Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

сряда, 16 февруари 2011 г.

Тестовете и Висшия Аз


Много хора твърдят, че са напреднали или финални инкарнации, но когато попаднат в определена ситуация, където трябва да го докажат, се провалят.
Вашият Висш Аз ще направи така, че да ви постави в ситуации, в които вие ще бъдете тествани като инкарнация – когато кажете, че сте нещо, което не сте, истината ще излезе наяве и ще трябва да се изправите лице в лице с тази истина.
Тестовете давани от Висшия Аз са част от напредъка в Играта и при тях има само минал-останал – нищо помежду. Тези тестове са, за да ви оцени Висшият Аз, а не околните – да прецени статуса на тази отделна инкарнация и да определи от какво още се нуждае тя като преживяване, или за да прецени себе си.
Онези, които са преминали първите изпитания, се придвижват към друго ниво и ще бъдат тествани отново в хода на събитията. Онези, които не са преминали ще трябва да преоценят позициите си за това къде са и къде НЕ СА. Ако инкарнацията напредва добре, ще следват нови изпитания, за да разбере какво е, и – което е по-важно – какво НЕ Е.

Тестването се прави, за да се види развитието/напредъка на инкарнацията – да се види как тя се справя с ДНК-командите на тялото. В повечето случаи над ниските и средни инкарнации тялото има контрол. Това е така заради преживяванията, които са необходими за да се развият инкарнациите.
Щом се приближите към началото на напредналите нива, Висшият Аз ще постави това, което наричам разклонения на пътя, за да види кой път ще изберете в рамките на своя инкарнационен път. В зависимост от това ще продължите гладко, или ще се натъкнете на много трудности. Вашият Висш Аз ще наблюдава дали притежавате достатъчно духовна сила и твърдост, за да преодолеете желанията на тялото. Когато вземете основано на духа решение, ви очакват награди.
Вашият Висш Аз позволява свобода на избора тук като преживявания с цел учене. Вие не можете да предотвратите никое от преживяванията, които Висшият Аз изисква, но има и много други преживявания. Колко напредвате се дължи на това как се справяте с решенията. Ще трябва да преживеете и двете полярности – иначе не бихте оценили баланса.
НЕ СЪЩЕСТВУВА ПОГРЕШНО РЕШЕНИЕ, защото вие все още се УЧИТЕ.
Щом си вземете поука от своите грешки напредвате към следващото ВАШЕ ниво. Колкото повече напредвате, толкова по-различни стават тестовете. В средно-напредналите нива можете да срещнете изпитания невъзможни за преодоляване от малко-напреднали, но сега сте на ниво, на което можете да се справите с тях ЗАЩОТО сте преминали по-леките тестове за малко напредналите нива.
Щом сте преодолели телесните команди за жененето, всички свързани с това тестове ще бъдат генерирани вече от обществото, а не от Висшия Аз. Щом сте напреднали дотам, обаче, ще можете да кажете на обществото “да си гледа работата”. Колкото повече напредвате – особено сред много напредналите нива, толкова по-самотен ставате. Хората не ви искат край себе си, защото вибрирате с по-висока скорост.
Финалната инкарнация си има тестове предназначени за финалните – те се въртят около законите на вселената. При мен най-чест беше теста на Закона за позволяването.
Защо са всички тези тестове? За да подготвят вас, които сте Висшия Аз – за по-високи измерения. Това, което сте научили тук, ви подготвя да функционирате добре при тези по-високи плътности.
Гледах филма “Контакт” - героинята на Джоди Фостъп пита извънземното каква е следващата стъпка. Нейната героиня е обикновено Средно ниво, НО е Земен Висш Аз. Извънземното й казва, че те се “придвижват бавно” така, че земляните ще трябва да почакат до следващата стъпка. Това е толкова типично за последователните инкарнации. Казва й – това е начинът, по който сме го правили от милиарди години. Да, и ще продължат така още милиарди години след като едновременните Висши Аз завършат.
Гледайте на тестовете като на събития, които да ви покажат къде сте. Вашата зрелост се вижда когато покажете, че можете да променяте решенията взети погрешно. Вие не се проваляте на тестовете по начина, по който си мислите, че става това. Всички те са преживявания от които се учим.
Разклоненията по пътя ви са тестове за вашия духовен напредък. Например: Да се оженя ли за този човек, или не, да приема ли тази работа, или да отида в провинцията, да остана ли в тези ужасни взаимоотношения, или да ги прекратя.
Ако изберете разклонение, което показва духовен растеж (духът на инкарнацията надмогва идентифицирането с тялото), се придвижвате към други нива. В противен случай пътят ви бива осеян с трудности поради направения избор. Висшият Аз иска инкарнацията да се научи и избира по-добре. Разклоненията са духовно-телесно, но вие ще трябва да решите какъв е случая. Способността да правите тази разлика идва по време на Много напредналите нива.
Ако инкарнация, която трябва да е духовно напреднала, вземе ориентирано към тялото решение, среща много трудности, но Висшият й Аз ще й помага, като предлага алтернативи на текущата ситуация, очаквайки, че духът ще разпознае това, ще подчини тялото и ще промени първоначалния избор.
След вземането на телесно ориентирано решение възникват следствия (съпруг, деца, ангажименти) и за да преминете към духовния път ще ви е нужна значителна сила на духа, за да извършите промяната, НО вие МОЖЕТЕ да го направите, АКО искате.
Тези алтернативи могат да дойдат при вас като някой, който ви показва друг път по който да продължите, като нещо, което прочитате и което ви събужда, за да видите своята грешка, или чрез достатъчен натиск върху инкарнацията, за да може духът да преодолее тялото като каже “стига вече”.
Вашият Висш Аз никога не ви оставя сам – той иска да успеете, но само духовният напредък се брои. Висшият Аз ще продължи да ви подтиква, надявайки се да направите правилният избор за ВАС. Колкото повече напредвате, толкова по-силен става духът и толкова повече управлението се поема от Висшия Аз. Подтискането на тялото трябва да е поне в 85% от случаите, за да излезете от Играта.

