на слънчева светлина. Слънчевите лъчи са всъщност много добри за вас – тялото изработва витамин Д под въздействие на слънчевата светлина, който също събужда вашите клетки, за да повиши възможностите на вашето тяло. 

Състоянието на червата е от изключително значение, за да може тялото ви да функционира с лекота. Както казва поговорката: “Да си редовен значи да си здрав”. Трябва да сте в състояние ефективно да отстранявате отпадъчните материали от своята система; иначе токсичните остатъци от натрупваните с години фекални отпадъци образуват твърда повърхност по стените на червата. Когато в червата се натрупа нежелан отпадъчен материал, възникват всякакви физически проблеми. Червата трябва да бъдат в състояние да поглъщат хранителните съставки от храната, която е подготвена за усвояване от стомаха. Следващият път, когато се къпете, погледнете към своя корем и обърнете внимание дали е подут. Почистването на дебелото черво два пъти годишно – за предпочитане и през пролетта и през есента ще направи чудеса, за да се възстановят вашето здраве и жизненост. 

В дебелото черво храната лесно може да се стегне поради лошо хранене или прекомерна обработка, както и поради липса на вода и застоял живот. Лошото съчетаване на храните водят до ферментиране на храната и гниене в червата, а това създава токсично място в тялото. Червеното месо се смила трудно; то остава в системата по-дълго, тъй като тялото работи по-усилено за да обработи подобна тежка храна. Поради това, когато ядете тежки храни, вие ще имате по-малко енергия и ще се чувствате много по-уморени. Вашите емоции също допринасят в голяма степен за това доколко добре се асимилира даже най-добрата храна. Да ядеш, когато си ядосан, е нездравословно, тъй като храната няма да се разгради в тялото. Гневът е контролираща, задържаща енергия, която предотвратява обработката на храната и интегрирането; затова, когато сте ядосани или изпитвате желание да контролирате или задържате, най-добре е да пиете много вода и билков чай и преди да ядете отново да изчакате докато станете по-балансиран емоционално. 

Едно силно и все пак безопасно питие за почистване на дебелото черво можете да си направите като смесите шест унции (1 унция = 28,3 грама) ограничен не-цитрусов плодов сок с равно количество добра по качество, чиста, не-флуорирана вода така, че общо да станат 12 унции течност. Сложете течността в кана заедно с една супена лъжица от всяко от следните неща: течен хлорофил, концентриран сок от алое-вера, хидратиран бентонит и шушулки от psyllium (Psyllium е общото име използвано за няколко вида на растението Plantago, ефективно за намаляване на холестерола). Покрийте каната, разклатете добре сместа, а след това изпийте тази смес за няколко минути. Ако разтворът не бъде поет до няколко минути, той ще започне да се втвърдява в чашата и ще се превърне в подобна на пудинг консистенция – точно това трябва да се случи в чревния тракт. Питието за почистване на дебелото черво се поема най-добре на празен стомах поне половин час преди закуска. Не пийте кафе, тъй като то е много твърдо за вашата система и изпивайте най-малко десет чаши с вместимост осем унции всяка всеки ден, за да помогнете за измиването на дебелото черво. Някое меко зеленчуково слабително средство можете да вземате и преди да си легнете. Ако поемате напитката за почистване на дебелото черво поне дванадесет дни до четири седмици, ще бъдете удивени от онова, което ще изхвърлите. Щом започнете за почиствате дебелото си черво, обаче, ще отстраните и добрите бактерии така, че всяка вечер преди да си легнете трябва да попълвате чревната флора като допълните своето хранене с пробиотик (става дума за използването на микроорганизми за подобряване на здравето – консумират се в специално създадени храни – както хората поглъщат бактериите в живото кисело мляко, за да усилят стомашно-чревната флора и подобрят храносмилането си. Подобни безвредни бактерии се въвеждат за да заемат наличните ресурси и предотвратят размножаването на вредните. Например, за предпазване на зъбите се препоръчва заселването на устата с безвредни бактерии, които пречат на развитието на бактериите, предизвикващи гниене. Пробиотиците подобряват храносмилането и усвояването на протеина, мазнините, калция и фосфора.), или бактериите, които се съдържат в някои кисели млека, или с културата acidophilus. Над 400 различни видове бактерии обитават стомашно-чревния тракт. Тялото зависи от полезните бактерии за производството на витамин В и за производството на лактаза и други антибактериални субстанции. Обработката на храните продавани в търговската мрежа често убиват полезните организми и състоянието на чревната флора се влошава. Даже болшинството от млечните продукти вече не съдържат жизнено-необходимата култура acidophilus. Особена вреда на чревната флора оказват антибиотиците, които убиват всички бактерии – и вредните и полезните; вредното им влияние продължава седмици след спирането на употребата им и води до ускоряване на ферментационни процеси, хронични инфекции, лошо храносмилане, умора и алергии. Добавката acidophilus връща отново полезните бактерии в червата.). Ако ядете много сурови храни богати на ензими, ще ускорите процеса на вътрешно почистване, както и изграждането, заздравяването и възстановяването на тъканите. Ако не можете да проведете дванадесет-дневно почистване на дебелото черво, направете си “лек ден” веднъж седмично, или поне веднъж месечно – през него яжте само пъпеши или ябълки, които се прекрасни вътрешни очистители. Паразитите изсмукват вашата енергия, а могат и да бъдат източник на многобройни здравословни проблеми. Нахлуването на паразити е много по-голям проблем, отколкото повечето хора осъзнават и след почистването на дебелото черво горещо се препоръчва прочистване от паразити. Много лекари на алтернативната медицина са наясно с огромните нашествия на епидемии или паразити, които биват масово пренебрегвани и не разпознавани от съвременната медицина.Макар и неотдавна, хората пречистваха своите тела от глисти чрез изпиването на глътка зехтин всеки месец. Комбинацията от заседнал живот и лошо хранене допринася да имате лениви черва и създава обкръжение, в което паразитите процъфтяват. Паразитите изсмукват вашата енергия, а могат и да бъдат източник на многобройни здравословни проблеми – увреждане на кожата, хронични сърбежи и нередовно храносмилане, проблеми в ставите, лош дъх; и освен това те свиват гнезда в тумори. Паразитите първо отнемат хранителните вещества, като оставят вашето кръвообращение замърсено с техните отпадъчни материали. Тези досадни същества процъфтяват в киселинно обкръжение и се активизират в тялото както при новолуние, така и по пълнолуние. Обръщайте най-голямо внимание на състоянието на своето тяло в различните лунни цикли. 

