Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

петък, 14 октомври 2011 г.

Плеядите - ИЗЦЕЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕВИТЕ ЛИНИИ

Да се научите как да управлявате енергията е един вечно разгръщащ се процес във всички места на творението. Във вашето ъгълче от космоса, човечеството е дълбоко потопено в световна духовна трансформация, проектирана, за да отстрани огромното натрупване от изпълнени със страх вярвания от човешкият генетичен басейн, които носят енергийни шаблони на болка и разделение. Крайната цел на тази трансформация е да се отвори пътя за нови ясно изразени честоти на по-висока осъзнатост, за да бъдат достъпни в мултивселената. Цялото човечество е тук, заедно със същества от други измерения, включително и ние, за да даде своя принос за изцеляването на линиите на времето. 

От човешка гледна точка, вие трябва да присъствате напълно в своето тяло, за да участвате най-ефективно в тази трансформация. Вашето ДНК е благоприятно разширено по време на тези времена чрез излагане на въздействието на космически лъч, който почиства големи количества нискочестотни енергии, пуснали корени дълбоко в човешката душа. Докато високата вибрация на наносекундата продължава да се ускорява, моментът на трансформацията се усилва посредством процеса на впримчването – където най-силните, най-жизнени живото-разширяващи честоти, изграждат огромна електромагнитна сила, селективно привличаща други честоти на съзнанието към себе си. 

Вашето възприемане на реалността се разширява, когато търсите преднамерено нови нива на значимост, както и скритите значения на живота. Когато разширявате своята осъзнатост, вие допринасяте за своите собствени уникални честоти спрямо вечно нарастващото колективно осъзнаване на това, че като човешко същество вие трябва да приемете пълна отговорност за упражняването на силата, която естествено въплъщавате. Изцелението изисква да помните, че сте енергийно същество, чиито мисли, чувства и емоции създават света, на който се натъквате. Всички ние сме ангажирани в тази многофункционална драма поради споразумението между реалностите да бъдат изцелени умът, тялото и духа на човечеството и на всички онези, които са свързани с вас. Също въпрос на споразумение е да се осигури вдъхновение за нова визия за живота в мултивселената. Докато по линиите на времето се разиграва огромната трансформация на съзнанието, вашето физическо тяло се превръща в арена за вашето изцеление на всички нива. Промяната възниква навсякъде. Хората виждат през условната илюзия, която ги отклонява от по-значимата увереност в себе си и личното зареждане със сила. Силите, които изглежда, че ви ограничават, в действителност ви дават стимул, за да ви мотивират към по-големи лични постижения в хода на развитието на живото-разширяващи отношения и способности. Разпознаването на лошото боравене с енергията в света на бизнеса и правителството помага вашето внимание да се фокусира върху онова, което е наистина важно във вашия живот. Общият модел за успех запада. Хората осъзнават, че бизнесът, основан единствено на възвръщане на капиталовложенията – където натрупването на богатство превъзхожда всички останали грижи за здравето и благополучието на Земята и нейните същества – не осигурява изпълнени с любов грижи или поддържаща жизнена сила на който и да е от ангажираните. Консуматорството се е превърнало в основно занятие за милиони хора; то може да продължи само докато хората приемат хипермаркетинга на кредити, който ги отвлича в пустинята на живота, съдържаща безкрайна поредица от финансови заробвания. Докато вътрешните кодове на съзнанието събудят хората за техните вътрешни истини, новият здрав разум знае, че зареждането със сила на живота на някой със събуден ум дава огромен принос за благополучието на човечеството. Личната отговорност за притежаването на събуден ум е истинското капиталовложение, което ще промени света, като предлага новооткрити свободи и съзидателни изражения като най-доброто възнаграждение за вашия фокус на енергията. 

Възниква огромна промяна и в основата на вашите клетки. На податомно ниво вашето тяло е дълбоко повлияно от енергии, излъчващи се от огромен набор от небесни влияния, които осигуряват информация под формата на светлинно кодирани честоти. Тези енергийни кодове са предназначени да задействат нови нива на осъзнаване, които да излязат на повърхността с изумителен импулс. В резултат на тази дейност, вие освобождавате натрупаните психични и емоционални енергии от своя ДНК код, което на свой ред привлича във вашия живот самите послания, които имат нужда от решение. Посланията ще се проявят за вас в психичната реалност, защото докато огромната трансформация на съзнанието се разиграва по линиите на времето, вашето физическо тяло се превръща в арена за вашето изцеление на всички нива. 

Човешкото тяло функционира по начин, който все още е непризнат от стандартните медицински науки. От една по-широка перспектива, вие сте били убеждавани, че сте по-малко от онова, което в действителност сте. Всяка версия на човешката форма е уникално декодиращо устройство; вие заемате физическо тяло в триизмерната реалност, защото това е методът – един от учредителните протоколи, използвани за да се преживеят и проучат нюансите на материалността. Така нареченият материален свят е основан на специфична вибрационна енергия и специфичната настройка на вашите възприятия скрепва масовото приемане в едно. Както научавате, или може би вече сте узнали, вие сте нещо повече от физическо тяло. Натискът от ускорението на енергията оказва натиск върху вашето съзнание физически, ментално, емоционално, психически, духовно и космически – всяка област от вас е като пръст от ръката ви, индивидуално способна да извършва движения, и все пак много по-ефективна, когато работи в сътрудничество с останалата част от тялото. 

Сред тези разнообразни нива на преживяването, вашите емоции оказват най-голямо влияние върху състоянието на вашето лично благополучие. Вашите емоции са това, което ви прави уникални; съществува пряка връзка между емоциите, мозъчната дейност и начинът, по който вашето тяло функционира. В събудения човек прекрасното здраве ще бъде прието като знак за лична сила и щастието и умиротвореността на ума са най-важните съставки на емоционално ниво за постигането и поддържането на отлично физическо и ментално благополучие. Емоционалният комфорт сигнализира на вашия мозък посредством честотата и го кара да изпраща позитивни послания към останалата част от тялото ви, извиквайки освобождаването на точните химични комбинации от вашата вътрешна домашна аптека, за да заздрави и предпази вашата имунна система. Когато сте в емоционално равновесие, вашето физическо средство е по-фино настроено, за да установи вътрешно преплетените връзки от другите нива на опита. 

Вашият биологичен компютър е по-сложен, отколкото която и да е технология, тъй като е пряко повлиян от сложните като симфония ваши емоционални реакции на живота. Помнете - вашето тяло е по задължение лоялно при подаването на обратна връзка относно ефектите на вашите мисли и чувства. По принцип, здравето е състояние на ума. Решението да видите своя живот като изпълнен с вътрешен смисъл и осъзнаването на това, че всичко се случва по основателни съображения, са успешна употреба на вашата лична сила. Здравето е богатство и една добре усилена имунна система е ключът за доброто здраве, а простият ключ за силна имунна система е щастието. Трансформацията на човешкото съзнание ви призовава да приемете лична отговорност за своето здраве и изцеление, защото вие сте този, който е изцяло отговорен за вашето тяло и вашия живот. Способността да давате и приемате любов във всичките и нюанси на великолепие, съдържа истинският ключ за изцелението. Както споменахме, истинските чувства на любов и признателност за вашето тяло носи позитивно послание, съдържащо основните живото-поддържащи сигнали, които в резултат осигуряват отлично здраве. Обратно на това, ангажирането на чувства за обреченост и отчаяние, самота, безсилие, отричане, гняв, възмущение, ревност, алчност и страх носи негативно послание, което внася дисхармония във физическите функции на тялото. Негативното отношение има негативен ефект. Гневът и омразата са най-увреждащите емоции, защото те затварят потока на жизнената енергия към тялото. Способността да давате и приемате любов във всичките й нюанси на великолепие, съдържа истинският ключ за изцелението, защото това е най-живото-поддържащата и утвърждаваща форма на емоционално изражение. 

Решението да поемете пълната отговорност за създаването на своя жизнен опит ще ви зареди със сила за постигането на състояние на ментална яснота и физическа жизненост. За няколко мига успокойте своя ум и като дишате дълбоко и ритмично за малко, обмислете този важен въпрос: Дали светът е опасно, изпълнено със страх място, или е велико приключение, изпълнено множество възможности за събуждане на духовната сила и превъзмогване на установените ограничения? Вашият основен възглед за живота е вкоренен във вашите основни вярвания, а тези вярвания очертават условията за вашето преживяване, отпечатвайки електромагнитно полето на творението с вашите очаквания. Всички ваши вярвания оказват мощно влияние върху вашето здраве, защото начинът, по който се чувствате към себе си и света като цяло, оказва пряко влияние върху функциите и работните системи на вашата физическа форма. Помнете, вашите чувства винаги са свързани с вашите вярвания – начинът, по който се чувствате е резултат от онова, което вярвате. Независимо от това в какво вярвате, вашето тяло ще следва вашите вътрешни команди – дали изпращате мисловни форми на обреченост и отчаяние, или такива, които съдържат прекрасно здраве. Вие сте отговорни за своята физическа форма и състоянието на вашето здраве е пряко отражение на вашия вътрешен свят на мисли, чувства и емоции. И именно тези арени на възприятие са местата, където духовното изцеление ще има най-голямо влияние. 

Важно е да разберете къде се коренят ограничаващите концепции за природата на тялото. Повечето идеи биват научавани на много крехка възраст. В утробата бебетата са в най-голям психически синхрон и с двамата генетични родители, независимо от родството на бащата. Неизказан брой поколения от семейни поведенчески шаблони са записани в кръвта; вярванията и мненията на всеки родител са добре известни на детето преди раждането. Малките деца развиват своите умове чрез проби, моделиране и имитиране на въвежданото от страна на неговото психическо, ментално и духовно обкръжение. Когато заученото поведение произхожда от учения, които поддържат чувство на неспособност да контролираш здравето на своето тяло, тези идеи засяват първите семена на обреченост, които се вкореняват и израстват във вярвания на съмнение и отчаяние, евентуално разединявайки ви от вашите способности да създавате цветущо здраве отвътре. 

Силата на внушението е добре разбрана от медицинските науки и въпреки това негативните му приложения лесно могат да се видят в неумолимите ужасяващи предупреждения да се предпазвате от излагане на въздействието на вредни влияния от страна на слънцето и природата, или в убеждаването ви в нуждата от ваксинации, които всъщност представляват токсични химически коктейли. Освен това пристигането на ранния грипен сезон винаги бива ознаменувано от сериозни и предвещаващи лошо предзнаменования. Сега болестите са голям бизнес. Вие трябва да започнете да мислите от гледна точка на това да не хванете онова, което е наоколо, например да не нарушавате правилата и да не повдигате своята ръка, за да не хванете топката на грипа. Милиони хора плашат себе си с различни етапи на болести и смърт и допринасят за бизнеса на страха, защото са били научени да отричат връзката между ума и тялото. 

