Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

четвъртък, 24 февруари 2011 г.

ПРИНЦИПИ НА ЕВОЛЮЦИЯТА - Еволюцията като проява на Бога

Микеланджело, 1511 г., „Сътворение – създаването на Адам“
    Това, което е създадено, е отвън, а това, което е еволюирало, е отвътре. Хората още не еволюират; а казват, че хората са създадени по еволюция. Еволюцията не е престанала още, но има един процес, още по-дълбок от самата еволюция. Този процес е изявлението на разумното в света, Бог – който се проявява. Той не еволюира. Бог нищо не придобива. Защото под думата еволюция се разбира едно същество, което придобива нещо; а Бог, който се проявява в света, какво придобива? Той е всичко. Той има всичко в себе си. Той е Всезнаещ, Всемъдър. От гледището на тази философия, като създава света, какво печели Бог?


 Казвате, че знанието се придобива по еволюционен път. Не, това е общо казано, това не е наука. Еволюцията нищо не е създала, еволюцията е един процес. Някои могат да кажат, че еволюцията е създала ред картини – еволюцията не е създала никакви картини. Това са гениалните хора, които са създали картините. Еволюцията само хроникира онова, което е създадено. Еволюцията е разумното, което е работило в света. Ние наричаме еволюция разгръщането на онзи Божествен План, на онзи велик план, който съществува в света. Има научен спор за произхода на човека, но ние ще оставим настрана този спор. Човек от никъде не е произлязъл и никъде няма да влезе. Като казваме, че човек е произлязъл от някъде, ние разбираме неговата форма, в която той сега се намира. Ако дойде да разискваме върху вашата къща, ние можем да разискваме върху това как е създадена тя. Но ако дойдем да разискваме върху създаването на камъните, които влизат в нейния строеж, това не
може да направим. За това, за което е създадена къщата, може да разискваме, но върху създаването на камъните не може. Създаването на камъните представлява дълъг геологически, биологически процес, който трябва да се изучава. Първоначално камъните не са били така твърди, както сега. Минералозите казват, че се изисквало милиони години, за да се втвърдят. Онези от вас, които искат да знаят как са станали камъните твърди, нека питат геолозите и минералозите, те ще им хвърлят светлина по този въпрос. За нас въпросът е важен, биологически това ни интересува. Всичко в
света е важно, понеже произтича от човешкия дух. Всички науки са произлезли от човешкия дух. Следователно няма наука в света, която да не е важна. Човек е създал всичко, всички предмети. Всички науки са създадени от човешкия дух, т. е. той ги е систематизирал. Великото в човека е това, че постоянно учи, изучава, но той още не е дошъл до крайния предел на своята наука. Той е едва в пелените на знанието. Понятията му за Слънцето, за неговата вътрешна температура, за вътрешното му състояние, за състоянието на материята и ред други въпроси още не са абсолютно установени.
Ако ти си разумен човек, като минаваш покрай някое растение, ще го погледнеш, ще отправиш погледа си нагоре и ще се отнесеш с почитание и уважение към живота, който се проявява в това растение. То е една малка форма, която е образ на Божията мисъл. Ако ти видиш един извор, който прави усилия да си пробие път, и го критикуваш, че не е излязъл на хубаво място, той ще се омъчни и ще каже: „Аз зная какви усилия правих толкова години, докато намеря този път!“ Този извор за в бъдеще ще има по-хубаво място. Изворите, като всички живи същества, менят местата си – и те претърпяват известна еволюция. Растенията, животните, изворите, реките, езерата еволюират, във всички става една вътрешна промяна. Божествената мисъл се проявява навсякъде; тя видоизменя, регулира всички неща. Та когато говорим за живата природа, ние разбираме проявата на Божията мисъл, проявата на онзи велик закон, чрез който Бог работи в света.

Петър Дънов

вторник, 22 февруари 2011 г.

Събуждане, вълнения и ДНК команди

След събуждане от сън ви трябва време докато се събудите напълно – същото важи и за някой от напредналите етапи – отнема време докато бъдеш напълно събуден. Докато не стигнеш до последната си инкарнация не можеш да се събудиш напълно. Това е така по проект и всички едновременни Висши аз работят в тази посока.
Докато се събуждате ще откриете, че сте в конфликт с ДНК командите на своето тяло. “Се” се отнася до вашия дух. От това колко сте напреднал ще зависи контрола над вашето тяло.  Мнозина са нервни и неспокойни – ДОБРЕ! Тези чувства се причиняват от вашите ДНК команди, които долавят, че се движите в посока противоположна на указаната от извънземните ни господари. Ето някои теми, които предизвикват чувство за неудобство във все още несъбудените.
Жените – вярването, че жените доминират над мъжете е провокирано от империята Орион. Все едно котка да иска да стане куче, дървото да иска да стане риба и т.н. Предназначението на женския пол (от гледна точка на едновременните инкарнации) е да има напълно различно преживяване в сравнение с тези от мъжки пол – не еднакво. Настоящият проблем с жените е една от най-големите заплахи за поелите по пътя на едновременните инкарнации. Важното е да знаете за този проблем и за онова, което лежи зад него. Не можете да излезете от играта и да изкласите докато не си дадете сметка за този проблем и докато не преодолеете извънземните ДНК команди за “служене на жената”. Всеки, който изпитва неудобство от тази тема все още се бори с контрола над своето тяло. Това е ВАШ проблем, който трябва да отработите. Контролът е силен и може да не успеете да го преодолеете докато не стигнете до своята Събудена Финална Инкарнация.