На пазара се продават комбинации от билкови лекарства като карамфил, пелин, черни орехови шушулки и копър – можете да ги вземате за отстраняване на паразитите; зехтинът, смокинята, семето от тиква, пресният чесън и много лютия червен пипер са храните, вземани обикновено за пречистване на тялото от паразити. Обвивките на зелените орехи пречистват тялото от паразити. В течение на хиляди години орехът е бил признаван като специална храна, тъй като по форма прилича както на мозъка, така и на червата. Редовното прибавяне на тези храни към вашите блюда може да запази тялото ви силно – паразитите няма да живеят в алкално обкръжение. Някои електронни честотни устройства също се използват успешно за убиване на паразити. На емоционално ниво, да имаш паразити е гранично послание: кой те използва, кой източва енергията ти и какви послания избягваш? В духовно отношение паразитите се свързани с отричането на тялото. С чувства на недоверие или нехаресване на своето тяло вие всъщност можете да опразните тялото, което на свой ред оставя място за различни не-физически същества, които влизат и заемат онова, което вие не искате. 

Имайки предвид големите промени, които стават, трябва да бъдете внимателни да не надценявате своето тяло с обезпокояващи вибрации. Природата е нещо, което повишава настроението, затова прекарвайте повече време навън на чист въздух. Разходките и упражненията намаляват вълненията и депресията. Скачането на батуд раздвижва течностите във вашето тяло и стимулира вашия мозък така, че той освобождава повече от вашите естествени стабилизатори на настроението от типа “чувствам се добре”. Когато балансирате енергията в своето тяло вие ще имате и ясен и умиротворен ум. 

Изпитаните във времето билкови лечения са приносът на природата към изцелението по времевите линии. Познанието за билките под формата на събиране на растителен материал от неговото естествено обкръжение е от съществено значение за установяването на нов план за грижи за здравето, който е лишен от заплашителни подозрения за тялото. Изсушената червена детелина, консумирана като чай, подсилва нервната система. А растението gotu kola[1] е първокласно средство за успокояване на нерви и билка, която расте много добре в градината дори при по-слаби грижи. Лайката и лавандулата оказват успокояващ ефект върху вашето тяло; можете да ги правите на чай, или да ги използвате за ароматерапия. Когато полагате грижи за тялото си, това ви дава чувството за свобода – вие сте в състояние да извличате за себе си желаните житейски преживявания и условия когато разберете, че природата реагира на и работи в хармония с вашата съзнателна осъзнатост. 