Едно вцепеняващо не подлагано на въпроси приемане на дадена медицинска прогноза може да израсте от множество основни вярвания; при все това, то ще доведе до основното вярване в личното безсилие, което може да бъде изразено както следва: “Кой съм аз, че да поставям под въпрос авторитета на медиците? Какво зная? Съвременната медицина притежава всички отговори. Трябва да си правя медицински осигуровки – какво ще стане ако нещо ми се случи? Не притежавам контрол над своето тяло.” Неефективната и скъпа система на здравеопазване се поддържа от подобни вярвания. Погледнато от една по-широка перспектива, това чувство за безсилие над начина по който създавате физическото си благополучие е довело до лошо управление на енергията на физическите и ментални източници, които са се проявявали в текущите епидемии на сериозни болести. Болестта е вътрешна битка и хората се разболяват отчасти защото спират своя ментален и емоционален растеж, което затваря достъпа до космическите и духовни връзки и енергии. Желанието някой друг да се грижи за поправянето и грижите за тялото са създали тромава бюрокрация, която да се справя с грижите за здравето от люлката-до-гроба, които в по-голямата си част са основани на условни страхове изобретени в ума. 

За да живеете добре и да преуспявате в тези времена на трансформиращи промени, във ваша полза е да прегърнете вярване в цветущото здраве и да поемете отговорност за способността си да го създавате. Както мнозина откриват, лечението не е общото намерение на съвременната медицина, тъй като лечението – включващо употребата на скъпи отрови и лекарства – е много по-доходно, отколкото откриването на причината и целта на физическото и/или менталното дисбалансиране. Този гибелен подход към здравето служи само за да се създава по-голям стрес на тялото. Потушаването на симптомите на дадена болест с лекарства само замазва процесите на разрушителното мислене и дълбоките вътрешни чувства на безсилие и липса на сила, които са в основата на проблема. Истинската същност на заболяванията са неразрешените емоционални травми. Слабото мислене и воденето на фалшив живот отслабват тялото и масивните епидемии от сериозни болести са пряк резултат от това, че повечето хора от миналия век са приемали ограничаващи вярвания затова как функционира тялото. С цялата си честност към себе си, трябва да се запитате: “Кой наистина се облагодетелства от управляването на моите концепции за самия мен?” Всяка болест всъщност служи като позитивно послание от една част от вас към друга във връзка с вашите емоционални реакции спрямо живота. Може да сте се научили да се страхувате от своето тяло, защото са ви казвали, че то може да ви срине без очевидна причина; че то е непредсказуемо, ненадеждно и че е нещо, на което не може да се вярва. Тези идеи са примери за ограничаващи вярвания, които ограничават потока на жизнената енергия в тялото. Всяка болест е уникална за своя гостоприемник и всъщност служи като позитивно послание от една част от вас към друга във връзка с вашите емоционални реакции спрямо живота. Изисква се дълбоко уважение към вътрешната интелигентност на вашето тяло, за да може да се разберат вътрешните послания на тялото; истинската валидност и значение на всяко преживяване на лошо здраве се изгубват, когато отричате силата на своите мисли и емоции за да изцелите себе си. Изявените професионалисти в областта на здравеопазването, които утвърждават вашата сила да бъдете живи и жизнени в момента, ще счетат за чест и удоволствие да ви помогнат при откриването на посланията, които носи тялото. 

Трябва да направите едно съзнателно посвещаване на това да живеете един по-добър живот, за да въведете необходимите промени изисквани за създаването на идеални условия на здравето и благополучието в очевидната реалност. Вие сте тук за да се събудите за ново разбиране на това как създавате своята реалност с цел да превъзмогнете вътрешното програмиране, което ви държи в познат, некомфортен коловоз. Разпознайте своите собствени безпокойства и вътрешно ги освободете от своето енергийно поле. Ограничаващите вярвания и мнения намаляват качеството на живота. Чувствата на страх от неизвестност могат да бъдат заменени с утвърждението: “Винаги съм в безопасност!” С изпълнено с доверие мнение, запишете онова, което искате да създадете по същия начин, по който си правите списък за пазаруване. Животът е огромен опит за изучаване. Трябва да пожелаете да поемете ръководството над своята сила на волята и да изоставите старите навици и шаблони на мисленето, предизвикващи изтощаващи мисловни дейности, които ви износват. Когато хванете себе си, че се само-саботирате, засмейте се вътрешно на своето ново откритие и си напомнете, че да се научите как да се управлявате енергията в материалния свят е една от основните причини за да сте тук. 

Развиването на силни основни вярвания за жизненото здраве е от изключителна важност и при все това първо и преди всичко трябва да приемете, че е ваша лична отговорност да започнете необходимите промени, необходими за да се постигнат желаните резултати. Вярването, че един официален авторитет може да постави етикет и да излекува така наречените неизправности на тялото ви с магическото хапче само ще ви настрои за огромно разочарование. Едно супер-хапче не може да замести дългия, здравословен живот – емоционалната интелигентност и осъзнаването на храненето ще ви дарят със самоувереност, която ще ви донесе далеч по-големи резултати. Вие трябва да промените своето мислене относно това как работи тялото; всички възможни решения съществуват като честотен скок встрани от вашето настоящо мислене. Ако вие наистина търсите магическото хапче за да изцелите своето тяло и своя живот, то това е вашият ум. Болестта може да се разбира като физическо проявление на блокирана емоционална енергия фокусирана чрез вашето мислене – с други думи, когато емоциите и чувствата не бъдат изразени, блокираната енергия води до неподходяща дейност, която евентуално ще се прояви като влошено здраве. 

Зад всяка болест, голяма или малка се крие огромно значение, защото вашето тяло е био-система за обратна връзка относно вашия начин на мислене. Управлението на енергията включва управление на вашите взаимоотношения с вашия емоционален аз. Проучването на вашите емоции е основната линия за разбирането на целта на определена, свързана със здравето ситуация. Лошото здраве не е нещо, което просто се спуска в скута ви. Вие сте отговорни за подреждането на сцената на вътрешния терен на своето тяло посредством изборите, които правите и вие всъщност ограничавате естествения процес на изцеляване на своето тяло, когато с готовност приемате само традиционни медицински етикети и категории като отнасящи се за вашите условия. Вие отричате целта и силата на интелигентността на своето тяло, когато по-скоро сте готови да повярвате, че сте “хванали нещо от нищото”, отколкото да осъзнаете и да приемете, че вашето тяло просто реагира на вашите вътрешни чувства и команди. 

Вие сте крайният авторитет, когато става дума за някой, който наистина познава своето тяло, защото вие сте този, който ръководи представлението. Или чрез ясно намерение или чрез вярванията си, вие евентуално ще проявите онова, на което подавате команди. Много от вашите команди са избрани съвсем съзнателно, независимо от вашите вярвания. Останалите команди са скрити, записани в подсъзнателния и съзнателния разум, полето с лука и “кръпката” с домати на старите семейни вярвания, с готовност приети и покорно подкрепяни без да бъдат задавани въпроси за тях. Предаването на семейните ограничения през възприемането на негативен начин на мислене води до сходни семейни болести през поколенията. “Майка ми имаше определено неразположение, поради това вероятно и аз ще го имам.” Това е пример как да се приемат предизвикателствата и ограниченията като ваши собствени. Вашето ДНК носи много потенциални стереотипи и вие трябва да изберете мъдро своето ментално наследство. Различаването идва в резултат от наблюдаване и вие трябва да се научите да преминавате отвъд последиците от семейното объркване и да създавате едно по-обширно преживяване чрез разбиране целта на ограничаващите вярвания. Щом успеете да вникнете в същността на нещата, вие можете да освободите стереотипите на болка и разделение от своето енергийно поле. Вашето тяло е великолепна самоизцеляваща, самопоправяща се система и едно органично чудо, което трябва по достойнство да оцените. Трябва да полагате грижи за своето тяло; то е склад на сила, при все това толкова често вашите вярвания спират протичането на тази сила. Вашите вярвания са буквални програми, които оказват влияние върху функциите на клетките ви. Вашето тяло е великолепна самоизцеляваща, самопоправяща се система и едно органично чудо, което трябва по достойнство да оцените. Вашите клетки и органи, вашата кръв и кости функционират със спонтанна интелигентност въз основата на удобно и познато сътрудничество. Колективно и индивидуално вашите клетки знаят как да поддържат функционирането на вашето тяло. И ако има проблем, вашето тяло ви го показва. Винаги съществува цел по отношение на всяка болест, както и по отношение на болката, която евентуално я придружава. Помнете, вашето тяло лоялно отразява вашите вярвания към вас. Чувството на самосъжаление, съмнения и загриженост изпращат послания към вашите клетки, изпълнени със съобщения за безнадеждност и безсилие и в дължимия ред, вашите клетки се подравняват със сигналите и следват тези команди. От друга страна, когато избирате да вярвате на себе си, съзнателният избор на това решение в действителност избира операционните кодове на съзнанието на податомно ниво, кодове, които поддържат вероятните стереотипи за разклоняване на нови версии на себе си. Изборът вътрешно да вярвате на себе си активира една преуспяваща версия на живота въз основа на вярването в самозареждането със сила. Вие сте отговорни за своя живот; чувствата на търпимост, любов, уважение, споделяне, загриженост, любезност, честност, благодарност и прошка не само изграждат стабилен морален характер, те носят умиротворение. Когато потвърдите своето желание за безопасно и изпълнено със здраве съществуване, вашите сетива се отварят към фината нова настройка, която произтича от реорганизацията на клетъчните кодове на съзнанието. Тези кодове активират програми за нови и изключителни възприятия – буквално създавайки нова магистрала на живота по която да пътувате. 

Куражът да проявите своето доверие в себе си предлага нова форма на лична свобода. Изборът да създавате безопасни, честни, изпълнени с уважение и приятни чувства преживявания във всички реалности сега зависи изцяло от вас. Когато бъдат възприети разширяващи живота вярвания, от вашата физическа форма се излъчва ясно определена жизненост и вие сте свързани, така да се каже, на максимум. Едно жизнерадостно състояние на ума ви прави много по-възприемчиви към ефектите на космически излъчената енергия. Когато тази енергия навлезе във вашите чакри, вашите сетива са отворени за ново осъзнаване; вие можете да спечелите задълбочено духовно разбиране на начина, по който събитията, които са станали в този живот са преплетени със събития в други времеви линии. Реалността е течна; времето и пространството са гъвкави по отношение на промяната в съответствие с възприятията на зрителите. Вашите перцептивни измествания на тук и сега в действителност създават вълни през времевите линии, предавайки вашия избор на нови кодове на съзнание. Това е начинът по който става изцелението по времевите линии. 