Концепцията, че доброто не е непременно добро и злото не е непременно зло. Според теорията на полярностите трябва да е едното или другото – това са глупости. През 90-та година американският посланик даде на Ирак правото да нападне Кувейт, след това американското правителство се обърна срещу тях, защото са дали одобрението. Америка се превръща във фашистка държава. Тя нарича себе си “добра” Но не е. Добро и зло са относителни понятия, а не абсолютни. Преодоляването на измамата свързана с полярностите е една от целите на духа, за да избяга от Играта и да се придвижи към по-висши реалности. Ако не можете да видите играчите като това, което са, продължавайте да се ловите на техните заблуди – ако все още не сте Събудени. Понастоящем Америка е главното зло в света.

Религията е друго извънземно средство за контрол предназначено да възпрепятства духовния растеж. Във всички организирани религии са се промъкнали извънземни, за да се опитват да извадят от строя едновременно инкарниращите се Висши Аз. Духът трябва да преодолее религията, която отнема силата ви и ви кара да я предоставите на нея. Изоставянето на религията е друга цел на Събудената инкарнация.
Това са само някои примери, които трябва да преодолеете, за да напуснете Играта и да спечелите успешно. Карат ли ви да се чувствате неудобно въпреки, че искате да знаете повече за тях? Неудобството идва от ДНК командите да се подчинявате – желанието да знаете повече е повика на вашия дух. Това е ВАШАТА вътрешна битка и само вие можете да победите. Добрата новина е, че евентуално ще победите с вашата Събудена Финална Инкарнация.

Вал Валериан

За влюбването, ревността и приятелството.

                         Влюбването 


Може да се влюбвате, но да не се захласвате. Вие се захласвате, а казвате че сте се влюбили. 

Човек се влюбва в ближния си само тогава, когато последният е проводник на нещо светло и възвишено. 

За влюбването имам особено мнение. За мен всички хора, които са влюбени, се движат в тъмна нощ. Пътят, по който те вървят, има много неравности и затова постоянно падат и се нараняват. Влюбеният непрекъснато пада, а после се оплаква, че го боли сърцето, че няма разположение и т. н. Такова нещо е влюбването. 

Не оплитайте сърцето си със сърцата на другите хора. Не се влюбвайте! Обичайте, без да се влюбвате. 

Влюбването не е любов. Любовта прави човек щастлив и доволен, а влюбването носи мъка и противоречия, защото е крива посока. 

Висшите трептения на любовта, като минават през тялото, го пречистват. Като се влюби човек, един поток на любовта от невидимия свят минава през него и той се подмладява. 

Ревността 

Каква любов е тази, която е проникната от ревност? Човек ревнува, защото не подозира, че всичко от което се нуждае, е вътре в него. 

Като не проявява правилно любовта си, човек се натъква на ревността и преживява горчиви чувства. 

Кога се явява ревността? Когато любовта в човека изгуби онова направление, което Бог й е дал. Като ревнува, човек се налага на онзи, когото обича, иска той да мисли само за него. Преди да иска това от другите човек трябва да се запита какви са неговите отношения с Бога. 

Хората се страхуват да не изгубят онова, което имат. От този страх идва ревността. Питам: каква реалност може да съществува там, дето има страх? Каква е тази любов, която може да се загуби? 

Какво показва ревността? - Ревността, това е любов, проявена във физическия свят. Ако ти ревнуваш, имаш да плащаш, ако тебе те ревнуват, имат да ти плащат. 

Приятелството 

Онзи, който е твой приятел, трябва да желае да израстваш, да напредваш в развитието си, а не да те направи щастлив. 

Приятелството осигурява щастието. Затова направи всичко възможно да придобиеш един приятел, който да те обича, да е готов при всички моменти на живота ти да устоява. Това е задача на всеки човек: да бъде приятел и да има приятел. 

Ако започва приятелство с някого, човек трябва да е готов да му даде нещо от себе си. Приятелството винаги започва с даване. 

Ако искате да се сприятелите с някого, търсете човек, който да обича първо Бога, после себе си. Щом обича Бога, той може да обича и своя ближен. 

