Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

петък, 21 октомври 2011 г.

Плеядите - ИГРАТА НА ТВОРЕНИЕТО


Една приливна вълна от светлинно кодирана енергия, излъчваща се от центъра на галактика Млечния път, прониква в новите територии на пространството, през което понастоящем преминава вашата слънчева система в многобройни нива на реалността. Космосът е богат с живот и съзнателно напреднали цивилизации разпределят своите познания и постижения през полето на творението, като използват светлинните честоти като носещи вълни за информация. Масивните вливания на непрекъснато нарастваща космическа радиация носят шаблони и кодове за мирни и подкрепящи решения на вашите глобални предизвикателства, разкривайки на човечеството едно огромно разбиране на замисъла на творението. Веднъж избрани, тези кодове могат да повишат човешкото съзнание и да вдъхновят и разрешат бушуващите конфликти във връзка с идеи, които сега разделят човечеството посредством актовете на война, алчност и тирания. Разпространението на хаоса и объркването в световното общество всъщност стимулира човечеството да се събуди за по-висш ред на ценности. Вие сте по-силни, отколкото си мислите и като имате това предвид, трябва да позволите на мултивселената да ви дари с нещо още по-велико, отколкото онова, което можете да си представите. 

Докато се върти около своята наклонена ос, Земята е като рядък безценен скъпоценен камък, излъчващ своя блясък в дълбините на пространството и времето. От вашата позиция на Земята, Слънцето и Луната изглеждат еднакви по размер, но в действителност Слънцето е като плажна топка, а Луната – като зрънце пясък. Точното позициониране на Земята, Луната и Слънцето позволява периодичността на лунните и слънчеви затъмнения, които оказват проникващо и мощно влияние върху цялата система на природата. Затъмненията следват точни цикли, които методично разрушават нормалния ритъм на добре установените шаблони на взаимоотношения между дневната светлина и мрака. Затъмненията инициират енергия, като стимулират нови нива на интензивна свързаност; в основата си, те разбъркват картите на осъзнатостта. Накланянето на земната ос към слънчевата орбитална равнина води до смяната на сезоните; колкото повече се отдалечавате от екваториалните зони, толкова повече се повишават температурите и съотношенията между светлината и мрака. Вашето тяло заяква, когато е изложено на слънчева светлина; цялата система на природата функционира на основата на импулсна светлинна вибрация. Пролетното и есенното равноденствия се признати като носещи древния код за балансиране на Земята и на всички намиращи се на нея създания. Два пъти всяка година слънцето се появява направо отгоре в екваториалните зони, създавайки равномерно разпределение на дневната светлина и мрака в Северното и Южното полукълба. Това очевидно равновесие между часовете на дневната светлина и мрака е като космически бутон за промяна, който подравнява отново и обновява както системата на природата, така и тази на човечеството. Вашето тяло заяква, когато е изложено на слънчева светлина; всъщност, цялата система на природата функционира на основата на импулсна светлинна вибрация. Информацията се разпределя като светлинни честоти така, че докато дневната светлина намалява или нараства, вашето съзнание бива дълбоко повлияно. При наличието на по-малко светлина през есента и зимата, вие естествено пътувате по-далеч навътре, за да размислите върху и оцените отново своето място в играта на творението, която е свързана с управлението на енергията във всеки аспект на космоса. Когато светлината нараства, вие сте естествено по-привлечени към своето сексуално обкръжение като място за игра, съзидание и иницииране на дейности. 

Всяка година пролетта носи изпълнението на обещанието на природата за обновление. Докато земята се събужда от зимния покой, вие също се събуждате. Клетките на вашето тяло чувстват ускоряването на светлината и реагират като смушкват вашето съзнание да се протегне напред в реалността, да предприеме действия във връзка с идеи, над които сте размишлявали през тихите зимни луни. Вашите клетки знаят, че едно повишаване на светлината представлява възможност за растеж и разширено осъзнаване. Всяка пролет вашето тяло бива стимулирано да се свърже с нови светлинни честоти, да срещне и се синхронизира с по-силните и да ги интегрира във вашия личен клетъчен склад на познанието. Вашето съзнание се разширява заедно със светлината, защото светлинните честоти, които проникват във вашето тяло на податомно ниво, са кодирани със символи носещи нова информация. 

Мултивселената поддържа контакт с всички измерения и версии на реалността посредством елегантна мрежа от взаимно свързани електромагнитни честоти. Докато часовете на дневна светлина се удължават, вашите чувства се подновяват и - също както растенията - вие се учите да се напасвате към атмосферните промени, които включват нови нива на чувствителност към високо спектърната радиация носена от светлината. Радиацията е енергия, която се излъчва като частици или вълни, придвижващи се навън от своя източник. В космоса енергията, излъчвана от едно тяло, се излъчва като дължини на вълните в електромагнитния спектър през средата на пространството, за да бъде абсорбирана от друго тяло. От земна гледна точка, честотите се измерват в херци, показващи с колко цикъла в секунда енергията се движи по продължение на една дължина на вълната. Колкото по-висока е честотата, толкова по-къса е дължината на вълната; вълновите форми с по-високи честоти карат по-слабите честоти да се присъединят и резонират с тях – както лозовите пръчки се сплитат заедно, за да се изкачат по едно дърво, с цел да си осигурят повече светлина. Вие сте космическа сила създаваща своя собствена форма на радиация посредством своите мисли и чувства. Хората по цял свят стават все по-чувствителни към влиянията на повишаването на енергията от космическата радиация. Да живееш на Земята в това време включва да научаваш как да управляваш енергията от гледна точка на физическото тяло. Приемането на непрекъснато нарастващото масово осъзнаване, че мисълта създава реалността, е основата за трансформацията на съзнанието и духовното събуждане на човечеството. Макар, че други форми на Космическа интелигентност предлагат своята по-висша мъдрост, за да ви помогнат да преминете през тези времена, на вас е възложено да се издигнете над проникващата всичко тирания на страха, като приложите силата на своя съзнателен ум, за да създавате своята реалност. 

Вие сте космическа сила, създаваща своя собствена форма на радиация посредством своите мисли и чувства. Точно както другите предлагат помощ на вашия свят, онова, което научите и постигнете вие тук във физическата реалност създава вълни като честоти на вдъхновението в полето на творението; а някои реалности очакват вашия принос. Вашите лични и колективни постижения дават значителен принос към всички реалности; вашите победи са дарове, които осигуряват честоти на версията на човечеството за духовна трансформация. Постоянният прилив на интензивна космическа енергия ще активира нови степени на емоционална осъзнатост и изражение, които ще продължат развитието на вашата психическа чувствителност; тези енергии ви стимулират да достигнете ново разбиране на себе си по отношение на своята сила да създавате онова, към което насочвате своята енергия и внимание. Освен това е важно и да помните, че да закотвите кодовете за разширена осъзнатост във физическата реалност вие не само трябва да поддържате равновесие във всички аспекти на живота, а трябва и да бъдете осъзнати за начина, по който се държите. 