Събитията и преживяванията винаги могат да бъдат интерпретирани повторно поради това, че се състоят от слоеве от значими споразумения; погледнато от други перспективи, хълмовете и долините на живота приемат изцяло нова цел и значение. Изцелението на човешкия генетичен басейн е на път да освободи уловената като в капан болка и страх чрез трансформиране на старите мисловни стереотипи, които съдържат ограничаващ начин на мислене и носят състояние на по-висока осъзнатост в тялото. Задаването на въпроса “защо” променя честотите на вашите мозъчни вълни в посока към открита комуникация с космическия разум. Търсенето на по-голямо значение установява повторно равновесието на естествената сила на тялото да изцелява себе си; и от гледна точка на по-голямата картина, на игралното поле на творението цялото изцеление е повторното интерпретиране на онова, което ви се е случило. 

Възможностите изобилстват, когато изберете да изцелите своите отношения със своята физическа форма. Колкото повече внимание обръщате и потвърждавате посланията на своето тяло, особено на усещането “под лъжичката”, което идва от мозъка във вашия стомах, толкова повече ще научите. Интуитивната интелигентност е естествено изражение на вашата връзка с не-локалния космически разум, който преминава отвъд пространството и времето. Вярвайте на себе си и следвайте своите най-фини инстинкти. Вашето тяло не работи срещу вас; ако, обаче, вие работите срещу своето тяло посредством неща като омаловажаване, критикуване и обезценяване на себе си, вашето тяло ще се подчини на вашите най-силни команди. Когато силните емоции придружават специфични вярвания, свързаните с това команди винаги носят усещане за спешност, което ускорява проявата в съществуването. Вярата, че “няма достатъчно време”, ще доведе до “опакован със стрес” живот и могат да възникнат сърдечни болести в случай, че командата за времето е преобладаващото или най-силното послание, изпратено към тялото. Да се придържате към чувството на “разбитото сърце” може да бъде еднакво увреждащо. Сърцето е хронометъра на тялото; всеки негов удар маркира ритъма, който е синхронизиран с космоса и с Майчината утроба, - Галактическия център. Цялостното изцеление е повторното интерпретиране на онова, което вярвате, че ви се е случило. Широко разпространената теория за рухването на физическото тяло, която се е превърнала в световна здравна криза, говори показателно за липсата на удоволствие и качество на живота, което се преживява от обитателите на така наречения цивилизован свят. Дълбоката емоционална и физическа болка сред хората от Земята е колективно изражение на стесняването на съзнанието, което е основано на основни вярвания за онова, което е възможно и за онова, което не е възможно. Човечеството е развило колективен несъзнателен страх от това, че трябва да се грижи за себе си и това вярване създава пряко блокиране на силата в тялото. Физическите блокажи или препятстването на енергията, могат да се проявяват в широко разнообразие от стереотипи, които създават хаос във вътрешните системи на тялото. Вярата в наличието на върховно същество, което ще ви спаси, или евентуално осъди и накаже за вашите прегрешения, служи само за да обезцени още повече и отрече величината на вашата сила да изцелите живота си отвътре. 

Вярванията, които се съсредоточават върху болката във вашия свят, са много и те изглеждат оправдани поради преживяванията, които изглеждат реални; в действителност, обаче, ги донася интензивното съсредоточаване върху очакването на болка и страдания. Вярванията в болката са били вплетени във вашата биология; те имат място във вашия подсъзнателен ум, като често ви карат да сте бдителни по отношение на живота. Неразрешените послания - като горчивина, гняв, или травми от рани и смърт - се пренасят от други животи, като често се появяват като мистериозни и хронически болки в тялото. Стереотипите във вашите гени съдържат спомени за вашите различни реинкарнации така, както и историята на вашата генетична кръвна линия. Очакванията за болка създават стереотипи на “отбягване” във вашето тяло; в резултат на това, определени събития автоматично и несъзнателно се цензурират, сортират и филтрират чрез един невидим процес на самозащита, който се опитва, понякога на всяка възможна цена, да избегне болезнените преживявания. Болката се превръща във враг и доведено до край, всяко нещо става подозрително. В резултат от този тип избягване, тялото евентуално започва да се затваря. Непрекъснато подаваната, ментално и емоционално захранвана команда да се избягва болката на всяка цена, свършва с това, че тя преодолява естествената интелигентност на тялото, създавайки упорита преграда в полето на клетъчната комуникация. Рано или късно този блокаж ще бъде преживян като болна или чувстваща се дискомфортно част на тялото, което буквално показва къде са били разигравани болезнени вярвания и емоционални послания. 

Клетките на вашето тяло непрекъснато се подменят и като общо вие дори не мислите за този процес, но при все това жизнените нови клетки покорно фокусират своето внимание върху изпълнението на вашите вярвания и команди. Макар, че клетките са нови, те ще продължат да репликират същото ваше предишно аз, ако продължите да им подавате същите предишни команди. Вашите клетки, молекули, атоми и податомни частици са интелигентни; те комуникират едни с други поради това, че тяхната колективна работа е да реагират на подаденото от вас. Вие избирате кодовете на съзнанието, които най-добре изразяват вашите жизнени цели въз основа на степента на осъзнатост, която сте развили. Като главен създател на вярвания, обмислете следното: Изпращате ли команди, за да водите война със своята биология въз основа на скрити конфликти? 

Вашето тяло е хранилище на всичко, което вие и вашите семейни предци са преживели – радостите, болките и травмите от този живот и отвъд. Всичко е записано във вашите гени и вие трябва да се научите на изкуството на тишината и спокойствието, за да навлезете дълбоко навътре и получите достъп до тези знания. Носите различни степени на нерешена болка за онова, което вярвате, че ви е било причинено – травми, които никога не са обработвани и интегрирани, тъй като никога не са били разбирани. Действията на насилие и преживявания на сексуално посегателство помрачават духа и както канал в една плоча, който просвирва един и същи стар ред от песента, така и вие повтаряте преживяванията отново и отново, докато развиете по-голяма визия да избирате друг резултат. Използвайки думи като винаги, никога и завинаги, за да опишете себе си или своето поведение, може да бъде лингвистичен пренос от други животи. Травматичните събития създават “нещо недовършено”, което трябва да се разбира от гледна точка на един по-широк контекст, който трябва да бъде освободен от тялото. Решенията и съглашения за изцеление непрекъснато биват подлагани на повторно обсъждане. Изцелението е отношение, отношението е чувстване, а чувстването е изцеление. От гледна точка на духовната перспектива, вие правите съглашения, например: “Ще взема с теб това послание, за да можем да изцелим хармонично това ненамерило решение послание”. Притежавате свободната воля да правите каквото искате; нашият съвет е да не създавате зло, защото независимо от това какво правите, то ще се върне при вас. Когато носите зло на себе си и/или другите, вие заключвате себе си в цикъла на причината и следствието: разигравате сходни сценарии, с цел да упражнявате своята свободна воля, или да променяте резултата, като променяте своите избори. Ако сте грешник, никой няма да ви резервира място в ада,. Единственият начин наистина да научите за своята свободна воля е да накарате онова, което сте създали да се върне при вас. Творението е любезно, интерактивно, изпълнено със състрадание и точно по тази причина - справедливо. Изцелението е отношение, отношението е чувстване, а чувстването е изцеление. За момент прегледайте всички мисли и мнения, които отричат вашата отговорност да бъдете създателят на своя живот. Къде, кога и как сте били жертва? В какви области на живота се чувствате оправдани да обвинявате другите за своето състояние? Кой какво ви е направил? Кой ви е навредил? Кой ви е насилил – в този живот или в други? Вярването, че животът е жесток, нечестен, труден и груб; или че няма решения, или че нищо не можете да направите, или че никога няма достатъчно, или, че това е нечия вина, най-често са придружени от лежащото в основата кипящо възмущение, което води до това, че причинява болест. Това са само няколко примера за ограничаващи вярвания и възгледи, които затварят потока на космическата жизнена енергия, която ви свързва с мистериите на мултивселената. Поглеждайки от една изпълнена с повече енергия гледна точка, запитайте себе си: “С какви нерешени послания си имам вземане-даване? Защо тези хора са в моя живот? Какъв е моят принос в този процес? Какъв е общият духовен урок и цел на тези преживявания? Как мога да променя своите действия и да променя хармонично решение за тези лишаващи ме от сила обвинения?” 

Трябва да действате в полза на своето собствено благополучие, като предявите претенции за своята сила и кажете да на нови начини за преживяване на своя живот. В противен случай, когато не реагирате на посланията, които ви сигнализират да промените своя живот, уроците могат да се приземят във вашето тяло и да създадат трудности. Може да се чувствате затворени и обзети от болка и по необходимост, принудени да отделите време, за да се справите с дадена ситуация, от която сте се ужасявали и която сте избягвали. Балансирайте своето тяло като отделите време да успокоите своя ум. Това е единственият начин да интегрирате успешно ускорените енергии и да запазите своята нервна система в равновесие. Вие трябва да направите емоционалното пречистване; чувствата са предназначени за да бъдат чувствани. Ускорената енергия ще ви отведе в дълбоки слоеве от паметта, чието спомняне може да е болезнено; травмата е записана във вашите клетки и вие трябва да преминете през болката, за да си спомните емоционално заредените събития, блокиращи вашето здраве. Раните, причинени от сексуалното насилие, което е станало на много млада възраст, могат да бъдат извикани от паметта много трудно, но при все това болката може да бъде освободена, като интегрирате преживяването и изчистите своите спомени. Вашият живот е значим и изпълнен с цел и вие сте създали всичко, на което сте се натъквали, за да откриете своята лична сила и да направите избори, които освобождават вашия дух от безкрайните поредици от отчаяние. 

