Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

четвъртък, 17 февруари 2011 г.

Инкарнациите - препятствия, причинени от погрешни решения

Този пример е общ за ВСЯКА инкарнация на Висшия Аз НЯКОЛКО пъти в целия ви инкарнационен цикъл: “щастливата женитба”. Нейни варианти са част от вашето развитие – обичайна е за ниските и средни нива. По принцип това е подчинения на вградените във вашето ДНК команди от Орион.
Постепенно инкарнациите се отегчават от комформизма и проблемите започват поради израстването на духа, следват разводи и многобройни женитби. Не можете да се върнете назад – трябва да израснете като преживеете всички свързани с това проблеми. Те ще продължат И ще се увеличават докато духът се научи да надмогва ДНК командите на тялото за женитба и размножаване вградени от извънземните господари. За да се разкъса веригата са необходими смелост и воля. АКО сте верни на себе си ще промените своя път независимо от действията на партньора ви да ви задържи и контролира. Любовта не означава контрол. АКО и двамата партньори са готови да напреднат, разводът ще бъде от взаимна изгода. АКО единият напредва духовно, а другият – не е готов, тогава трябва да се борите за своята душа. Вие ЩЕ спечелите и ще научите мощни уроци, ако духът ви е решил, че е “достатъчно”. Но веригата не е разкъсана докато инкарнацията не демонстрира, че няма нужда да повтаря цикъла като търси нов партньор, с който да продължи веригата от преживявания от този тип.
При Напредналите нива нуждата от компанията на сходно мислещи нараства с напредъка. На Много напредналите нива няма да търпите край себе си някой, който не е сходен на вас и сексът заради самия секс губи своята привлекателност. Отхвърляте женитбата, но може да решите да живеете с някой, който има нещо сходно с вас.
Други примери за поредици от преживявания, които трябва да бъдат преживяни И отхвърлени са: религията, патриотизма, национализма, прилепването  към Светлата страна, прилепването към Тъмната страна, расизма и много други.

Когато Финалната инкарнация завърши преживяванията си в трета плътност, тази Финална инкарнация, откъм вътрешната страна на Висшия Аз, извиква обратно всички останали инкарнации на този Висш Аз. За тях това означава смърт и след-смъртни астрални преживявания. Финалната инкарнация изтегля другите обратно във Висшия Аз.  Всеки енергиен поток се придвижва през времевия честотен портал към Висшия Аз. Когато енергийните потоци се върнат, Y-образната енергия на всяка инкарнация се притегля във Висшия Аз. След завръщането на всички инкарнации, тази форма вече не е там (виж илюстрацията на Висшите Аз).
След приключването на този процес Финалната инкарнация се слива с Висшия Аз и се превръща в цялостен Висш Аз с всички спомени и преживявания от ВСИЧКИ приключени инкарнации. В този момент Висшият Аз става ВАС и ВИЕ преминавате към следващия етап от своето развитие – придвижвате се към ново ниво с нов набор от преживявания, на които няма да се спирам тук.
Този материал е за напреднали – ако не можете да се справите с него, просто го оставете встрани - когато му дойде времето той ще се окаже безценен за вас. Дори само прочитайки го вие сте прибавили към спомените на своя Висш Аз.


Вал Валериан

Няма коментари:

Публикуване на коментар