Слънцето е управителя на вашата слънчева система; животът, какъвто го познавате, се нуждае от орбита светлина, за да процъфтява. Необичайната и безпрецедентна слънчева дейност ще продължи да доставя интензивни високи радиационни честоти към вашия сектор на творението през наносекундата. Тези предавания променят тъканта на физическата реалност. Космическата радиация оказва мощно влияние върху вашето тяло поради това, че по-голямата дейност н небесата стимулира общуването на клетъчно ниво. Космическата енергия взаимодейства с вас и вашата версия на полето на творението като копае през слоеве от шаблони в ДНК, които са били кодирани чрез натрупване на възприятия от поколения предци. Енергията може да подреди отново вашите възприятия, поставяйки ги в нова перспектива, където вие по-лесно можете да разплетете всеки само-разрушителен емоционално поведенчески стереотип – като чувството, че си жертва или страха, омразата и отмъстителността и насилието – като виждате и разбирате целта на тези чувства, както и на свързаните с тях събития от една по-широка, взаимосвързана картина на причината и следствието. Да изоставите безкрайната отегчителна верига от повторения на пътя на лишаването от сила, вие трябва да направите избор, а след това съзидателно да си представите своето собствено излизане. 

Вътрешното пространство и структура на вашите атоми са сравними с огромното разширение на небесата. Точно както външното пространство е изпълнено с проблясващи звезди, на податомно ниво вашите вътрешни дълбини са изпълнени с примигващи шаблони на светлина. Космическата радиация пътува дълго по електромагнитния спектър, носейки кодирани шаблони на енергия, които са като карти и отпечатъци за локализирането и изграждането на вероятни реалности. Докато тези мощни честоти се свързват с вашите клетки, вашата нервна система преобразува космическите сигнали в електрическа енергия, доставяйки послания както към вашия мозък, така и във вашето тяло. Клетъчните рецептори приемат тези честоти, които след това преминават през клетъчните мембрани, за да се скитат из дълбините на податомното вътрешно пространство. Те се стрелкат навън и навътре от тази вътрешна реалност като метеорен дъжд, прелитащ на фона на кадифено-тъмното нощно небе. Точно както думите са символи за идеи, така тези мигащи светлини са символи, които носят кодовете и шаблоните за изобилие от вероятни избори и възможности за усилването на физическата реалност; зависи обаче от вас да изберете кодовете, които въплъщават пътя на зареждането със сила. 

Кодовете и шаблоните предлагат инструкции, които клетките могат да използват, за да поддържат вашето тяло на по-високо ниво на осъзнатост така, че да можете да се адаптирате към огромните социални промени и промените в околната среда, които характеризират тези времена. Клетките разчитат обкръжението; всичко бива идентифицирано от клетката като вибрационна честота. Енергията на жизнената сила всъщност е в обкръжението и преминава през клетките, като предлага неограничен набор от потенциални избори. Вашите гени са програмирани да реагират на стимули и докато новите кодове преминават стремително през тялото, вашето ДНК може да се играе като на табло с електронна верига с различни сигнали, декодирани и преведени на податомно ниво. Слънцето, заедно с поддържащ персонал от други космически сили, играе водещата роля по време на тези времена на трансформация като доставя честоти, които вашето тяло, вашите клетки и вашия съзнателен разум могат да използват за усилване на вашия живот. Докато вашата цялостна слънчева система преминава през нови области на пространството, слънцето превежда постъпващите кодове на съзнанието, а след това щедро ги разпръсква по цялата система. Вашето тяло е във висша степен възприемчиво към светлинните честоти, които нося кодирани инструкции за преминаването през тъканта на многоизмерната реалност. Помнете, за да преживее уникалните качества на физическата реалност, вашият духовен аз владее едно физическо тяло, което всъщност е сложно устройство за разчитане на кодове за анализирането на околната среда. Вашето тяло е във висша степен възприемчиво към светлинните честоти, които носят кодирани инструкции за преминаването през тъканта на многоизмерната реалност. За разлика от вашия съзнателен разум, клетките, молекулите, атомите и податомните частици функционират с интелигентност, която не се ограничава от линейното време. Вашето ДНК е гравирано с натрупване на възприятия на древните и спомени от други животи, които служат като основа, върху която да се изгради ваша физическа идентичност. Една вътрешна система за комуникация поддържа вашите органи, продължителността на вашата памет и вашата способност да се движите и функционирате. И едновременно с това, тя осигурява достъп до и поддържа множество общувания, които оказват влияние върху вашата настояща реалност. 

Всяка гледна точка за времето може да бъде повторно интерпретирана, когато се погледне от друга гледна точка. Една нова визия на миналите, настоящите и бъдещите събития създава алтернативен маршрут по който съзнанието да се движи, проучва, разширява и изцелява. Въпреки, че участвате в живота вярвайки, че сте напълно осъзнати за онова, което се случва, едновременно с това други аспекти на вас самите съществуват едновременно с вашето съзнание. Тези други аспекти са по-осъзнати по отношение на вашата многоизмерност, отколкото вашия съзнателен разум и са в състояние да работят извън вашето тяло, използвайки същите клетки, същите молекули и същите органи просто като се адаптират към една различна честота. Те могат да възприемат легитимни перспективи на реалността, за които вие и другите части на вашето аз може да нямате никаква представа. 

Вашето тяло винаги функционира като многоизмерно разчитащо кодове устройство. Кодовете на съзнанието танцуват през вакуума на вътрешното и външното пространство с цел ускоряване и оформяне на реалности с енергийни шаблони. Шаблоните са символи и знаци за проучване на съзнанието – като маркерите на картата; те посочват пътя към различни космически кръстопътища от енергия, където реалностите се сливат. Постъпващите кодове ви стимулират съзнателно да оцените повторно своите идеи за себе си и да възвисите своето мислене над и отвъд своите самоналожени ограничения, както и онези, които са ви натрапени от все още отричани фракции от обществото. За да бъдете напълно актуализирани, кодовете трябва да бъдат избрани и интегрирани от вашия съзнателен разум. 