Наносекундата от ускорената енергия е масивна рискована постъпка в изцелението, предназначена да преобразува огромното натрупване от страх, записано в човешкия генетичен басейн. Когато преобразувате стереотипите на страха записани във вашите гени, вие създавате честота на лично зареждане със сила, което създава вълни през настоящето, миналото и достигащи до бъдещето, които оказват влияние върху други версии на вас и на всички свързани с вас. Огромната сила за изцеление се свежда до избор между страха и любовта; като избирате любовта, вие придобивате куража да посрещнете своите страхове и да ги разрешите. Хората навсякъде се учат да разпознават драмите на живота като възможности за започване на промяна, да създадат качествен живот, като преминат отвъд ограниченията, и да активират своите най-добри възможности. Вие ще постигнете най-големите си победи когато спрете да осъждате и се откажете от позицията на жертвата, като потърсите по-голямото значение на живота. Прошката е крайният акт на това да оставиш нещо да си отиде, освобождавайки себе си от безкрайния цикъл на изпитване на чувство за вина и обвиняване. Основното послание, което лежи зад всеки симптом, може да бъде ясно разбрано, когато бъде свързано с функцията на засегнатата област. Изцелението включва разблокиране на стара болка. Когато вашето тяло се чувства дискомфортно или е изпълнено с болка, обърнете внимание на специфичната област на страдание, защото местоположението ще бъде ключът, където вашите емоции са създали преграда. Основното послание, което лежи зад всеки симптом може да бъде ясно разбрано, когато бъде свързано с функцията на засегнатата област. Какви чувства са регистрирани там? Общувайте със своята болка, установете връзка с нея и я опишете. За да се изцелите и да бъдете добре, вгледайте се в онази част от тялото, за която става дума, и запитайте: “Какво е посланието?” Каква действителна функция извършва тази област от тялото? Защото там разполагате с огромна следа относно причината за своето неудовлетворение. Можете да вдишате областта от своето тяло, която изпраща сигнали – този фокус ще отвори областта така, че да можете да имате по-голямо перцептивно осъзнаване на онова, което се случва. 

Ако вашите гениталии се нуждаят от внимание, значи мястото във вашето тяло, където енергията е блокирана, е втората чакра. Проучете своите чувства за послания, свързани с мъжката и женската сила, или за нейната липса в своя живот. Чувствате ли се безсилни да създавате това, което искате? В края на краищата, сексуалните органи се използват за да създават удоволствие така, както и за да създават живот. Проблемите в краката и стъпалата включват послания на запазване чрез движение напред, а проблеми в ръцете и дланите намекват за липса на желание страстно да прегърнете живота и активно да създадете своите желания. Вратът и гърлото съдържат послания за гъвкавост и самоизразяване. Мозъкът е точката на средоточие за вярванията, свързани с интелигентността, очите – за виждането, а ушите за чуването, стомахът е за усвояване, червата – за приемане на храна от живота, а вътрешностите – за освобождаване от отпадъчните материали. Настинките и гриповете се свързват с нерешителност, небалансираността в теглото - с неизпълнени желания, докато ракът се задейства от омраза, често от самоомраза, а гневът и яростта – от вярването, че сте по-малко, отколкото сте. 

Черният дроб е дезинтоксикиращ орган и ако вашият не функционира правилно, каква комбинация от токсични емоции се крие под повърхността? Приложете значението на функцията към своя живот – ако разберете начина, по който работи засегнатата област, значи можете да разберете посланията, на които се съпротивлявате, блокирате и възпрепятствате да открият здравословно изражение във вашия живот. Страхът от това да оставите нещо да си отиде и да освободите миналото е основната причина за заболяванията. Вашите емоционални реакции към онова, което вярвате, че ви се е случило, са в основата на вашите вярвания. Разпръснатите мисли са резултат от избора на изпълнени със страх интерпретации, което е погрешно използване и погрешно разбиране на енергията и то лежи в основата на всяка болест. За да постигнете по-високо ниво на разбиране, трябва да развиете нова нагласа на ума, за да превъзмогнете посланията на отчаяние, които сигнализират на тялото да функционира неправилно. Трябва да се съсредоточите, за да се концентрирате върху подмяната на непродуктивните мнения и промяната на своите интерпретации на вашите сензорни впечатления. 

Когато тялото показва така наречения симптом, винаги в основата лежи емоционален компонент и вие трябва да се опитате да отстраните причината, а не само да премахвате симптома. Свързването на точките между това как се чувствате – към себе си, семейството си, приятелите си и света като цяло – и физическите функции на своето тяло – дава важен ключ за разбирането на начина, по който използвате своята енергия. Дали привличате настинки и грипове, или сте изправени пред по-сериозни блокажи, като например рак и диабет, или сърдечно заболяване или увреждане на органите, винаги участват вашите емоции или начина, по който ги чувствате. Посланието, или основната цел на състоянието на вашето тяло, е основано на приятелски, основани на сътрудничеството взаимоотношения между вашия ум, чувства и клетки. Болестта е вградена услуга – една система за обратна връзка, основана на чувствата, активирана от подаването на вредни данни, произтичащи от личната погрешна употреба на енергията. Определено сте се чудили защо някои хора се разболяват, а други остават здрави и защо мнозина остават незасегнати, въпреки, че са изложени на същото така набедено заразяване. 

За да разберете какви данни са подадени в тялото ви, важно е да помните, че седемте чакри на тялото предават енергия във вашата физическа форма. Вгледайте се в чакрата, която е най-близо до областта на вашето тяло, която ви подава обратната връзка, защото това е енергийният център, който оказва пряко влияние върху въпросната неизправност, която чувствате. Търсете урока в посланието, търсете позитивната цел и бъдете честни със себе си. Благодарете на своето тяло, че ви дава информация и работи с вас и ви осигурява обратна връзка в отговор на сигналите, които вие изпращате. Възнамерете да осъзнаете всички силни чувства, които имате във връзка с определена област от своето тяло, която се нуждае от внимание. Какви неизразени емоции са съхранени там? Една основна част от самолечението включва визуализация, практикуване на оказващи влияние върху ума неща и виждане на желания резултат. Мислите трябва да бъдат фокусирани и насочени така, че да създадат съзидателни усилия и да донесат нови резултати. Развиването на емоционална интелигентност е един от ключовете за научаването на това как да се справим с енергията от триизмерната реалност. Развиването на емоционална интелигентност е един от ключовете за научаването на това как да се справим с енергията от триизмерната реалност. Трябва да имате желание да отворите сърцето си с намерението да се изцелите, независимо какво е онова, което ви е наранило. Ако наистина искате да узнаете и разберете какво се е активирало в дълбоките кътчета на вашия подсъзнателен и несъзнателен ум, вие можете да си осигурите достъп до тази информация, като създадете специален лечителски дневник и го използвате, за да записвате безопасно своите вътрешни чувства. Записването на нещата може да бъде много показателно, а това на свой ред може да бъде много изцеляващо. Преди да започнете да си водите дневник, утвърдете своите намерения, фокусирайте своето внимание, а след това отпуснете езика и челюстта си и дишайте ритмично в продължение на няколко минути. Докато дишате, представете си златни спирали от енергия, вихрещи се през вашето тяло. След това, на първата страница, посветете едно писмо-въведение от вас до вашия космически разум. Ясно изложете своите намерения за изцеляваща енергия, която да премине през вашите писания; помолете за помощ от своя висш разум и благодарете за всичко, което ще откриете. 

Намеренията се обработват в клетките на податомно ниво, където се избират и поддържат вероятните реалности. Записването на всичко понякога с другата си ръка може да бъде много ефективен метод за достигане до информация на ниво под бета-вълните на съзнателния ум. Ако желаете, рисувайте картини, или отрежете и залепете нещо важно в своя дневник. Бъдете съзидателни и се наслаждавайте на упражнението. Вярвайте на себе си, че ще получите достъп до информацията от дълбините на своята душа, въздържайте се от осъждане и не се срамувайте от онова, което ще излезе на повърхността. Това е вашият личен дневник за изцеление; вашите открития ще бъдат изпълнени с проблясъци на памет, които са важни белези за вашия път на изцеление. Останете със своите чувства, докато проправяте своя път през своите откровения. Напомнете на себе си, че се придвижвате през вътрешни стени, за да създадете вибриращо здраве, като разберете и приемете себе си като създател на своите преживявания. 

Болестта и физическите страдания също са свързани с потъпкано изражение. Болестта започва на емоционално ниво чрез неизразени чувства, които се натрупват по сила, създават вътрешни бури, вулкани, земетресения и наводнения, които могат да разрушат вашия живот. Помнете, вашите чувства произтичат от вашите вярвания; проучете своите вярвания, за да идентифицирате първоначалния материал, използван за да изразите с думи своя живот. Търсете обратна връзка от своите вярвания в ежедневния живот. Размишлявайте върху това как се чувствате относно своето тяло и към своето семейство, приятели, роднини, работа, храна, пари, секс и религия. За да откриете как блокирате жизнената енергия, трябва да имате желание да признаете как се чувствате към която и да било ситуация. Дали се съпротивлявате или подтискате, или не изразявате и поради това подтискате, натъпквате и криете дълбоките си чувства или чувството, че сте жертва, възмущението си, омразата си, завистта си, ревността си, срама си, гнева си, чувството си за вина или загрижеността си? Ако можете да посочите своята така наречена отрова, благодарете. Шегуваме се, разбира се, но посочвайки своята отрова, вие можете да хванете себе си как се само-саботирате и да промените програмата. 

Помнете, съзнанието е осъзнатост, а осъзнатостта е способност да забелязваш. Когато пренебрегвате сензорното подаване на данни, или когато не се разширявате и не цените своите сетива, вие отричате своето съзнание. Наистина всичко, което търсите, вече е на ваше разположение; вие, обаче, трябва да инициирате свои собствени археологически разкопки, като честно посочите и назовете своите чувства. “Аз съм ядосан, аз съм уплашен, аз силно ревнувам” изразяват чувства общи за всички в някакъв момент от живота им. Щом идентифицирате чувството, можете да проследите емоциите, докато стигнете до вярването, което ги е генерирало. Аз съм гневен, защото родителите ми ме заключиха в гардероба, когато бях малък. Гневен съм, защото са ми казвали какво да правя. Гневен съм, защото бях изолиран. Гневен съм, защото не съм получавал любов.” Оттеглянето или липсата на любов е в основата на всяка болка. Когато се разиграва цикъла на обратната връзка на вземане и даване, причина и ефект, вие можете да откриете, че трябва да научите как да давате любов, за да можете да я приемате. 