Приятел е само онзи, който е готов да се жертва за вашето израстване. 

Дай най-хубавото от себе си, за да запазиш приятелството си с даден човек. 

Приятелското чувство спада към божествените преживявания, то е най-висше. Истинският приятел никога не може да направи нещо, което да не е за твое добро. 

Изгубите ли приятелството на човека, когото обичате, вие губите светлината и радостта си. Какво ще правите без светлина и радост? Истински приятел е онзи, който може, да ви помага в най-трудните моменти на живота. Ценете приятеля си по доброто, което прави за вас. 

Само онзи, който е отворил душата и сърцето си за вас, може да ви бъде приятел. Истински приятел е онзи, в присъствието на когото сълзите пресъхват, скърбите, страданията, смущенията изчезват. 

Със ситно сито приятелство не се прави. При хората ще отивате с едри сита и широки сърца. 

Когато си нещастен, не влизай в дома на приятеля си. 

Един добър приятел струва повече, отколкото богатството на целия свят.

Петър Дънов

понеделник, 21 февруари 2011 г.

"Мъдростта на душите велики по време на епохи безбройни" - Втора част


«Аз не вярвам във велики хора наложени от провиде­нието, повечето от политическите знаменитости притежа­ват тяхната популярност, поради някакви обстоятелства, които самите те не са очаквали.» - Бисмарк


«Не моите таланти и способности ме направиха велик, а обстоятелството, че моята майка беше метреса на Соулт, един от «300-те», които ми помогнаха.» - Бисмарк


Германският диктатор — евреинът Ратенау, пише: «Само 300 души, всеки от които познава другите, решават съдба­та на Европа. Те избират своите заместници от антуража си. Тези германски евреи имат в ръцете си всички сред­ства и начини да ликвидират формата на управление във всяка държава, която покаже «неблагоразумие».


«Аз мисля, че в тази страна съществува едно елитно общество и тъкмо то ръководи едно елитно правителство, което налага управление чрез шепа свои управници, тъй като не се доверява на други хора да движат неговото съществуване». - Роналд Рейгън

«Трагедията на войната е, че използва най-доброто от човека, за да го направи най-лошо.» - Емерсон

«Войната ме измъчва не затова, че умират хора, а затова, че хората, които въвличат други да умират, ще останат да живеят.» - Д-р Дуфи Бот

«Успехът на една война се определя от размера на вреди­те й». - Виктор Юго 

«Световната война, след следващата такава, ще се води с камъни». - Айнщайн

«Войната създава крадци, а мирът ги води на бесилката.» - Макиавели

«Да убиеш един човек е убийство, да убиеш милиони е статистика.» - Робърт Кенеди

«Всяка човешка смърт ме унижава, защото и аз съм един от това човечество». - Джон Дан

«В мирни времена синовете погребват бащите си: във войни бащите погребват синовете си». - Херодот

«Не хората са военолюбци, а техните лидери.» - Ралф Банч

«Ако вие сте видели само един ден война, ще молите Всемогъщия Бог никога да не видите това отново.» - Уелингтънският херцог

«Никога не е имало добра война или лош мир.» - Бенжамин Франклин

Малко са тези, които отглеждат цветя, много са тези, които желаят да ги откъснат, когато започват да цъфтят.

Хората говорят различни езици, докато техните сърца и чувства са едни и същи.

Силата на един владетел е създадена от неговия народ, нито един владетел не може да се издигне по-високо от своя народ.

В живота съществуват много игри, където комарджията — макар и сигурен, че няма никакви шансове — про­дължава да играе.

Истината е съвършена, тя няма две лица (страни).

Металите се прочистват с киселини и огън, човекът — чрез приключения и изпитания.

Половината от това, което пиша, е може би безсмислено за вас, но аз го казвам, за да може другата половина да стигне до вас.

Да повярваш на банкер, че ти отпуска заем, за да ти по­могне, е все едно да повярваш на зимата, че очаква с радост пролетта.

Голям певец е този, който може да изрази нашето мълчание. Как той би пял с пълна уста? Как той би вдигнал за благословия ръката си пълна със злато.

Вие не можете да изядете повече отколкото апетитът ви позволява. Другата половина от хляба принадлежи на друг.

Пътят до истината е най-късият, въпреки че изглежда дълъг. Необходимо е много време, за да се открие, но много по-малко, за да се измине.

В една гора всяко дърво е властелин над почвата, в която стои. В една свободна държава всеки човек е господар в своя собствен дом.

Една страна се хвали с добрите си пътища; друга — с добрите си закони; трета — с добрите си хора. Една добра държава притежава и трите.

Ако всички хора в света възприемат една и съща идеология, тази идеология неминуемо ще изчезне, защото няма да има за какво да се противоречи, хората ще станат безразлични.

