Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

петък, 18 февруари 2011 г.

Аз съм най-великото чудо на природата.

Откак свят светува, не е съществувал човек с моя ум, моето сърце, моите очи, уши, ръце, коса, уста. Няма човек, роден някога или живеещ сега, или който ще се появи утре, да ходи, говори, да се движи и мисли точно като мен. Всички хора са мои братя и все пак се различавам от тях. Аз съм неповторимо създание. 

Аз съм най-великото чудо на природата. 

В мен гори предаван през безброй поколения пламък и топлината му постоянно подтиква духа ми да става по-добър - и така ще бъде. Ще разпалвам пламъка на недоволството и ще обявя пред света своята неповторимост. Никой не може да направи точно копие на щрихите ми с четка, нито на знаците ми с длето,  нито почерка ми и действително никои не притежава моята уникалност сама по себе си.

Аз съм най-великото чудо на природата. 

Няма повече да правя безплодни опити да имитирам другите. Вместо това ще разкрия своята неповторимост. Ще я разгласявам, нещо повече —ще я подарявям. От сега започвам да подчертавам своите отлики и да трансмутирам  приликите.

Аз съм уникално природно създание. 

Изключителен съм, а всичко изключително има стойност; следователно мога да бъда оценен. Аз съм краен продукт на хилядолетна еволюция; следователно ми са дадени ум и тяло по-добри, отколкото на всички предхождащи императори и мъдреци. 

Но моите умения, ум, сърце и тяло ще залинеят, загният и изчезнат, ако не ги употребявам правилно. Имам неограничени възможности. Но действам само с малка част от мозъка; само незначителна част от мускулите ми са подвижни. Мога да увелича вчерашните си постижения стократно или повече и точно това ще направя, като започвам от днес. 

Никога вече няма да се задоволявам с предишни завоевания, нито ще се отдавам на самохвалство за дела, които реално са твърде маловажни дори за признаване. Мога да постигна много повече от постигнатото и ще го направя; та защо трябва чудото, което ме е възпроизвело, да свърши с моето раждане? Защо да не може да продължи в сегашните ми дела? 

Аз съм най-великото чудо на природата. 

Не съм случайно на тази земя. Тук съм с цел и тя е да прерастна в планина, а не да се смаля до песъчинка. Отсега нататък ще влагам всичките си усилия да стана най-високата от всички планини и ще напрягам силите си, докато започнат да крещят за милост. 

Ще увеличавам знанията си за човечеството, за себе си. Ще практикувам, усъвършенствам и изглаждам думите си. Ще изчистя словото си от негативното и ще го обърна в откровение за Любов и Светлина. Освен това постоянно ще се стремя да усъвършенствам добрите си обноски и благоприличие, защото те са захарта, която привлича всички. 

Аз съм най-великото чудо на природата. 

Ще концентрирам енергията си, за да докажа способностите си в момента, и действията ще ми помогнат да забравя всичко друго. Битовите  ми проблеми ще бъдат загърбени. Няма да мисля за тях, защото това ще разсейва вниманието ми. Разсейването на съзнанието и ума, отклоняването му от главното - Божествената енергия, води до угнетяване на Любовта. 

Аз съм най-великото чудо на природата. 

Дадени са ми очи да виждам и ум да мисля, а сега най-после узнавам и схващам най-великата житейска тайна — всичките ми проблеми, душевни болки и обезсърчение в действителност са прикрити чудесни възможности. Външният им вид вече няма да ме мами, защото очите ми са отворени. Ще гледам зад завесата и няма да бъда заблуждавам. 

Аз съм най-великото чудо на природата. 

Животните, растенията, дъждът, вятърът, скалата и езерото нямат моя произход, защото съм заченат с любов и роден с цел. В миналото не съм се замислял върху този факт, но отсега нататък той ще моделира и ръководи живота ми. 

Аз съм най-великото чудо на природата. 

А природата не познава поражение. Накрая се появява победоносно и точно. Така ще се появявам и аз, а с всяка победа следващата битка става по-лесна. 

Ще победя, защото съм неповторим. 

Аз съм най-великото чудо на природата.

Асарт-Ог Мандино

Няма коментари:

Публикуване на коментар