Да се чувствате добре означава да изразявате своите чувства по зрял и отговорен начин. Вашите емоции са най-трудният аспект на усъвършенстване на вашето биологично същество затова, че играете играта на живота в тази система на съзнание. Емоциите са като музикални изпълнения, свирени на пиано, дълго две мили – вие трябва да се научите как да свирите на всички клавиши, а не само на няколко, или плахо да докосвате клавишите, или да не смеете да свирите на всички тях. Вие трябва да потвърдите, че обичате себе си; че имате правото да се чувствате приятно, в безопасност, здрави и продуктивни в живота; и че настоящите обстоятелства край вас са резултат от вашето собствено желание. Докато продължаваме да наблягаме на това, любовта към себе си и приемането на себе си са много съществени за създаването на позитивно, възнаграждаващо преживяване по отношение на човешкото тяло. И колкото повече сте в състояние да обичате себе си, толкова повече ще трябва да поставяте под съмнение своите избори. Ако обичате себе си, защо бихте се подлагали на неприятни, неудовлетворяващи ситуации? Осъзнатостта е способността да наблюдаваш и забележиш онова, което става, а след това да използваш на практика своите оценки, всички от които водят до разширяване на съзнанието, самоувереност и лично зареждане със сила. Вашето тяло е проектирано като самоизцеляваща се система. Вашето тяло е проектирано като самоизцеляваща се система; то е интелигентно и с помощта на правилна почивка и хранене може да създаде онова, което е необходимо, за да сте здрави, щом са ангажирани промените в начина ви на мислене и активност. Липсата на любов и благодарност към вашето тяло ще се изрази чрез вредни навици за хранене, както и чрез принципно незачитане на самите дейности, които захранват и поддържат оптималното здраве. Отново ще повторим: вашето тяло в естественото си състояние не работи против вас; то е проектирано да реагира на вашите мисли и вярвания. Вие трябва да действате така, сякаш сте достойни за любов и сякаш животът си струва да бъде живян. Това вярване, както което и да е друго, изисква да му се посветиш, и вие трябва да желаете това: вие трябва да желаете онова, което искате да създадете повече от каквото и да било друго. 

Трябва да съществува и риск за растеж, понеже изборът е от съществено значение за развитието на свободната воля. Научете се да мислите без болка и си поставете по-обширни цели, от типа на: “Аз съм здрав. Аз съм отворен за промяна. Аз изцелявам себе си; аз изцелявам стереотипите на погрешно насочено намерение в моята кръвна линия. Аз трансформирам своята енергия. Аз освобождавам всичките си стереотипи на объркване и отчаяние. Чувствам огромна благодарност – за всичко, което зная, за храбростта от това, че си спомням, и за куража да се изцеля. Когато изцелявам себе си, аз изцелявам всичките си взаимоотношения по времевите линии.” Насочваното въображение също е много ефикасен инструмент, който може да бъде използван за преживяването на емоционални конфликти и замяната на желаните нови резултати. Вашето тяло е вашата връзка с мултивселената, старателно помагащо ви, когато се насочите по определен курс за действие. Отговорите се появяват когато започнете да ги търсите - както отвътре, така и от външния свят. Синхроничностите се случват, за да привлекат вашето внимание към нещо. Когато, напук на съдбата, поредица от лични значими събития се разгърне по уместен и при все това необичаен начин, за да хвърли светлина и дълбоко прозрение относно дадена ситуация, вие получавате поглед към великолепието на многослойния свят на значимост. В полето на творението времето няма предели; събитията са свързани и обогатени със значимите извивки на всички форми на съзнанието, научавайки се как “да играят полето”. 

За да изградите реалността, която искате, създайте ясен, подробен мисловен образ на желания от вас резултат; ако сте болни, трябва да настроите своя ум на режим за пълно възстановяване с фаза за изцеляване, която да е кратка, лека и приятна. Прегърнете идеята, че всичко функционира добре в забележителни поредици от изпълнени с благополучие събития. Въображението, визуализацията, активирането на вашата сила на волята, очакванията и позитивната подкрепа са ключовете към научаването на нови поведенчески стереотипи. Вие трябва да очаквате резултати, иначе няма да има такива; съзидателната употреба на въображението, последвана от действия, носи резултати. Когато вашето тяло не функционира изправно, вие нямате силата да промените своето мнение и да изцелите себе си – това може да е нещо толкова просто – например да разпознаете самосъжалението и да го промените в само-приемане; промяната на страха в желание и на гнева и болката в прошка. 

Вярно е, че отричането на понятията като възможности отлага тяхната поява, докато безопасното разширяване на познанията може да ви отвори към благоприятни етапи на съществуване. В този си живот вие сте тук за да актуализирате всичките си способности и като изберете да създадете вибрацията на любовта, вие навлизате в значимите сътрудничество и интелигентност, които проникват творението. Нашето намерение е да ви вдъхновим и да ви напомним да позволявате своевременно процеса на изцеление. Трябва да пожелаете да свършите работата, свързана с влизането във връзка с начина, по който се чувствате относно преживяванията, които сте записали вътре в себе си. Работата, която вършите върху себе си, е свързана с нещо повече от изцеляването на собствената ви кръвна линия – вашето семейство и приятели и света като цяло ще бъдат засегнати от това, че поемате отговорност да изцелите живота си. 

Докато се учите да се чувствате добре и да останете добре, едно вярване в жизненото здраве е от съществено значение. Утвърждаването на това, което искате и знаенето на това, че то ще дойде, са ключовете към проявлението. Знаенето е основано на вярата – състояние на ума, където интуицията е на първо място. Трябва да приемете, че е напълно възможно да създадете жизнено, живото-разширяващо здраве; приемането на това вярване ви извежда на пътя към създаването на бликащо от енергия здраве. Всичко това, обаче, може да ви се стори точно обратното на настоящия ви опит и това е добре. Но за да промените своето преживяване, вие трябва да промените своите вярвания и да спрете дейностите, които ви ограничават. Като демонстрация на вашето намерение да създадете здраве въз основа на своето лично осъзнаване, запишете си ограничаващите вярвания, които откривате за себе си, на малки листчета хартия – по едно ограничаващо вярване на всяко листче. Прегледайте всяко вярване много внимателно, за да видите как сте проектирали своя живот около ограничаващите идеи; думите са символи за начина, по който сте фокусирали своята енергия. Щом завършите първоначалното почистване на дома си от вярвания, изнесете листчетата навън и намерете сигурно място, където можете да погребете всяко вярване под някоя скала и ги оставете да си отидат. 

Когато завършите това упражнение, утвърдете реалността, която искате и помислете следното: “Сега вече аз съм жизнено, здраво същество. Поемам отговорността и се посвещавам на това да внеса в своя живот промените, които са необходими. Нямам търпение да науча множеството методи и техники, които ще ме заредят със сила, за да ръководя своето физическо тяло и всеки момент да преживявам изпълнено с жизненост здраве. От ден на ден, от година на година, от десетилетие на десетилетие, от хилядолетие на хилядолетие, през всички магистрали на времето, ставам все по-добре. Разбирам, че моето “сега” е разширява във всяко сега и искам да узная много повече за физическите и не физическите аспекти на живота. Разбирам, че моята цялостна отговорност управлява силите на космическата енергия, която преминава през мен така, както и през всичко на планетата и това, че моята главна отговорност и задължение са да обичам и да се грижа за своята физическа форма.” Помислете върху тези думи за няколко минути, скъпи приятели, защото те са мощно зареждащи със сила команди. Те също могат да не отразяват вашия текущ опит; думите, обаче, определят посоката, по която да протича енергията. 

Установяването на здравословни граници и зачитането на границите на другите са важни аспекти от научаването на това как да се справяте с енергията. Вие трябва да сте в състояние да бъдете себе си и въпреки това да се смесвате с другите и да не бъдете повлияни от тяхната погрешна употреба на енергията. Възнамерете да почитате уроците на другите, вместо да бъдете въвличани в негативни вероятности. Използвайки както своето въображение така и своето дишане, лесно можете да оживите и усилите своето енергийно поле, като изобразите поток от космическа светлина, навлизаща във вашето тяло през коронната ви чакра отгоре на главата. Отпуснете се и вдишайте живото-разширяващата светлина дълбоко в тялото си, достигайки до самото космическо податомно ниво. С всяко вдишване изпращайте посланието, което искате да изпратите: вътрешна сила, безопасност, яснота на ума, защита, твърдост, изцеление, търпение, любов, разбиране, състрадание и правилни действия. Сега си представете огромен водовъртеж от светлина в центъра на вашето тяло, а след това я изпратете през своята трета чакра като фонтан от светлина, излизащ от вашия слънчев сплит. Използвайте своето въображение, за да поиграете със създаването на тази мисловна форма; така ще се получи защитен пръстен от енергия – една буферна зона, оборудвана с усилен радар, тъй като границите на вашата чувствителност ще бъдат изместени отвъд вашето тяло. 

Здравословните граници изискват и признаване на разрушителните поведенчески стереотипи в себе си и другите като неподходящи за вашето лично благополучие. Сега отново можете да се окажете ангажирани в семеен скандал; никой не ви познава по-добре, или не може да натиска бутоните по-силно от вашия партньор и членовете на вашето семейство, но и няма никой друг като вашия партньор или кръвна линия, който да приеме вашата тъмна страна и да пожелае да ви прости. Емоционалните изблици възникват периодично за да разчистят въздуха; това е част от процеса на научаване как да управлявате енергията. Номерът е никога да не криете в себе си недоволство или възмущение, защото тези чувства ще ви смачкат, изкривявайки качеството на вашите взаимоотношения, както и жизнеността на вашата имунна система. Притежавате силата да промените единствено себе си; трябва елегантно да оставите другите да поемат курса, който желаят. Бъдете търпеливи. Когато променяте своята реакция, вие отстранявате своята залепваща лента, така да се каже; откъм вашата страна няма никаква лепкавост, за да може да се закачи нещо. Докато израствате от гледна точка на съзнанието си, може би ще бъдете вдъхновение за онези, които изглежда се съпротивляват на промяната. Ако искате да бъдете наистина здрави и мъдри, трябва изцяло да присъствате в своето тяло и да го използвате най-ефективно. Да обичате себе си е едно от най-добрите капиталовложения, които можете да направите – то е и най-добрият курс на действие; това означава да се грижите за себе си в своите мисли, думи и дела. Да обичате себе си включва да се грижите добре за своето тяло както отвътре, така и отвън. Ако искате да бъдете наистина здрави, богати и мъдри, трябва изцяло да присъствате в своето тяло и да го използвате най-ефективно. Доброто здраве и правилното управление на тялото са истинските знаци за вътрешно богатство и правилно мислене и създаването на по-добро здраве често се равнява на промяна на старите си навици. Което е по-важно, вие трябва да желаете да се научите как функционира вътрешния терен на вашето тяло. Тялото е във висша степен приспособимо; геномът е винаги активно ангажиран да реагира на вашите изисквания като се променя и учи да изпълнява нови задачи, за да поддържа оперативността на тялото. 