Този, който създава един пост, е по-велик от този, който го заема. Следователно поданиците на една държава са по-важни, отколкото техния владетел, защото именно те са го създали.

Някои нации се наричат цивилизовани, защото са въо­ръжени и способни да произвеждат повече оръжия; дру­ги — защото са невъоръжени и безопасни.

Едно управление, наложено от политиката, винаги ще бъде слуга на политиците.

Печална действителност: докато днес много внимателно и нежно ти се помага да се качиш на седлото, утре седлото се поставя на твоите рамене.

Парите са средство за живот, който не трябва да бъде средство за пари. Щастлив е този, който ги печели и им се наслаждава, нещастен е този, който брои всеки грош.

Също като инструментите всички хора не са настроени еднакво; но както в един оркестър, те могат да се настроят със другите.


(следва)

Щастие


Не търси щастието си отвън. Който се е събудил, той трябва да търси щастието си отвътре. 

Щастието е в онзи, който те обича. Ако имаш приятел, който те обича, той никога няма да ти причини зло. Докато живее в света на промените, човек не може да очаква никакво щастие. Това, което отнема щастието на човека, което разрушава неговите възвишени мисли, чувства и постъпки, е отсъствието на любов. Ако търсите щастие на земята, свържете се с хора, на които можете всякога да разчитате, които могат да се жертват за вас и които заради вас са готови да се качат на небето и да слязат на земята. Не търсете тези хора, самите вие бъдете такива, които другите търсят. 

Спрете ли се под сянката на някой човек да търсите отдих и разхлада при него, вие сте изгубени. Човек човека не може да ощастливи. Щастието е връзка между две души. Когато две сърца са правилно съединени, т. е. имат правилни отношения, то както в музиката, тъй и тук се образува онзи тон, който наричаме щастие. 

За да бъде човек щастлив, трябва да обича. Любовта е едно условие, за да се реализира щастливият живот на земята. Трябва тук на земята да реализираме един хармоничен живот, за да се създаде общество от трезви хора, за да ти е приятно да живееш. И като срещнеш един човек, да знаеш, че има някого, когото той обича. 

Колкото по-буден е човек, толкова по-големи са възможностите да бъде щастлив. 

Придобиването на щастието е метод, това е закон, който съществува дълбоко някъде в човешката душа. Как ще наредите живота си, ако нямате щастие? Без щастие животът представлява поредица от разочарования, трудности и страдания. Без щастие животът няма смисъл. Да бъдеш щастлив е велика наука. Ако не сте щастлив, не се смущавайте. Щастието се постига трудно. 

Като зная, че някой ме обича, аз съм нещастен. Този, който ме обича, той чака нещо от мен и редно е да очаква. Но ако не мога да направя това, което очаква, аз страдам. Този, който ме обикне, ще иска да направи нещо за мен, а ако аз не мога да направя нещо за него, чувствам се притеснен и нещастен. Когато двама души се обичат и знаят това, трябва взаимно да направят нещо един за друг, за да бъдат свободни вътре в себе си и да отстранят нещастието по пътя си. Ако ти гониш щастието, тогава си обикновен човек. Ако щастието те гони, значи си необикновен човек. Ти не гони щастието. Остави щастието да те гони. 

Щастието на човек се определя от трудностите и противоречията, през които е преминал. Колкото по-големи са те, толкова щастието е по-голямо. 


Ако имаш един човек, който да те обича, ти струваш повече от най-богатия цар. Ако имаш един човек, на когото във всички случаи да разчиташ, това е повече от всяко богатство.

Петър Дънов

неделя, 20 февруари 2011 г.

"Мъдростта на душите велики по време на епохи безбройни" - Първа част


Почти всички политици грешат, когато влязат във връзкa c някой търговец.

Не мислете, че сте променили мнението на един човек с това, че сте го накарали да мълчи.

Деспотизма е един умствен проблем, а цензурата е проблем от една ненормална психология.

Комунизъм — Не само всичко мое е твое, но и всичко твое е мое.

Колкото една държава е по-корумпирана, толкова по­вече закони съществуват в нея.

Ние трябва да спрем да говорим за българските мечти и да започнем да слушаме мечтите на българите.

Дипломация е изкуството да ловиш спокойно риба в мътна вода.

Опозицията довежда до разногласия, от които произ­лиза най-справедливата хармония.

Най-голямата мъдрост е да знаеш това, което ти не знаеш.

Най-евтината отбрана на държавата е образованието.

След като изборите свършват и робството започва.

Свобода е свободата да кажеш, че две и две правят четири.

Америка е богата, защото е изяла трагедиите на мили­они имигранти.

Капиталът е само плодът на труда.

Работниците са единствените спасители на обществото и расата.

Крайни закони са почти винаги крайна несправедли­вост.