За няколко момента отпуснете език, разделете челюстта си и съсредоточете своето внимание върху своето дишане. Докато четете, прочистете гърлото си, изправете гръбнак и отворете предния край на своя гръден кош като завъртите рамене назад, подравнени с вашия гръбнак. Сега използвайте въображението си, за да визуализирате изпълнен с жизненост прилив от златни спирали от енергия, танцуващи по своя път във вашето тяло, докато вдишвате кислород и изпълнена с жизненост енергия дълбоко до дъното на своите бели дробове. Съзнателно следвайте чувството за разширяване и свиване на вашите дробове и на движението на вашата диафрагма навън и навътре. Представете си златните спирали от енергия, преминаващи лесно през вълните на своите бели дробове, за да обогатите своето кръвообращение с най-новите космически кодове на съзнанието. Докато продължавате да дишате дълбоко и ритмично, насочете своето съзнание във вътрешния свят на вашето тяло, за да прецените версиите на реалността, където участват вашите клетки, молекули, атоми и податомни частици. С кого или с какво общувате? Използвайте дълбоките ритми на своя дъх, за да се свържете със своите клетки; позволете на своите клетки да ви покажат какво знаят. Повишеното осъзнаване е основано на способността да прочитате и разграничавате символите, да разпознавате значимостта на шаблоните и циклите. Както във вътрешните, така и във външните светове, разширеното осъзнаване е основано на способността да прочитате и разграничавате символите, да разпознавате значимостта на шаблоните и циклите посредством наблюдение. Символите са интерфейсът между полето на творението и съзнанието. Символите са начин за маркиране на полето със значимост. Когато обръщате внимание на танца на фините енергии, реалността се променя посредством въвеждането на вашето съзнание. Вашите възприятия кондиционират тъканта на реалността, за да осигурят съответствието й с вашите очаквания; когато тласнете своето мислене към преживяване на нови реалности, вие създавате нова мисъл форма на осъзнаване, която носи вашето намерение в податомните нива и се опитва да се свърже с подходящите вероятности. 

Природата на вашата реалност изобилства със значения. Всичко във вашия свят е високо символично; символите изразяват и отключват по-широки идеи. Вие сте символично представяне на своята вътрешна идентичност. Вашето тяло съдържа високо структурирана карта на преплетените взаимно енергийни сили; линиите на дланите на вашите ръце, ходилата ви, очите, структурата на лицето, формата на тялото, начинът по който стоите, говорите и се движите, носят огромно количество информация за това кой сте. Вашият специфичен почерк и начинът, по който оформяте буквите на азбуката, вашата астрологична дата на раждане и нумерология, предлагат едно по-задълбочено проникновение в слоевете на намеренията, с които си играете в играта на творението. 

В настоящата световна култура един изпълнен с предизвикателства аспект на играта на съзнанието в триизмерната реалност е бил да забравите, че сте част от полето на творението. Трябвало е да прекъснете връзките си с други нива на реалността, да бъдете отделени от своята по-висша идентичност и да ви се струва, че не знаете подробностите на по-обширния план на съзнателно ниво. Макар, че съществуват множество начини да играете полето, наистина може да бъде трудно и изпълнено с предизвикателства да изглеждате отрязани от своята по-висока осъзнатост на своя висш аз. При все това, вашият висш аз все още работи с вас, за да картографира позитивни, изпълнени с цел вероятни реалности от място, където времето е спряло. Колкото по-опитни сте при разпознаването на шаблони в символите на триизмерната реалност, толкова по-бързо се учите да установявате отново контакт със своя висш аз, по този начин отваряйки и активирайки кодовете за нови нива на подкрепящите живота поддържащи вероятности. 

Помнете, съзнателната мисъл е мощна сила; тя създава вълни в реалността отвъд вашето перцептивно осъзнаване, оказвайки влияние върху физическата материя и върху други слоеве на живота. Докато част от вашата идентичност е устойчиво фокусирана в настоящето, съзнанието на податомно ниво преживява творението като не-локално, тоест, няма стени или граници за отделяне на пространството и времето. Не-локално означава, че си едновременно навсякъде – всеприсъстващ в творението – и ето защо вашите клетки притежават способността за предварително познание. Всеки момент е важен, защото съдържа неизказани вероятни избори; поради това вие трябва да поемете пълна отговорност за всеки момент. Вие всъщност избирате вероятните версии на реалността така лесно, както избирате храна от рафтовете на магазините за хранителни стоки. Всяко потенциално решение, пред което се изправяте, създава водовъртеж от енергия – една точка, където потенциалните реалности се подравняват, очаквайки избор. Всеки път, когато вземате решение, вие избирате личен водовъртеж от енергия, за да усилите своята версия на света. Когато вашият разум е ясен и вашето тяло работи с оптимално здраве, много по-лесно е да фокусирате своето внимание на версията от реалността, която съзнателно избирате да заемете. Способността съзнателно да фокусирате своето намерение и енергийно да избирате това, което искате, е знакът за събудения ум. 

Когато избирате и насочвате своите мисли с ясни намерения, вие всъщност настройвате своето внимание към специфично показване на реалността, сякаш настройвате копчето на радио към определено предаване. Намерението създава вълни отвъд настоящето в миналото и бъдещето, защото мисълта не е ограничена от пространството и времето. В по-широк смисъл, мислите свободно проучват не-физическата мултивселена, създавайки нови реалности във всеки момент от миналото, настоящето и бъдещето. Новите събития могат да се случат във “всяко време” и във всяко “сега” е ангажирано в създаването на нови версии на себе си. Вие правите избора и винаги имате избор. Мултивселената е в постоянно движение, търсейки да намери идеалния баланс, за да подкрепя и поддържа всяка част от себе си. Както сега напълно осъзнавате, част от вашето предизвикателство е да събуди вашата перцептуална осъзнатост за една много по-висша цел на живота. Вие не сте заседнали или обречени с оглед версията за реалността на страшния съд – реалността е обновявана и избирана наново от всеки във всеки един момент – и ще бъде мъдро да запомниш това, скъпи приятелю. Вашите предци са били способни да преминават през реалността с начини и средства, които повечето хора на съвременния свят са забравили. Вашите предци в далечното и скорошното минало са били способни да преминават през реалността с начини и средства, които повечето хора на съвременния свят са забравили. Почти цялата писмена история е била пречистена от очарователните аспекти на живота включващи преживявания с паранормални версии на реалността. С времето човешките същества са били накарани да повярват, че те са нещо по-малко от онова, което всъщност са. В други времена хората са били по-способни да плуват с реалността просто заради удоволствието от това. Те познавали радостите от проучването на не-локалното съществуване и били способни да активират ДНК-кодовете, гравирани с цел да ги върнат обратно към тяхната домашна гара. Те знаели своето място във времето, но не се ограничавали с него. Те не се нуждаели от технологиите, които днес са им необходими за да отидат на Марс, нито имали нужда от метеоролози, за да предсказват предстоящите бури. Хората можели да пътуват из космоса и да проучват своята по-велика реалност; Маите знаели за черната дупка в центъра на галактика Млечния път, при все това от гледна точка на съвременните астрономи това е по-ново откритие. 