Ако вашето емоционално благополучие е нестабилно, тогава живеенето в геопатогенни зони, например земетръсни зони, също може да бъде фактор, оказващ влияние върху нарушаването на потока от енергия около вашето тяло. Може да осъзнавате, че вашето собствено физическо, ментално и емоционално напрежение ви изважда от релси; вие, обаче, трябва да отчетете и това, че вашият личен коефициент на напрегнатост също доставя силни разтърсващи честоти в земята край вас. Излъчването от високочестотните системи за предаване или електропроводи, както и енергията от подземните потоци, може да създаде огромни смущения в тялото. Древните хора можели да виждат енергийните шаблони в земята, небето и водата и те учели как да хармонизират тези сили. Те се отнасяли към природата по приятелски начин и природата им говорела. Когато спите - вие сънувате, а когато сънувате – вие практикувате създаването на реалности. Освен това ви е необходим много спокоен сън и тишина, за да можете ефективно да управлявате множеството промени, които настоящите времена съдържат. Превърнете в приоритет своето време, като бъдете наистина ясни относно онова, което е съществено за вашето благополучие и онова, което не е. Бъдете любезни към своето тяло – един добър нощен сън включва най-малко седем часа непрекъсната почивка в спокойно обкръжение, което е чисто и приятно. Вашата спалня подрежда сцената за сексуалната интимност, почивка и сънища и стая, която е грижливо направена, ще допринесе много за разширяването на вашето чувство за сигурност и благополучие. Използвайте светлината на свещи, за да създадете умиротворено настроение. Превърнете своята спалня в лично светилище – в специално гнездо без компютри, телевизор и други електрически джунджурии – технологията е неподходяща за спалнята. За предпочитане е един часовник на батерии; цифровите часовници излъчват честота, която уврежда най-дълбокият ви сън – делта-състоянието. Електричеството изтича от контактите в стената и външните предпазители донякъде помагат електричеството да остане в стените; електро-стимулирането може да ви бомбардира с повече, отколкото можете да се справите. Дръжте спалнята си далеч от решетката за електро-стимулиране; в този случай по-малкото е по-добро, за да се справите с ускорената енергия. 

Качеството на часовете ви за почивка ще се превърне в нещо основно за вашата устойчивост, защото начинът, по който спите, е от изключително значение за начина, по който живеете. Когато спите - вие сънувате, а когато сънувате – практикувате създаването на реалности, независимо дали си спомняте своите сънища, или – не. Докато спите вие тествате и експериментирате с реалността. месейки тестото на живота, защото всеки потенциален сценарий, всяко вероятно решение, могат да бъдат безопасно проучени първо докато спите. В древността хората заспивали, за да намерят отговорите на множеството напрежения в живота – вие можете да изцелите множество ситуации докато спите дълбоко. Преди да заспите, възнамерете да работите по решенията, свързани с предизвикателствата на живота, или да сънувате как да изцелите проблемите, които са сърцевината на вашите физически неизправности. 

Помнете, че визуализацията, внушенията и позитивната подкрепа са главните инструменти за усвояване на нови умения и отпечатване на нови стереотипи на поведение. Можете да се научите да настройвате вниманието си, за да се събудите в определено време и да вярвате, че вътрешният часовник на вашето тяло ще се съобрази с вашата команда. Будилникът е много разрушителен, защото ви изстрелва рязко във физическата реалност, докато за вас е най-добре да се върнете в нея по мост от спомени между съня и будното състояние. Вие излизате от своето тяло когато сте дълбоко заспали – в делта състояние. Точно преди да се събудите, вие започвате да интегрирате отново своето съзнание, като променяте мозъчните си вълни и излизате от делта, преминавате през тета и алфа и накрая сте близо до бета-вълните, или до съзнателния ум. Понякога можете да почувствате как скачате обратно в своето тяло; най-добре, обаче, е да се върнете постепенно, безпрепятствено и елегантно, като орел, който се приближава към гнездото си след значимо пътешествие. 