Благополучието на хората е главният закон.

Лидер е този, който умее да следва хората.

Свободата винаги се е поддържала с кръвта на патри­оти и тирани.

Гласът на болшинството не е гаранция за справедли­вост.

Един човек с кураж е болшинство.

Оръжието е това, което създава политическата сила.

Социализъм е един изроден капитализъм на банкрути­рали капиталисти.

Богатството не е плодът на труда, а е резултат на организирано и покровителствано обиране.

Миналото се разбира само от светлината на сегашното, а сегашното само от светлината на миналото.

Много е трудно да служиш честно и да се харесаш.

Никога не се пързаляйте върху тънък лед.

Държава, която унищожава своята земя, унищожава себе си.

Когато лошият се преструва на добър, тогава той е най-лош.

Всички питаме дали е богат, никой — дали е добър.

Прекалено благородство спрямо безочливия е глупост.

За честния честта е украшение, за нечестния — петно.

Истината за един човек не е това, което ви се открива, а това което не казва. Не слушайте това, което казва, а това което не казва.

Голям певец е този, който може да изрази нашето мълчание.

Прогресира само тази нация, която може да направи от много — един.

Банките са по-опасни от цели армии. - Томас Джеферсън

Зад всяко богатство стои престъпление. - Балзак

Малцина, които извличат печалба от труда на маси­те, организират работниците в армия която да закри­ля интересите на капиталистите. - Елен Келър

В очите на строителите на империи хората са инстру­менти, не хора. - Наполеон

Политически най-съвършеното общество е това, в което управлява средната класа и по брой надминава другите две. - Аристотел

Войната е много сериозно нещо за да бъде предос­тавяна на военните. - Талейран

Цялата тайна на една революция е да се осмелиш и да имаш кураж. - Антоан Сен-Жуст

Ако сложиш верига около врата, на роб, другият й край се застяга около твоя. - Емерсон

Хората започват да осъзнават, че богатството не е плод на труда, а резултат на организиран и покрови­телстван обир. - Франц Фанон

Ако вземете и добре нахраните гладно куче, то няма да ви хапе - това е съществената разлика между човека и кучето. - Марк Твен

Трябва да се помогне на Америка да се откаже от мисията си да прокара в целия свят своя начин на живот. - Джон Гънтър

Еволюционният процес в нашия начин на управление продължава - преминахме от комунизъм към капитализъм, настоящият е корупция.

На този свят нищо не е по-сигурно от смъртта и данъците.

Всяка война е престъпление, колкото и да е необходима и оправдана.

Във време на война силата и измамата са двете основни добродетели.

Никой не е спечелил последната война, никой няма да спечели и следващата.

Много интересен форум е Народното събрание - става един, говори, не казва нищо, никой не слуша, после всички са на различно мнение.

Съвест, купена веднъж, ще бъде купена и втори път.

Ако желаете да разсърдите хората, лъжете! Ако желаете да ги озлобите, кажете им истината!

Всеки умира, но не всеки живее.

(Следва)

Съвети за Любовта


Свалете иконата на щастието и на мястото й поставете следния надпис: Любовта изисква подвиг, смелост и решителност. 

Не бягайте от любовта, но я приемете в себе си. Не се страхувайте, ако сърцето ви се е запалило. Ако го е запалил ангел, ще придобиете нещо ценно. 

Да обичаш един човек, аз разбирам да не допуснеш в ума си нито една мисъл против него и да държиш образа му също тъй свещен, както твоя образ. Това е максима. Който може, така трябва да обича. 

Когато обичаш някого, ти не можеш да живееш без него. Това е обич, това е вътрешният смисъл на обичта. Ако мислиш, че и без него можеш, ти не го обичаш. 

Ако един ден хората престанат да се обичат, животът ще престане. Благодарете, че се обичат хората. В какъвто и смисъл да съществува любовта, тя носи живот в себе си. 

Дайте свобода на човека, ако искате да ви обича. 

Братът е близък по кръв, а приятелят - по чувства. Вие трябва да започнете от братството, и да върбите към приятелството. 

Често ви говоря за великата Божия любов, но не всички я разбирате. Докато не я разберете, дръжте старата любов. Стремете се към новата любов, но не се отксазвайте от старата. Старата любов изгаря, а новата - възкресява. 

Не позволявайте на хората да правят опити със сърцето ви. 

Ако прекалено силно обичате един човек, ще му причините вреда. Като мислите само за него, вие го правите неспокоен, защото с мислите си го контролирате. Да обичаш човек значи да му желаеш доброто и да го оставиш свободен. 

Престъпление е да искате от онзи, когото обичате, да ви плати за любовта. Вие трябва да сте доволни, че сте му направили едно добро, проявили сте се. 

Приложете любовта в живота си, за да се справите с пречките във физическия и в духовния свят. 