Вашите предци знаели, че техните сетива са свързани с взаимодействието с природата и когато искали някой да гледа децата им, те били в състояние да създадат енергиен вихър около някое любимо дърво. След това можели да вървят из горите и полята и същевременно да общуват с дървото, а дървото използвало своята собствена енергия в сътрудничество с майката и бащата и гледало техните деца. Някога хората знаели, че системата на природата е една необходимост на живота и те използвали познанието, за да заредят себе си със сила за оцеляване и преуспяване в сътрудничество с природния свят. 

Една от най-разрушителните битки за контрол на човешкия разум започнала преди хиляди години, когато организираните религии искали да отклонят хората от тяхната свещена връзка с природата, като ги убедили да “се прекланят пред боговете” изграждайки сгради, които имитирали величието на природата. Много по-късно, с Индустриалната революция на 1700, едно още по-голямо изместване разделило хората от природата. Ускорените темпове на икономически промени довело до появата на фабрики в градовете, които на свой ред довели до драстично повишаване на хората, напускащи провинцията, за да търсят градски живот. Лудостта и лошото здраве ставали толкова по-общи, колкото повече хората губели своята връзка с природата и след това изгубвали и своята способност да познаят разликата между един времеви поток и друг. 

Едно натрупване на стремителни социални и културни вярвания, ограничаващи пределите на времето и пространството, ви разединили от преживяването на пряката връзка с природата. Получилото се в резултат системно объркване във вашето клетъчно електро-табло се е превърнало в пагубно за духовното израстване на човечеството. По това време цялото човечество било дълбоко потопено в изпълнението на съдбоносно масово споразумение за възстановяване на способността на физическото тяло да разчита кодове. Като предявите претенции за своите вътрешни способности да местите своята съзнателна осъзнатост по полето на творението, вие ще преживеете прякото познание и ще бъдете в състояние да познаете разликата между истината и измамата. Вие трябва да предявите претенции за тези способности да достигате отвъд пределите на физическата реалност, за да разберете силата и намерението на силите, които отправят към вас предизвикателството да се събудите. 

Докато междинното объркване в света се усилва, политическите и сексуални игри се използват за преднамерено объркване, деморализиране и разделяне на човечеството на противоположни фракции. Привидно безкрайната приливна вълна на военната пропаганда и преграда от двуличие, с цел да се програмира човешкото съзнание, ще продължат да предлагат версия на реалността изпълнена с лоши предчувствия за страх, безнадеждност, обреченост и отчаяние. Макар, че политическото управление на вашата планета сякаш излиза от контрол; от една по-висша перспектива, пищната напаст от лъжи и измами стимулира вашата нарастваща осъзнатост да се събуди за своята истинска духовна идентичност, докато вие заемате човешка форма в тези времена на бурна трансформация. Докато духовният здрав разум преобладава, дневен ред, разчитащ на основани на страх взаимоотношения не би могъл да обхване един събуден ум. Съзнателната осъзнатост, скъпи приятелю, е ключът към разкриването на загадките на мултивселената. И като хобитите, откриващи своята сила по време на пътуването си до Средната Земя, вие също ще откриете колко силни всъщност сте. Вие интегрирате космическите енергии с цел възстановяване на функцията на специфични кодове на съзнанието в рамките на човешката форма. Физическата реалност е основана на съзидателен процес. Концепциите, които споделяме с вас по това време имат за цел да освежат вашата памет и да ви напомнят за вашата сила да осъществите промяната във физическата реалност. Време е да активирате своето въображение, да изясните своите намерения, да фокусирате своята енергия, да предприемете действия и да очаквате резултати. Вие интегрирате космическите енергии с цел възстановяване на функцията на специфични кодове на съзнанието в рамките на човешката форма. Вие трябва да реагирате на разширяването на своето поле от възможности и да вярвате на своята сила в схемата на творението. Една много по-широка рамка на съзнанието подкрепя позитивната версия на реалността, в която вие се съгласявате да участвате. Една честота встрани, интелигентни форми наблюдават, взаимодействат и сътрудничат и поддържат вашата версия относно онова, за което сте на разположение и онова, за което не сте; така ще бъде много по-лесно да приемете живите обновявания от страна на подходящите космически енергии и да избягвате да компрометирате своя телесен компютър с така наречените гадни ниско-вибрационни бъгове. 

В тези времена на промени във възприятията, вие ще бъдете тествани за да се види дали е усилено вашето решение и дали демонстрирате своята версия за силата на човешкия дух. Докато бивате приспособявани чрез вълнови форми на енергия, които не можете да видите, вашето тяло бива повторно свързвано и фино настройвано, за да се приспособи към ускорената енергия. Вие подбирате кодовете, които най-добре подхождат на вашите ценности и намерения. Всички реалности съществуват едновременно, всяка от тях усилвана от силата на мислите и емоциите вложени в нея. Затова най-важният въпрос се свежда до това – част от коя програма искате да бъдете? 

Протягането на вашия ум отвъд стените на масовите споразумения, които структурират триизмерната реалност, е зареждащо със сила постижение, което добавя по-голяма осъзнатост и значимо ново разбиране на всички “защо” и “къде” на живота. Вие сте тук, за да научите как да управлявате енергията – лабиринта на вашата собствена индивидуална енергия в съответствие с магическото, мистериозно поле на творението. Колективно и индивидуално, това начинание не е маловажна задача. Във всяка перспектива на реалността, от съществено значение е да разберете как управляващите влияния на космически и духовни закони действат в съответствие с древните масови споразумения, които насочват вашата междинна игра с полето на творението. Докато се учите, не само вашите мисли създават вашата реалност – те работят на много нива на ума, както и в множество слоеве на реалността. 

Духовните или езотерични познания използват езика на метафората и символизма, за да пренасят фините значения за творението, значения, които ще достигнат отвъд физическия и материален свят и при все това оказват дълбоко влияние върху него. От една по-широка перспектива на реалността, вие плувате в море от символи. Човешкият разум с готовност реагира на символите; те лесно се отпечатват и записват във вашето ДНК, както и в базите на паметта на вашия подсъзнателен и несъзнателен разум. Как бихте изразили себе си без символи? Езикът е основан на телепатични споразумения, където вътрешното значение се присвоява на звукови символи; при все това, когато хората говорят, те приемат този акт за даденост и рядко се учудват откъде идват следващите им думи, или рядко осъзнават, че те формират идеите в думи и си играят със силата да назовават, окачествяват, идентифицират и изчистват творението. Думите носят информация, но информацията не е в думите; те символизират значения основани на масови споразумения на консенсусна реалност и помагат за нейното формиране. Писането е форма на магия, която някога била с готовност възприемана и развивана като метод за оказване на влияние върху реалността. При изкуството на писането, специфични двуизмерни черти и завъртулки използват код – азбука – и думите, които те формират могат буквално да направят от нищо нещо, защото този психически акт на писане създава и насочва енергията. Писането е форма на магия, която някога с готовност била приета и развита като метод за оказване влияние на реалността. С времето значението на символите на всеки език се променило, адаптирайки се към изискванията, интелигентността и любопитството на хората, принадлежащи към всяка култура. При все това, понякога определени думи били преднамерено променяни, или повторно изобретявани, или дори забранявани от местния говор, защото притежавали специална сила и били забранени за употреба. 