Можете да развиете способността да помните сънищата си и да донасяте спомените от съня обратно със себе си, докато насочвате своята осъзнатост да се приземи безпрепятствено след своето пътешествие по време на съня. Можете и да се научите да балансирате енергията си докато се събуждате. Преди да отворите очи, използвайте своето въображение, за да активирате и интегрирате и двете полукълба на мозъка си. Визуализирайте енергия, която преминава от дясно наляво и отляво надясно, като образува очарователни малки пътечки, сложни следи и даже свръх-магистрали, които свързват двете страни. Бъдете толкова съзидателни, колкото желаете, докато визуализирате всяка страна как се появява и смесва с другата. Създайте нови начини за разговор с вашето тяло като използвате своето въображение. Когато използвате въображението си, вие програмирате подсъзнателния ум да изпрати команди за версията на реалността, която желаете. 

Съветваме ви да станете много по-осъзнати относно това как използвате своята физическа форма. Първо и главно, от съществено значение е да прегърнете познанието, че сте неограничено същество, прекрасно и уникално в своите преживявания и способности. Намалете скоростта, за да се насладите на живота и си оставете повече време за тихи, изпълнени с размишления и отпускащи моменти, където можете да бъдете потопени в изцеляващите вибрации на природата. Съществува сила в спокойствието; вътрешният мир е източникът на мъдрост. Йога, чи гонг, или който и да е от многото методи за научаване за енергията и управлението на тялото са от съществено значение за изграждането както на вътрешна, така и на външна издръжливост. 

Добрата стойка е от съществено значение за вашето развитие като съзнателно осъзнато същество. Един силен, гъвкав, изправен и зареден с енергия гръб е основата за добро здраве. Гърбът е проводник за жизнената енергия; той е антената, както и главното табло за постъпващите и изпращаните сигнали. Раздвижването на гръбначната течност създава по-голяма проводимост; вие можете да култивирате добрия навик да лягате на пода за по няколко минути на ден за да разклатите своя гръб. Легнете на одеало или постелка с гръб към пода. Отпуснете се за няколко мига, след това приближете колене към гърдите и обгърнете коленете с ръце, след това се люлейте няколко минути. Това упражнение е много ефективен метод за раздвижване на черепно-кръстната течност нагоре и надолу по гръбнака, както и за поддържането на прекрасна гъвкавост. Развийте навика да протягате гърба си и да движите тялото си насам-натам, за да не стоите непрекъснато в едно и също положение. Регулировките на гърба ви са от съществено значение за интегрирането на ускорената енергия. 

Масажите също раздвижват много енергия. Масаж, шиатсу, Ролфинг, масаж на тъканите в дълбочина, хипнотерапия, дихателни терапии, използване на масла и вибрационни настройки с фини енергии, магнитотерапия и пулсиращите електромагнитни полета могат да бъдат много полезни за намаляването на старите шаблони на стреса и травмата в тялото. Билковите вани и сауни са отпускащи и пречистващи. Традицията на изпотяването е специална практика за пречистване на тялото физически, ментално, емоционално и духовно. Освен всичко друго, наслаждавайте се на своето тяло; бъдете честни, надеждни, съзидателни и осъзнати, че всичко, което правите изпраща честота в етера, която оказва влияние върху масовото съзнание по много времеви линии. Вие най-после трябва да решите какво струва вашия живот. Не забравяйте да си намигвате когато се гледате в огледалото и да си казвате “Обичам те”. Ако сте нови за тази практика и не знаете как да обичате себе си, най-добре сядайте няколко дни пред огледалото и се сприятелете със себе си. Трябва да се съсредоточавате върху развитието на своето физическо същество; да обичаш себе си и да се грижиш за тялото си са неща от съществено значение за поддържането на вибрираща енергия. Проучете живота с ентусиазирано учудване и се научете да се чувствате добре, когато научавате нещо ново. Призовете своята съзидателност и я използвайте, за да разширите своя живот; смехът ви поддържа млади, затова се забавлявайте. Любовта и доброто чувство за хумор усилват цялото тяло; помнете, че вашите клетки реагират на онова, което подавате. Вие активирате дълбоки истини, когато създавате чувство на любов а, разбира се, за да създадете чувство за любов, вие трябва първо да вярвате, че сте достойни за любов. Вие трябва най-после да решите какво струва вашия живот. 

