Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

вторник, 22 февруари 2011 г.

Събуждане, вълнения и ДНК команди

След събуждане от сън ви трябва време докато се събудите напълно – същото важи и за някой от напредналите етапи – отнема време докато бъдеш напълно събуден. Докато не стигнеш до последната си инкарнация не можеш да се събудиш напълно. Това е така по проект и всички едновременни Висши аз работят в тази посока.
Докато се събуждате ще откриете, че сте в конфликт с ДНК командите на своето тяло. “Се” се отнася до вашия дух. От това колко сте напреднал ще зависи контрола над вашето тяло.  Мнозина са нервни и неспокойни – ДОБРЕ! Тези чувства се причиняват от вашите ДНК команди, които долавят, че се движите в посока противоположна на указаната от извънземните ни господари. Ето някои теми, които предизвикват чувство за неудобство във все още несъбудените.
Жените – вярването, че жените доминират над мъжете е провокирано от империята Орион. Все едно котка да иска да стане куче, дървото да иска да стане риба и т.н. Предназначението на женския пол (от гледна точка на едновременните инкарнации) е да има напълно различно преживяване в сравнение с тези от мъжки пол – не еднакво. Настоящият проблем с жените е една от най-големите заплахи за поелите по пътя на едновременните инкарнации. Важното е да знаете за този проблем и за онова, което лежи зад него. Не можете да излезете от играта и да изкласите докато не си дадете сметка за този проблем и докато не преодолеете извънземните ДНК команди за “служене на жената”. Всеки, който изпитва неудобство от тази тема все още се бори с контрола над своето тяло. Това е ВАШ проблем, който трябва да отработите. Контролът е силен и може да не успеете да го преодолеете докато не стигнете до своята Събудена Финална Инкарнация.

Концепцията, че доброто не е непременно добро и злото не е непременно зло. Според теорията на полярностите трябва да е едното или другото – това са глупости. През 90-та година американският посланик даде на Ирак правото да нападне Кувейт, след това американското правителство се обърна срещу тях, защото са дали одобрението. Америка се превръща във фашистка държава. Тя нарича себе си “добра” Но не е. Добро и зло са относителни понятия, а не абсолютни. Преодоляването на измамата свързана с полярностите е една от целите на духа, за да избяга от Играта и да се придвижи към по-висши реалности. Ако не можете да видите играчите като това, което са, продължавайте да се ловите на техните заблуди – ако все още не сте Събудени. Понастоящем Америка е главното зло в света.

Религията е друго извънземно средство за контрол предназначено да възпрепятства духовния растеж. Във всички организирани религии са се промъкнали извънземни, за да се опитват да извадят от строя едновременно инкарниращите се Висши Аз. Духът трябва да преодолее религията, която отнема силата ви и ви кара да я предоставите на нея. Изоставянето на религията е друга цел на Събудената инкарнация.
Това са само някои примери, които трябва да преодолеете, за да напуснете Играта и да спечелите успешно. Карат ли ви да се чувствате неудобно въпреки, че искате да знаете повече за тях? Неудобството идва от ДНК командите да се подчинявате – желанието да знаете повече е повика на вашия дух. Това е ВАШАТА вътрешна битка и само вие можете да победите. Добрата новина е, че евентуално ще победите с вашата Събудена Финална Инкарнация.

Вал Валериан

Няма коментари:

Публикуване на коментар