Според това какъв избор правите, следват определени преживявания и следствия:
- да се оженя ли
- да постъпя ли в колеж
- да вляза ли в армията
- да се разведа ли
- да вярвам ли на себе си
- да приема ли тази работа
- да се преместя ли да живея другаде
- да напусна ли работата си
Става дума за решения, вследствие на които животът ви ще поеме по друг път заедно с придружаващите този път преживявания.
Колкото по-напреднал сте, толкова по-важни ще бъдат решенията. Например може да постъпите в колеж или в армията, за да срещнете там някой, който е от съществено значение за вашия път. Ако се откажете, ще последват други преживявания.
И така, как разбирате, че сте взели правилното решение за вас? Ако е така, ще последват преживявания, които стимулират растежа ви и препятствията (негативните събития няма да ви тровят). Опростявам това, но ако сте на този етап ще ме разберете. Висшият Аз ще ви позволи да вземате решения, стига те да не пречат на изпълнението на плана и преживяванията, които Той/Тя е предвидил за тази инкарнация.
Ако сте взели решение, което противоречи на неговия план, ще последват трудност след трудност/проблеми. Те се причиняват от вашия Висш Аз, за да ви накара да промените живота си. Ако сте достатъчно напреднал, ще разберете, че трябва да сте другаде, да правите нещо друго, да вземете ново решение, да сте научили ценни уроци от грешката. Бил ли е този избор погрешен за вас? Да И не. Да, защото е бил трудно преживяване, което вие ВЕЧЕ СТЕ ПРЕЖИВЯВАЛИ и не е нужно да продължите да преживявате. Не, ако ИЗБЕРЕТЕ да останете в тази поредица, предоставяйки контрола на тялото, вместо на духа. Ако успеете да разкъсате веригата, духът придобива контрол над тялото – тук става дума за средно-напредналите нива.
Колкото по-напреднал сте, толкова повече вериги трябва да скъсвате, но и толкова по-малко ви остават до много напредналите нива.
И така, взели сте решение, което е довело до безкрайни трудности и проблеми, но сте на ниво, на което се наслаждавате на Матрицата 5 – това ви отрежда място някъде между Напредналите нива. Много вероятно е вашият Висш Аз да ви подготвя, за да ви накара да надмогнете ситуация, която вече сте надраснали и би забавила развитието ви.
Често съм си давал мнението на хора, за да им помогна да си спестят болезнени преживявания, но почти винаги съветът ми е бил пренебрегван и после идват с различна версия на “ти беше прав”. В това няма нищо лошо, АКО се научават от преживяването, вземат НОВИ решения и завършат цикъла. Това означава, че имат нужда от болката, за да нарушат последователността от преживявания. Но понякога осъзнават грешката, а продължават да вземат същото решение – това означава, че са се пристрастили към тази верига от последователни преживявания и се превръщат в мазохисти до садисти.
Ако отговорят с “нямах избор”, значи не са напреднали достатъчно – полейте корена на проблема със сълзите на самосъжалението си, казвам в такъв случай аз.
Проучете своите трудности и проблеми – ако ви натоварват с много трудности, скъсайте поредицата и поемете по друго разклонение на ВАШИЯ път. Страданието е вярване, застъпвано от Светлата страна. Ако сте в комфортна ситуация, не изпадайте в самодоволство, защото развитието изисква промени и те със сигурност ще дойдат. Вашият Висш Аз ще ви представи ново разклонение по пътя, което означава, че е време за нещо ново.
Движете се с потока и отхвърляйте изключително тежките преживявания. Финалните инкарнации са в отделен клас.
Прекъснете тази последователност!

Вал Валериан

Няма коментари:

Публикуване на коментар