Във времената на далечното минало способността да идентифицираш и наименуваш разгръщащите се житейски мистерии и техните сили в природата била призната като акт на сила при упражняването на влияние върху магическите свойства на тези сили. Природата била призната като сцена за проявата на духовните и космически закони и сили в определено измерение, позволявайки на съзнанието да проучва реалността от тази специфична гледна точка. Във всички форми на съзнание е вградено едно вътрешно чувство на любопитство и хората от миналото търсели начин да разберат връзката между всички космически закони и сили. Те търсели познания, които да им помогнат да използват музикалните свойства на природата и атмосферата – да окажат влияние и да играят с това обширно поле на творението. 

Традицията да се отбелязват позициите на Слънцето в небесата бала използвана от вашите предци с цел откриване на тяхното място в творението и като начин за отбелязване на времето. Те знаели, че разбирането на циклите на небесата предлагат важни ключове за разкриване на тяхната по-велика идентичност. В съвременната култура хората поставили на погрешно място своето любопитство и сега малцина от тях разпознават силата и значимостта на отбелязването на сезоните като начин за продължаване на времето, или като метод за откриване на тяхното място в рамките на великите схеми на творението. Хората от древността с готовност разпознавали и признавали силите на природата. В Северното полукълбо, дълго преди появата на Християнството, 25 декември бил специален ден за признаване и обещание за годишното връщане на светлината, която скоро ще освободи северния свят от продължителните тъмни нощи. Родено отново на хоризонта, небесното слънце накрая започвало да се движи напред в небето след като достигало своя пик на светлина в южните ширини на зимното декемврийско слънце стоене. 

Докато Земята извършва едно двадесет и четири часово завъртане около своята наклонена ос, тя се рее в пространството в пълна синхронизация с вашата слънчева система, въртейки се около слънцето в една орбита от около 365 дни. Поради накланянето на полярната ос, слънцето изглежда сякаш че променя своята позиция в небето, изглежда сякаш то сезонно мигрира на север и юг докато хвърля нови сенки и отражения през едно продължително предаване на светлинно кодирана информация. Слънцето е вашият най-важен източник на енергия; като управител на вашата слънчева система, то осигурява светлина, която поддържа живота какъвто го знаете. Знакът на кръста, или двете пресечени прави линии, е древен многослоен символ, който първоначално бил използван в дълбоката древност като локализатор и като знак за представянето на слънцето и звездите. Кръстът бил символ и за други значения: той показвал “къде духът се среща с материята”, или къде небето сякаш се срещало със Земята на хоризонта, за да образува космически кръст. В древността атмосферата или етера винаги била символично позиционирана в средата на кръста; етерът бил изпълнен с космическа енергия на жизнената сила и там, където линиите се съединявали, изобилието от жизненост отваряло портали към други измерения на реалността. Добре известно било, че дейностите, провеждани в точната централна точка на двете пресечени линии имали огромна сила да оказват влияние на множество версии на реалността. Преди много време, когато хората използвали Слънцето като начин за локализиране на тяхното място в творението, те поставяли каменни маркери на специфични места по земната повърхност, за да откриват шаблони, които движението на слънчевите лъчи представяло. Хората наблюдавали позициите на всички небесни тела – Луната, планетите, кометите и звездите – за да разберат ключовете към централните символи и шаблони, които дефинирали и възвеличавали пейзажа на творението. Като маркер и локализатор, кръстът станал и символът за обозначаване на четирите посоки: север, изток, юг и запад. И за онези, които разбирали и уважавали силата на енергиите на богинята, кръстопътищата винаги били считани за нейни свещени места. Със своята крайна простота като символ, кръстът започнал да означава известен брой от важни теми: значимостта на Слънцето и звездите, където духът се среща с материята – една система за означаване за свещени места, знакът за четирите посоки, четирите посоки на света, четирите сезона и четирите елемента – земя, въздух, огън и вода. И в онези времена било известно, че дейностите, провеждани в точната централна точка на две пресечени линии, притежавали голяма сила да оказват влияние върху множество версии на реалността; защото две линии се срещат, за да оформят точка на силата, където етерът – жизнената сила на творението – винаги е обозначен. 

Шарките на шахматната дъска, или таблото за игра, представляват една по-сложна версия на кръста – едно разширение, което естествено се развило от свързването на поредица от пресичащи се кръстове. Шахматната дъска е шаблон на решетка, съставен от шестдесет и четири квадрата – осем на всяка страна, с редуващи се черни и бели квадрати. Този познат набор от символи може да се намери по целия свят, както и в много времеви линии. Скрит от непосветения поглед, този черно-бял шаблон от квадрати е древен дизайн, който бил създаден като много прост, при все това мощен, инструмент за напомняне на човечеството за широкото разпространение на полето на творението и – което е по-важно – за начина, по който да го управлява. Този символ бил лесно отпечатван върху по-дълбоки слоеве от човешкия разум и предаван във вътрешните шаблони на възприемане от едно поколение на друго. Взаимопреплитащият се шаблон бил многослойно учение, което носело кодираните сложности на мултивселената. Всяка пресечна точка от решетката била един водовъртеж и портал на енергия, където реалностите се сливали и всеки квадрат бил символ на специфично качество от енергия – черните за негативната, а белите з за позитивната – точно както отрицателните и положителните заряди в електричеството. Шахматната дъска е символ, уловил крайната сложност на полето на творението в един дизайн, който е подплатен със символично значение. Синтезирайки тази критична информация в двуизмерна форма в триизмерната реалност, намерението било важността на полярността да се изобрази посредством символична метафора. Шахматната дъска е символ, уловил крайната сложност на полето на творението в един дизайн, който е подплатен със символично значение, но при все това представя себе си с крайна простота – едно невинно присъствие в световната култура, появяващо се като нищо повече от табло за игри. Хората на миналото знаели, че в огромната игра на творението ще живеят отново и отново – те знаели също, че възприемат и интерпретират реалността въз основа на качеството на своите жизнени преживявания тук и отвъд. Освен това те знаели и това, че таблото за игра било създадено като символ за отпечатване в базите на тяхната памет така, че да си спомнят и да бъдат способни да призовават онова, което са научили в различните си животи. 

