Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

понеделник, 21 февруари 2011 г.

Щастие


Не търси щастието си отвън. Който се е събудил, той трябва да търси щастието си отвътре. 

Щастието е в онзи, който те обича. Ако имаш приятел, който те обича, той никога няма да ти причини зло. Докато живее в света на промените, човек не може да очаква никакво щастие. Това, което отнема щастието на човека, което разрушава неговите възвишени мисли, чувства и постъпки, е отсъствието на любов. Ако търсите щастие на земята, свържете се с хора, на които можете всякога да разчитате, които могат да се жертват за вас и които заради вас са готови да се качат на небето и да слязат на земята. Не търсете тези хора, самите вие бъдете такива, които другите търсят. 

Спрете ли се под сянката на някой човек да търсите отдих и разхлада при него, вие сте изгубени. Човек човека не може да ощастливи. Щастието е връзка между две души. Когато две сърца са правилно съединени, т. е. имат правилни отношения, то както в музиката, тъй и тук се образува онзи тон, който наричаме щастие. 

За да бъде човек щастлив, трябва да обича. Любовта е едно условие, за да се реализира щастливият живот на земята. Трябва тук на земята да реализираме един хармоничен живот, за да се създаде общество от трезви хора, за да ти е приятно да живееш. И като срещнеш един човек, да знаеш, че има някого, когото той обича. 

Колкото по-буден е човек, толкова по-големи са възможностите да бъде щастлив. 

Придобиването на щастието е метод, това е закон, който съществува дълбоко някъде в човешката душа. Как ще наредите живота си, ако нямате щастие? Без щастие животът представлява поредица от разочарования, трудности и страдания. Без щастие животът няма смисъл. Да бъдеш щастлив е велика наука. Ако не сте щастлив, не се смущавайте. Щастието се постига трудно. 

Като зная, че някой ме обича, аз съм нещастен. Този, който ме обича, той чака нещо от мен и редно е да очаква. Но ако не мога да направя това, което очаква, аз страдам. Този, който ме обикне, ще иска да направи нещо за мен, а ако аз не мога да направя нещо за него, чувствам се притеснен и нещастен. Когато двама души се обичат и знаят това, трябва взаимно да направят нещо един за друг, за да бъдат свободни вътре в себе си и да отстранят нещастието по пътя си. Ако ти гониш щастието, тогава си обикновен човек. Ако щастието те гони, значи си необикновен човек. Ти не гони щастието. Остави щастието да те гони. 

Щастието на човек се определя от трудностите и противоречията, през които е преминал. Колкото по-големи са те, толкова щастието е по-голямо. 


Ако имаш един човек, който да те обича, ти струваш повече от най-богатия цар. Ако имаш един човек, на когото във всички случаи да разчиташ, това е повече от всяко богатство.

Петър Дънов

Няма коментари:

Публикуване на коментар