Жизнената енергия ви поддържа и електромагнитните кодове, шаблоните за изцеляването на вашето тяло, се намират във вашите гени. Макар, че вашите мисли и чувства притежават огромна сила да задействат енергията, на физическо ниво клетките на вашето тяло изискват нежни и внимателни грижи за да поддържат физическата система. Вашите клетки, подаване на кръв и вашите органи, са повлияни от храната, която поглъщате и от водата, която пиете, от качеството на въздуха, който дишате и от количеството слънчева светлина, на която сте изложени. Колкото по-цялостна е вашата храна и колкото повече кислород вкарвате в своята система, толкова по-жизнени са вашите клетки. Въпреки, че тялото е крайно приспособимо и способно да преобразува успешно множество токсични енергии, вашата биологична система ще се справи най-добре при специфични подкрепящи условия. Природата ви осигурява най-добрите животоподдържащи енергии; отделете повече време за да се грижите за своите сетива сред природата – заедно с несравнимия дар на красотата, природата дава изобилието от растения и дървета, които произвеждат храна и кислород, изпълнен с космическа енергия. 

Във физическата реалност, вашето дишане е най-прекият метод за обмен на енергии с космоса – това е и връзката между космическите сили и сложните действия на нервната система на вашето тяло. Качеството на вашия дъх е свързано с това колко дишате докато сте изложени на естествена слънчева светлина. През деня вие всъщност вдишвате важната информация, която се влива в атмосферата. Добрите навици за дишане са от съществено значение за яснотата на ума и когато се прилагат редовно, резултатите винаги повишават вашето благополучие. Не забравяйте да фокусирате своето внимание върху съзнателното си дишане; това означава да обръщате внимание на процеса, като насочвате своя дъх към долния край на вашите дробове и придвижвате диафрагмата навън при вдишването и при издишването. Открийте своя ритъм и дишайте. С времето навикът да дишате повърхностно – само с горния край на дробовете и гръдния кош бавно лишава тялото от поддържащия живота кислород. Дълбокото насищане с кислород възстановява жизнеността на вашето тяло и с достатъчни практики то също може да бъде използвано за изчистване на емоционалните остатъци в тялото. 

На Земята традицията да се почита осъзнатото дишане датира от незапомнени времена. Правенето на съзнателна връзка със своето дишане фокусира вашето внимание в настоящия момент, където можете да се наслаждавате на преживяването да имате тяло. Вкарването на кислород във всяко ниво на тялото е един от най-великите пътища към жизненото здраве. Дейностите, обаче, по разширяването на вашето здраве, трябва да бъдат придружени и от вярванията в собствената си значимост; и най-чистият кислород и най-добрата органична храна няма да изцелят тялото, което се намира под заплахата на вярването в неговата незначителност. 

Общоизвестно е, че вашето тяло заяква с помощта на водата, при все това хората често страдат ненужно от мистериозни болки и физически страдания – констипация, сексуални дисфункции и мигрена – свързани с остро дехидратиране на тялото. За да функционирате с максимален капацитет всеки ден трябва да хидратирате своята система с най-малко две кварти (2 х 1,14 л) добра, чиста, нефлуорирана вода, за да заредите с гориво своите клетки и да отмиете токсичните материали. Водата е и проводник на електричество и добре хидратираното тяло по-лесно ще се приспособи към повишаването на космическите електромагнитни честоти, които трябва да бъдат интегрирани. Като пиете много вода вие ще спите по-добре и ще имате повече енергия,. Независимо от това какво изповядват вашите вярвания, една постоянна храна, съставена от бърза закуска, мазно изпържени храни, храни обработвани с химични добавки, подсладители, газирани питиета, не осигуряват храненето, необходимо за оптимално действие на вашите клетки. Не се заблуждавайте да мислите, че можете просто само “да мислите добри мисли” и тялото ви ще бъде здраво, докато в същото време продължавате да ядете обеднена откъм хранителни съставки храна. Трябва да бъдете практични по отношение на законите на физическата реалност. Можете ли да си мислите, че сте чисти без да сте взели душ? Вашето тяло трябва да използва и обработва качеството и количеството на това, което ядете и ако излеете достатъчно мътилка в своята система, тя ще се задръсти и ще спре да работи. Можете да се научите да ядете за здраве и да оставите вашата храна да бъде ваше лекарство. От съществено значение е да се храните мъдро за да повишите силата на своята имунна система. Жизнените съставки, които се намират в живите храни, хранят вашите клетки – зърно, ядки и сурови плодове и зеленчуци балансират нивото на рН във вашето тяло и правят тялото ви алкално. Изстискването на сок от сурови плодове или зеленчуци също алкализира тялото и много бързо осигурява енергия. Алкохолът, месото, кафето, шоколада, виното – всички възхитителни лакомства – правят тялото по-киселинно, а когато тялото е твърде киселинно, е по-вероятно да възникнат болести. Състоянията на емоционални страдания като безпокойство, загриженост, гняв, възмущение, ревност и отмъстителност също карат химическия баланс да клони към киселинно рН. Поддържането на алкалност в храносмилателната и отделителна системи на тялото е най-практичният подход за оптимално здраве; едно алкално рН помага да се балансира теглото на тялото, а то балансира и вътрешния терен като създава естествен имунитет срещу заболяванията. Диетичните ензимни добавки осигуряват баланс на рН и помагат при храносмилането. Храни като кокосови ядки, мед, сушени фурми и сушени сини сливи, както и сурови храни и зеленчуци не само правят тялото алкално, но са и антиоксиданти, които осигуряват основани на растения храни, които балансират вътрешната химия и елиминират запека. Идеалният баланс е 80 процента алкални храни до 20 процента киселинни храни. 

Хранете се мъдро по отношение на всичко, което Земята предлага. Прибавете сурови храни към своята ежедневна храна и вашето тяло ще реагира по-позитивно на жизнените енергии. Растенията виреят на слънчева светлина, която носи най-новите новини от слънцето на всяка част от растението. Разнообразявайте своята храна, яжте съответното на сезона, уверете се, че се чувствате добре с храната, която ядете и пийте много качествена чиста вода. Можете да заредите с енергия своята храна като използвате дланите на своите ръце, които по естествен начин са високо заредени с енергия. Внимателно ги притиснете една до друга и след това отворете ръцете си с длани обърнати надолу и поставени над вашата храна. На глас или мълчаливо, с отворени или затворени очи, изкажете искрена благодарност към храната която ядете; заявете своето намерение да почитате своята храна и всички участвали в процеса, който я е довел до вашата маса. Помолете онова, което ядете да се хармонизира с вашето тяло за здраве, жизненост и яснота на ума. Можете да се научите да ядете за здраве и да оставите вашата храна да бъде ваше лекарство. Да обичате себе си означава да извършвате практически действия – трябва да бъдете този, който въвежда хигиенни и хранителни подобрения. Започнете деня с чаша топла вода с изстискан лимон в нея, за да алкализирате тялото. Добавете към своята закуска питие, изпълнено с основните растителни добавки. Когато се храните, сдъвквайте всяка хапка многократно и яжте бавно. Чувствайте вкуса и отправете своето внимание към радостта от яденето. 

В много области на земята почвата е напълно лишена от минерали, защото е използвана прекалено много и е била зле управлявана; поради това на храната често й липсват хранителни вещества, основните минерали, необходими за да поддържат вътрешния терен на вашето тяло в добро работно състояние. Както всеки добър ветеринар знае, недостигът на минерали отдавна е признат като главната причина за влошеното здраве при отглежданите във фермите животни. В допълнение, в съвременния свят съществува истинска липса на любов към земята; човечеството е забравило важността от общуването с природата посредством осъзнато внимание. Когато съзнанието на Земята е признато като жизнеспособно присъствие сред фермерите, качеството на вашата храна ще бъде значително подобрено. Макар, че от страна на слънцето се осигурява огромно количество енергия, за да направи по-жизнена вашата храна, за по-голямото благополучие на човечеството е от съществено значение с всички източници на храна да се борави по-осъзнато. Земята реагира на намеренията, отношението и настроението на онези, които я обработват. Храната, която се отглежда с изпълнени с любов грижи и съзнателно - с оглед хармонизирането й със силите на природата - ще бъде свръх-заредена с жизнени космически сили. Прякото общуване със земята ще отвори нови нива на засяване на енергия, което може да бъде кодирано в храните, с които се храните. По-голяма осъзнатост настъпва за цялата планета и ако се опитате да разберете и приложите съзнание към земеделието и градинарството, това ще предизвика революция във вашите взаимоотношения с природата. Храните, които са “божествено отгледани” например, посредством менструална кръв за наторяване на почвата, ще носят по-висока вибрационна честота. Вие трябва да сте много по-осъзнати спрямо храната, особено с оглед на вашето отношение към онова, което ядете. Кой подготвя вашата храна и какъв темперамент притежава той? Храната е изпълнена с вибрациите на оня, който я приготвя. На жизнената храна трябва да се гледа като на повече от органична; храната е енергиен източник, който е повлиян от съзнанието на онези, които работят с него и го приготвят. Прякото общуване със земята ще ви отвори към множество нови нива на енергия, което може да бъде кодирано в храните, с които се храните. Благодарността и уважението към интелигентните сили на природата ще върнат жизнеността на земята. Церемониалните практики, които почитат земята, ще станат част от процеса на изцеление на човешкия дух. Хората ще се научат да правят градини с честоти от мисловно фокусирана енергия и старата традиция на “познаването на земята” отново ще получи уважението и възхищението на човечеството. 

Хората са живели дълго, дълго време на вашата планета в голяма хармония със слънцето. В противовес на това, съвременната наука е манипулирала умовете на обществеността и ги е накарала да вярват, че слънцето и природата ги застрашават. Изследванията показват, че мнозина от онези, които са болни и страдат често пъти са прекарвали малко време изложени на слънце. Многобройни проучвания са разкрили и това, че когато през 60-те години за пръв път са били въведени сенниците, процентът на раковите заболявания нараснал. В настоящите времена на повишена осъзнатост интензивността и честотата на слънчевата енергия ще нараства. И по проект, вашето тяло се чувства добре, когато е изложено на слънчева светлина. Слънчевите лъчи са всъщност много добри за вас – тялото изработва витамин Д под въздействие на слънчевата светлина, който също събужда вашите клетки, за да повиши възможностите на вашето тяло. 