Както кръста, шахматната дъска, или таблото за игра, съдържали слоеве и слоеве значима информация. Понеже символите могат да бъдат използвани за да окажат влияние и да насочват съзнанието по множество фини начини, линиите и променящите се цветове говорели на дълбинните слоеве от подсъзнателния и несъзнателния ум, области, които с готовност реагират на и разпознават символи, които съзнателния ум едва забелязва. Хората използват своите умове по различни начини; древните схващали, че умът бил повлиян от силите на природата и че всичко е част от космическия танц на енергията. Таблото за игра се превърнало в техен високо ценен символ за съзнателната игра на творението. Шестдесет и четирите квадрата – шест плюс четири е равно на десет, разкривайки едно и нула – от осем странния дизайн на двуизмерната повърхност в триизмерната реалност, една метафора за разкриване същността на космическия закон и основните инструкции за изграждането на енергията във всяка реалност. Черното и бялото символизирали женската и мъжката полярности, негативните и позитивните сили, мрака и светлината, нощта и деня, кръвта и спермата, нулата и единицата, вагината и пениса, потира и острието, овала, купола и олтара; и обелиска, колоната и островърхата кула. Даже Източния символ ин и ян, черно-белият водовъртеж, традиционно представящ баланса на енергията, беше неотменна част от дизайна. 

Променящият се шаблон на черно-белите символи задейства ума, за да може той да си спомни космическите и духовните закони работещи с енергията. В Индонезия, на остров Бали, локалната култура отдавна използвала шахматната дъска като нещо, което напомня да се борави мъдро с необходимото равновесие между силите на светлината и мрака. Многобройни древни места на силата по света съдържат календари и компютри направени от камък и основани на същия този принцип: камък и пространство, колона и пространство, единица и нула, или бяло и черно. И подравнено с един много хитър и изпълнен със знания начин за употреба на енергията, съвременните компютри са, което е доста интересно, основани на точно същата система от символи: единица и нула, колона и пространство, или на мъжката и женската енергия. 

Древните храмове и църкви винаги били разположени в точките, или пресечките, където се пресичали мощни земни енергийни линии, защото намерението било енергията на по-голямата енергийна решетка да се използва за натрупване на енергия и сила. В стария свят и новия, сградите били построени в съответствие с много древното изкуство на използването на силите на полярността в тези места, отчитайки геоложките аномалии, да се създаде и насочва енергията. Останки от таблото за игра могат да бъдат открити по целия свят: по подовете на старите сгради, като например руините на Помпей; също така и по таваните и стените на църквите и джамиите, които били украсени в бяло и черно. В съвременната ера дизайнът бил последователно използван в обществени фоайета и федерални сгради, в Масонски храмове и места за среща на клана на Новия Световен Ред. Манипулирането и управляването на реалността от иззад кулисите е древна практикаМодната и рекламната индустрия също използват този шаблон. При автомобилните състезания се издига флаг на черно-бели квадратчета като сигнал “запали двигателя”, а след това се сваля, за да бъде показано, че играта е започнала. Тайните общества отдавна използват таблото за оказване влияние върху тяхното собствено съзнание, както и върху съзнанието на масите. Манипулирането и управлението на реалността от иззад сцената е древна практика. Макар, че множество съвременни общества с желание участват в различни демонстрации на обществени ритуали, използвайки древни символи, те не притежават истински познания или осъзнатост относно фактът, че тези символи се използват за отварянето на порталите на енергията, често по тайни причини. Точките на силата и тяхната употреба са били добре пазена тайна. Символите, които представляват слоеве и слоеве от тайните значения, са използвани широко в архитектурата на църквите и обществените сгради; тях ги има и по униформи, военни емблеми и кралски одежди, те могат да бъдат открити и в религиозни церемонии както в древните, така и в съвременните светове, а така също и при рекламирането по ъглите на улиците днес. 

В таблото има слоеве и слоеве от кодове означаващи различни деления на времето; нумерологично, външният край е съставен от двадесет и осем квадрата, съответстващи на приблизителния брой дни в лунния и менструалния цикли; следващият ред навътре има двадесет и осем квадрата, които отбелязват приблизителния брой години в поредиците от затъмнения, установен от шаблоните на пресечните точки на севера и юга на Луната – известни като главата и опашката на небесния дракон – които завършват ротационния цикъл. Пресечните точки на Луната са символ за енергийните пресечни точки на орбиталните равнини на Земята и Луната, които са въображаеми позиции, използвани за калкулиране на разстояния и посоки – както астрономично, така и астрологично. Следващият слой има дванадесет квадрата, означаващи дванадесетте знака на зодиака и дванадесетте месеца на календарната година; най-вътрешният слой е съставен от четири квадрата, съединяващи се в средата от кръст, символизиращ четирите посоки около всяка точка на силата. Всеки нумерологичен символ представлява важна информация за проектиране и изграждане на реалността, както и за разбиране на вътрешно значимите шаблони на небесните цикли. 

Когато през таблото от ъгъл до ъгъл бъдат прекарани диагонални линии, докато линиите пресичат напречното осите север/юг и изток/запад, те делят всеки ъгъл на две, създавайки осем секции, като новите линии, маркиращи най-важните напречни разделящи на четири точки: четирите пъти в годината – първи Февруари, Май, Август и Ноември – когато слънцето е на половината път между следващото слънцестоене или равноденствие. Някои култури празнували четирите дати като време на важно духовно обновление, докато традиционните четири сезона на годината, маркирани от слънцестоенето и равноденствията, били празнувани като земни фестивали. Помнете, времето служи като локализатор и организатор на реалности, създавайки невидими граници като контейнери за творението. Осемте указващи посоките точки били използвани за маркиране и показване на времето; определянето на тяхната връзка с космическия календар било от съществено значение, за да се знае точно кога енергиите на духа, които срещат материята, ще са в кулминация. 

