Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

петък, 18 февруари 2011 г.

Доминантни и Финални инкарнации

Финалната инкарнация е централната инкарнация на всеки Висш Аз с едновременни преживявания. Доминантните инкарнации са 3 или 4 много значими инкарнации за този Висш Аз. Те са различните вериги – напр. религията.
Личностите на доминантните инкарнации са различни и разнообразни. Няма стандарти. Когато ми представиха две от моите, едната беше със силно развити пси-способности, но другата – изобщо не. При мен едната от тях е в китайско физическо тяло в двора на императора преди стотици години. Другата съществува в средата на 19 век в Англия – тя ми каза: своите психични способности имаш от нея, но способността си да се смееш – от мен. Тази инкарнация е омъжена с 3 деца. Посетих я в къщата й, видях съпруга и децата й. Тя води доста среден и обичаен живот. Причината да бъде Доминантна инкарнация е нещо друго.
Моите три доминантни инкарнации се срещнаха в нашия Висш Аз и решиха, че трябва да оставят следи за Финалната (която съм аз). Значителни следи от всяка Доминантна остават във Финалната. Те избрали времето и мястото ми на раждане с оглед моята позиция като Финална инкарнация. Първоначално, Финалната е леко извън фаза с другите едновременни инкарнации на този Висш Аз.
Щом Доминантните решат какъв ще бъде съставът на Финалната и енергията бъде вложена в Края на времето, Финалната започва и разликата във фазите спира. Сега вече Финалната е част от едновременния път.
Вашите Доминантни са водачите на Финалната инкарнация докато Финалната бъде събудена.  Те се грижат за това нищо и никой друг да не повлияе, дори ако за целта е необходима пряка интервенция. Съществуват някои правила на Играта валидни САМО за Финалните инкарнации. Един шаман, за който впоследствие узнах, че е от Тъмната страна, се опита да премахне всички импланти в мен, за които после узнах, че са били преки връзки с моите Доминантни инкарнации. Той каза, че всеки път, когато се опитвал да достигне до тях, някаква блестяща фигура му е пречела като е сменяла мястото на импланта. (става дума за енергийни импланти).
Веднъж в Института Монро разказах на Боб Монро своята история. Той каза: Знам кой си. Повече нищо не ми обясни.

Преодоляването на веригите от преживявания са целта на всеки Висш Аз посредством инкарнациите. Тези вериги са част от Играта и от предизвикателствата да си в три-измерно тяло. Повечето от тези вериги са преживявания и щом духът реши, че му е достатъчно, започвате да ги отхвърляте.
Има много такива главни и второстепенни вериги – религия, тяло, идентичност, сексуална идентичност, живот заради капризите на другите, разрушителни навици (алкохол, наркотици, пушене), националност и др. Някои от второстепенните са: да следваш модните тенденции (в облекло, стил на говорене/какво да не говориш и др.), следване диктата на другите и отдаването на своята сила по повтарящи се начини, когато всъщност не искаш да го правиш.
Минава време докато откриеш, че всички религии са глупости и искат да те контролират. В определен момент си задаваш въпроса “защо трябваше да изгубя толкова време с мормоните (будистите, мюсюлманите ...) - бъдете уверени, че е имало причина да го правите.
Ако преодолеете дадена верига от преживявания сравнително лесно в тази си инканрация, това се дължи на факта, че в друга е била свършена по-голямата част от тази работа.
Не можете да преодолеете всичките, защото все още сте във физическо тяло, но достатъчно е да преодолеете 85% от тях.

Вал Валериан

Няма коментари:

Публикуване на коментар