При всички случаи в живота се вслушвайте в гласа на сърцето си и следвайте неговите пътища. В сърцето на човека са написани Божиите закони. 

Никога не съжалявайте, че сте обичали, и никога не съжалявайте, че сте били обичани. 

За да не изгубиш любовта си, не питай човека докога ще те обича. Любовта е извън времето и пространството. Мисли за този момент, в който любовта ти се усмихва. Ако мислиш за бъдещето - ще страдаш. 

Никога не потискайте своите чувства. Никога не ги насилвайте. Това не значи да правите каквото искате. Не потискайте чувството, а го изчакайте да узрее. 

Обикнете ли някой човек, не го докосвайте. Обикнете ли някой човек, кажете му онази истина, която да му донесе светлина и да го направи свободен. 

Искате ли да бъдете щастливи в любовта си, дръжте едно почтено разстояние между вас и любимия ви. Скъсите ли това разстояние, ще изгубите любовта си. 

В сърцето са написани Божествените закони. Затова не правете опит да владеете нечие сърце, нито пък позволявайте вашето да владее някой. 

Ако сте поканили веднъж любовта да се качи на гърба ви, трябва да я занесете до края на нейния път. Колкото и да тежи, не правете опити да я хвърлите от гърба си, защото тя ще ви създаде по-голямо нещастие. Ще я носите, ще почивате, пак ще я носите, докато най-после тя сама слезе от гърба ви. Ако сте направили грешка да сложите любовта на гърба си, не правете втора грешка - да я хвърлите от гърба си. Издръжте докрай. 

За предпочитане е да загубиш всичко, но да не изкористиш любовта. Докато любовта е в тебе нищо отвън не ти трябва. Тя те прави силен и мощен. 

Не се съмнявайте в онзи, когото обичате. Съмнението не е любов. Обичащият не се поддава на никакви съмнения. 

Ако обичате някого, бъдете свободни, не крийте чувствата си. На всяко цвете сложете толкова вода, колкото му е нужно. 

Вярвайте само в любовта, която дава. 

Аз проповядвам любовта във велик смисъл, любов активна, любов на целувки, но със съдържание, любов на чувства, но интензивна, благородна, любов на сила, но да има в тази сила светлина. Където влезем, да има любов! 

Обичайте хората, без да се обвързвате с техните слабости. 

Ако обичате някой човек, оставете го свободен! Истинската любов разширява човешката душа. 

Ако искате да ви посети любовта, пожелайте я от дълбочината на душата си. Винаги идва отговор на силните, искрени желания на човек, които излизат от неговата душа. 

Колкото и да обичате един човек, не се приближавайте близо до него. Приближите ли се до него повече отколкото трябва, той ще ви разтопи. 

Стойте на такова разстояние един от друг, че да не виждате лошите си черти. Докато са далеч едни от други, хората виждат само доброто в себе си. Щом се приближат повече отколкото трябва, те не могат да се търпят. 

Вложете любовта в себе си! Не говорете излишно! Никой никого да не критикува! Да дойде любовта вътре във вас! Само тогава ще бъдете силни и красиви! Щом се научите да обичате, няма да остарявате, ще бъдете вечно млади. 

Решенията на всички трудни въпроси се съдържат в любовта. Тя ще дойде в реална, жива форма и ще помете всичко старо. Онзи, който познава любовта, е недосегаем за смъртта. Бъдете герои! Носете страданията си леко! Приемете и прилагайте любовта! 

Бъдете смели и решителни и говорете само за ония неща, които сте изпитали. Не говорете за неща, които не сте изпитали и преживели. Ако любовта изпълва само сърцето, говорете за любовта на сърцето ви; ако любовта изпълва само душата ви, говорете за любовта на душата; ако любовта изпълва само ума ви, говорете за любовта на ума; ако любовта изпълва само духа ви, говорете за любовта на духа. 

Приложете любовта в живота си, според своето дълбоко вътрешно разбиране, без да се съобразявате с това, което хората мислят по този въпрос, и без да налагате своето разбиране на другите. 

Любовта трябва да бъде посята в душата, за да дойде изобилието. Посейте любовта в душата си и изворите ще потекат. 

Обичате ли, не се разсейвайте. В любовта вниманието никога не трябва да се отвлича. 

Гледайте със свещен трепет на всяка проява на любовта, защото там е Бог, там е силата. 

Любовта остава при този, който е благодарен. Всичко правете с любов. Затова сте дошли на земята. 

Обичайте, без да очаквате да ви обичат. Бог благославя всяка проява на любовта. 

Не говорете за своята любов, не казвайте на човека, че го обичате. 

Ценете приятеля си по доброто, което прави за вас. Не изисквайте от него това, което не може да ви даде. Не му казвайте как трябва да постъпва, нито го коригирайте. Оставете го свободен да се проявява както той разбира. 