Реалността е програма – вие я въвеждате и изоставяте; понякога съзнателно осъзнавате какво правите. Понякога може да ви се струва, че сте заседнали на волана на причината и следствието, но въпреки това онова, което се случва е, че реалността се връща към вас и ви показва как използвате своята енергия. Двадесет и петте години на ускорена енергия произлизат от едно масово споразумение сред множество форми на съзнание за създаването на възможност за цялото човечество да разбере този аспект на космическия закон; това време е ваше творение, дар от всеки от вас към мултивселената, която споделя вашите открития на лично зареждане със сила посредством честотно разширение. За да разширите своите духовни и космически връзки, вие трябва да поемете цялостна отговорност за своето ментално, духовно, емоционално и физическо благополучие. 

Винаги съществува основателна причина за предизвикателствата във вашия живот, тъй като посредством своите ежедневни екскурзии на съзнанието във физическата реалност, вие изграждате своята собствена версия на света. Вие създавате през цялото време. Каквото и да сте притеглили към себе си, направете каквото можете за да поемете отговорността за него и се учете от него; ако оплескате нещата, признайте си своята грешка и започнете отново. В по-голямата картина на реалността наистина няма такова нещо като провал; вие, обаче, трябва да усъвършенствате предизвикателствата, докато ги оправяте. А какво е това, което ги оправя? За какво е играта? Тя е за това как да се справяте с енергията във всеки аспект на космоса. И за вас тук, сега, един от най-важните аспекти на управлението на енергията е да откриете как наистина работи вашето тяло съвместно с космическия закон. Не забравяйте, че вие сте на преден план на надигащата се енергия, която се е натрупвала в течение на много години – многобройни същества, свързани с вас от други времеви линии и други реалности са инвестирали във вас, гледайки на реалността от вашата позиция. Разполагате с най-добрата измежду участниците във всички останали времеви линии възможност да я направите. И едно от най-големите предизвикателства е да научите как да управлявате своето тяло, защото от ваша гледна точка тялото е превозното средство за придвижване в мултивселената. 

Вие спокойно прокарвате нови граници за мисълта и все още не сте осъзнали колко реална е тя. Бъдете уверени, че не сте сами при изграждането на една значима и изпълнена с цел вероятност. Вашият магически ум наистина си играе с вярванията, докато се учите да виждате вярванията по-ясно, вие ще се научите да преминавате отвъд своето понятие за реалността. Способността да проучвате мултивселената от други гледни точки е един от вашите най-неизползвани таланти – да получавате достъп до много реалности едновременно, да разбирате всички тези реалности и да създавате във всяка една от тях изпълнена с радост и добре заслужена връзка. Когато се научите наистина да балансирате своите вярвания, ще видите силата, която притежавате, за да изцелявате себе си във всяка времева линия. Помислете няколко мига за това изявление. Вярването в едно жизнено, здраво съществуване, е едно от най-мъдрите вярвания, които можете да прегърнете. И, както това важи за всички вярвания, основното е, че трябва да го вярвате! Ключът към жизненото здраве е способността да поддържате любов към себе си и вълнение към живота. Затова, скъпи приятели, няма нужда да прегръщате никакви изпълнени със страх етикети на заболявания. Спомнете си, че прошката е самоизцеляващо действие, което ви освобождава от ниските вибрации на гнева и осъждането; прошката ви позволява да се придвижите напред в играта така, че можете да се справите с авантюрата да живеете изпълнен с радост живот. Когато вярвате в себе си вие сте способни да направите велики неща.Напомняйте си, че вие сте съ-създател на мултивселената, че животът е на път да се промени и че всичко може да се изцели, стига да желаете да свършите тази работа. 

Ние ви молим да мислите и чувствате вида живот, който за вас е важно да живеете. Когато гледате назад към тези времена от друга гледна точка, с какво ще отбележите своя живот? Как вие самият бихте видели себе си “своя герой от това време” от точка, отстояща на две хиляди години напред в бъдещето? Какъв е вашият принос към изцелението на времевите линии? Вие сте звездата на своето собствено творение – като слънцето, издигащо се на хоризонта за да събуди света; бъдете бдителни и осъзнати, любезни, изпълнени със състрадание и справедливи. Вашата задача е да се грижите за себе си и да развивате позитивно, повишаващо стойността на живота отношение, особено що се отнася до вашето тяло. Вие трябва да поемете отговорност за своя живот и да си дадете сметка, че всеки момент предлага потенциална вероятност за свързването ви с бъдеще, където процъфтявате и преуспявате. 

[1] Centella asiatica или Hydrocotyle asiatica - полиморфно пълзящо растение с кръгли плодове, срещащо се в Магадаскар и Източна Африка

Барбара Марчиняк