За какво е играта днес? Какви са компонентите? Как тя ви оказва влияние? Може би се чудите как можете да научите да играете на таблото за игра, проправяйки си път до многоизмерния шахмат. Играта е за управлението на енергията във всеки аспект на космоса. Това е игра на осъзнатост и таблото представя полето на творението, което е неутрално игрално поле от енергия, която поддържа и разширява съзнанието; неговото наличие обявява и ви напомня на много дълбоки нива на съзнанието, че “вие играете полето”. Както вече ви е известно, една от главните причини за вашето присъствие тук на Земята е да се научите как да управлявате енергията през времената на бързо разгръщаща се осъзнатост. Помнете, точката на осъзнатост е да се отбележи онова, което наблюдавате; да се получи достъп, да се оцени и приложи настоящата информация като част от един много по-голям пъзел в тъканта на реалността. Всеки ден от вашия живот вие бивате задействани от символи за които нямате никаква представа; тези активации се извършват в онази част на аза, която съдържа древните спомени. За да станеш напълно осъзнат за значимостта на символите в своята реалност и да постигнеш изцеленията, които си дошъл да получиш, областите от твоя ум и тяло, които съхраняват паметта, трябва да се свържат и работят от едно по-висше състояние на съзнанието. Щом съсредоточите своето внимание върху тези вероятности, вашето любопитство ще оцени вашето разбиране на реалността на ново ниво. Таблото на играта съобщава, че природата на творението е многоизмерна и съставена от светли и тъмни сили, които трябва да са в постоянно равновесие. Символът на таблото на играта може да служи като инструмент за разширяване на вашето съзнание. Помнете, таблото на играта съобщава, че природата на творението е многоизмерна и съставена от светли и тъмни сили, които трябва да са в постоянно равновесие. Когато видите таблото на играта, то ви напомня, че вие сте в играта; и на подсъзнателно ниво вие приемате правилата. Ние предлагаме да се играе играта на осъзнатостта и ако изберете да участвате, ще бъдете удивени от това колко много ще научите. При вашето поредно пазаруване, купете цветно филмче за фотоапарат с двадесет и седем пози. Това е вашият фотоапарат за таблото за игра. Когато купувате фотоапарат за пръв път, запишете датата на него, защото именно тогава започва вашата версия на тази игра на осъзнатост. След това трябва да носите апарата със себе си напълно готов за правене на снимка на таблото всеки път, когато го видите. Непременно използвайте своето въображение, съзидателност и интуиция, за да кондиционирате полето за онова, на което желаете да се натъкнете. Играта с фотоапарата включва проявяването на различни степени на осъзнатост; гледането към таблото на играта е начин да тренирате очите си да забелязват дори повече от символичния характер на триизмерната реалност, като например финото разпространение на единици и нули във всички световни култури. 

Като дете вие научавате най-доброто посредством игри и като играете тази игра, ще откриете, че всичко е игра на енергия. Фотоапаратът е символ на нашето намерение да забелязвате и записвате специфични символи в триизмерната реалност; вашето участие ще отвори многоизмерните нива на играта и вашите психични способности ще бъдат усилени докато фокусирате пътя на вашето внимание. Непременно забелязвайте къде, кога, как и с кого се демонстрира черно-бялата шахматна дъска. Бъдете съзидателни и се забавлявайте, защото това е и целта. В тази игра няма времеви ограничения – може да ви отнеме три седмици, месеца или години, в зависимост от това как използвате своята осъзнатост и яснотата на своето намерение. 

С последната снимка отбележете датата; щом проявите снимките, проучете ги, защото те ще съдържат учения от вашия подсъзнателен ум. Търсете синхроничности и недоловими шаблони отвъд очевидния черно-бял дизайн. Какви други символи присъстват? Можете ли да си спомните къде са правени всички снимки? Колко често следвате своята интуиция, когато откриете таблото за игра? Каква е най-голямата ви изненада? Как се чувствате относно своята колекция от снимки? Може да забележите други неща в картините освен таблото за игра. Номерата и датите на снимките ще ви разкрият нумерологичната история зад значението на символите. Когато купите фотоапарата, играта започва, а когато направите последната снимка – играта завършва. Помнете, когато видите таблото за игра, обърнете внимание на това - на определено ниво на реалността вашите клетки са много наясно, че сте уведомени. “Сега вие сте на таблото за игра и играете играта. ” Молим ви, обмислете това упражнение; нашето намерение е игриво да протегнете и разширите своя ум в нови нива на перцептуална проницателност. 

Таблото за игра е инструмент, резюме и метафора в триизмерната реалност на двуизмерния модел за мултивселената; това е просто трамплин, който задейства вашето съзнание, за да може то да си спомни сложностите на “всичко, което е”. Ние предлагаме да го използвате, за да получите добра мярка за своя живот. Учете се от него; обърнете внимание на това как влияе върху вашето съзнание и се научете как можете да го използвате, за да фокусирате и направлявате енергията към онова, което искате да създадете. Докато отбелязвате широката употреба на този символ в световната култура, ще се появят и други знаци и символи, за да ви подпомогнат при свързването на точките. Когато видите таблото за игра, това за много нива на вашия ум означава, че се използва една игра на символи, за да окаже влияние върху вашия ум – една невидима и все пак мощна игра на енергия. Докато обмисляте идеята, че всичко е символ, за какво чувствате, че сте символ самите вие и вашия живот? 

Сега направете няколко дълбоки вдишвания и издишвания, за да подготвите тялото си за вътрешно проучване на нюансите на играта. Настанете се удобно, като напасвате и гърба и таза си, а след това отворете предната страна на своя гръден кош. Прочистете гърлото си, отпуснете езика и внимателно раздалечете челюстите. С очи следете думите на страницата, докато едновременно с това следвате звука на своя дъх. Непременно дишайте продължително и дълбоко със своята диафрагма и докато създавате звука на лек вятър преминаващ през двете кухини, обърнете внимание как усещате своя дъх, докато той преминава през ларинкса до долния край на вашите бели дробове. Представете си картинно своя дъх изпълнен с танцуващи златни спирали от енергия, завихрени във вашето тяло; след това ги вижте как грациозно преминават през стените на вашите бели дробове и влизат във вашето кръвообращение, за да осигурят богата, бликаща жизненост на новозаредената енергия. Вие дишате полето, дъхът на живота, жизнената сила, етерът и енергията чи – всичко, което е. Използвайте своето въображение, за да разпределите тази енергия по своето тяло, докато пътувате със своя съзнателен ум надолу до клетъчното ниво; щом стигнете там, представете си версия на себе си едновременно присъстваща във всяка клетка. След това отидете по-далеч навътре, за да навлезете в молекулярната структура на своето тяло; а след това отново, още по-надолу - в атомните слоеве и отвъд тях, където ще достигнете огромно разширение на своето вътрешно пространство. 

Докато пътувате по златните спирали на своя дъх, представете си миниатюрна версия на себе си, седнала на килим подобен на шахматна дъска, реещ се през море от податомни частици. Умът ви е ясен и в пълно равновесие; чувствате се освежени и много сигурни на своя килим, а той реагира на всяка ваша команда. Вътрешното пространство изглежда подобно на небеса, широко отворени и изпълнени с мигащи светлини, при това вътрешното пространство жужи от постоянно движение и дейност. Докато проучвате дълбините на своя вътрешен терен, ще забележите шаблони от светлина, които се съединяват, за да формират структури подобни на вътрешни реки и потоци от съзнание; ако сте привлечени към специфична формация, настройте се, проучете символите и почувствайте тяхното присъствие. Какво представят те? Ако енергията е нещо, с което искате да се свържете, посрещнете свързването и се присъединете към нея на принципа на подобието. Можете да скачате в тези реки от светлина точно както вашите гени скачат около генома. Промяната е вътрешна способност в рамките на ДНК. Гроздове от съзнание отварят и затварят вратите и изграждат мостове и стълби в комплекса на генома, който непрекъснато се променя и развива. Светлинните честоти, които проникват във вашето тяло до податомно ниво, са кодирани със символи, носещи нова информация жизнено необходима за трансформацията на вашето съзнание. 