Радвайте се на успехите и постиженията на своите приятели, но не за да ги използвате. Не пренареждайте нещата, оставете ги както Господ ги е наредил. 

Не водете война с любовта. Любовта не иска да ви направи роби, но и светии не иска да ви направи. Онзи, който носи любовта в сърцето си и в душата си, носи повече от подвизите на един светия. 

Гледайте се свободно и спокойно, не крийте истината. Някой се срамува да обича, или да признае, че обича. Защо да не кажеш: много те харесвам. 

Обикнете първо ума на човека, после сърцето му, душата му, духа и най-после неговото тяло. Обикнете ли човека по този начин, и той ще ви обича. 

Ако обичате някого, не изисквайте от него той да обича само вас! 

Не казвайте постоянно едно и също: „Аз те обичам". Любовта има многобройни форми, чрез които може да се изяви. Внасяйте разнообразие в любовта си. Тогава душата ви ще бъде богата градина, в която има много цветя, много богатство. 

Всеки ден намирайте нови красиви черти в ума, сърцето и душата на онзи, когото обичате. Откривайте в него нови дарби, добродетели, духовни богатства, нови ценности и така любовта ви ще расте непрестанно. 

Оставете този правен морал, който сега имате, и не ставайте съдии един на друг. Като видите, че някой мъж прегръща или целува някоя жена, кажете: „Да ги благослови Господ". Ако с целувката те изказват своето уважение, своето почитание и любов, тогава те вършат Божията воля. 

Да обича, това е работа на душата. Не се бъркайте в нейните работи. Не се страхувайте от любовта. 

Градете върху любовта, влагайте капитала си в нея и не се страхувайте. Онзи, който гради живота си върху любовта, винаги печели. Никаква опасност не ви очаква, ако градите върху любовта. 

Ако обичате някого, не го учете как да ви обича. Видите ли, че някой обича - не го критикувайте. Ако хората се бяха научили да не се месят в любовта на окръжаващите, досега светът да се е оправил. 

Не питайте никого: „Ти обичаш ли ме?". Щом питате, всичко ще изгубите. Кой как ни обича, то не е наша работа. Това е работа на другите. Как ние обичаме, това е наша работа. Престъпление е човек да изисква от някого да не обича друг. 

Мислете, чувствайте, но не говорете за любовта. Когато сърцето ви стане чисто като кристал, умът ви стане светъл като слънцето, душата ви стане благородна и широка като цялата вселена и духът ви стане крепък като Бога, само тогава кажете нещо за любовта.

Петър Дънов

събота, 19 февруари 2011 г.

Еволюция на тялото, духа и съзнанието.

Това послание идва от високоеволюирала раса, живееща на планета в галактиката Андромеда и която е преминала от физическото тяло към фината материя или енергия, излязла извън цикъла на смъртта. Те предлагат съвети на други раси и са в контакт с висшите сфери чрез хиперпространството.

Еволюция на нашата вселена и външните вселени :

Създаването : духът на всички космически сфери се движи в електромагнитни потоци като вени на кръвоносна система.
Хиперпространството се състои от 2 сфери на фината материя. В неговите краища е енергийната сила на Създаването.
Вселени съществуват и вътре в други вселени, известни като измерения. Да се влезе през вратите на измеренията е необходимо движение със скорост много над светлинната. 
Всяка вселена има 7 пояса. За да се влезе през родствена вселена трябва да се премине през 7-ия пояс. Планетите, слънцето са в 4-ия. Първият пояс е Създаването, на ръба на хиперпространството. 

Земята - нейните собствени и чужди духове : 

В аурното поле на Земята са всички духове, след като тялото умре. Те реинкарнират на Земята. Цикълът на прераждането е около 75 - 157 години след физическата смърт. Ако Земята е унищожена, аурата и се пренася колективно на най-близката планета с подобна еволюционна степен. Духът няма телесна форма или пол.
Космическите тела постоянно се прераждат от еволюцията на вселените. Черните дупки се появяват, когато галактиките са достигнали края на своя жизнен цикъл. Процесът продължава докато една вселена изчезне, за да направи място на друга новородена. 
Духът се намира в левия и десния лоб на човешкия мозък. Той осигурява енергийната сила на физическото тяло, събира знания и информация, докато придобие прозрачна, енергийна форма.

Еволюцията на духа и човека : 

Период 1 : Човек 

Период 2: Средният земен човек е на подпериод 2,5 . Средната възраст на земните хора е 4,5 - 5 милиона години.

Период 6: Еволюцията е много висока - 40-60 милиона години. Отделянето на духа от тялото започва в подпериод 6,4 . Повече няма цикъл на смъртта.