Състоянието на червата е от изключително значение, за да може тялото ви да функционира с лекота. Както казва поговорката: “Да си редовен значи да си здрав”. Трябва да сте в състояние ефективно да отстранявате отпадъчните материали от своята система; иначе токсичните остатъци от натрупваните с години фекални отпадъци образуват твърда повърхност по стените на червата. Когато в червата се натрупа нежелан отпадъчен материал, възникват всякакви физически проблеми. Червата трябва да бъдат в състояние да поглъщат хранителните съставки от храната, която е подготвена за усвояване от стомаха. Следващият път, когато се къпете, погледнете към своя корем и обърнете внимание дали е подут. Почистването на дебелото черво два пъти годишно – за предпочитане и през пролетта и през есента ще направи чудеса, за да се възстановят вашето здраве и жизненост. 

В дебелото черво храната лесно може да се стегне поради лошо хранене или прекомерна обработка, както и поради липса на вода и застоял живот. Лошото съчетаване на храните водят до ферментиране на храната и гниене в червата, а това създава токсично място в тялото. Червеното месо се смила трудно; то остава в системата по-дълго, тъй като тялото работи по-усилено за да обработи подобна тежка храна. Поради това, когато ядете тежки храни, вие ще имате по-малко енергия и ще се чувствате много по-уморени. Вашите емоции също допринасят в голяма степен за това доколко добре се асимилира даже най-добрата храна. Да ядеш, когато си ядосан, е нездравословно, тъй като храната няма да се разгради в тялото. Гневът е контролираща, задържаща енергия, която предотвратява обработката на храната и интегрирането; затова, когато сте ядосани или изпитвате желание да контролирате или задържате, най-добре е да пиете много вода и билков чай и преди да ядете отново да изчакате докато станете по-балансиран емоционално. 

Едно силно и все пак безопасно питие за почистване на дебелото черво можете да си направите като смесите шест унции (1 унция = 28,3 грама) ограничен не-цитрусов плодов сок с равно количество добра по качество, чиста, не-флуорирана вода така, че общо да станат 12 унции течност. Сложете течността в кана заедно с една супена лъжица от всяко от следните неща: течен хлорофил, концентриран сок от алое-вера, хидратиран бентонит и шушулки от psyllium (Psyllium е общото име използвано за няколко вида на растението Plantago, ефективно за намаляване на холестерола). Покрийте каната, разклатете добре сместа, а след това изпийте тази смес за няколко минути. Ако разтворът не бъде поет до няколко минути, той ще започне да се втвърдява в чашата и ще се превърне в подобна на пудинг консистенция – точно това трябва да се случи в чревния тракт. Питието за почистване на дебелото черво се поема най-добре на празен стомах поне половин час преди закуска. Не пийте кафе, тъй като то е много твърдо за вашата система и изпивайте най-малко десет чаши с вместимост осем унции всяка всеки ден, за да помогнете за измиването на дебелото черво. Някое меко зеленчуково слабително средство можете да вземате и преди да си легнете. Ако поемате напитката за почистване на дебелото черво поне дванадесет дни до четири седмици, ще бъдете удивени от онова, което ще изхвърлите. Щом започнете за почиствате дебелото си черво, обаче, ще отстраните и добрите бактерии така, че всяка вечер преди да си легнете трябва да попълвате чревната флора като допълните своето хранене с пробиотик (става дума за използването на микроорганизми за подобряване на здравето – консумират се в специално създадени храни – както хората поглъщат бактериите в живото кисело мляко, за да усилят стомашно-чревната флора и подобрят храносмилането си. Подобни безвредни бактерии се въвеждат за да заемат наличните ресурси и предотвратят размножаването на вредните. Например, за предпазване на зъбите се препоръчва заселването на устата с безвредни бактерии, които пречат на развитието на бактериите, предизвикващи гниене. Пробиотиците подобряват храносмилането и усвояването на протеина, мазнините, калция и фосфора.), или бактериите, които се съдържат в някои кисели млека, или с културата acidophilus. Над 400 различни видове бактерии обитават стомашно-чревния тракт. Тялото зависи от полезните бактерии за производството на витамин В и за производството на лактаза и други антибактериални субстанции. Обработката на храните продавани в търговската мрежа често убиват полезните организми и състоянието на чревната флора се влошава. Даже болшинството от млечните продукти вече не съдържат жизнено-необходимата култура acidophilus. Особена вреда на чревната флора оказват антибиотиците, които убиват всички бактерии – и вредните и полезните; вредното им влияние продължава седмици след спирането на употребата им и води до ускоряване на ферментационни процеси, хронични инфекции, лошо храносмилане, умора и алергии. Добавката acidophilus връща отново полезните бактерии в червата.). Ако ядете много сурови храни богати на ензими, ще ускорите процеса на вътрешно почистване, както и изграждането, заздравяването и възстановяването на тъканите. Ако не можете да проведете дванадесет-дневно почистване на дебелото черво, направете си “лек ден” веднъж седмично, или поне веднъж месечно – през него яжте само пъпеши или ябълки, които се прекрасни вътрешни очистители. Паразитите изсмукват вашата енергия, а могат и да бъдат източник на многобройни здравословни проблеми. Нахлуването на паразити е много по-голям проблем, отколкото повечето хора осъзнават и след почистването на дебелото черво горещо се препоръчва прочистване от паразити. Много лекари на алтернативната медицина са наясно с огромните нашествия на епидемии или паразити, които биват масово пренебрегвани и не разпознавани от съвременната медицина.Макар и неотдавна, хората пречистваха своите тела от глисти чрез изпиването на глътка зехтин всеки месец. Комбинацията от заседнал живот и лошо хранене допринася да имате лениви черва и създава обкръжение, в което паразитите процъфтяват. Паразитите изсмукват вашата енергия, а могат и да бъдат източник на многобройни здравословни проблеми – увреждане на кожата, хронични сърбежи и нередовно храносмилане, проблеми в ставите, лош дъх; и освен това те свиват гнезда в тумори. Паразитите първо отнемат хранителните вещества, като оставят вашето кръвообращение замърсено с техните отпадъчни материали. Тези досадни същества процъфтяват в киселинно обкръжение и се активизират в тялото както при новолуние, така и по пълнолуние. Обръщайте най-голямо внимание на състоянието на своето тяло в различните лунни цикли. 

На пазара се продават комбинации от билкови лекарства като карамфил, пелин, черни орехови шушулки и копър – можете да ги вземате за отстраняване на паразитите; зехтинът, смокинята, семето от тиква, пресният чесън и много лютия червен пипер са храните, вземани обикновено за пречистване на тялото от паразити. Обвивките на зелените орехи пречистват тялото от паразити. В течение на хиляди години орехът е бил признаван като специална храна, тъй като по форма прилича както на мозъка, така и на червата. Редовното прибавяне на тези храни към вашите блюда може да запази тялото ви силно – паразитите няма да живеят в алкално обкръжение. Някои електронни честотни устройства също се използват успешно за убиване на паразити. На емоционално ниво, да имаш паразити е гранично послание: кой те използва, кой източва енергията ти и какви послания избягваш? В духовно отношение паразитите се свързани с отричането на тялото. С чувства на недоверие или нехаресване на своето тяло вие всъщност можете да опразните тялото, което на свой ред оставя място за различни не-физически същества, които влизат и заемат онова, което вие не искате. 

Имайки предвид големите промени, които стават, трябва да бъдете внимателни да не надценявате своето тяло с обезпокояващи вибрации. Природата е нещо, което повишава настроението, затова прекарвайте повече време навън на чист въздух. Разходките и упражненията намаляват вълненията и депресията. Скачането на батуд раздвижва течностите във вашето тяло и стимулира вашия мозък така, че той освобождава повече от вашите естествени стабилизатори на настроението от типа “чувствам се добре”. Когато балансирате енергията в своето тяло вие ще имате и ясен и умиротворен ум. 

Изпитаните във времето билкови лечения са приносът на природата към изцелението по времевите линии. Познанието за билките под формата на събиране на растителен материал от неговото естествено обкръжение е от съществено значение за установяването на нов план за грижи за здравето, който е лишен от заплашителни подозрения за тялото. Изсушената червена детелина, консумирана като чай, подсилва нервната система. А растението gotu kola[1] е първокласно средство за успокояване на нерви и билка, която расте много добре в градината дори при по-слаби грижи. Лайката и лавандулата оказват успокояващ ефект върху вашето тяло; можете да ги правите на чай, или да ги използвате за ароматерапия. Когато полагате грижи за тялото си, това ви дава чувството за свобода – вие сте в състояние да извличате за себе си желаните житейски преживявания и условия когато разберете, че природата реагира на и работи в хармония с вашата съзнателна осъзнатост. 

Ако вашето емоционално благополучие е нестабилно, тогава живеенето в геопатогенни зони, например земетръсни зони, също може да бъде фактор, оказващ влияние върху нарушаването на потока от енергия около вашето тяло. Може да осъзнавате, че вашето собствено физическо, ментално и емоционално напрежение ви изважда от релси; вие, обаче, трябва да отчетете и това, че вашият личен коефициент на напрегнатост също доставя силни разтърсващи честоти в земята край вас. Излъчването от високочестотните системи за предаване или електропроводи, както и енергията от подземните потоци, може да създаде огромни смущения в тялото. Древните хора можели да виждат енергийните шаблони в земята, небето и водата и те учели как да хармонизират тези сили. Те се отнасяли към природата по приятелски начин и природата им говорела. Когато спите - вие сънувате, а когато сънувате – вие практикувате създаването на реалности. Освен това ви е необходим много спокоен сън и тишина, за да можете ефективно да управлявате множеството промени, които настоящите времена съдържат. Превърнете в приоритет своето време, като бъдете наистина ясни относно онова, което е съществено за вашето благополучие и онова, което не е. Бъдете любезни към своето тяло – един добър нощен сън включва най-малко седем часа непрекъсната почивка в спокойно обкръжение, което е чисто и приятно. Вашата спалня подрежда сцената за сексуалната интимност, почивка и сънища и стая, която е грижливо направена, ще допринесе много за разширяването на вашето чувство за сигурност и благополучие. Използвайте светлината на свещи, за да създадете умиротворено настроение. Превърнете своята спалня в лично светилище – в специално гнездо без компютри, телевизор и други електрически джунджурии – технологията е неподходяща за спалнята. За предпочитане е един часовник на батерии; цифровите часовници излъчват честота, която уврежда най-дълбокият ви сън – делта-състоянието. Електричеството изтича от контактите в стената и външните предпазители донякъде помагат електричеството да остане в стените; електро-стимулирането може да ви бомбардира с повече, отколкото можете да се справите. Дръжте спалнята си далеч от решетката за електро-стимулиране; в този случай по-малкото е по-добро, за да се справите с ускорената енергия. 