Докато пътувате около податомното ниво на своя шахматен килим, помислете за външния свят, който бихте искали да обитавате. Ако сте избрали един мирен, лишен от насилие свят, трябва да си го представите и да го заредите с енергия, като визуализирате всеки аспект, който е важен за вас. Като виждате себе си като човек, който установява съзнателно присъствие в дълбините на своето вътрешно пространство, вие сте свободни да заредите с енергия и изберете версиите на реалността, които са ви необходими за безопасно развитие като същество, заемащо човешка форма. Признайте своето намерение винаги да бъдете на точното място в точния момент, в баланс с демонстрирането на една мъдра и подходяща употреба на своите съзидателни енергии, живеейки в мир и радостен хумор в един свят изпълнен с нови и вълнуващи идеи за оптимален растеж. Трябва да видите и изберете качествата, които желаете. 

Когато поемете на вътрешно пътешествие, вие упражнявате своя ум и стимулирате нови степени на психична чувствителност, която ви зарежда със сила и по-голяма яснота за създаването на избраната от вас версия на реалността. Подобни отвори ви осигуряват със среща от първа ръка с познанието, което търсите, за да разберете истината за заветите на човечеството. А когато се върнете във външния свят на ежедневния живот, спомнете си да приложите същите способности, които използвате за пътуване в своето вътрешно пространство, за да се протегнете и докоснете звездите. Метафорите, както символите, са инструменти за опитване на абстрактното, за да помогнете на своя ум да схване онова, което не подлежи на схващане. Проблеми възникват когато сгрешите символите за реалността. 

Космическият закон гласи, че притежавате свободна воля да правите каквото изберете; това, което изберете, обаче, ЩЕ се върне при вас. То може да е само игра на съзнанието, обаче, вие ЩЕ се изправите пред последиците на своите дейности в триизмерната реалност и отвъд. Този промеждутък във времето може да варира и да изминат един милион години преди да се върне ответния удар; в тези времена на ускорена енергия, обаче, каквато е наносекундата, всичко е драстично ускорено – не забравяйте това. В една вечно разширяваща се мултивселена, този закон е един щедър дар към всички форми на съзнанието – едно изпълнено със състрадание учение, което постановява: Правете каквото желаете. Съветът, скъпи приятели, е да не правите зло; това, обаче, е само съвет – не закона. Вие притежавате свободната воля да избирате как искате да преживеете творението – да създавате семена, да ги засявате в триизмерната реалност и да жънете това, което сте посели. Така вие научавате за отговорностите на съвместното създаване на реалността. Докато енергията продължава да нараства по интензитет, слънчевите изригвания и изхвърлянето на маси от короната променят човешкото съзнание, работейки от позицията на развалата – тези, които се занимават с лъжи, измами, кражби, изнасилвания, измъчвания и убийства, ще се окажат застанали на много хлъзгав склон, засилили се презглава към собственото си унищожение. Измамата и насилието само зареждат с гориво нуждата от още по-голямо насилие и измама. Докато честотата на светлинно кодираните енергии нараства, “това, което правите” се връща обратно при вас все по-бързо и това е щедрия дар на мултивселената. Същността е вашата осъзнатост, иначе ще се превърнете в една пионка във версията за реалността на някой друг. Във времената на ускорението от 1987 до 2012 енергията нараства по величина всяка година и ще продължи да нараства, за да даде на всеки възможността да разбере играта на осъзнатостта. Съществуват многобройни нива, при които тази игра е била играна във времето, за да бъде манипулирано човешкото съзнание. В нашата собствена версия на реалността ние също се научаваме как да управляваме енергията – може да се каже, че това е урок общ за всички форми на съзнание в рамките на полето на творението. В рамките на други нива на играта съществуват форми на съзнанието, които ние наричаме управители; това са играчи, които проектират и обединяват системи за учене посредством съзидателното изражение на космическите закони, с цел откриване на потенциалите на мултивселената. Господарите на играта са неограничени и могат да приемат каквато форма изберат. Един господар на играта е широко разпръснат по своите собствени творения, подобно на някой на Земята, който пише софтуерна програма, а след това внедрява своето съзнание в програмата, като по този начин присъства винаги, за да преживява творението и е винаги на разположени,е за да отработва бъговете в системата. Предлагаме тази информация на вас, за да ви напомним за вашите способности да проучвате вечно разширяващата се възможност да управлявате енергията, да присъствате в момента и да си давате сметка, че всеки момент притежава потенциалната сила да създава версията на света, която най-много желаете. В това отношение, същественото е вашата осъзнатост; в противен случай се превръщате в пионка във версията за реалността на някой друг. 

Осъзнатостта е способност да наблюдавате, да си вземате бележки, да интегрирате и да използвате информацията, представена с цел разширяване на вашите възприятия за реалността. Новото осъзнаване предлага подновени възможности за личен растеж и разширяване на съзнанието. Докато енергиите на тези непредвидими времена продължават да се ускоряват, важно е да помните, че всеки на Земята е потопен в стръмна крива на ученето, в движение по една бърза писта за разбиране и почитане на самите космически закони за живот в равновесие. Щом успеете да видите през сценария на вярванията и идеите, които улавят вашата употреба на енергията, вие освобождавате своя ум и своята енергия, за да бъде управлявана от една по-съзнателно заредена със сила позиция. Когато заделите време, за да забелязвате и наблюдавате, за да обръщате внимание и да възстановите своето любопитство, тогава вашата осъзнатост ще процъфти – като добре гледана градина, улавяща най-новите новини от Слънцето. Сега ви предстои един сезон на свръх-усилена осъзнатост и разбирането на това, че всичко е символ за изразяването на енергията, ще разкрие нови и вълнуващи нива на играта. И да си играете със съзидателността на своя естествено любопитен ум, ще ви послужи добре при обработката на всичко, което е дълбоко във вас, в подготовката на нова последователност за събуждане. 

Ние сме свързани с вас по силата на многоизмерни споразумения и сериозно споделяме своята енергия и нашите перспективи с цел изпълняване на тези споразумения. Както вас, ние сме тук за да изиграем своята роля в процеса по възстановяването и активирането на вътрешните кодове на съзнанието на човечеството за изцеляване по линиите на времето. Докато сезоните минават и вие продължавате да пътешествате около слънцето, множество нови открития ще бъдат разкрити, докато познанията, заровени дълбоко във вашето биологично същество раздвижват и повишават интензивността на космическата радиация. Почитайте се взаимно, наслаждавайте се на живота и имайте желание да извадите наяве най-добрите свои способности да играете играта на осъзнатостта в рамките на играта на творението. Докато прониквате по-дълбоко в мултивселената, помнете, че изборът е винаги ваш да създавате радост, безопасност и хармония като основни качества за павирането на пътя за всички ваши проучвания.

Барбара Марчиняк

Няма коментари:

Публикуване на коментар