Подпериод 6,5 : Духът е преодолял тялото и е преминал в най-ниската сфера на хиперпространството в колектив с другите духове, които са стигнали това ниво на усъвършенстване за 60 - 80 млрд. години. Те правят мониторинг на всички вселени и ги съветват. 

Подпериод 6,6 : Духовете са се изкачили на по-високо ниво и се обединяват, след което преминават във втора сфера. Комуникирането продължава през хиперпространството. 

Период 7 : Обединеният дух преминава в Създаването, където "заспива" за известен период. Когато се пробуди, е с ранга на "узрял Създател". Това е 7 х 311 040 000 000 000.

Подпериод 7,2 : Новият "зрял Създател" се събужда и ще засее идея за евентуално материализиране в нова вселена. След раждането на нова вселена, Създаването в подпериод 7,7 ще премине във вечната сфера - още по-концентрирана форма на енергията, началото на всички начала. Какво става по-нататък не е известно ...

Духовната форма : 

Фигуративно се представя така : най-вътрешен слой - духът, семе на Създаването ; следващ слой - сферата на Създаването събира всички духове ; най-външен слой : спиритуално излъчване на фина материя, която през подсъзнанието изпраща импулси в психиката. 
Духът, новата личност в развитие е онова, което хората виждат като дух след смъртта. Клетъчната памет се съхранява в органите на тялото.

петък, 18 февруари 2011 г.

Доминантни и Финални инкарнации

Финалната инкарнация е централната инкарнация на всеки Висш Аз с едновременни преживявания. Доминантните инкарнации са 3 или 4 много значими инкарнации за този Висш Аз. Те са различните вериги – напр. религията.
Личностите на доминантните инкарнации са различни и разнообразни. Няма стандарти. Когато ми представиха две от моите, едната беше със силно развити пси-способности, но другата – изобщо не. При мен едната от тях е в китайско физическо тяло в двора на императора преди стотици години. Другата съществува в средата на 19 век в Англия – тя ми каза: своите психични способности имаш от нея, но способността си да се смееш – от мен. Тази инкарнация е омъжена с 3 деца. Посетих я в къщата й, видях съпруга и децата й. Тя води доста среден и обичаен живот. Причината да бъде Доминантна инкарнация е нещо друго.
Моите три доминантни инкарнации се срещнаха в нашия Висш Аз и решиха, че трябва да оставят следи за Финалната (която съм аз). Значителни следи от всяка Доминантна остават във Финалната. Те избрали времето и мястото ми на раждане с оглед моята позиция като Финална инкарнация. Първоначално, Финалната е леко извън фаза с другите едновременни инкарнации на този Висш Аз.
Щом Доминантните решат какъв ще бъде съставът на Финалната и енергията бъде вложена в Края на времето, Финалната започва и разликата във фазите спира. Сега вече Финалната е част от едновременния път.
Вашите Доминантни са водачите на Финалната инкарнация докато Финалната бъде събудена.  Те се грижат за това нищо и никой друг да не повлияе, дори ако за целта е необходима пряка интервенция. Съществуват някои правила на Играта валидни САМО за Финалните инкарнации. Един шаман, за който впоследствие узнах, че е от Тъмната страна, се опита да премахне всички импланти в мен, за които после узнах, че са били преки връзки с моите Доминантни инкарнации. Той каза, че всеки път, когато се опитвал да достигне до тях, някаква блестяща фигура му е пречела като е сменяла мястото на импланта. (става дума за енергийни импланти).
Веднъж в Института Монро разказах на Боб Монро своята история. Той каза: Знам кой си. Повече нищо не ми обясни.

Преодоляването на веригите от преживявания са целта на всеки Висш Аз посредством инкарнациите. Тези вериги са част от Играта и от предизвикателствата да си в три-измерно тяло. Повечето от тези вериги са преживявания и щом духът реши, че му е достатъчно, започвате да ги отхвърляте.
Има много такива главни и второстепенни вериги – религия, тяло, идентичност, сексуална идентичност, живот заради капризите на другите, разрушителни навици (алкохол, наркотици, пушене), националност и др. Някои от второстепенните са: да следваш модните тенденции (в облекло, стил на говорене/какво да не говориш и др.), следване диктата на другите и отдаването на своята сила по повтарящи се начини, когато всъщност не искаш да го правиш.
Минава време докато откриеш, че всички религии са глупости и искат да те контролират. В определен момент си задаваш въпроса “защо трябваше да изгубя толкова време с мормоните (будистите, мюсюлманите ...) - бъдете уверени, че е имало причина да го правите.
Ако преодолеете дадена верига от преживявания сравнително лесно в тази си инканрация, това се дължи на факта, че в друга е била свършена по-голямата част от тази работа.
Не можете да преодолеете всичките, защото все още сте във физическо тяло, но достатъчно е да преодолеете 85% от тях.

Вал Валериан