Качеството на часовете ви за почивка ще се превърне в нещо основно за вашата устойчивост, защото начинът, по който спите, е от изключително значение за начина, по който живеете. Когато спите - вие сънувате, а когато сънувате – практикувате създаването на реалности, независимо дали си спомняте своите сънища, или – не. Докато спите вие тествате и експериментирате с реалността. месейки тестото на живота, защото всеки потенциален сценарий, всяко вероятно решение, могат да бъдат безопасно проучени първо докато спите. В древността хората заспивали, за да намерят отговорите на множеството напрежения в живота – вие можете да изцелите множество ситуации докато спите дълбоко. Преди да заспите, възнамерете да работите по решенията, свързани с предизвикателствата на живота, или да сънувате как да изцелите проблемите, които са сърцевината на вашите физически неизправности. 

Помнете, че визуализацията, внушенията и позитивната подкрепа са главните инструменти за усвояване на нови умения и отпечатване на нови стереотипи на поведение. Можете да се научите да настройвате вниманието си, за да се събудите в определено време и да вярвате, че вътрешният часовник на вашето тяло ще се съобрази с вашата команда. Будилникът е много разрушителен, защото ви изстрелва рязко във физическата реалност, докато за вас е най-добре да се върнете в нея по мост от спомени между съня и будното състояние. Вие излизате от своето тяло когато сте дълбоко заспали – в делта състояние. Точно преди да се събудите, вие започвате да интегрирате отново своето съзнание, като променяте мозъчните си вълни и излизате от делта, преминавате през тета и алфа и накрая сте близо до бета-вълните, или до съзнателния ум. Понякога можете да почувствате как скачате обратно в своето тяло; най-добре, обаче, е да се върнете постепенно, безпрепятствено и елегантно, като орел, който се приближава към гнездото си след значимо пътешествие. 

Можете да развиете способността да помните сънищата си и да донасяте спомените от съня обратно със себе си, докато насочвате своята осъзнатост да се приземи безпрепятствено след своето пътешествие по време на съня. Можете и да се научите да балансирате енергията си докато се събуждате. Преди да отворите очи, използвайте своето въображение, за да активирате и интегрирате и двете полукълба на мозъка си. Визуализирайте енергия, която преминава от дясно наляво и отляво надясно, като образува очарователни малки пътечки, сложни следи и даже свръх-магистрали, които свързват двете страни. Бъдете толкова съзидателни, колкото желаете, докато визуализирате всяка страна как се появява и смесва с другата. Създайте нови начини за разговор с вашето тяло като използвате своето въображение. Когато използвате въображението си, вие програмирате подсъзнателния ум да изпрати команди за версията на реалността, която желаете. 

Съветваме ви да станете много по-осъзнати относно това как използвате своята физическа форма. Първо и главно, от съществено значение е да прегърнете познанието, че сте неограничено същество, прекрасно и уникално в своите преживявания и способности. Намалете скоростта, за да се насладите на живота и си оставете повече време за тихи, изпълнени с размишления и отпускащи моменти, където можете да бъдете потопени в изцеляващите вибрации на природата. Съществува сила в спокойствието; вътрешният мир е източникът на мъдрост. Йога, чи гонг, или който и да е от многото методи за научаване за енергията и управлението на тялото са от съществено значение за изграждането както на вътрешна, така и на външна издръжливост. 

Добрата стойка е от съществено значение за вашето развитие като съзнателно осъзнато същество. Един силен, гъвкав, изправен и зареден с енергия гръб е основата за добро здраве. Гърбът е проводник за жизнената енергия; той е антената, както и главното табло за постъпващите и изпращаните сигнали. Раздвижването на гръбначната течност създава по-голяма проводимост; вие можете да култивирате добрия навик да лягате на пода за по няколко минути на ден за да разклатите своя гръб. Легнете на одеало или постелка с гръб към пода. Отпуснете се за няколко мига, след това приближете колене към гърдите и обгърнете коленете с ръце, след това се люлейте няколко минути. Това упражнение е много ефективен метод за раздвижване на черепно-кръстната течност нагоре и надолу по гръбнака, както и за поддържането на прекрасна гъвкавост. Развийте навика да протягате гърба си и да движите тялото си насам-натам, за да не стоите непрекъснато в едно и също положение. Регулировките на гърба ви са от съществено значение за интегрирането на ускорената енергия. 

Масажите също раздвижват много енергия. Масаж, шиатсу, Ролфинг, масаж на тъканите в дълбочина, хипнотерапия, дихателни терапии, използване на масла и вибрационни настройки с фини енергии, магнитотерапия и пулсиращите електромагнитни полета могат да бъдат много полезни за намаляването на старите шаблони на стреса и травмата в тялото. Билковите вани и сауни са отпускащи и пречистващи. Традицията на изпотяването е специална практика за пречистване на тялото физически, ментално, емоционално и духовно. Освен всичко друго, наслаждавайте се на своето тяло; бъдете честни, надеждни, съзидателни и осъзнати, че всичко, което правите изпраща честота в етера, която оказва влияние върху масовото съзнание по много времеви линии. Вие най-после трябва да решите какво струва вашия живот. Не забравяйте да си намигвате когато се гледате в огледалото и да си казвате “Обичам те”. Ако сте нови за тази практика и не знаете как да обичате себе си, най-добре сядайте няколко дни пред огледалото и се сприятелете със себе си. Трябва да се съсредоточавате върху развитието на своето физическо същество; да обичаш себе си и да се грижиш за тялото си са неща от съществено значение за поддържането на вибрираща енергия. Проучете живота с ентусиазирано учудване и се научете да се чувствате добре, когато научавате нещо ново. Призовете своята съзидателност и я използвайте, за да разширите своя живот; смехът ви поддържа млади, затова се забавлявайте. Любовта и доброто чувство за хумор усилват цялото тяло; помнете, че вашите клетки реагират на онова, което подавате. Вие активирате дълбоки истини, когато създавате чувство на любов а, разбира се, за да създадете чувство за любов, вие трябва първо да вярвате, че сте достойни за любов. Вие трябва най-после да решите какво струва вашия живот. 

Реалността е програма – вие я въвеждате и изоставяте; понякога съзнателно осъзнавате какво правите. Понякога може да ви се струва, че сте заседнали на волана на причината и следствието, но въпреки това онова, което се случва е, че реалността се връща към вас и ви показва как използвате своята енергия. Двадесет и петте години на ускорена енергия произлизат от едно масово споразумение сред множество форми на съзнание за създаването на възможност за цялото човечество да разбере този аспект на космическия закон; това време е ваше творение, дар от всеки от вас към мултивселената, която споделя вашите открития на лично зареждане със сила посредством честотно разширение. За да разширите своите духовни и космически връзки, вие трябва да поемете цялостна отговорност за своето ментално, духовно, емоционално и физическо благополучие. 

Винаги съществува основателна причина за предизвикателствата във вашия живот, тъй като посредством своите ежедневни екскурзии на съзнанието във физическата реалност, вие изграждате своята собствена версия на света. Вие създавате през цялото време. Каквото и да сте притеглили към себе си, направете каквото можете за да поемете отговорността за него и се учете от него; ако оплескате нещата, признайте си своята грешка и започнете отново. В по-голямата картина на реалността наистина няма такова нещо като провал; вие, обаче, трябва да усъвършенствате предизвикателствата, докато ги оправяте. А какво е това, което ги оправя? За какво е играта? Тя е за това как да се справяте с енергията във всеки аспект на космоса. И за вас тук, сега, един от най-важните аспекти на управлението на енергията е да откриете как наистина работи вашето тяло съвместно с космическия закон. Не забравяйте, че вие сте на преден план на надигащата се енергия, която се е натрупвала в течение на много години – многобройни същества, свързани с вас от други времеви линии и други реалности са инвестирали във вас, гледайки на реалността от вашата позиция. Разполагате с най-добрата измежду участниците във всички останали времеви линии възможност да я направите. И едно от най-големите предизвикателства е да научите как да управлявате своето тяло, защото от ваша гледна точка тялото е превозното средство за придвижване в мултивселената. 

Вие спокойно прокарвате нови граници за мисълта и все още не сте осъзнали колко реална е тя. Бъдете уверени, че не сте сами при изграждането на една значима и изпълнена с цел вероятност. Вашият магически ум наистина си играе с вярванията, докато се учите да виждате вярванията по-ясно, вие ще се научите да преминавате отвъд своето понятие за реалността. Способността да проучвате мултивселената от други гледни точки е един от вашите най-неизползвани таланти – да получавате достъп до много реалности едновременно, да разбирате всички тези реалности и да създавате във всяка една от тях изпълнена с радост и добре заслужена връзка. Когато се научите наистина да балансирате своите вярвания, ще видите силата, която притежавате, за да изцелявате себе си във всяка времева линия. Помислете няколко мига за това изявление. Вярването в едно жизнено, здраво съществуване, е едно от най-мъдрите вярвания, които можете да прегърнете. И, както това важи за всички вярвания, основното е, че трябва да го вярвате! Ключът към жизненото здраве е способността да поддържате любов към себе си и вълнение към живота. Затова, скъпи приятели, няма нужда да прегръщате никакви изпълнени със страх етикети на заболявания. Спомнете си, че прошката е самоизцеляващо действие, което ви освобождава от ниските вибрации на гнева и осъждането; прошката ви позволява да се придвижите напред в играта така, че можете да се справите с авантюрата да живеете изпълнен с радост живот. Когато вярвате в себе си вие сте способни да направите велики неща.Напомняйте си, че вие сте съ-създател на мултивселената, че животът е на път да се промени и че всичко може да се изцели, стига да желаете да свършите тази работа. 

Ние ви молим да мислите и чувствате вида живот, който за вас е важно да живеете. Когато гледате назад към тези времена от друга гледна точка, с какво ще отбележите своя живот? Как вие самият бихте видели себе си “своя герой от това време” от точка, отстояща на две хиляди години напред в бъдещето? Какъв е вашият принос към изцелението на времевите линии? Вие сте звездата на своето собствено творение – като слънцето, издигащо се на хоризонта за да събуди света; бъдете бдителни и осъзнати, любезни, изпълнени със състрадание и справедливи. Вашата задача е да се грижите за себе си и да развивате позитивно, повишаващо стойността на живота отношение, особено що се отнася до вашето тяло. Вие трябва да поемете отговорност за своя живот и да си дадете сметка, че всеки момент предлага потенциална вероятност за свързването ви с бъдеще, където процъфтявате и преуспявате. 

[1] Centella asiatica или Hydrocotyle asiatica - полиморфно пълзящо растение с кръгли плодове, срещащо се в Магадаскар и Източна Африка

Барбара Марчиняк

1 коментар: