Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

неделя, 18 септември 2011 г.

Плеядите - СЪКРОВЕНИЯТ ТАНЦ НА ВЯРВАНИЯТА И ЕМОЦИИТЕ


Съществуват много начини да погледнеш на живота и начинът, по който интерпретираш своето място в света зависи от това в какво избираш да вярваш. За да заредиш с енергия своя живот, наложително е да разбереш своите лични и колективни вярвания. Вие сте които сте и вие сте където сте поради това, в което вярвате за себе си, независимо от това какво преживявате, вашите вярвания формират съществената основа да създавате тези преживявания. Обикновено вярванията са свързани със силата: вашата сила е да създавате. Вярванията могат да разкриват начина, по който се справяте с енергията. Вярванията представляват решения и споразумения, които вие правите за реалността; те представляват натрупване на невидимите вътрешни строителни блокчета, образувани от вашата интерпретация на реалността, която се събира с времето и от която вие конструирате концепция за себе си във връзка с мястото в творението, което сте възприели. Вярванията са програмите от които сте изградили своето житейско преживяване. Те разкриват начина, по който вие персонализирате своите избори и условията, които прилагате към отпечатването на енергията на жизнената сила, използвана за проявяване на вашите мисли. Когато отправите внимателен поглед към живота, ще видите уникалните съзидателни резултати на своето собствено вътрешно програмиране. 

Всеки има голяма кошница пълна с вярвания, събрани от много източници. Генетичното наследство, семейните склонности, преживяванията в детството и социални и културни влияния, както и многобройни впечатления от други животи, са сред някои от приносите към невидимия пакет от вярвания, които дефинират вашето преживяване в триизмерната реалност. Вярванията са мислите, които имате - най-често без да ги поставяте под въпрос - за себе си и за света като цяло. Тези незабелязани мисъл форми са погребани във вашето въображение и са записани в базата данни на вашата подсъзнателна памет, окачествявайки вашите преживявания както във вътрешния, така и във външния светове. Вашите вярвания ви настройват за успех или провал. Ако вашият възглед за света е оптимистичен, вие по принцип ще бъдете само-мотивирани с положителни възгледи и ще изпълните живота с радост и ентусиазъм; ако вашият възглед за света обаче проявява склонност да се обляга на песимизма и негативните интерпретации на реалността, тогава чувство за безнадеждност и отчаяние ще засенчи всичко на което се натъквате. Хората страдат от болка и объркване поради вярване в своето собствено чувство на безсилие – вярване, което е древно като шепота на времето; всички форми на съзнание трябва да преминат през множество етапи на приемането на отговорност за своята сила във всяка перспектива на творението. Вашите преживявания във външния свят са отражение на вашата вътрешна реалност; вие се превръщате в онова, за което си мислите; поради това, когато промените своето мислене, вие неизбежно променяте своя живот. Вашите вярвания установяват инструкциите за това как искате да задействате своето биологично същество. Човечеството бива подлагано на изпитание, за да стане много по-съзнателно осъзнато за това как да използва силата на мисълта. Вие сте родени с множество способности, но вашите култивирани вярвания настояват на това, че сте безсилни; поради това, тези способности са блокирани или изтрити от нервните ви пътища още на ранна възраст. Ключът към решаването на голямата планетарна криза, пред която се изправяте, лежи в състрадателното признаване на факта, че човечеството е развило един колективен страх от способността да създава. Настоящите времена ви призовават да знаете какво мислите и в какво вярвате и да се превърнете в изключителен създател на своята реалност. Вие сте инкарнирани на Земята за да боравите с форма на силата. Творението показва същността на силата и нейната употреба: тя е съставена от динамични енергии, които носят своите величествени отпечатъци на съзнание във всяко кътче и ъгълче на космоса. Човечеството създава света свободно чрез несъзнателни, основни масови споразумения. Вие участвате в едно масово споразумение, което проучва природата на реалността от триизмерна гледна точка и вие допринасяте за зареждане с енергия на колективното преживяване посредством телепатия и мечтаене, за да започне то своето съществуване. Вие сте изключително съзидателни без дори да го осъзнавате. Вие с лекота мечтаете и така предизвиквате съществуването на вашата по-широка реалност за света, за да проучвате творението. Онова на което се натъквате и което преживявате всеки ден, макар, че е значимо и напълно ваше, при все това е дълбоко вплетено в безкрайно много други лични “сега”. Изборите, които правите във физическата реалност са основани на това, което вярвате, че е възможно. 

Всъщност, вашата биологическа структура е център за изпращане и приемане на информация. Вашите клетки незабавно приемат телепатична информация; няма бутони за натискане, няма екрани за проверка, нито характерните сривове. Разсъдъчната система на тялото непрекъснато проследява миналото, настоящето и бъдещето. Докато вие сте дълбоко впримчени в своето собствено преживяване момент-за-момент, всички мисли и чувства, които вие без усилие проучвате, се обработват незабавно и почти едновременно с това се предават телепатично във външния свят и през времето. Вие съществувате в една безкрайна мрежа от информация, която постоянно се разменя на клетъчно ниво без вие съзнателно да знаете това. Хората във вашето настоящо обкръжение са несъзнателно наясно с вашите вярвания и очаквания, както и с вашите намерения и вътрешни команди. Всяка клетка във вашето тяло е многосензорно и притежаващо много аспекти средство за комуникация притежаващо кристална структура, която реагира на модулацията на светлината – друг път за информация. Вътрешната кухина на мозъка е резонираща камера и функционира като енергиен преобразувател на космическо излъчване, което е жизнената сила, или чи - тя доставя отпечатъците за живота. В основата си вашата гледна точка за пространството и времето се създава посредством вашата собствена биология. Извършващата се метаморфоза на човешкото съзнание може да ви доведе до там да отворите и активирате нови сензорни механизми отвъд петте основни сетива за вкус, допир, възприемане на звук, мирис и образ. Психичните сили са естествена част на вашата вътрешна технология като средства за вътрешно управление. 

Колкото по-осъзнати сте за програмите, които пускате в своя биологичен компютър, толкова по-лесно ще ви бъде да създавате това, което искате. Вашите клетки предават информация за това кои сте – вие носите огромен енергиен знак в своето енергийно поле – посредством честота и телепатия. Вашите клетки също чуват всички ваши мисли – съзнателни, подсъзнателни и несъзнателни – в резултат те непрекъснато модулират себе си, за да изпратят точните сигнали за онова, което искате. След това, посредством поредица синхронизирани събития, вие пресичате пътя на възможността, който ви свързва с онова, върху което сте фокусирани, което е дълбоко свързано с вашите вярвания за своята собствена стойност. Спирали ли сте се някога, за да прецените дали вашите основни вярвания поддържат вашата позиция в живота? Случайности не съществуват; вашите клетки ви подтикват да отхвърлите преминаването по една улица за сметка на друга – за да срещнете стар приятел, или за да избегнете неприятна среща – така, че каквото и да пресече вашия път, е част от собственото ви творение. Вие трябва да решите за какво сте на разположение и да бъдете много, много ясни по този въпрос. Ако мислите, че нямате сила над това, което се случва във външния свят, това е вярване и съгласие, което сте направили между себе си и полета на творението. Вашите клетки чуват тази команда за вашето място в реалността и правят всичко възможно, за да са сигурни, че наистина ще ви липсва сила над събитията във всяка ситуация, в която се окажете. Вашето вярване дава инструкциите за това как искате да функционирате със своето биологично същество и в тези времена на огромно ускорение, човечеството е изправено пред отговорността да научава как да управлява енергията на мисълта. Вие трябва да поемете върховна отговорност като оператор на своята биологична система, за да бъдете на пътя, който ще ви позволи да управлявате енергията на творението. Вие сте пионер, подготвящ пътя за една нова интерпретация на реалността. Вие живеете и преуспявате сред една много сложна мрежа от масови съгласия, които поддържат и дефинират земното съществуване такова, каквото го познавате. В тези рамки на масови вярвания вие притежавате свободната воля да избирате своите мисли и да преследвате идеите, които най-добре резонират с вашите лични стойности. Вашите преживявания във външния свят съответстват пряко на вашия вътрешен свят на мисли, чувства и желания, които са фините лични дейности на които са изградени вашите вярвания. Вие ще се окажете на точното място в точния момент - ако това е вашето вярване, и всичко ще сработи прекрасно – ако това е вашето вярване. Да вярвате в своята лична безопасност и в това, че живеете в доброжелателна мултивселена е много изгодно в случай, че желаете да живеете в мир и хармония. Когато се натъкнете на някаква ситуация в ежедневния живот, вие в действителност проектирате своите вярвания върху събитието, оцветявайки онова, което желаете да видите посредством вярването. Вие винаги интерпретирате реалността. В действителност, вие сте пионер, подготвящ пътя за една нова интерпретация на реалността, и както стръкчето израства, проправяйки си път към слънчевата светлина чрез слоевете от по-гъста материя, така и вие оказвате натиск върху невидимо укрепения таван на невежеството, където ограничението властва, а негативните вярвания са се превърнали в неоспорими факти. Когато милиарди хора започнат да поставят под въпрос самата природа на творението, като виждат през определеното очарование на живота на Земята, тази масова преоценка ще отдели външния блясък на ограничаващите вярвания, които вече не поддържат вас или вашата култура. И, както можете да си представите, това дръзко ново съзнание създава масивен натиск върху преобладаващата парадигма от вярвания, които управляват вашия живот. 

Вие сте напоени със съзнание, тоест - със способността да бъдете наясно - и въпреки всичко, това не означава непременно, че вие сте съзнателно осъзнати по отношение на всичко, което създавате. Вярванията са сложно нещо; в основата си те са споразумения за реалността, които вие приемате и поддържате без да ги поставяте под въпрос. Когато конфронтирате себе си и срещате своите вярвания, мислите и чувствата могат да се обелват като слоеве стара боя, или могат да се озоват пътувайки през вътрешни черни дупки и извън външната страна, пътешествайки през части от себе си, за които никога не сте знаели, че съществуват. Отново ще повторим, че вашето фокусирано намерение е вашата лична златна мина и докато се учите да цените и използвате това вътрешно богатство, вие можете да укрепите себе си за пътешествия както във вътрешните, така и във външните светове. Къде и как прекарвате своята енергия е изключително важно при разбирането на това как изграждате своя живот. Вие капитанът на своето внимание ли сте, или сте тук само за пътешествието? За няколко момента центрирайте себе си посредством своето дишане и визуализирайте златни спирали от енергия как се вливат във вашето тяло, като отправите своето внимание дълбоко във вашия вътрешен свят. 

Докато седите в центрираната тишина, помислете над това, че за да заредите със сила своя живот, вие трябва да го проучите. Животът е богат и изпълнен със символично значение и отдаването на почтителна значимост на всичко на което се натъквате в живота, ще ви помогне да разширите своя ум и да интегрирате своята идентичност и цел. 

По време на своя живот колко внимание сте обръщали на силата на своите вярвания? Вярванията са нещо мощно и независимо дали са известни или неизвестни, те ще подготвят сцената, за да излязат наяве вашите вярвания. В цялата си честност, знаете ли наистина в какво вярвате? Избирали ли сте самостоятелно и засаждали ли сте съзнателно своите вярвания в душата си така целенасочено, както бихте засадили една градина? Какви вярвания сте наследили като ценно семейно наследство? Какви стереотипи на сходство протичат през гените на вашето семейство? Какви специфични послания са общи за членовете на различните поколения от вашето семейство? Какви специфични ситуации непрекъснато се връщат при вас и вашето семейство? Колко често вие сте трагичната звезда в шоуто? Какви мисли и чувства имате при събуждането си сутрин? Какво мислите за своите сънища? Как се чувствате относно своята спалня и за какво я използвате? Какви чувства излизат на повърхността, когато изпразвате своите черва и къпете своето тяло? Какво струва вашето тяло за вас? Какво мислите за секса? Благоприятно или пагубно е влиянието ви върху своето тяло? За какво използвате тялото си? Какво мислите за храната и за ролята, която то играе във вашия живот? Какво означава “дом” за вас? Какво влияние има вашето семейство върху определянето на вашето поведение? Какви са вашите чувства относно смеха и веселието? Какво мислите, че е възможно да постигнете в този си живот? Какво вярвате, че желаете от живота? 

С тези мисли на ум, нахвърляйте през следващите няколко дни поне дузина лични вярвания, компенсиращи различни от теми. Запишете вярванията като изявления – една лична молитва от вашите така наречени факти за реалността. Със сигурност включете своите вярвания за здравето, богатството и щастието. Изчакайте една седмица, а след това прегледайте подробно и честно тези изявления. Как се чувствате относно това, което сте написали? Отражение на написаното ли е вашия живот? Служат ли вашите вярвания на вашия живот и подчертават ли вашето благополучие? С колко от своите вярвания сте щастлив? Колко неща бихте желали да промените? Колко бихте искали да се промените? Как демонстрират те начина, по който използвате жизнената енергия на творението, за да сътворите своя живот? Следващата стъпка е да проучите и оцените удачността на тези идеи и да ги задържите за себе си и за света като цяло, защото именно посредством този филтър от вярвания вие създавате версията на света с който се срещате. 

В рамките на този план на реалността, вие наследявате набор от вярвания от своята генетична линия, както и небесен и формиращ характера отпечатък от позицията на планетите при вашето раждане. Освен това вие имате и спомени, пренесени посредством послания и събития в едновременно съществуващото време. И освен това, разбира се, вие сте подложени и на културно кондициониране от страна на обществото, семейството и религията, която оказва влияние върху вас още от вашето раждане и ви помага да дефинирате природата на вашата лична реалност. Информацията или вярванията, които са ви наложени, не представляват цялостната картина на реалността; поради това вие често живеете своя живот по един определен начин, като през цялото време пропускате милиард неизречени възможности, тъй като приемането на ограничаващи вярвания е като да носиш право сако през целия си живот. Вашите вътрешни исконни вярвания определят насоката на вашия живот; те биват разигравани ежедневно и разпределяни чрез вашите мисли и мнения. Хората, които избират улицата на страха, не виждат друго разклонение на пътя – техните вярвания буквално функционират като наочници, затъмняващи и премахващи всяка друга вероятна възможност, път, или решение. Вашите вярвания кондиционират и отговарят на пространството, което ви обгражда, като създава електромагнитен отпечатък, който служи, за да привлича всички ваши житейски преживявания. Мислите са реални с това, че те имат свой собствен живот след като ги създадете. През по-голямата част от времето, обаче, вие сте без упътване, както се изразявате вие, относно това как да задвижите своята версия на света. 

Научавате, че съществуват много начини да се погледне на дадена ситуация и с оглед на по-голямата картина може да се каже, че взаимно приетата реалност понастоящем преживява срив на вярванията. Хората са изградили своя живот върху възгледа, че вярванията са абсолютни факти или атрибути на творението, които са неоспорими истини; но вярванията са споразумения за реалността, а споразуменията могат да се променят. От съществено значение е да разберете това, че вярванията са мислите, които имате в своето въображение – съзнателно, подсъзнателно и несъзнателно, – а във въображението всички неща са реални. Всички мисли създават енергийни вибрации и макар, че вие не можете да видите тези честоти, въздушните вълни са изпълнени с това, което сте. 

По време на периода на ускорение вашият свят е станал твърде поляризиран по отношение на масовия конфликт на вярванията. Две много ясно определени насоки на мисълта, основани на стойността на живота, изразяват напрежението на това по-голямо разделение. Вярването във враждебността използва платформата на “силата е права” за да рекламира като средство убийствата и насилието. При пряко сравнение, едно вярване в мирното, заредено със сила творение, придава изключителна стойност на природата и в дадено значимо отношение се съдържа целият живот. По цялата планета стресът и напрежението непрекъснато нарастват, отчасти поради повишаването на телепатичната и психична чувствителност на хората към величината на това огромно вибрационна разделение. Сега този огромен вододел на вярванията в същност е “поляритет на сътрудничество”, както пълната луна разпръсква своята светлина, поддържайки огньовете на страстта и осветявайки онова, което обикновено е скрито. Тези дейности са демонстрация на обширната мощ на вярванията, за да се създадат много точни и понякога диаметрално противоположни версии на реалността. В чисто практически термини, вие във всеки момент правите своя избор за това, което желаете. Стойността на вашата свободна воля да избирате да решавате е, разбира се, вашата спасителна благодат и вие трябва да се научите да я култивирате, засявайки мисли за зареден със сила живот. 

За да разберете и изцелите безумието, нестабилността и привидната несигурност на тези смутни времена, вие трябва първо да се научите да управлявате себе си. Научавайки се да се справяте с енергията на материалния свят е една от причините поради които сте тук по това време. Вашето тяло е вашата първа и главна отговорност и в основата си следва вашите команди. Вашата емоционална интензивност е зарядът от сила зад честотата на вашите мисли. Как се чувствате спрямо себе си и света като цяло оказва пряко влияние върху функциите и работните системи на вашата физическа форма. 

Чувствата са гориво за вярванията – особено чувствата на вълнение – и когато следвате своите чувства, винаги ще откривате своите вярвания. Когато се чувствате добре към себе си, вашият външен свят ще отразява това състояние на ума, а когато се чувствате зле и разстроени, външният свят също ще съответства на това състояние. Ограниченията, разочарованията и блокажите могат да бъдат разгледани от гледна точка на тяхната значимост. Приемането на вашата част при създаването на житейските си ситуации – без да обвинявате себе си или някой друг – и заемайки се със своя живот ръководени от възгледа, че всичко, на което се натъкнете, притежава значима цел, ще разблокира състоянието на жертва, което е било преобладаващо сред човечеството в течение на толкова дълго време. Преобразуването на чувството, че си жертва, е главна стъпка по пътя на личното зареждане със сила. Онези, обаче, които изберат да преживеят реалността лишени от подобна емоционална интелигентност, все повече ще се озовават сред световен ред, където значимостта на живота се губи. Онези, които изберат любовта – осмелявайки се да почувстват дълбините на съществуването, поемайки отговорност за своите действия и търсейки цел в живота – ще открият, че светът на значимия живот ще разгърне своето умело скрито присъствие. Обхващайки личната вяра в нейната вътрешна стойност е отлична инвестиция на вашето време и енергия. Вие сте отговорни за жизнената енергия, която ви поддържа и свързва с по-голямата космическа реалност. Когато абдикирате и пренебрегвате своите способности да създавате своята реалност, вие преди всичко оставяте своята сила да бъде управлявана от други. Склонността да си мислите, че някой различен от самия вас ще ви спаси е била програмирана и хората са били накарани да привикнат към нея. Никой няма да ви спасява: за да разцъфтите и преуспеете, вие трябва да пожелаете да поемете отговорност за своя живот. Чувствата, които преживявате, представляват важни ключове за разбирането на начина, по който функционирате. Още веднъж ще повторим – когато следвате своите чувства, ще откриете своите вярвания, а когато откриете своите вярвания, вие ще се изправите лице в лице с концепциите, които използвате, за да изградите своята версия на реалността. За да разширите своето осъзнаване и да се почувствате по-заредени със сила, вие трябва да желаете да разгледате мислите, които вашите чувства разкриват, защото вашите чувства, щом ги забележите и проучите, могат да бъдат проследени за да се види откъде произхождат и тяхната цел може да бъде разбулена. Вие не сте залепени за своите мисли или за онова аз, което си мислите, че сте, нито пък сте трайно ограничени от кръвта на вашите предци. Вие сте продукт на своето собствено творение и на натрупаните идеи и преживявания, събрани в течение на времето, които можете да използвате в своя собствена полза при изграждането на версията на реалността, която дълбоко желаете. Знанието е сила и ще бъде добре да помните тази древна и очевидна истина. Всяка ваша мисъл оказва мощно влияние върху вашия свят. 

Яснотата на мисли, думи и действия е от изключителна важност за създаването на версията на живота, която желаете. В древността силата на думите е била известна като изкуството на древната магия. Говоримият език е мощен инструмент за насочване и проявяване на енергията във форма. Ние предлагаме преднамерено да избирате своите думи с внимание и сигурност, да знаете какво искате, и да установите ясно позитивно намерение относно вашата цел. Преследването на стойностни цели и идеи е от съществено значение за да се чувствате заредени със сила. Всяка мисъл и дума оказват влияние върху огромната съкровищница на спомени в подсъзнателния ви разум – вашите собствени мисли и думи, или онези, които водят началото си от външния свят. 

Като се има предвид това, че сте във висша степен телепатични, вие можете да бъдете повлияни и от мислите и дейностите на другите, особено ако имате зле очертани граници и сте объркани относно това кои сте. Външните предположения и образи, - например онези от телевизията - програмират вашия подсъзнателен и несъзнателен разум. Вашите учени са правили проучвания с хора, свързани с ЕЕГ-сканиращо устройство докато гледат телевизия; те са регистрирали активност в областта на делта-вълните, която ви кара да изпадате в програмирано сънно състояние докато гледате телевизия. Ако не осъзнавате своите мисли, или сте се отказали от своя избор да направлявате своето мислене, значи електронните методи лесно могат да ви повлияят и да контролират вашия ум. Вашият съзнателен разум дава командите, а вашият подсъзнателен ум е центърът за обработка, където директивите или вярванията се филтрират, а след това се пренасят. Зареждането със сила на вашия живот започва тогава, когато вие самите имате контрол над своите мисли. След това трябва да решите какво искате и да продължите да го постигате; в противен случай вашите команди няма да съдържат съзнателното намерение да направляват курса на вашия живот. 

Времената, в които живеете, отправят призив към вашите способности да се проявявате и възприемането на личното вярване в своята вътрешна стойност е отлично капиталовложение на вашето време и енергия. Щастието и спокойствието на ума са отличителните черти на истинското зареждане със сила и те присъстват когато сте в равновесие със своите стойности и интуиция. Докато енергията продължава да се ускорява, посланията непрекъснато ще нарастват по сложност в областите от живота, в които сте избегнали своите отговорности. За да подготвите себе си за преживяването на по-висши нива на съзнание и по-голяма лична осъзнатост, вие трябва да визуализирате типа свят, който искате и да вярвате, че ще срещнете. Вашето въображение е най-мощният инструмент за съзидание и когато фокусирате своето внимание с ясно осъзнато намерение, вие пускате в действие една вътрешна програма, която ще определи вашето преживяване на външния свят. Събитията са многоизмерни парченца от живо изкуство; формата, размера, очертанията и целта се променят, докато си учите да вървите край дадено събитие и да освобождавате своята фиксация върху една единствена емоционално задвижвана времева рамка. Събитията нарастват по значение, докато вие израствате в съзнанието си; когато съзнателно променяте своите интерпретации на света и възприемате един уверен и вдъхновяващ възглед, вашето преживяване в света се променя. Макар, че условията могат да останат същите, както при аналогията с наполовина пълната или наполовина празна чаша, начинът, по който избирате да възприемате онова, което виждате, подготвя сцената за всичко на което се натъквате и оказва влияние върху цялата парадигма на масовите вярвания. Вашите вярвания ви правят онези, което сте и областите от живота, в които вашите постижения са най-добри са областите, в които чувствате вълнение и се забавлявате с онова, което правите. 

Културните вярвания за природата на реалността управляват вашето преживяване от най-дълбоките и най-древни нива. Вярванията възникват от идеи за реалността; след това тези идеи се подават през времето, за да се развият във факти, а тези факти изглежда дефинират онова, което виждате заради онова, което ви е било казано. Идеите образуват затворена верига от енергия, която продължава да създава един свръх-усилен отпечатък от реалността, поддържан от изключителния принос на енергия от страна на масовото съзнание. Резултатът от тази масова подкрепа, който е основан на непоставяните под въпрос културни предположения, определя общата световна структура, на която понастоящем се натъквате. Масовите вярвания оформят един контролиран, призоваващ възглед за реалността, в който всички вие сте приели да участвате; вие срещате тези споразумения във всеки ден от своя живот чрез социални, културни и определено лични преживявания. Идеята, че Земята е единично преживяване – място на “един и само един свят”, където всеки е фиксиран в една и съща реалност – е подобен в известен смисъл на възгледа за плоския свят. Цялостната структура на света е рамка от споразумения, които вие задействате отвътре: това не е единствената версия на света. Природата е гъвкава и жива с многоизмерни възможности и вашите вярвания, решения и емоции играят решаващата роля при създаването на вашата версия на световната реалност на която всъщност се натъквате. Полето от творението е неограничено и доброволно и като негово продължение, вие сте чудна и неограничена част от творението. Със сигурност някои от най-влиятелните исконни вярвания - човечеството да бъде заключено в безкрайни затворени вериги от объркване - произхождат от древните митове за човешкия произход. В юдео-християнската традиция, в историята за Адам и Ева има разговор на жената със змията, а след това, следвайки своето естествено любопитство и изпробвайки параметрите на своята интуиция, тя, както се твърди, прави сериозно нарушение и човечеството бива позорно и трайно изхвърлено от рая. С течение на времето, милиони и милиони хора са изграждали своя живот около тази приказка, вярвайки, че трябва все още да плащат за това предполагаемо прегрешение. Винаги има известен слой истина в митовете при условие, че те са съставени от почитани от дълго време учения или вярвания за природата на реалността, както и като запис на вашето древно потекло. При все това, възприетата истина ще бъде приложена според това по какъв начин събитието бива виждано от въображението, където се формират интерпретациите. Този точно мит е родил безброй така наречени същински възгледи за реалността; непокорството е скъпо – най-добре е да се подчиниш, само Бог е всемогъщ, на тялото не може да се вярва, на жените определено не може да се вярва, никога не слушай змия, човечеството е безпомощно и плаща скъпо за неконтролираните импулси на жените, жените се провалят като ръководителки, човечеството не заслужава Бога, и “падението” в жестокия, твърд свят на природата, е трайно наказание. 

В една или друга форма, внушаването на вина и безсилие са в корените на приетите интерпретации на тази почитана приказка, която напълно оправдава културно внедреното вярване в ролята на жертвата, крайното състояние на безсилие. Безсилието произлиза от вярването, че вие нямате контрол над своето обкръжение и то се усилва от мнението, че миналото е валидно очакване на настоящи и бъдещи събития. Необходимостта е основана на желанието някой друг да формира съдбата ти. Вие не нито сте грешни, нито дефектни, нито безпомощни. Когато изберете да вярвате, че трябва да обожавате и да се прекланяте и да подражавате на същества, чието поведение е по-велико от вашето собствено, вие си правите лоша услуга. Вие сте толкова равни на всяка част от полето на съществуване, колкото и всяка друга част на творението. Природата е системата, която ви поддържа и вие сте свободни да поставяте под въпрос природата на творението. Полето на съществуване е неограничено и благосклонно и по силата на това, че сте част от това поле, като негово продължение вие сте чудесна и неограничена част от творението. Помнете, че вашите вярвания са неразривна част от вашето лично енергийно поле; в действителност, те са форма на магия. Магията е способността да придадеш на нещо форма и вярванията правят същото; масовите вярвания създават масови чудеса. С течение на времето вярванията са били манипулирани и форматирани така, че да се превърнат в масови споразумения в рамките на триизмерното пространствено преживяване. 

Вашата лична рамка от вярвания определя какво ще възприемате. Вие проектирате своята енергия напред, за да образувате физическия свят, и това е най-важно за разбирането на вярванията и магията: за да промените света, вие трябва да промените себе си. В Западния свят магията често бива осмивана и свеждана до фантазии или до ловкост на ръцете. Докато не отстраните своите вярвания, вие няма да видите света отвъд вашите вярвания. Всичко е магическо и може би вие ще бъдете вдъхновени да боравите по-ефективно със стари спомени и блокирани енергии щом започнете да разбирате значимостта на своите вярвания. Ускорените енергии могат да извадят наяве най-доброто от човешкия потенциал като задействат ситуации, където към вас е отправено предизвикателството да преминете отвъд ограничаващите вярвания. Точката и целта на тези времена е човечеството да осъществи определена съдба, приютена във вашите отпечатъци на съществуването и за да постигне това, ускорението на енергията ще оказва натиск върху всяка област от вашия живот, която се нуждае от преразглеждане. 

Изисква се вашето цялостно присъствие във физическа форма, за да се справите ефективно както с вътрешните, така и с външните светове и вие правите това чрез желанието си да сте тук и да присъствате, да сте нащрек и живи, напълно усещайки и вярно пазейки своето тяло. Желанието да присъствате и да се справяте ви осигурява по-близък контакт с всичко, което държите в себе си. Вашият гръб и скелетна структура съдържат значителни количества от ключовата информация за вашите настоящи житейски преживявания, както и връзки към спомени, записани в мрежата на творението; до известна степен, спомените определят процеса на преживяването в който приемате да участвате. Добрата стойка е знак за структурно подравнено тяло, което е много по-лесно да бъде заемано, отколкото такова с лоша стойка. Гъвкавият гръбнак обуславя наличието на гъвкав ум. Костите също могат да съхраняват спомени за огромна болка и поради това, че понякога с болката е твърде трудно да се справиш, вие можете да напуснете своето тяло, за да избегнете каквато и да било дълбока връзка със знаенето и спомнянето на определени преживявания. 

По отношение на болката винаги съществуват точка и цел. Преди всичко болката е силен сигнал от разположените дълбоко в тялото центрове на интелигентност и показва, че вашето емоционално здраве не е балансирано. Съхранените и натъпкани емоции вземат огромен данък от тялото и евентуално старата натрупана енергия ще бъде освободена под формата на болезнени физически прояви. Когато носите болка и не освобождавате и не оставяте миналото да си отиде, вашето тяло честно ви показва резултатите от вашите подтиснати чувства. Точно както изправянето лице в лице с вашите страхове е най-добрият начин да ги превъзмогнете, вие също така можете и да се справите и с вашите най-дълбоки чувства - като признаете тяхното съществуване. Емоциите зареждат с енергия мислите, а колкото е по-голяма интензивността, толкова повече гориво има зад мислите. Откриването на безопасен и съзидателен начин да изразите своите чувства, като например да ги запишете, или – което е още по-добре – да преброите до тринадесет, а след това търпеливо да изразите начина, по който се чувствате в момента, ще ви освободи да се наслаждавате на живота и да вземете колкото трябва от ускорената енергия. Евентуално ще трябва да запалите клечка кибрит, за да видите какво има на най-мрачните места, за да просветлите себе си относно онова което не сте разбрали. Ускорената енергия оказва натиск върху всичко, с което трябва приоритетно да се справите в своя живот, заедно, разбира се, и с нерешените послания от други животи. Получаването на достъп до вашето емоционално аз е като свирене на музика на вашето вътрешно пиано и вие знаете как да свирите; въпросът е: Какви тонове избирате? Каквото и да правите тук – всяко действие, което предприемате, и което е най-важно – всяка емоция, която чувствате, създава вълни както във вашата реалност, така и в слоеве от многоизмерните райони. 

Емоционалната достъпност, способността да чувствате на много дълбоки нива, е един от ключовите компоненти, за да успеете се справите с ускорената енергия. Всеки, по едно или друго време, трябва да се справи с погребаните си емоции, които са привързани към непроверени вярвания, които на свой ред блокират потока от енергия в тялото.Лице, което може да почувства и знае дълбоката душевна болка, притежава и способността да превъзмогва трудностите и да преживява чисти състояния на радост и екстаз. Хората без емоционална достъпност и дълбочина са неми, често пъти напълно разделени на части, или техните вътрешни и външни преживявания са разделени в техните умове поради някакъв вид травма. Поради тази причина начините, по които те определят, проектират и възприемат реалността, са доста сковани и фиксирани от гледна точка на техния фокус. Онези, които контролират вашата планета – онези, които играят ролята на злодея – често използват травмата, за да направляват масите по пътищата на страха и объркването и те правят това по множество причини; те, обаче, могат да правят това, тъй като им липсва емоционална връзка между вътрешната и външната реалности. Ако не знаете как да чувствате, значи пропускате много важен механизъм за да играете тази игра. Усилените галактически съобщения ще отворят вратите на подсъзнателния ум, освобождавайки мощни стари емоции. Използвайте тази галактическа енергия за да структурирате съзидателно своите мисли. Степента до която вие искрено харесвате и приемате себе си като личност определя вашата ценност и лична стойност. Винаги, когато се чувствате добре по отношение на себе си, вие изпъквате. Можете да постановите, че вашето тяло заслужава вашето доверие. Колкото повече харесвате себе си, толкова по-добре правите с онова, което преследвате, защото степента до която харесвате себе си е същността на вашите вярвания. Вие можете да се научите да вярвате на себе си и да следвате своите импулси, да наблюдавате синхроничностите и да почитате своите предчувствия и чувства. И ако не знаете как да чувствате, значи пропускате много важен механизъм за да играете тази игра. Чувствата се активират като си дадете позволение да чувствате, а след това, ако се въздържате от осъждане, притежавате фонтана от чувства, който се появява. Ако се страхувате от потока от чувства, които излизат извън контрол, освободете се от този страх като признаете, че вашите емоции служат на значима цел, а след това освободете своята привързаност. Вашите чувства са много ценни активи за откриване на реалността и те ви помагат да измерите къде стоите в поемането на отговорността за своите творения. Ако вие не признавате как наистина се чувствате, а натъпквате и отричате своите чувства, то вие подсъзнателно проектирате върху другите онова, което не признавате като свое. И не е лесна задача да признаете като своя собственост онова, което не знаете, че притежавате – в този случай онова, което е съхранено дълбоко в подсъзнателния ви ум. Вие можете да разберете себе си като гледате какво създавате в собствения си живот. И макар, че това територията, която разоравате и проучвате с открито сърце и ум и с ясни намерения е деликатна, не съществува земна причина, поради която да не можете да разгадаете мистериите на своя ум и да създадете най-добрата реалност. 

Емоционалната интелигентност и богат и ценен авоар във физическата реалност, бидейки определящият ключ за духовно развитие. Бъдете отворени към проучването на своите емоции като поемете риска и приветствате всички дълбоки чувства и спомени, които може да сте отделили, разделили на части или натъпкали някъде. Едно огромно количество енергия се използва за блокирането на емоционалната памет. Цялото ви същество е изпълнено със спомени за събития, времена и места, които вие едва сега започвате да осъзнавате. Били сте обучени да се фокусирате върху онова, което очаквате да видите, пренебрегвайки всичко, което не пасва на вашите вярвания. Докато натискът от ускорената енергия се натрупва, вие ще трябва да направите място и да внесете ред в натрупаните вътре “неща” – необработени емоции и стари, изпълнени със страх вибрации, записани във и между вашите клетки, атоми, кости, мускули, тъкани и органи, както и във вашата ДНК. Всяка област от вашето тяло е наситена със спомени. Визуализирайте себе си като гъвкави, организирани, широки и ясни, с потока на ускорената енергия, който се придвижва лесно през вашето физическо тяло и на свой ред покачва стойността на вашия живот. 

Макар, че може да изглежда така, че реалността поставя препъни-камъни по вашия път, този тип мислене възниква винаги, когато заседнете в ограничаващи концепции. Ограничаващите вярвания често ще бъдат придружавани от чувства на фрустрация. На човечеството все още му предстои да схване вредните влияния от приемането на напразни и лишени от стойност вярвания за физическото тяло. Винаги, когато в живота се чувствате предизвикани – пари, секс, здраве, работа, взаимоотношения, или религия – това обикновено се свежда до начина по който се справяте със своята енергия. Областите, където се борите, развивате вълнение, гняв и безпокойство и се представяте зле, сигнализират за негативни вярвания по отношение на себе и показват, че вашето мислене не работи за ваше най-голямо добро. Понякога вашите вярвания по важни въпроси управляват вашия живот иззад кулисите и това са областите, към които трябва да се обърнете и да разгледате, да признаете и освободите. Чувства на срам увреждат вашето тяло и действат като невидими термити, изяждащи всичко в основата на сградата. Когато просто приемете съществуването на дадено послание, блоковете и стените се разхлабват, позволявайки на повече енергия да протича във вашето тяло. 

Няма нужда да притежавате всички решения отработени предварително – имайте желание да обръщате внимание и да забелязвате. Наблюдавайте и се съобразявайте с шаблоните и си задавайте въпроса: С какво още е свързано това послание? Каква по-висша цел и по-голяма възможност ме очаква, ако мога да погледна на тази ситуация от друга гледна точка? С открито и позитивно отношение, галактическата енергия ще протече във вашето тяло, а след това можете да изпитате импулс да си направите масаж, или да се запишете за нещо, или да отидете на самотна разходка в гората, или да си поплачете малко. Здравословните сълзи стопяват бариерите, които блокират паметта и могат да отворят пътя за освобождаването на това, което блокирате вътре. Докато плачете без да съжалявате за себе си и не ставате домакин на сбирки за оплаквания, вашите сълзи могат да послужат като успокояващ балсам, който излиза от отвореното ви сърце с куража да се порови в чистото чувство. 

За да заредите със сила себе си и съзнателно да използвате силата на виталната космическа енергия, вие трябва да признаете своите страхове като свой редовен принос към текущото състояние на глобалното замърсяване с емоции. Може да изглежда, че ви организира някаква външна сила: вашите вътрешни сигнали, обаче, трябва да изпращат тази молба в етера, за да можете да създадете преживяването. Страхът притежава енергийна честота, която може да бъде разпозната и почувствана така отчетливо, както честотата на любовта. Може да си мислите, че страхът не е желание и все пак помислете колко много внимание и съсредоточаване предизвиква честотата на страха в света - тогава може би ще можете да видите защо изглежда, че това е версията на света, която болшинството хора искат да създадат. Този колективен страх отива далеч отвъд заплахите на войната и тираничните деспоти; той лежи в едно дълбоко вкоренено чувство – страхът от това да бъдеш мощно същество. 

Едно здравословно използване на страха има цел и може да служи като зов за събуждане или предупреждение, че вие се движите твърде близо до ръба на скалата и имате най-добрата защита . Когато се окажете близо до една наистина рискована ситуация, вашето тяло може да преживее огромно нахлуване на енергия както мозъчната структура амигдала, която се намира в средата на мозъка и функционира както команден център на системата за страх на тялото, изпраща сигнали бий се или бягай по нервните връзки, с вътрешни мигащи светлини и виещи сирени. Тази система за вътрешно предупреждение винаги е нащрек за опасности; поради това вие можете наистина да преживеете чувства на страх в отговор на вътрешния сигнал от страна на вашите клетки, когато почувстват истинска заплаха към вашето оцеляване. От практическа гледна точка, здравословният страх издава предупреждение да се държиш встрани от пътя на злото. 

Вашият най-голям тест за тялото е завладяващия страх. Когато центърът на страха бъде задействан по навик, умът не може да мисли правилно и рационалната мисъл бива парализирана. Проектирането на чувствата на страха върху вашата реалност в отсъствие на надвиснала опасност изкривява чувството на тялото за цялостност и създава състояние на вътрешен хаос, който предава страх в масовото творение и света като цяло. Естествената система за събиране на интелигентност на вашето тяло работи при голяма скорост и в тясно сътрудничество с вашето отношение и очаквания. Когато промените своето отношение, вие без съмнение ще промените своите преживявания. Милиони клетки имат достъп и оценяват милиардите избори, които правите, за да ви подтикнат към това да преживеете своите желания. Всеки момент вашето тяло обработва купища сложни данни, включващи миналото, настоящето и бъдещето. Вие трябва да се научите да обръщате внимание на сигналите, които изпращате навън, като забелязвате и проучвате начина, по който се чувствате относно онова, което създавате и на което се натъквате. Признаването на вашите чувства може да доведе до по-дълбоко само осъществяване поради това, че вашите чувства винаги са ключът към разбирането на вашите вярвания. Помнете – чувствата ви отвеждат назад към вярванията, затова открийте чувството и наистина го почувствайте. Щом идентифицирате вярванията зад чувството, признайте ролята на вярването, а след това го освободете и подменете с един по-мощен възглед. Главната промяна в перцептивното осъзнаване, което обхваща глобуса, ще установи нови параметри относно природата на интелигентността. През еоните на времето, различни фази на развитие на човешката еволюция са правили много изненадващи завои и извивки. Главната промяна в перцептивното осъзнаване, което обхваща глобуса, ще установи нови параметри относно природата на интелигентността, повдигайки закъснели въпроси за потенциалите на човешкия разум. Енергията от космоса и от вашето слънце може да създава мутации на физическо ниво, както и да задейства човешкото съзнание в нови области на възприятието. По-голямата част от западния свят идентифицира интелигентността на база вашата способност да използвате символи-букви и числа – във физическия свят. Днес по целия глобус може би само една трета от населението може действително да чете и пише; независимо от това, с течение на времето са се развили многобройни култури, демонстрирайки уникалните способности да преведат символите в идеи без писмения свят. Идеите функционират със специфично честотно модулиране и могат да взаимодействат от една реалност в друга. Освен това идеите се предават на гама лъчите от слънцето за изразходване и през следващите няколко години самата природа на интелигентността, която често се основава на единствено логическата интерпретация на реалността, ще бъде подложена на преоценка. Гъвкавостта на възприемането разширява вашата способност да виждате и преживявате реалността в нова освежаваща светлина, затова бъдете нащрек, за да разпознаете персоналните вярвания за вашата собствена интелигентност. Желанието да приемете нови концепции и идеи носи големи предимства към по-бърз растеж на самоосъзнаването. 

Енергиите на ускорението насърчават едно изпълнено с енергия разширяване на познанията, като все повече и повече хора правят връзката между силата на ума и нейното влияние върху физическото обкръжение. Внезапното осъзнаване на начина, по който осъществявате дадена ситуация с мислите си, ще става все по-отчетливо. Понякога, когато вътрешният дух се освобождава в нова перспектива на възприятието, можете да преживеете чувства на безсилие и недоволство. Неспокойната енергия може да бъде сигнал, указващ, че времето на промяната предстои. Начинът, по който интерпретирате своите преживявания и мъдростта, която събирате от своите творения, формира един метод за определяне на интелигентността. В много отношения изглежда, че хората от използващия писменост свят са се научили да използват символите, за да превеждат събитията в тривиална маловажност и че те са се дистанцирали дори от самата идея за това, че мислите имат някаква връзка с триизмерния свят. В резултат на това, хората са затворили себе си чрез своя собствен мисловен процес. Молим ви, преценявайте всяко преживяване като валиден избор в посока към събирането на по-големи познания. Вие притежавате огромната свобода да виждате отвъд пределите на вашите ограничени и изпълнени със страх интерпретации на реалността и свободата придобива ново значение, когато се научите да движите своето тяло с лекота както във физическия, така и в не физическите светове. 

Помислете за няколко мига как умът структурира живота: вашите вярвания и чувства оформят вашите възприятия и непрекъснато излъчват честота на енергия, което или отблъсква, или привлича жизнените събития. Понякога дадено събитие бива пропъдено както пропъждате муха, но при все това то остава неизтриваемо отпечатано с невидима връзка в подсъзнателния разум. Някои събития вие никога не забравяте, поради това, че притежавате памет за преживяването като мигаща крушка. Дали съзнателно помните дадено събитие или не, ситуацията и вашите проектирани вярвания относно нея са вярно съхранени в базата данни на вашата памет, в съответствие с вашите възприятия. Разширяването на вашия разум, за да прецени символите и значимостта на всяко събитие, могат буквално да “превключат” вашата гледна точка, ако ясно възнамерите да знаете заплетените значения на живота. Докато вашите идеи за природата на вашия разум продължават да се разширяват, естествената връзка между физическата и междуизмерната реалности ще стават все по-очевидни. Новите идеи всъщност са електромагнитни честоти и те се увеличават и нарастват по величина както слънчевата радиация, която повишава полето на енергията около вашия глобус. За да се адаптирате и приспособите новите нива на енергийни идеи, във вашите клетки възниква едно изместване на податомно нива чрез деликатното взаимодействие на протеиновите молекули, които освобождават съхранените кодове и възприятия. Един сложен химически процес между протеините и аминокиселините оказва влияние върху ДНК на много дълбоко ниво и променя начина, по който възприемате реалността. Вашата сила свършва там, където започва вашият страх. Докато все повече психични врати се разтварят широко, за да увеличат вашата интелигентност, вие трябва да живеете в мир със своето физическо тяло, за да се почувствате добре и да извлечете полза от този процес. Какви помещения трябва да почистите, за да постигнете това състояние? Практикувате ли самохипноза с някои от вашите любими вярвания? “Нямам контрол над ситуацията. Винаги ще бъда беден. Парите се печелят трудно. Животът е борба. Парите са корена на всяко зло. Нищо не мога да направя. Така стоят нещата. Винаги съм го правил по този начин. Няма как да се измъкна от това. Никога няма да знаем. Не знам. Никога не бих могъл. Забравям. Не видях.” Колко често привеждате себе си в такъв транс само за да си останете точно където сте? Колко често използвате сарказъм? Спокойствието на стария, познат мисловен коловоз, ви държи приковани към същите стари сценарии. Ние поставяме тези въпроси, за да ви помогнем да забележите и разберете как структурирате своето мислене. Връзката между ума и материята е основен урок, който да усвоите. Вие трябва да промените своите основни вярвания, за да видите промяната на външния свят. Можете да промените тези ограничаващи команди, като ги подмените с насърчаващи, заредени със сила мисли. Ограниченията идват от вътрешността на вашия разум и от вземането на решения да се освободите от ограничаващите вярвания е като свалянето на чифт стягащи обувки или свалянето на корсет: изпълвате се с ново усещане на свобода и облекчение. 

Докато усилените вълни на космическа енергия, които наводняват вашата планета се натрупват, вие бивате призовани да използвате своята физическа форма с мъдрост, здраве и лекота. За да приспособите и да се учите от тези динамични енергии, вие трябва да забавите и разпознаете случаите, в които създавате прекалено много стрес. Вие можете дори да се пристрастите към стреса и ненужно да изпълвате часовете на деня с методични дейности, защото сте болезнено привикнали към празните моменти. Умът се нуждае от почивка, за да постигне яснота и интеграция и когато мълчанието се поддържа за да се правят редовно паузи, това помага да се изостри вашия разум и да се балансира вашия живот. Вие трябва да търсите и планирате по-скоро мирни моменти, отколкото да предлагате всяко възможно извинение и при това често с голямо възмущение относно това защо сте толкова заети. Вие сте хипнотизирали себе си да вярвате, че да бъдеш продуктивен или зает през цялото време е благороден подвиг. Е, можете да сте благороден глупак и ако се чудите дали това ви звучи познато или не, вгледайте се внимателно в своето тяло, защото там винаги ще бъде казана истината. Когато вие преднамерено търсите духовни познания и при все това непрекъснато изпускате посланието, понеже не знаете кога да смените предавката на своите възприятия, тогава липсата на гъвкавост от ваша страна създава неизказан стрес. Гъвкавостта е ключът за промяната на вашите вярвания. Вие по проект сте многофокусирано, многоизмерно същество и като практикувате ментална подвижност и прилагате здрав разум можете да развиете едно по-експанзивно разбиране на реалността, без да губите контрол над една гледна точка докато се придвижвате към друга. Помнете, материалният свят е само една част от реалността. Невидимите и духовни реалии, заедно с много други равнини на съществуване, масово търсят възможност да навлязат и вземат участие в този времеви период на ускорена енергия. Докато се учите, вярвайте, че това може да бъде отделен аспект от един много по-сложен и многоизмерен урок. 

Когато вярвате в своята собствена стойност в рамките на по-големия план на съществуването, една по-голяма цел в живота винаги излиза на сцената, понякога разкривайки сценарии, които са привидно отвъд вашето текущо разбиране. Съществуването е основано на едно деликатно сътрудничество на енергия, което е многослойно и многоизмерно по обсег и напълно живо със символизъм, който отразява вашите вярвания и очаквания от живота. Вашите възприятия се развиват и зреят в съответствие с вашата способност да схванете интерактивния свят на символите и да интерпретирате тези символи въз основа на стимулите и усещанията, които преживявате. С други думи, значението, което приписвате на дадено събитие определя изходът, който преживявате. Разбира се, колкото повече страх ангажирате, толкова по-ограничаващи ще бъдат вашите интерпретации. Вашата сила свършва там, където започва вашият страх. Вие винаги действате в рамките на вашата собствена сфера на влияние, оказвайки влияние върху атмосферата където и да отидете и вие също доста ефективно допринасяте със своите идеи за масовото съзнание на планетата. Когато задействате един сигурен и безопасен възглед за живота, вашите чувства неизбежно ще ви доведат до това преживяване. Вие, обаче, трябва да развиете дълбоко уважение към своите чувства като ги признаете като барометър за вашите мисли. Колкото по-открити сте към промените в своето мислене и опразването на вашата кутия от вярвания, толкова повече ще възприемете и реализирате в това обкръжение на земно преживяване. В отговор на новооткритата страст към свободата бързо възниква една мощна сила на социален и културен смут. Нивото на корупция, която покълва от упадъка и алчността сред хората и от различните трудности и основната нестабилност в рамките на политическите, религиозни, научни, военни, медицински, свойствени на дадената среда и икономически сектори, са знаци за това, че се осъществява масивно разплитане. В отговор на новооткритата страст към свободата бързо се подготвя една мощна сила на социално и културно безпокойство, но контролираните медии, в своя обичаен затъмняващ режим продължават да пренебрегват всичко свързано с недоволство и несъгласие. В пряк отговор към тези медийни отвличания на вниманието, вашата интуиция може да е много активна сега, като изпраща много силни сигнали през реалиите на мечтите и чувствата и чрез необичайни знаци и символи. Обръщайте близко внимание на вашето състояние на ума, докато отваряте вратата, за да общувате с необичайната реалност, оставайки центриран и ясен. Медицинските власти в днешния свят често поставят етикет “шизофрения” на този тип контакти, обявявайки дисфункционално състояние на ума за някого, който се протяга отвъд границите и официалните версии на реалността. В рамките на полето на ограничаващи вярвания, които дефинират ума и начина, по който той работи, неспособността ви да познаете разликата между това, което е реално и това, което не е, се класифицира като “психоза” – остра форма на умствено заболяване. Тези етикети служат като механизъм на страха, рекламирайки вярването, че тялото е увредено и на него не може да се има доверие. Това е много ограничаващо вярване и то демонстрира опит от страна на мениджърите на ума да ви откажат от многоизмерната и психична природа на човешкото преживяване. 

Вашите клетки непрекъснато четат и вибрират с енергията на всичко около вас и докато разширявате своите възприятия, вие ще станете далеч по-чувствителни към своето обкръжение. Докато развитието на вашите психични и интуитивни способности нараства, вашата нервна система, която контролира и координира всички органи и структури на тялото, трябва да бъде заздравена. Вашите клетки са в непрекъснат телепатичен контакт в всички възможности и на физическо равнище именно нервната система е механизмът, чрез който тази комуникация бива препредавана най-ефективно. Цялата тази дейност се провежда без вашият съзнателен ум да има дори и най-слаба представа за този процес. Вие трябва да помните, че сте в средата на глобално събуждане – една революция на съзнанието, която се случва на много нива на реалността, въвеждайки реализацията на това, че сте наистина прекрасно същество, способно буквално да произвежда безкрайни версии на реалността. Вие непрекъснато подобрявате състоянието на енергията на съществуването; вие и придавате аромат и я организирате, а след това я проектирате без дори да я осъществите. Това е процес, през който се проявяват индивидуалното творение и масово споразумение. 

Когато качеството на живота за които и да са видове е нестабилно, съществувайки без вътрешна стойност или любов, естественият ред на спонтанно изражение бива застрашен. Реалността, която вие стопанисвате, изглежда се разпада, изпълнена със скандали за шокиращи дела, нарастващи ежедневно като семената под влиянието на летния дъжд. В тези дни педофилията се е превърнала в един добре признат свят, докато обезпокояващи твърдения се втурват през коридорите на Християнството и останалите главни силови центрове, разкривайки зловещи стереотипи. И много други известни хора, които са извън редовете на религията, се присъединяват към изгубването на милостта. Когато онези, които са на власт, обръщат своите гърбове на цялостността, пренебрегвайки своята роля по защитата на хората, те използват погрешно и злоупотребяват с тяхната сила. А кой им дава силата да злоупотребяват? Колко още деца ще бъдат докоснати от ръцете на сексуалната злоупотреба, докато се чуе глас на гневен изблик и загриженост? Колкото и неудобно да изглежда това, то е част от процеса на промяната на износените вярвания в рамките на масовото съзнание. Масовите вярвания в силата на външните авторитети са здраво укрепени във вашата душа; те са силни и стари - като гора от секвои, те също могат да бъдат повалени много, много бързо, повдигайки много въпроси относно истината на това кои сте и защо оказвате доверие на нещо извън себе си. Една огромна злоупотреба с парите на хората и ресурсите на планетата бързо се разкрива, водейки до излизащ извън контрол упадък. Натискът върху правителствените сили на света нараства докато милиони и милиони хора в другите страни протестират и демонстрират за основното право на живот. В коридорите и редиците на световното ръководство, вътрешните борби, мрачните отвратителни сделки и нива на разцепващото душата предателство, са достигнали една ненадмината висота. И в САЩ, докато Хартата на правата се превръща в далечен спомен, някои хора избират да се успокояват посредством използването на лекарства и електронни устройства. Какви основни вярвания кондиционират и контролират хората в едно анестезирано и неподвижно състояние? Съобщаваните в медиите събития заемат времето и въображението на милиони, демонстрирайки в много отношения една силна вяра в силата на авторитета. При все това основните вестници са изпълнени с фалшива информация. Историите не са това, което изглеждат, често написани кодирано, и въпреки това даже видни журналисти с готовност признават, че ако кажат истината ще изгубят работата си. 

Това повдига въпроса за вярванията на хората относно техните работни места и онова, което мислят, че трябва да направят, за да изкарат прехраната си. Изследователите докладват, че понастоящем дадено лице не може да достигне високо ниво на правителствен офис без вече да е бил компрометиран; това изглежда важи и за света като цяло. Бързо се разкрива една огромна злоупотреба с парите на хората и ресурсите на планетата, водеща до излизащ извън контрол и много радикален упадък. Правителственият контрол на уврежданията се надпреварва да създаде остроумни нови кавър истории, за да разтълкува този дефицит. От другата страна на края печели почва едно приказно събуждане на ума. Докато вашите възприятия се разширяват, много неща ще стават много по-очевидни и изоставянето на старите вярвания може да бъде преживяно като освобождаващо усилие. Докато вашите вярвания се променят, дайте си възможност да се изправите лице в лице с шокиращото откритие за това, че нищо не е точно каквото изглежда, че е. Осъзнаването на това трябва да бъде интегрирано на физическо ниво, за да може силата на вашите вярвания и тяхното влияние върху вас да проникне истински. Погледнато от една по-широка гледна точка, винаги съществува един по-голям план за разиграване. И точно както сцената е подготвена за представлението, така и вашият свят подготвя себе си за многоизмерни взаимодействия с други форми на интелигентност. 

Отговорността към истината трябва да преобладава във всички форми на лидерство, особено докато вие евентуално се научите да се доверявате на и да бъдете лидери по отношение на себе си. Това е основно време, в което съзнанието на човешкото сърце да бъде признато и приложено като естествен и добре замислен инструмент за промяна. Докато спите и сънувате, вие сте свързани както с хората от света, така и с други измерения на съществуването и това е мястото, където изработвате своите потенциални отговори и решения към изместващите се пясъци на промяната. Щом си мислите, че знаете истината, вдишайте я през своето сърце, за да изпробвате нейното качество. Когато съсредоточите своето внимание в своя сърдечен център, тази връзка ви позволява да навлезете със състрадание в сенките на живота и безопасно да узнаете истината. Да вярвате на себе си в средата на един свят, който, както изглежда, е полудял, е мъдра употреба на намерението. Купуването на фалшив възглед за света въз основа на ограничението и страха представлява съзидателна употреба на въображението; вие, обаче, трябва да се научите да различавате полезните идеи от чистите глупости. В тази точка от своето развитие вие трябва да бъдете в състояние да познаете разликата между истинската информация и безкрайната пропаганда, която се опитва да оформи вярванията на общественото мнение. Различаването означава да избирате мъдро и като имате предвид това, трябва да се научите да приемате и признавате това, че вашите чувства и усещания са вашия вграден телесен радар. При получаването на достъп до всяка ситуация вашата вяра ще определи вашата оценка.Установете си ясни намерения относно онова, което сте на разположение да преживеете и развийте състрадание към другите, за да изберат кой път предпочитат. Местните хора по целия глобус са неспокойни и това е знак за променящи се времена и променящи се вярвания. 

Вие притежавате свободната воля да правите това, което искате със своето безпокойство, макар, че е най-добре да помните, че безпокойството е показател за раздвижването на енергията. Да се справите със своите страхове и ограничаващи вярвания, да ги видите като атрибути, които сте приписали на реалността – като нещо, върху което сте се фиксирали и в което сте израснали и в което сте хипнотизирали себе си да повярвате. Можете да се научите да оттегляте своето внимание от старите идеи като просто ги оставите да си отидат; без вашето непрекъснато внимание идеите си отиват като балони, изгубени на вятъра. Развийте много ясни намерения за това, което искате. Вярванията са като посев, който сте избрали да засадите в своята градина и които култивирате доста добре като градинар, но при все това трябва да отворите своите вътрешни сетива, за да видите наистина дълбоките корени на своите невидими същностни вярвания. Съществуват масови вярвания, които всъщност държат очите ви фокусирани върху определени аспекти на светлинния спектър, изцяло ограничавайки онова, което можете а видите, докато в това време други реалности функционират непрекъснато около вас. Ако живеете един добре организиран, спокоен, центриран живот, без намесата на телевизията или на електронните развлечения, и прекарвате много време сред природата, това ще поддържа нервната ви система настроена и ще й позволи да функционира гладко и стабилно. 

Когато вашата нервна система е балансирана, вие ще бъдете в състояние да видите изпълнените със страх ограничаващи вярвания като онова, което те наистина са; и когато те възникнат, признайте тяхното съществуване. Честно оценете ролята, която са играли във вашия живот, а след това ги оставете да си отидат. Използвайте настоящето за да подмените едно ограничаващо мнение за себе си с такова, което зарежда със сила вашия живот. За да промените външния свят, вие трябва да се промените отвътре. Имайте готовност да оставите да си отидат вашите ограничаващи интерпретации на миналото като ваш провал в настоящето. За да се промените, трябва да ви е грижа достатъчно, за да пожелаете да се промените. Не задържайте недоволство или възмущение, защото чувството, че си жертва е много мощно ограничаващо вярване, което задушава вашият естествен съзидателен процес. Култивирайте един здравословен възглед и усилете вашето желание като приемете отговорност за своя живот. Развиването на подкрепящи идеи и поддържащи вярвания е от съществено значение за установяването на вашата свободна воля и съзидателност. Възможно е да преживеете живота и всичките му прекрасни дарове в радост, безопасност и хармония и това е много полезно вярване. Вие трябва да се научите да търсите хармонията и целта, която стои зад безпогрешния и величествен ред на съществуването. Винаги съществуват множество благоприятни вероятности измежду които да избирате. Молим ви, осъзнайте този потенциал и не потъвайте в безпокойства. Безпокойството е върховна загуба на енергия във всяка ситуация. То създава една обезпокояваща вибрация във вашето поле и пресушава вашата енергия. А как избягвате безпокойствата? Трябва да се справите със своето вярване относно онова, за което изберете да се безпокоите. Освободете се от нуждата да бъдете отговорен за, или да контролирате всичко. Подменете своята загриженост с изявление, което утвърждава вашият избор на безопасност, удобство и умиротвореност. Научете повече за себе си като обръщате внимание на начина, по който управлявате енергията. Осъзнайте онова, което повече не работи, като разпознаете начина, по който вашите вътрешни размишления се превръщат във филма на живота, който срещате във външния свят. 

Докато вашите възприятия разцъфтяват естествено, вие трябва да се погрижите да наблюдавате и да се учите от онова, което се показва. Избирайте своите думи и мисли след внимателна преценка, защото яснотата на целта ще ви помогне да разберете как създавате своята реалност. В процеса на трансформация вашата връзка с природата е от първостепенно значение. Прекарвайте повече време сред природата; отидете на излет, или се разходете и оставете вниманието си да се носи като млечка на вятъра в околното обкръжение. Дърветата и цветята усещат какво си мислите и - изпълнявайки своето предназначение - незабавно ще хармонизират своите енергии с вашите, оркестрирайки специални поредици от вибрации, аромати, форми, цветове и звуци – най-подходящите за вас енергии в момента, за да можете да поддържате своята хармония и баланс. Когато сте във връзка с природата, вие постоянно обменяте вътрешни и външни енергии. Растенията издишват кислород, а вие издишвате въглероден двуокис – поддържани сте от перфектната връзка да давате живеейки. 

Вие трябва да се научите да търсите хармонията и целта, която стои зад безпогрешния и величествен ред на съществуването. Ако се намирате в неудобна ситуация, ако ви липсва хармония или цел, тогава възнамерете яснота, признайте своите чувства и ги последвайте до причината, концепцията-източник или до онова свое вярване, което създава тези резултати. Чувствата се променят - точно както времето. Запитайте се какво се опитва да разкрие външния свят. И обмислете какво показвате на себе си, като създавате реалността, в която сте ангажирани. Оставете личностните конфликти да си починат и търсете по-голямата картина; търсете стереотипа и по-голямото послание. Открийте учението. Вярвайте, че съществуват учение и цел. Вярвайте в това, че можете да създадете каквото искате във и извън времето. Макар, че познаването на себе си понякога може да бъде най-емоционалното пътешествие, което можете да предприемете, вие трябва да се научите да култивирате дълбоко желание да познавате себе си както никога преди. Живеейки на Земята в тези напрегнати времена е и изключително предизвикателство и крайно благородно начинание за всеки от ангажираните в него. Изглежда, че хората правят максималното, за да могат трансформират своя живот. Разбирането на процеса, в който сте потопени, ви отваря към подкрепата на творението, което, между другото, ако случайно сте забелязали, напълно, изцяло и благосклонно ви подкрепя. Вярваме, че ще обърнете по-голямо внимание на неизказаните реалности, които могат да бъдат конструирани като алтернативни възможности за крайно значим живот. 

Вие сте пионер, а пионерите по принцип се осмеляват да отидат там, където никой не е бил преди, затова трябва да вземете решението да вярвате на себе си и да повярвате в едно безопасно съществуване. Заредете с енергия полето около себе си с ясно намерение. Останете съзнателни и се успокойте. И когато се вайкате и сте уморени, си починете; оставете своята критичност и оплаквания. Чувството за вина възниква в резултат от манипулативното поведение. Гневът, придружен с чувство за вина води до чувството, че си жертва и често се отразява като липса на отговорност за своите решения, както и като липса на разбиране за многото слоеве на целта и значението, които подплатяват всяко събитие, независимо дали то е лично или глобално. Гневът често се задейства когато се чувствате притиснати до стената и ограничавате себе си само с интерпретация на това, което става. Спомнете си, понякога възможностите се маскират като загуби. Независимо какво мислите, че трябва да направите, винаги е налице възможност за хармонично решение. Спрете да натрупвате толкова много на своята чиния и оставете това, което трябва да остане назад. Отидете си, ако трябва. Когато обвинявате обстоятелствата извън себе си, вие пропускате вълната на осъзнаването, защото наистина привличате ситуацията. Когато се оправдавате, вие не сте в играта. Природата на творението е приятелски настроена и значима и като дизайнер на реалността запитайте себе си защо проектирате това, което правите. Хванете момента и обърнете близко внимание на това как използвате своите мисли и думи, за да създадете своето външно обкръжение. Наистина ли имате предвид онова, което казвате? Знаете ли какво казвате? Това ниво на осъзнатост е най-важно да се схване, защото възможностите естествено да разширите в нови територии на интелигентност ще предложат обилна жътва за нормално и значимо съществуване. За да изцелите и промените своя свят, вие трябва да имате желание да знаете някои сурови истини. Това е вашето богатство и то ще ви освободи да познаете себе си и своето място на съществуване. Вие сте свободни да знаете и да се промените и ние наблюдаваме и търпеливо очакваме, окуражавайки ви, чудейки се през цялото време какво ще направите, за да успеете. Засега вижте дали можете да се “протегнете” със своя разум до полето от честоти в което играем ние. Този опит има по-голямо значение, отколкото си мислите. Вашият вътрешен свят и сложните действия на вашия разум са богати на отговори и решения. В рамките на по-широката рамка на реалността всичко, което създавате чрез своите мисли и емоции, е част от вътрешния танц на вашия духовен растеж и вашите интерпретации и отговор на дадена ситуация определят резултата, който преживявате. Заделяйки време да успокоите и отпуснете в мирна обстановка и фокусирайки се върху своя дъх можете да направите чудеса за разширяването на своята гледна точка. Простият акт на задаването на въпроса защо също може да отключи вашата фиксация и да освободи вашето мислене, отваряйки ви към нови перспективи на възможности, както когато вземете напълнен с горещ въздух балон и пътешествате над великолепната природа и виждате света в нова светлина. Вие трябва да изучите изкуството на това да се отдръпвате: мълчаливо да наблюдавате и да обръщате внимание на онова, което ви казва вашият ум. Позволете си няколко момента на просветление и търсете хумора в урока, който ви се предлага. Вашият вътрешен свят и сложните действия на вашия ум съдържат много отговори и решения; вие трябва да си оставите време да се вгледате навътре и да обърнете внимание на онова, което ви казват вашите чувства. 

Хората често искат да знаят какво ще стане в годините, които предстоят и отговорът е: Зависи от онова в което вярвате. Вярването в едно изпълнено със сила съществуване, където хората са ценени, ще послужи добре на вашия свят. Вие трябва първо да приемете, че е ваша отговорността да инициирате необходимите промени, необходими за да се постигнат желаните резултати. Какви чувства изпитвате относно промяната? Считате ли промяната за тежък и труден процес, за борба, която ви настройва за загуби и самота, или понятието за промяна извиква в ума ви славно и лишено от усилия разгръщане на сезоните? Като упражнение за проучване на вашите вярвания за промяната, намерете тринадесет снимки на себе си от различни възрасти – от ранно детство до близкото настояще. Изберете снимки, изобразяващи на сцената само вас, които са интересни, изключително очарователни, или неблагоприятни. След това, при следващата нова Луна, по пълнолуние, затъмнение, или каквото чувствате, че ви е необходимо, за да играете тази игра, възнамерете да отворите времевите линии в различни версии на себе си и да продължите да играете с тези тринадесет снимки в продължение на три седмици – или по-дълго, ако желаете. Намерете си удобно място в своя дом, място, край което минавате често, но където вашият проект ще остане необезпокояван, и продължете да поставяте своите снимки. Използвайте своето въображение и ги подредете в различни формации, като използвате геометрични форми, зодиака, спирали – каквото ви дойде на ум. Вглеждайте се в снимките толкова често, колкото искате. Говорете им. Какво ви казват те? Обърнете внимание на вярванията за промяната, която снимките ви носят. В течение на трите седмици подредете отново плана, като промените реда и връзката на отделните снимки помежду им. Бъдете спонтанни и игриви и оставете снимките да ви научат на нещо за себе си. Всяка снимка съдържа версия на вас, която в този момент няма идея за това какво съдържа следващия момент и все пак всяка снимка загатва , че промяната е ставала отново и отново. 

Вашите вярвания могат да станат толкова гъвкави, колкото изберете, като гъвкави дървета, огъващи се под товара на зимния сняг, търпеливо очакващи топлата сигурност на пролетното облекчаващо слънце. Текущото състояние на глобалната несигурност отразява вътрешната енергия, проектирана от масовата душа. От една страна, най-вълнуващите, освобождаващи възможности, идват за да изградят непрекъснати възможности: изумителни нови техники за лечение чрез комуникация с другите реалии – една почти незабавна смяна на енергийни ресурси и изумителни открития за осигуряването на чиста вода и въздух са само няколко от многото открития, които се задават на хоризонта. Други възможности съдържат курса, отворен за онези, които са гневни и които се страхуват да бъдат отговорни за своя живот – този път не е много забавен. Докато разширявате своето съзнание и откривате други пасища, други планини и плата, на които да се изкачвате и от които да гледате реалността, най-трудният аспект от разширението ще бъде да наблюдавате онези, които изберат да не се променят. Вие сте тук, за да свидетелствате, а да си свидетел е една от най-трудните позиции, които можещ да заемеш. Свидетелят не си затваря очите – един свидетел гледа, а след това докладва за онова, което е видял. Изпълнено с огромни предизвикателства и много трудно е да се преживее пълният обхват от емоционални възможности – от висотите на изключителната радост и цялостния сексуален оргазъм до дълбините на страха, омразата и безнадеждното отчаяние. Докато вашето сърце се отваря, вие ще се извисите заедно с онези, които летят и ще откриете, че да наблюдавате и почувствате заедно с другите, които избират дълбините на безсилието е действие изпълнено с предизвикателства. Наблюдавайки и чувствайки куража на другите, докато те преживяват тези монументални мелодии на емоциите, ви отвежда до вашето величие. Някои то може да доведе и до лудост. Това е фина линия, която вашият свят прекрачва в тези дни на трансформация на човечеството. Когато изберете пътя на зареждането със сила, съществуват времена, когато трябва да се справите с живота на много дълбоко ниво. Самата природа на пионера е да върви сам в нови територии, да отиде където никой друг не е пътувал. Като пионер, вие трябва да се научите да бъдете сам със своите открития. Във времената на нестабилност всички ваши страхове могат да се натрупат. Вашите емоции могат да ви отведат все по-дълбоко и по-дълбоко в реалиите на чувствата, където куражът и любовта са необходими, за да попаднете на раните, които носите. Когато изберете пътя на изпълването със сила, съществуват времена, когато трябва да се справяте с живота на много дълбоко ниво и когато пожелаете просто да не знаете по-голямата картина могат да възникнат моменти на отчаяние. Даже идеята за това, че невежеството е благословия, често пъти може да изглежда съблазнителна. Това е естествена реакция поради дълбините на емоционалните връзки, които преживявате. При все това, емоционалните състояния не продължават вечно; най-добрите и най-трудните са нетрайни и евентуално се изплъзват. Емоциите могат да ви изиграят и емоционалната дълбочина е уникален и завладяващ аспект на вашия човешки опит. Когато изберете позицията на жертва, някой или нещо друго винаги ще бъдат обвинявани за онова което ви се случва. За да можете наистина да предявите претенции към своя ум и да освободите своя дух, вие трябва да отчетете своето лично мнение така, както критерият, който използвате, за да интерпретирате своите преживявания. Като наполовина пълна, или като наполовина празна чаша виждате живота и всичко на което се натъквате? Носите ли отговорност за своя ум, тяло, дух, или някой друг винаги има по-голям авторитет? Можете ли да откриете чувството, което определя и ограничава вашите преживявания? Една промяна в отношението произтича от промяна в начина, по който виждате и интерпретирате своята роля в живота и във всичките ви преживявания. Новите интерпретации създават нови чувства, които на свой ред наторяват полето от енергия за нови преживявания. 

Колкото и странно да изглежда, поемането на по-голямата отговорност да си създател на своите преживявания ви освобождава да откривате сенчестата страна на живота. Изкуството е танц между оттенъците на цветовете и тоновете на звука и светлината. Когато проучите своите вярвания относно по-мрачната страна на съществуването с други лещи, това може да ви освободи, за да проучите повторно творенията на своя живот от различна гледна точка. Гледната точка е всичко. Същността на човешкото преживяване е да участвате в цялостния обхват на емоционалното изражение; да се учите как да плувате през тези непредсказуеми реалии и да оцелявате със своето съзнание в съответствие с някои от задълбочените духовни изпитания на времената.За да продължите по пътя на зареждането със сила се изисква едно дълбоко вътрешно познание, основано на невинното доверие. За да плувате и да се гмуркате дълбоко в невъобразимите вирове на емоциите, вие трябва да осъществите връзка между мислите, чувствата и вярванията; в противен случай емоционалната енергия може да бъде едно пътешествие в лудостта, където нищо не прави никакъв смисъл. Когато вие съзнателно възнамерявате да проучите своите чувства посредством поемане на отговорност за създаването на всичките свои преживявания в името на една значима цел, получилото се в резултат освобождаване на насъбрана емоционална енергия може да ви накара да се чувствате фантастично. 

Емоционалната достъпност е истинският дар за търсещата душа, защото посредством задълбочени чувства вие се учите какво да правите, както и какво да не правите. В идеалния случай, вие ще развиете своята емоционална интелигентност като се научите да вярвате на своите чувства. Може да бъде трудно да се справиш с емоционалните енергии, при все това чувствата са винаги за нещо – иначе не биха изплували на повърхността. Когато започнете да съсредоточавате своето внимание върху желанието да знаете абсолютната причина и крайната цел на своите чувства, ще се разгърне една по-голяма картина, показвайки ви как вашите емоции са свързани с нещо повече от това, за което си мислите. С изпълнено със състрадание приемане на вътрешната мъдрост на вашето тяло и устойчиво съсредоточаване върху силата на вашия дъх, вашите емоции могат да бъдат успешно използвани, за да ви доведат до осъзнаването на вашите вътрешни програми, които са изградени от вярвания в детството, или могат даже да бъдат ограничаващ възел от генетичен отпечатък, който някой от вашите предци ви е предал, и който е свързан с начина, по който той самият е възприемал своята собствена реалност по смайващ и изпълнен с емоции начин. Безброй слоеве от възприятия са дълбоко кодирани в ДНК и вие сте призовавани да станете по-съзнателно осъзнати за множеството програми, които сте наследили от своята генетична линия. 

И отново, едно от вашите предизвикателства по пътя на зареждането със сила е да изцелите болката и разделението, съхранени във вашата кръвна линия, и да използвате раните така, както и даровете при трансформацията на вашето съзнание. Вие сте на преден план на личното израстване и докато времената стават все по-интересни, същото става и с вашите способности. Любезността и загрижеността са особено високо ценени способности., защото те отварят вашето сърце и павират пътя за пътищата на мира. Изборът е винаги ваш заедно с пътя на зареждането със сила. Вашият истински триумф е да поставите куража пред страха и истината пред измамата. Възможностите винаги изобилстват. Помнете, че вашите вярвания засвидетелстват вашата годност и вашето отношение разкрива вашите вярвания. Предлагането на благодарност и признателност демонстрира силно чувство за отговорност и желание да видиш неочаквана промяна като възможност за духовен растеж. Вие трябва да помните да бъдете много ясни относно онова, което искате. Действайте с доверие, здрав разум и кураж, използвайки своя собствен уникален стил и елегантност. Вярвайте на себе си, за да създадете хармонични решения и оставайте спокойни при всичко, което се разгръща, утвърждавайки, че всичко ще се нареди. В края на краищата, животът е върховен урок по живеене

Барбара Марчиняк

петък, 9 септември 2011 г.

Плеядите - УСКОРЕНАТА ЕНЕРГИЯ И РАЗШИРЯВАНЕТО НА ОБХВАТА НА ВАШИЯ УМ В НАНОСЕКУНДАТА ОТ ВРЕМЕТО

Вие сте учили, че всичко в творението е свързано с една неограничена интерактивна мрежа, която наричаме мрежата на творението. Всички събития, големи или малки, се съхраняват на тази мрежа от интелигентна енергия, която притежава неограничена способност за памет между своите множество други атрибути. Вашият Интернет е един динамичен модел на тази мрежа на творението – един опит в материалния свят да се имитира мрежата и да се направи копие за вейната неограничена енергия. Макар, че тази мрежа присъства навсякъде, но без такси за сървърите, началните такси изискват вие да усъвършенствате своя ум и да опознаете себе си, за да се включите на линия. Множество световни цивилизации са успели да сърфират из голямата мрежа на творението, като са осъществявали космическа връзка между живота на Земята и величието на звездите. 

Древните ясновидци и пазители на времето от отдавна отминали дни притежавали дълбок афинитет към изучаването на небесата и отбелязването на това, че съществуват светове в световете, които се намират в други светове, вътрешно свързани през звездните и планетарни цикли, които работели в съответствие с широко мащабния космически план. Тези цикли и тяхното влияние са част от един по-голям проект и съдържат многобройни нива на планове и цели; в древни времена човечеството считало живота на Земята като крайно значима част от този космически танц. Някои култури даже предвиждали наносекундата, двадесет и пет годишния период от 1987 до 2012, като играеща изключително важна роля от подобен мащабен цикъл – такава, която включвала цялостна трансформация на човешкото съзнание. Наносекундата би показала изхода от продължително, преобладаващо състояние на само наложено невежество и объркване в началото на златната епоха от човешката трансформация. Хората от това време щели да бъдат способни да избират от многообразието на вероятните бъдещета, за да осигурят мост към прехода между края на една епоха и началото на друга. Известно било, че те ще се трансформират чрез пречиствания, инициации и велики духовни тестове, тъй като техният свят изглеждал, че ще се спука по шевовете. Този цялостен двадесет и пет годишен период щял да привлече милиарди хора – всеки щял да иска да бъде на Земята поради това, че ускоряването на енергията щяло да бъде толкова изключително; щяло да бъде като да изживееш хиляда години само за двадесет и пет, или като да имаш стотици животи в един. В това време личните и колективни изпитания щели да служат като възможности да станат по-осъзнати за много по-велика реалност. Цялото човечество щяло да бъде включено в правенето на много мощни избори в тези години – избори, които биха определили типа свят, който те щели да заемат като новата версия, започваща със зимното слънце стоене през 2012. 

Скоростта и интензивността на ускорената енергия са модулирани в три ясно разграничени фази, всяка една проектирана да напасва разширяващото се съзнание на човечеството чрез създаването на ритъм и шаблон на натоварването - на клетъчно ниво - с нови светлинни честоти. Докато енергията продължава да се ускорява, времевият обсег между една криза и друга се скъсяват все повече и повече и възможността да си дадете сметка, че другия свят е отражение на вътрешната реалност, показателно нараства. В рамките на една по-широка рамка на реалността за една криза може да се мисли като за среща на умове на кръстопътя на възможността – едно положение, където вие разпознавате точно къде се намирате и съзнателно избирате най-добрия възможен избор с оглед на мястото, към което сте се запътили. По време на двадесет и петте години на ускорена енергия вие бивате променяни чрез устойчиво, регулирано повишаване на космическата радиация, която ви помага да се аклиматизирате и регулирате към огромните промени в съзнанието, за които сте дошли да предявите претенции. 

Може би се питате какъв е смисълът и каква е целта на повишаването на тази енергия. Да ви подлуди ли? Или да даде на контролиращите повече сила над вашия живот? Действителната цел на ускорението е да ви научи – вас и всички онези, които участват във въплъщаването на космическия закон - да превъзмогнете тиранията на разрушителното поведение. Древните хора разбирали, че съществуват закони, които управляват вселената и мултивселената, и че всичко е тясно свързано с дейностите в небесата. Един от главните закони е: Мисълта създава реалност. Тъй като всичко продължава да се придвижва все по-бързо и по-бързо, това се превръща в очевидно учение, тъй като онова, което мислите, се материализира с все по-голяма и по-голяма скорост. Докато енергията се ускорява, един естествен вътрешен процес работи в хармония с вътрешните и външните сили, за да ви помогне при интегрирането на промените в енергията. Вие сте избрали да бъдете тук във време, когато мислите ще бъдат признати като инструменти за създаването и проявяването на реалността във форма и да закотвите в тази реалност познанието, че сте духовно същество, поело отговорност за своя живот. Да бъдете в състояние да заявите: “Бях там и го живях. Направих го; започнах да проектирам своя живот според собствените си добре разчетени намерения.” е достойно за отбелязване постижение в духовното резюме на всеки. По време на тези времена на ускорена енергия всичко се забързва и проявява с много по-голяма скорост. Небесното подравняване с Галактическия център доставя силни предавания на енергия, оказваща влияние върху всичко на Земята и докато тези притежаващи свръхвисоко напрежение енергии продължават да навлизат във вашата реалност и да ускоряват нещата, вие трябва да станете много по-осъзнати за мислите и съобщенията, които изпращате. 

Помнете, вашите мисли се предават като честоти от енергия, които действат подобно на домашен гълъб, трениран да доставя съобщения – мислите буквално излитат от вашия ум, за да се свържат с онова, за което мислите. И в тези времена на ускорена енергия всичко се ускорява и проявява с много по-голяма скорост. Разбирането на космическите закони на проявлението е като да притежаваш ключове от вселената. Ако осъзнавате своите мисли, знаейки, че върху каквото се фокусирате това получавате, в идеалния случай вие съзнателно създавате версията на живота, която искате. Но, ако случайно вярвате в това, което се продава в основния поток от медийния бизнес на мисловния контрол, значи следвате определена програма и сте използвани. Във времената на ускорение вие трябва да мислите и поставяте под въпрос всичко и да желаете да почувствате своя път през живота, за да установите многото слоеве на истината, които дефинират вашата реалност. 

По време на първата фаза от трансформацията, от 1987 до 1996, нивото на космическата енергия, оказваща влияние върху вашата планета, се ускори в съотношение десет пъти в рамките на една година, постепенно изграждайки една спокойна движеща сила и неусетна промяна на живота на всеки. Помислете за няколко момента за 1987 година. Къде живеехте по това време? Какво правехте със своето внимание? Какво се случваше в живота ви? Колко заети бяхте?Бяхте ли започнали своето духовно търсене? Кои бяхте тогава и за какво си мислехте? Какво беше вашето разбиране за света? 

Първоначално бяха активирани само сравнително малък брой от хората на планетата, които да се свържат и почувстват ускоряването на енергията от новопристигналата космическа енергия и светлинните честоти. Съществуваха много промени, които да се вземат предвид в нечий живот, защото в допълнение към нормалното ежедневие на всекидневния живот в човешкия разум се роди едно ново ниво на съзнание. Планетарното съзнание почувства началото на дълбоките промени и в отговор се появи като новородено теленце, замаяно и клатушкащо се и готово за живот. Първите десет години от ускорената енергия, създала едно устойчиво, и все пак постепенно, нарастване в общата осъзнатост в рамките на масовото съзнание. Нови и вълнуващи интерпретации на живота избухвали като резултат от повишаването на осъзнатостта и информацията се превърнала в ценен, необходим артикул. С повишаването на скоростта, бавното и устойчиво разцъфтяване на Интернет отрази връзките, направени на други нива, и новите технологии отразени в ускорените енергии на времената. Макар, че много хора бяха наивни в своите интерпретации и очаквания за това, което се случваше, още от началото вълнението беше огромно. Психичните сетива и новите способности за възприемане все още събуждаха голям брой хора и от гледна точка на популярността духовният идеализъм понякога надхвърляше практичността. Но колкото повече и повече информация биваше разкривана относно истинското състояние на световните дела – особено информация за дългосрочната манипулация на вярванията и относно скритите космически връзки – мехурът на невинността се пукаше, за да разкрие една много по-голяма перспектива за реалността, на свой ред извикваща една много по-широка перспектива за мястото на човека в космоса. С огромна съгласуваност, като богатия и величествен обмен на листата през есента, милиони хора вероятно са били включени в множество объркващи ума планове и намерения. 

По време на втората фаза на ускорението, от 1997 до 2006, енергийните скокове в съотношение 100 за всяка изминала година, увеличаваха всяко преживяване с още по-голяма интензивност. Докато енергията продължава да нараства и поради това, че има толкова много неща, които да бъдат следени, хората напълно се очароват от техническите нововъведения, за да избягат от натрупващия се натиск; някои ще твърдят, че това е начинът да се справиш с хаоса. През цялото време те се потопяват в един електронен куршум, който се справя с техните честоти. По време на тези години съществува огромно объркване относно разпознаването на приоритетите и на онова, което е наистина важно. И докато времето напредва, за онези с ясните умове ще става все по-очевидно, че мислите се проявяват много бързо в реалността. Евентуално всичко ще се изправи лице в лице с изключителната проверка на реалността на състоянието на техните собствени дела, докато нови приоритети за живота възникват по избор или по подразбиране. През това време милиарди хора ще започнат да си дават сметка, че нищо не е точно каквото изглежда, че е, и само по себе си това осъзнаване ще се превърне в инициация, както и в едно от огромните изпитания на тези времена. Докато бурните събития на световната сцена нарастват, ще бъде прекарана една невидима линия и по целия свят ще възникнат поляризации, докато хората вземат страна и се изправят зад своите вярвания в разгорещени дебати относно свободата и стойността на живота. Отричането ще бъде избор за онези, които остават в невежество, независимо от обичайно наличните познания. Появява се едно ново ниво на мислене, докато проправящите пътя умове се опитват да отворят вратите към нови граници на неограничени възможности. Докато посланията за война и мир нарастват по важност, хората ще започнат да осъзнават дълбоко на кого да вярват и ще започнат да разпознават стойността на своята интуиция в този процес по вземане на решения. По време на тези години, ще бъде родена една новооткрита мъдрост, докато събуждане с епични пропорции стимулира планетата. Уникални концепции зареждат и съживяват човешкия дух и предлагат на много хора чувство за зареждане със сила и облекчение в техния живот. Нови идеи сякаш придобиват свой собствен живот, докато обединяването на многобройните реалности с трето измерение започва да танцува и да клокочи като сливащи се реки след пролетно топене на снеговете. И въпреки това, в средата на всичко, никой не е напълно сигурен “какво наистина става”. 

Началото на 2007 със задълбочено ново увеличаване на интензивността ще бъде започната третата и крайна фаза. През останалите пет години всяка година енергията се ускорява в пропорции до сто хиляди – основно изпращайки всекиго да се рее в орбита. Последните пет години от наносекундата са непредсказуеми от гледна точка на това как реагирате на скритите слоеве от истината, които неизбежно ще излязат на повърхността. Вашата сила нараства с всеки изминал момент. Ще я оставите ли да се изплъзне, или ще я използвате, за да допринесете за вашата лична победа към аналите на времето? 

Съществуват толкова много вероятни посоки от които да избирате в тези времена и само до степента, до която вие разгръщате своята осъзнатост, съчетана със стойностите, които избирате да преследвате, ще определи резултата. От една по-широка гледна точка, сякаш целият свят трябва да трансформира себе си и да премине през ухото на игла. Всичките двадесет и пет години са подготовка за великолепното слънчево подравняване с Галактическия център на Зимното слънцестоене през 2012. И в този критичен момент всичко може да се случи. Галактическият център представлява истината и се отличава като главен източник на информация за галактиката. Подравняването на планетата с мястото на центъра служи за стимулиране на човешките същества да въплътят едно уникално състояние на разширена активност, както и за промяна на тяхното възприемане на реалността чрез предаване на огромни количества енергия и информация. Всеки може да активира вътрешната си способност да се събуди и да преживее живота от една по-разширена перспектива. Може би се питате дали за индивидите е възможно да променят курса на своя живот. Вашите стойности и вярвания определят вашите преживявания и вие със сигурност притежавате свободата и свободната воля да промените или едната, или двете от тях, и да промени техните пътища, когато ги изберете. В тази реалност вие дефинирате себе си в от гледна точка на това как реагирате на своите преживявания. Посредством своите собствени оценки и преценки, вие можете да изведете себе си начело на класа, или да задържите себе си назад. Когато навлезете в триизмерната реалност, вие носите един шаблон, който е кодиран във вашите клетки; вашата идентичност може да бъде разчетена във вашето тяло и картографирана според позициите на планетите към времето на вашето раждане. Вашето име, вашата кръв и вашето енергийно поле носят определен портрет на вашата личност, както и на вашите потенциални постижения в този живот. Вашите дарби и способности са съхранени в него и при все това те в никакъв случай не ограничават вашия потенциал; те са повече като инструменти, които отразяват вашата идентичност. Вие винаги можете да упражните своята свободна воля и да изберете от един широк спектър от възможности; други вероятни версии на вас самия преживяват всеки възможен избор, на който сте се натъкнали. Вие се свързвате с вашата настояща реалност, защото тя се отразява на вашите текущи вярвания и състояния на ума. Вашият живот и вашата реалност могат да бъдат предсказуеми от гледна точка на енергиите, които оказват влияние върху вас и вашите времена и са в същата степен непредсказуеми от гледна точка на това как реагирате на тях. Всеки може да активира вътрешната способност да се събуди и да преживее живота от една по-разширена перспектива, тъй като космическите сили и фините енергии оказват влияние върху вас на под-атомно ниво и могат да задействат нови прозрения и предчувствия, които могат да ви накарат да промените курса на своя живот. 

Периодически в цялото творение – както вие възприемате времето и пространството – е необходимо да се създават възможности за почистването на определени видове останки. Може би мислите за физически останки; ние, обаче, имаме предвид енергийни останки, по-точно, честоти от по-ниски вибрации, които са се натрупали като фалшиви програми за живота – във вашия външен свят, както и във вашето вътрешно обкръжение. По линиите на времето е необходимо изцеление, за да разпадне масивното натрупване на насъбралата се психична и емоционална енергия, която е съхранена в ДНК-структурата. Части от ДНК, считани за празен боклук, всъщност съдържат записите на живота и съхраняват важни ключове от информация. Вашето ДНК съдържа своя собствена мрежа от информация по отношение на линията на вашите предци. Човешкото тяло е фино проектиран инструмент, напълно способен да поддържа огромен набор от изображения, отпечатъци и лични впечатления, които са точно записани момент по момент и съхранени на клетъчно ниво. Това понякога натрупва голям обем от перцептивни влияния, който се предава от едно поколение на друго посредством естественото психично влияние на свързаната с кръвта телепатия. Поради сходството на информацията и знанията, пренасяни чрез кръвта във всички семейства съществува вътрешна физическа връзка. Вашите клетки винаги предават информацията за вашето състояние на ума на вашето генетично семейство по всички магистрали на времето. 

Когато разширите своя разум, за да разгледате своите предци, както и огромният набор от възприятия и впечатления, които те са кодирали във вашето ДНК, възникват много интересни въпроси. За няколко момента съсредоточете своето внимание върху своя дъх и създайте дълбок, успокояващ, ритмичен поток от жизнена енергия, който се придвижва в тялото ви, достигайки дълбоко до под-атомните слоеве на вашите клетки. Визуализирайте спираловидно въртящи се златни спирали от енергия, които танцуват вътре във и около и между вашите клетки, свързвайки малките частици и вълни в изумително блестящ заслепяващ цвят, течни геометрични форми и изключително успокояващ звук. Сега накарайте намерението да отвори вашата лична времева линия, като вдишате тази мисъл дълбоко във вашите клетки. Отпуснете се в момента и си представете, че вашите предци стоят пред вас; един огромен съюз от вашата кръвна линия се е събрал в отговор на вашия призив за среща. Всеки член на вашето разширено семейство е специфично облечен. Те ще се свържат един по един с вас и ще погледнат дълбоко във вашите очи, за да разкрият радостите и трагедиите, развеселяващите открития и огромните разочарования, които са съставлявали техния живот. Приемете картините и символите като част от вашето фамилно завещание и със сигурност признайте с благодарност всичко, което ви показват. Щом срещата завърши, помислете за огромния набор от преживявания и създайте способности записани във вашето същество. Огромни енергии за изцеление на болката и разделянето се предават от галактическия център в Земята. Периодът от 1987 до 2012 от наносекундата в аналите на времето включва повторно свързване с източника на сила от Галактическия център, или Утробата на майката чрез поемане на отговорност за пречистване на огромното натрупване на останки от негативни енергии, които заключват вашата реалност. Като цяло, наносекундата е на път да преживее по-големи състояния на осъзнатост, за да разбере кои наистина сте. Но понякога един голям резерв от необработена енергия замъглява яснотата, необходима за да свърже отново с вашата собствена дълбока мъдрост. Когато записаната в ДНК кодировка съдържа записи на болка и разделение и силни вярвания в чувството за жертва и безсилието, тогава тези възприятия от така нареченото минало – които имат своя собствена сила – трябва да бъдат трансформирани чрез разбирането на тяхната цел. Събитията и преживяванията, които са резултат от основани в миналото вярвания, са кодирани като такива в ДНК и са особено важни за изцелението, тъй като, ако значението и целта на даден опит не бъдат разбрани, както казва поговорката, историята ще се повтори. 

Масивни многоизмерни възможности за пречистване и изцеление на огорчени енергии са редки събития в галактиката. Когато тези уникални енергии на изцелението възникнат, към мястото бива привлечено едно огромно разнообразие от енергии от различни източници. В мястото са насочени вливания на космическа радиация, които да ускорят преобладаващите енергии, затова периодите на ускорена енергия основно създават състояние на крайна преоценка, последвана от установяването на нов набор от приоритети за развиването на това, което е наистина важно на всички нива. Всички участници са мотивирани от едно много силно желание да се трансформира тяхното съзнание в едно различно, повишено състояние на съзнанието. Времената на изцеление винаги са на път да свържат отново фрагментираните части с по-голямото цяло посредством обновяването на духа чрез поемането на по-голяма отговорност за това да бъдеш съ-създател на творението. От Галактическия център в Земята се предават страхотни енергии за изцеляване на болката и разделението, обгръщащи и проникващи във вашето физическо тяло и ставащи едно с вас. Тази енергия се предава през космоса чрез вашето слънце и във вашия свят. Масовите изригвания от короната му улавят предаванията от Галактическия център, за да ги изстрелят във вашия район на пространството и времето. За да живеете и процъфтявате по време на тези ускорени времена, вие трябва да интегрирате тази енергия – тя трябва да пасва както софтуерната програма, която работи с компютъра, или като ръка, плъзгаща се в перфектно оразмерена ръкавица. Всичко, което блокира тези енергии и не им дава да проникнат във вас и вашето обкръжение ще се превърне във видимо проявление и с него трябва да се работи като с препятствие и то да бъде отстранено от пътя, за да не пречи на процеса на вашата лична трансформация. Отварянето на вашите чакри и позволяването на космическите енергии да протичат през вашето тяло ще обнови изцяло вашия дух и ще изпълни със сила вашия живот. Вълни от пулсиращи енергии са източник на енергия за космоса и въпреки, че вие изглеждате с твърда форма, всъщност сте направени от вибриращи енергии, които влизат във и излизат от вашето тяло като танцуващи вълни от светлина. Съставът на вашето същество е много по-величествен, отколкото можете да си дадете сметка. Вратите, известни като чакри, служат като не физически отвори, или портали, във вашето поле на идентичност през което фините енергийни сили – етерната енергия, или “чи”, или космическата радиация – влизат и излизат както от физическата, така и от не физическата версия на тялото. Съществуват седем главни центъра, свързани с физическото тяло и пет центъра, които съществуват отвъд физическата форма, простирайки своята идентичност и връзка с мрежата на творението в дълбините на космоса. Седемте чакри във физическото тяло съответстват на жлезите на ендокринната система, които насочват една огромна вътрешна домашна аптека от ензими, хормони и сложна химическа интелигентност, която, заедно с нервната система, помагат при боравенето с многобройните функции на тялото. Всяка чакра служи като интелигентен център за обработка на космическата енергия в света на физическата материя и може да бъде представена като въртящ се калейдоскоп от цвят, светлина, символи и звук. 

Жизнените уроци се играят във връзка със специфичната област на фокуса и развитието, свързани с всеки енергиен център. Атмосферата е жива с енергиите на жизнените сили и ако вашите чакри са отворени, енергията ще протича навътре и навън от вашето тяло, помагайки ви при поддържането на ментална яснота, емоционален баланс, физическо здраве и духовно обновление. Вашите вярвания, мнения и интерпретации на живота определят точно колко отворени или затворени са тези врати. 

Страхът свива центровете, докато дишането, красотата, любовта и смеха ги отварят. Отварянето на вашите чакри означава едно цялостно пролетно почистване на вашия вътрешен дом. Прекарването на енергия през тялото ще донесе скритите послания, които контролират вашия живот и макар, че да се натъкнеш на тези дълбоки вътрешни вярвания може да бъде изпълнено с предизвикателства, в същото време е и много освобождаващо да се отървеш от онова, което те задържа. Няма по-добро време от настоящото да се изпълни тази задача. За да се справите напълно с истината на тези времена, отворете своите чакри и допуснете космическите енергии, изпълнени с трансформация и познания, да протекат през вашето тяло като свеж хладен поток от кристално чиста вода, клокочеща с виталността на живота, за да обновят напълно вашия дух и изпълнят със сила вашия живот. 

Първата чакра е разположена в основата на гръбнака – тя е домът на подобната на змия енергия наречена кундалини. Това е седалището на вашата сила, където основните послания на идентичността и оцеляването са главните уроци, които трябва да се проучат. Хората могат да прекарат целия си живот в борба с уроците, основани на учения, свързани с този главен център. Съществените банкови сметки и важните позиции в обществото могат да се окажат удобни, но именно това е типът личност, който сте, качеството на вашите връзки с вашето семейство и приятели и добродетелите, които въплъщавате, които дефинират вашата идентичност. Когато вярвате и обичате себе си, енергията може да влезе през първата чакра, за да подпомогне вашата собствена самооценка и да видоизмени основния страх от това да си в състояние да оцелееш във физическото тяло. Владеенето на енергията на всяка чакра включва способността да бъдеш заземен в личните отговорности на своя живот. Разпознаването на съответните за всяка от чакрите уроци освобождава пътя, за да могат космическите енергии да свържат всички центрове, свързващи ви с мрежата на творението. 

Чакра номер две е порталът за сексуалността и съзидателността и в този център хората също могат да прекарат по-голямата част от своя живот, борейки се да научат уроците на тези мощни енергии. Всеки се натъква на суровата сила на сексуалната енергия, но малцина разбират дълбокия психичен и духовен обмен, който се осъществява, когато се ангажирате в сексуална близост. Сексуалното изражение изнася на преден план уроците и преживяванията на страст и удоволствие; това е връзката с вашите предци и центърът за изграждане на семейство. Вашата втора чакра служи като отвор, през който честотите на вашата идентичност и тези на вашия партньор се сливат, за да останат съзидателно преплетени. Главно посредством сексуална близост вие поемате енергийното поле на другия и ако е налице измама, или ако няма любов, неразположението от секса може да ви изтощи физически, емоционално, ментално и физически. Но пък с любов и уважение вие можете да се извисите с изпълнени с блаженство емоции в загадките на космоса. Всеки се изправя пред предизвикателството да се научи как да почита сексуалната енергия. Ако сте в състояние на непрекъснат страх, проникнат с послания, засягащи вашето оцеляване и вашата сексуалност, тогава ще заседнете, зацикляйки в уроците на долните две чакри. Поради това, че втората чакра излъчва силата на живота, именно тук най-често се прикрепват към физическото тяло неинкарнираните същности. Тези не физически енергии ще се хранят с енергията, която вие се страхувате да притежавате, която, на свой ред, никога няма да бъде напълно свободна да се издигне по гръбначния стълб и да осъществи контакта на долните две чакри с всички останали центрове. За да се отвори напълно вашата втора чакра, вие трябва да почитате своята способност да внасяте живот в света и да поемате отговорност за своите сексуални действия. Вашата сексуална идентичност ви зарежда със сила на нивото на физическата реалност, за да изграждате мостове на любовта и духовната осъзнатост между физическата и не физическата реалност. 

Третата чакра, или слънчевият сплит, служи като център на способността да чувствате, на интуицията и силата на волята, функциониращи като мозък във вашия корем. Настройването на вълната на дейностите и размишленията на този център е от жизнена важност за вземането на решения, тъй като вашето тяло носи база от вътрешно познание относно вашия живот, събитията в този свят и отвъд него. Вие трябва да се научите да обръщате внимание на своето тяло и да признаете чувствата, които са регистрирани във вашия стомах. Чрез признаване на целта и функцията на вашата трета чакра вие можете бързо да разберете фините нюанси на почти всяка ситуация, докато почитате чувствата си като ценен източник за разпознаване на реалността. 

Сърдечният център, или четвъртата чакра, е разположен в средата на физическото тяло и балансира всички чакри над и под себе си с уроци, засягащи емоционалната интелигентност. В този център вие можете да се затворите за живота или да разцъфтите напълно от състрадание, защото това е мястото, където можете да опознаете едно същество като версия на себе си. Състраданието е много усъвършенствано емоционално постижение, което отваря вашето тяло, за да се свърже с космоса на дълбоко духовно ниво. Понякога отварянето на сърцето може да бъде плашещо преживяване, защото можете да се почувствате извън контрол, когато вашето сърце бъде широко отворено и бъдете потопени с изпълнена със съпричастност информация. Този център за огромни познания може да осигури и всяващи страх и въодушевяващи преживявания. Любовта управлява сърцето, при това справедливо. Истинският тест, който живота на Земята предлага, е възможността да прекарате всичко, на което се натъквате, през своята сърдечна чакра, признавайки удивителното разнообразие на живот без осъждане. Затова, често сърдечният център бива блокиран поради насърчавания страх, който ви е накарал да бъдете предпазливи с тази потенциална психична връзка. Когато сърцето е затворено, е по-лесно да се създаде вреда, или да се направи опит да бъдат измамени другите, тъй като тази връзка с целия живот е осакатена. За отварянето на сърдечния център е изключително важна оценката на красотата на живота. Манипулацията на истината е възможна единствено когато се страхувате от своята собствена сила. Петата чакра, или гърления център, е от изключителна важност, защото от тук вие използвате съзидателната сила на речта, за да изразите своите мисли и емоции и да ги внесете в реалността. Посредством този център вие научавате уроци за силата на думите чрез изричането на своята истина и изразяването на своите идеи. Много важно е отпускането и лекото раздалечаване на челюстите, за да държите тази чакра отворена така, че комуникацията да протича с елегантност и лекота. Стискането на челюстите показва скрита нужда да контролирате естествения поток на изражението. Дишането е ключът за тази чакра. Насочването на вашия фокус към която и да е от вашите чакри и ритмичното вдишване със звука на вятъра в пещерата в задния край на вашето гърло ще ги отвори за по-голяма перцептивна осъзнатост. Уроците на петата чакра включват освобождаване на себе си от съмнения и вътрешни грижи за потенциалната критичност и осъждането за това, че казвате онова, което мислите. Манипулирането на истината е възможно единствено когато се страхувате от своята собствена сила. 

Шестата чакра, известна като третото око, е разположена на челото между очите. Този Център оказва влияние върху много сложни химични процеси на епифизата и служи като инструмент за отварянето на вашата осъзнатост във времето, което съществува едновременно. Третото око е отвор в не-физическата реалност – една високо ценена врата към вътрешните светове като неограничен източник на познания. Този център е свързан с преживяването на разширени възприятия. Уроците тук включват преодоляването на страха от знаенето на това какво възприемат вашите разширени сетива, за да проникнат в загадките, разкрити чрез развитието на вътрешното зрение. 

Горната част на главата ви е седмата, или коронната чакра, и този динамичен център свързва физическата нервна система с космическия разум. Вашата нервна система контролира и координира всички органи и структури на тялото, служейки като радиоприемник на вътрешни и външни сигнали и всъщност се простира извън вашия мозък в етера във вид на фини ленти от златни нишки като светлинно кодирани влакна, свързващи ви с други слоеве на реалността. Уроците на този център са с много аспекти, тъй като те основно включват поддържането на фин баланс от цялостност, необходим за пътешествията между физическата и не физическата реалност. Всеки енергиен център работи в хармония с другите и отваряйки ума и сърцето си за осмисляне на огромните възможности, неизбежно прави повече място за вибриращите космически енергии така, че те да навлязат във вашето тяло и да разширят вашия живот. 

Съществуват пет допълнителни центъра на енергия, разположени извън и доста отвъд вашата физическа форма. Тези космически чакри, както и седемте в тялото, също са пулсиращи вихри от калейдоскопичен цвят, светлина, символи и звук, които използвате, за да възприемате това кои сте по отношение на цялото творение. За да управлявате и проучите космическите чакри от съществено значение е съзидателната образност. 

Концепциите за градове, държави и нации служат като въображаеми определители за структуриране на базираната на Земята реалност; за дефиниране на реалността се използват и карти, но те не са реалността – вие не можете да прекарате нощта в друга част на страната само чрез указване на дадено място на картата. Без карти и маркировки вие ще бъдете неспособни да направите разлика между една граница и друга и по същия начин съзидателните образи могат да бъдат много полезни за проучването на реалността, която изглежда извън вашия обсег. Цветята по принцип се оценяват и пазят на Земята заради тяхната разкошна красота; те ви вълнуват и имат мощна жизнена енергия, те отварят вашите чакри и често биват използвани като символ за изразяването на вашите най-дълбоки чувства и мнения. Асоциирането на космическите многоизмерни чакри с определени цветя ще ви даде представата, че можете да ги използвате, за да проучите многобройните нефизически аспекти на своята идентичност. 

Осмата чакра е разположена на дванадесет инча до три фута над тялото и е свързана с лилията. Този подобен на тръба портал е преобразувател на енергия за другите космически чакри, намалявайки последователно светлинните честоти и отвеждайки това познание в множество слоеве на физическите и нефизически аспекти на тялото. В основата си той установява нефизическа връзка за една идентичност, която е по-широка, отколкото границите на физическата форма. 

Деветата чакра предлага на вашето съзнание по-голяма подвижност; нейният символ е маргаритката поради това, че нейната функция е да ви свърже с всичко, което се отделя между атмосферата на Земята и Луната, включително мощните магнитни енергии, които свързват двете сфери. Този енергиен център осигурява една перспектива на Земята от космоса и разширява вашите възприятия във връзка с вашето място в космическата схема на живота. Чрез този център вие можете да проучвате времевите линии на Земята, където сте живели отново и отново, като скачането на батуд нагоре и надолу, участвайки и след това наблюдавайки сложните чудеса на живота. 

Десетият център, представен от слънчогледа, е известен като вашата слънчева чакра. Той свързва и удължава вашето съзнание до която и да е точка от системата – от слънцето до отвъд планетата Плутон. Слънцето се счита за управител на вашата система, защото то поддържа и зарежда с гориво живота чрез осигуряване на необходимите светлинни честоти, успоредно с които се предават информация и живото-осигуряваща енергия. Центърът на слънчогледа също е много подвижен и използва слънцето като точка на средоточие – той приема космическата информация като източник на вашето развиващо се познание. С течение на времето хората са подравнили своето съзнание със слънцето, за да получат вдъхновение за нови идеи и за да получат достъп до информацията. Понякога те дори се крият от него, защото чувстват, че слънчевите лъчи могат да разчитат техните умове; и ако се опитвали да запазят тайните, за да не знае никой какво правят, те са избирали да действат в мрака, както е било. Вашето съзнание може да проучи галактиката чрез изместване на галактическата чакра във всяка точка на Млечния път. Единадесетият център е вашата галактическа чакра и е най-добре представен от червената роза, която е най-популярното цвете за символизиране и изразяване на любовта на Земята. Вашето съзнание може да проучи галактиката чрез придвижването на този енергиен център във всяка точка на Млечния път и въпреки това може би сърдечният център ще ви призове в къщи, към рожденото място на всичко, което е влязло през този портал на творението: Галактическият център. Свързването с интелигентността на вашата галактика ще отвори вашето съзнание за разбирането на начина, по който наистина функционират сноповете от светлина. 

Дванадесетата чакра ви свързва с реалности, които се намират далеч отвъд огромното пространство на вселената, което се счита за единично поле, съдържащо всичко, което изглежда, че съществува. Вселенската чакра се символизира най-добре от пурпурното цвете Ехинацея, чийто конус е математическо чудо от спирали, които резюмират съвършенството на златното сечение като очевиден дизайн на живота. Времето сякаш се движи назад във вселената поради вашите текущи възприятия и вярвания за светлината и времето. Чрез развитието на радиоастрономията, снимките на простиращия се далеч космос изобразяват събития, които са се случили много, много отдавна, давайки ви възможност да надзърнете в озадачаващото минало. Дванадесетата чакра действа като отворена врата в тази територия на миналото, както и като осигуряваща интригуващ прозорец за проучването на едновременно съществуващото време. 

Вселената е част от мултивселената, където слоеве от творението са свързани през едновременно съществуващото време. За да завършим картината, един допълнителен център, тринадесетият, отварящ се към мултивселената, съдържа всички останали чакри. Символичните загадки на мултивселената са най-добре символизирани от загадъчната гъба, която сякаш магически се появява и изчезва от вашия свят. Загадъчната гъба може да бъде гастрономическо лакомство, хранително и вкусно, или може да сложи край на живота ви - ако не сте внимателни; почти сигурно е, че може да ви отведе на достигащо далеч и вълнуващо пътешествие в територии отвъд границите на вашите възприятия. Всички ваши чакри ви свързват с неограничен източник на енергия, за да преживеете и проучите фините нюанси на изграждането на реалността и ваша е отговорността да се наслаждавате на тези способности и да ги използвате. 

Представете си, че сте пак на старата каменна пейка и че този път Луната е увиснала в небесата като голям зрял пъпеш, осветявайки път от блестяща сребърна светлина на околния пейзаж. Дървесните жаби и цикади си сътрудничат за създаването на успокояваща симфония от хармонични вечерни звуци. Отделете няколко момента, за да поседите, намествайки врата си и прочиствайки гърлото си. Отпуснете долната си челюст и език и си представете себе си как поглъщате лъжица пълна с най-добрия мед, който някога сте опитвали – изпълнен със сладкия изкусителен нектар на природата. Представете си, че горната част на вашата глава и гръбначен стълб се повдигат нагоре посредством фини златни нишки. Почувствайте как гърбът ви се изправя и напасвайте таза така, че да е точно на пейката, като ценна алабастрова купа специално позиционирана на фина мраморна масичка. Внимателно разделете своите устни и докато вдишвате, обърнете внимание на спокойното чувство от своя дъх, докато той преминава през ноздрите ви, над ларинкса и надолу по гърлото. Представете си, че вашия дъх е привлечен в долния край на белите ви дробове като мощна река, мятаща се над пропаст, а след това спускаща се в седем отделни редици от водопади. Водата се вихри и вихри около дълбок басейн в основата на всеки водопад преди да продължи по пътя на своето пътешествие надолу. Докато усещате потока на енергията, породена от силата на вашия дъх и красотата на живота можете да почувствате освежаващата мъгла от пръските,. Гмурнете се в дълбините на всеки басейн, плувайте игриво наоколо, а след това, изпълнени с радост, се обърнете настрани и плувайте по водата, чувствайки звука на живота. Блаженствайте в безпрепятствено течащото пътешествие на своя дъх, като разкрасявате това състояние на ума с изпълнени с радост и хармония чувства. 

Използвайки модулацията на своя дъх за да пътувате дълбоко навътре, представете си, че същото състояние на игрива лека грация протича едновременно в седемте чакри на тялото ви, започвайки от горната част на главата ви и придвижвайки се надолу до основата на гръбнака. Използвайте фокусирания си дъх, за да насочите енергията във вашите чакри, докато прониквате дълбоко навътре във всеки център. Представете си вихрещите се спирали от цветове, които танцуват около всеки вихър; енергията почиства като почистването на къща, изчиствайки паяжините, натрупвали се с години – като оставя всеки център свеж и ярък като бавно въртящ се калейдоскоп от цвят, звук и светлина. Сега насочете своето внимание към краката си и завихрете енергията под тях, закотвяйки я в Земята. След това започнете да придвижвате въртящите се спирали нагоре към краката си и назад в първата чакра, където тя се върти около най-дълбокия басейн в основата на гръбначния ви стълб. Придвижете вихрещата се енергия нагоре по тялото си и я вижте как се върти около всеки вихър, освобождавайки останките, блокадите и препятствията, докато достигне горната част на главата ви. Ако има някоя област, която отказва да бъде пречистена и разтворена, разговаряйте с този център на интелигентност и попитайте защо тя не може да бъде почистена. След това се съсредоточете и слушайте. Ако ситуацията, в която сте се вкопчили, вече не удовлетворява вашите най-висши интереси, признайте ролята, която се изиграли, изразете своята благодарност, почитайте тази част от вашия опит и с любов я приветствайте в най-висшето място за цел в своята многоизмерна идентичност. 

Сега си представете едно малко кръгче от светлина почиващо отгоре на главата ви, излъчващо космически шаблони; лицето ви е ведро, изпълнено с познание и мъдрост. Вашите пет космически чакри са смесица от чудеса, вибриращи с широко отворени перспективи от ярко светещи цветове, бързо въртящи се форми и изключително красиви чувствени звуци. Можете да почувствате целта на образците от енергия свързващи горната част на главата ви с мрежата на творението докато се носите по реалностите, простиращи се далеч отвъд познатата вселена, прескачайки в магическите загадки на мултивселената. Образците без усилие се смесват в танц на радост; вихри и спирали се смесват във вашето физическо тяло в етера, изпълнени с пластове и пластове от свежа сладка енергия, придвижваща се навътре и навън от всичките ви чакри. Чувствате се свръх-заредени, свръх-просветлени и разширяващи своите възприятия далеч отвъд своето физическо тяло, докато кръговете от светлина действат като антена, привличайки космически излъчена енергия през вашите космически чакри. Украсете този образ с невероятна красота като поставите безценни скъпоценни камъни в тринадесетте уникални образци от светлина по ваш собствен проект – тези конфигурации ще служат като важен символ на вашето участие във великата драма на човешката трансформация. 

Напомнете на себе си, че сте в многоизмерна игра на припомняне и интегриране на множество спомени. Създайте ясни намерения за начина по който искате да насочите космическите енергии към разширяването на качеството на своя живот. Сега си представете една линия от златна нишка излизаща направо от вас; протегнете се и я докоснете и тя ще ви отведе отново до настоящата версия не реалността. 

Символите и образите могат да разкрият загадки и послания от дълбините на вашето същество, които се свързват със значими достъпни послания. Поддържането на търпение, като просто позволявате на образите бавно да изпълнят празнините на паметта ви и възприятията ви, ще доведат до някои интригуващи връзки, които могат да вмъкнат признания между вашата генетична линия и другите животи. Не бързайте да анализирате символите като настоявате на незабавен отговор. Вие можете първо да балансирате отново дясното и лявото мозъчно полукълбо като излезете в природата и оставите разумът на тялото да се интегрира в даден момент заедно с вашите открития. 

Вярвайте на своите преживявания. Събитията не са в застой; всяко събитие, докато бива проучвано и проучвано повторно, нараства по значение и калибър във времето, което съществува едновременно. Винаги питайте за крайната цел на всяко събитие, което трябва да ви бъде представено, както и за решенията за изцеляването на ситуацията. Поемането на отговорност за своето творение и почитането на мъдростта на вашето тяло са основни стойности за справяне с уроците на ускорената енергия. Помнете, ускорената енергия скъсява времевото закъснение между мисленето и проявлението, като изнася онова, което е фокусирано, на преден план от преживяването. Животът неизбежно ще увеличи всичко, което трябва да се види и разбере и в идеалния случай човечеството ще осъществи напълно личното преживяване, че мислите създават реалността. Онези, които откажат да се променят и да пораснат в областта на осъзнаването, могат да се окажат изправени пред различен сценарий. Когато затворите себе си за новите възможности за личен растеж и промени, може да се почувствате надмогнати и претоварени физически, емоционално, ментално и духовно. Боравенето с работата, семейството и живота ще поемат нови нива на значение в тези времена и начина, по който реагирате на своите собствени творения ще бъде истинска демонстрация на вашия характер. Желанието да станете по-значимо осъзнати за своите мисли и възгледи ще ви помогне да развиете своето внимание и след като откриете своето внимание, вие можете по-лесно да фокусирате своите намерения за това какъв искате да бъде живота ви и към събитията, с които сте свързани, да се разгърнат. Знаейки точно за какво сте в наличност е много важно, тъй като то винаги създава една силна честота на намерението във вашето енергийно поле. Слоеве от многоизмерни реалности споделят същото пространство с вас, оказвайки влияние върху вашите триизмерни действия посредством широк обмен на символи. Новите съображения изискват нови картини на реалността и ние ви предлагаме една различна перспектива за времената, в които живеете, за да повишим вашето въображение и разширим използването на вашия ум за да разкриете истината на своето многоизмерно съществуване. Връзките от много разнообразни животи се сплитат заедно сега, като форми на вашето съзнание, разпръснати през коридорите на времето, реагират на сигналите за по-голяма осъзнатост, излъчваща се от този отрязък на времето. Слоеве и слоеве от многоизмерни реалности споделят същото пространство с вас, оказвайки влияние на вашите триизмерни действия през широк обмен на символи, докато по-често вашият съзнателен ум е в пълна неизвестност за състоянието на протичащото телепатично общуване. Вашето биологично същество е основано на естествено вградена технология, снабдена напълно с интуитивни и надсензорни способности за разпознаване на многото спектри на реалността, които съществуват отвъд ограниченията на материалистичните линейни перспективи на времето и пространството. От вашата гледна точка в света на материята, символите са главното средство, чрез което вие проучвате и интерпретирате живота. Символите представляват идеите – думи, числа, звуци, цветове, знаци, форми и светлини – и са инструментите и методите за пренасяне на информация, както и като метафори за разбирането на реалността. Нашето намерение е да предложим метафори за реалността, които ще ви помогнат да се изкачите по стълбата на съзнанието, за да получите по-добра перспектива за целта на тези двадесет и пет години за трансформационна промяна. Вие сте свободни да интерпретирате символите по всякакъв избран от вас начин, макар, че нашият най-добър съвет, е не да правите циментови блокчета от своите идеи, защото най-многото, до което те могат да доведат, е да ви натикат в кутия. 

Наносекундата предлага ново познание за природата на творението и към цялото човечество е отправено предизвикателство да направи място на тази енергия във физическата форма. Тази енергия не се вмества без усилия; вие трябва да желаете да се промените, като отворите ума си, за да го обхванете. Предаванията на Галактическия център осигуряват изумителни енергийни удари, които задействат дълбоки истини и стимулират вълнуващи нови нива на съзидателност в човечеството – енергии, които са живото-разширяващи и предназначени да бъдат почувствани и погълнати. Ако енергиите се натъкнат на блокаж, те ще започнат да концентрират и създават налягане вътре и около блокираната област, основно работейки, за да отключат и разплетат объркването, което препятствието създава. Придържането към болката и страха и обхванатите от вълнение интерпретации на живота неизбежно ще създадат още по-голямо съпротивление. Когато промяната е във ваша полза и вие все пак отказвате за отворите вратата към самозареждането със сила, създавате блок на новата програма на енергията. Усилените галактически предавания са като енергийна буря, освежаваща и ре-витализираща, ако условията са подходящи, и потенциално разрушителна към области, които не могат да поемат голямото количество природна сила. Галактически ориентираната енергия притежава огромна сила, за да зареди с енергия всекиго на Земята, за да обгърне вас и масовото съзнание на вашата планета като космическо семейство. Да се свържем с Галактическия Център значи да се свържем с енергия, която е изхранваща, истинска, страстна, непостоянна, състрадателна, грижовна и непрекъснато подкрепяща – върховната божествена фигура на галактиката. И, ако можете да обгърнете тези енергии като свои собствени, вие ще се приближите до това да знаете кои сте. 

Колкото повече използвате новата енергийна програма която наносекундата осигурява, толкова по-лесно е да интегрирате съществуването на по-великата реалност. Когато боравите със ситуации от новата перспектива, ще се разгърнат много нови решения. Усещането на релаксация и лекота, ясно намерение, само-приемане, любов, състрадание и радостно желание да живееш живота в пълна степен ще създадат това обкръжение. Ако обаче вие определите своята реалност с безпокойство, тогава вие ще създавате непрекъснато заслужаващи тревога неща. Безпокойството, както което и да е друго негативно изражение, ще блокира потока на енергия във вашето тяло. Проекциите на безпокойство притежават много мощна и настойчива честота, която предава съобщение с очакване да възникне проблем. Възнамерете да проучите всички блокове, които стоят на пътя или които възпрепятстват вашия прогрес и се запитайте: Какво наистина ме тревожи? Какво в действителност се страхувам да променя? В какво продължавам да се вкопчвам и за какво продължавам да се държа, което има нужда да бъде освободено? Много често ще откриете, че посланията са стари, проведени от вас от живот на живот в търсене на хармонично решение. Каквото и понастоящем да си мислите, че показват вашите послания, евентуално ще се разгърне една по-голяма картина. Заемете неутрално положение по отношение на ситуацията и поздравете с добре дошло значението на блокираната енергия и помолете тя да се разкрие. Освободете вашата емоционална привързаност към какъвто и да е позитивен резултат и просто позволете на значимите връзки и позитивни цели да бъдат представени. Вие можете да промените резултата от миналото, както и резултатите в настоящето и бъдещето, като видите събитията от различна перспектива. Нови перспективи могат да ви освободят от интерпретациите, които преди това са ограничавали вашия дух. Целта на наносекундата е да пречисти човешкия генофонд от страха – един кондициониран страх от лична сила. Всеки носи емоционални спомени, които оказват влияние върху неговия или нейния живот по задълбочен и понякога неочакван начин – дълбоки рани и нерешени послания са част от генетичното наследство. Целта на наносекундата е да пречисти човешкия генофонд от страха – един кондициониран страх от лична сила. През тези години на трансформация, сблъсъците между основната публика и онези, които се опитват да контролират познанията и да цензурират истината ще нарастват. Нивото на корупция, пред което човечеството се изправя, е стряскащо и това е само началото, което предстои да се разплете. Много повече хора събират куража да узнаят истината и те желаят да споделят това познание с другите, тъй като те разпознават, че този страх е инструмента, който се използва за да ги контролира. Страхът е останката, която задръства тази област от реалността и носи най-големите токсични останки за Земята и нейните обитатели – хиляди и хиляди и хиляди години натрупван страх трябва да бъдат освободени и трансформирани. Едно колективно погрешно разбиране на природата на творението е довела до изпълването на хората със срам, чувство за вина, тъга, безнадеждност и отчаяние – качеството, които спират потока жизнена енергия и се отричат от космическия разум. Нерешени послания се натрупват и пренасят от един живот в друг, където нови сценарии носят предишните уроци, докато не бъде постигнато ново осъзнаване. 

Заплетени драми, търсещи хармонични решения, се случват едновременно в много реалности и то твърде често, като събитията не правят смисъл за онези, които са уловени в не намаляващата поредица от повторения. Понякога хората мислят, че полудяват, поради намесата на обратната връзка от другите линии на времето, които също са ангажирани да разиграват версии на същото послание. Човешкият разум винаги по естествен начин търси състояние на интегрирана цялостност, която да балансира тези влияния и да разработи решение и чрез оказване на доверие на тялото, то винаги ще работи в крайно сътрудничество, за да зареди със сила нечий живот. Съвременната западна медицина не приема тази предпоставка за изцеление чрез сътрудничеството между тялото и разума и поради това широко разпространената употреба на фармацевтични лекарства се вижда като решение за всяка болест, което само отрича и замъглява вътрешната интелигентност на тялото. От друга гледна точка, масовото повишаване на зависимостта към лекарствата не прави смисъл, тъй като отровите се използват за привидното изцеление на тялото. Прекомерната употреба на лекарства, за да се реши проблемът на живота е предупредителен знак, че се случва нещо от основна значимост и хората избират да използват лекарствата, за да го предотвратят. Преживяването на многоизмерните реалности по принцип е разположено извън кутията от вярвания, които управляват света и множество хора нямат рамка от която да разберат този процес. Снабдени с ново прозрение, човешкият ум е изключително способен към разширяване към нови територии на реалността и в рамките на тази версия на играта на живота, към вас е отправено предизвикателството за де разпознае една нова цел, която е далеч отвъд ръба на научните и религиозни убеждения. 

Ние ви предлагаме един поглед към тези времена от космическа гледна точка, за да ви помогнем при разширяването на вашия ум така, че да успеете да достигнете и почувствате образеца на целта, разгръщаща се във вашия собствен живот. Възможностите за зареждане със сила на вашия живот съществуват във всеки момент, докато ускорената енергия предлага неограничени възможности за всички участници. Помислете над значимостта на вашия живот за няколко момента. Каква по-дълбока цел се издига към повърхността сега? Какви спомени се задействат в светлината на вашия съзнателен разум? Доколко добре вие узрявате в осъзнаването през това време на промяна е от жизнено значение за вашето духовно израстване, затова наистина помислете за това какво отпечатвате върху полето от енергия. Каква честота предавате? Изпращате ли сигнали изпълнени с ясно намерение, или вашите настроения и чувства са изпълнени с лишаване от сила? Помнете – една много важна и съществена цел на тези ускорени времена е да почистите честотата на страха. Разбирането на жизнената енергия и усвояването на способността да маркирате своите мисли с ясно намерение на мрежата на творението са били считани за образуващи върховната практика на това, което някои наричат “старата магия”. Защото времената, в които живеете, са върховната връзка с разумния, практичен и значим живот. Това познание ще бъде използвано от онези, които изберат да изградят един вероятен свят, основан на нови принципи за разбирането на реалността. В идеалния случай множество вероятни светове ще се обединят чрез честотата в откриването и осъзнаването на това, че вие сте съществена част от огромното поле от жизнена космическа енергия. Вашата честота-подпис е уникална за вас. Докато се събуждате и повишавате своя стандарт на осъзнатост, вие автоматично допринасяте със своята новооткрита честота на лична отговорност към вибрационната мрежа, която оказва влияние върху личната отговорност към вибрационната мрежа, която на свой ред оказва влияние върху масовото съзнание. 

Възнамерете да използвате своя ум и тяло по изключително нови начини, защото масивното движение на истината се натрупва чрез отделните умове; доверете се на своя принос към процеса. Пожелайте да разпознаете драмите на живота, за да послужите на една цялостна позитивна цел. Поемете отговорност над своя живот. Съществуват още много мистерии за разбиране и ви очакват множество възвисяващи приключения. Ние вярваме, че вие ще бъдете готови за задачата да интерпретирате отново своето съществуване за поддържането на своя домашна гара, където да закотвите многоизмерната мъдрост и познания в човешката форма. Съществуват велики причини, поради които върху вашия свят се фокусира толкова много внимание от страна на същества от други измерения. И съществуват велики причини, поради които силите, контролиращи вашия свят, се опитват да отклонят вашето внимание и да се справят с всеки нюанс от вашето мислене; за да не ви позволят да проумеете както става вътре. Продължавайте да обичате това, което сте, като през цялото време култивирате своята съзидателност, като вярвате в неограничените възможности за растеж посредством вашата собствена трансформация. Ние предлагаме да инвестирате в своето собствено аз, защото на мрежата на творението ние сме едно. За да се справите с ускорените енергии, отпуснете се, забавете нещата, смейте се и позволете на себе си лукса наистина да се наслаждавате на живота. Определете своя курс сега, скъпи приятели, и възнамерете гладко плуване, докато лодката ви се носи по ветровете на промените с равномерно насочен кил и устойчиво насочен нос. Помнете, наносекундата се отнася до зареждането със сила на самия себе си, за да преживеете най-великите състояния на осъзнатост. За да се справите с ускорените енергии, отпуснете се, забавете нещата, смейте се и позволете на себе си лукса наистина да се наслаждавате на живота. Смехът разпръсква мъглата и е ключът към притежаването на вашата физическа форма; той ви поддържа млади, подравнява вашите клетки и отваря вашите чакри, за да навлезе повече енергия. Добрият хумор активира тялото, създавайки чувство на лекота и благополучие; грижите и неволите биват освобождавани и забравяни от онези, които се смеят и забавляват, като отварят себе си към съзидателния новаторски разум. Хората, които се смеят, могат да виждат през нещата, затова търсете сърдечния, разсмиващ до сълзи, добросърдечен хумор, вместо престоя пред “произнасящата присъди” машина – телевизията. Придвижването с висока скорост и непрекъснатата заетост ви отвлича от истинското присъствие на вашата сила. Оставете нещата да се случват – духовният свят се разгръща щом му позволите да се разгърне. Природата е системата, която най-добре поддържа вашата жизненост, затова се разхождайте и обръщайте съществено внимание на това дали птиците и другите същества реагират на вашето присъствие като променят тона и височината на своето пеене. Животните винаги могат да разчитат вашите вибрации и ако възнамерите да заредите с енергия своя живот, те често ще ви дарят със специални мелодии на звука, с които да балансират вашите чакри и да настроят вашето тяло. Прекарването на време сред природата може да възстанови вашата оценка на красотата, което на свой ред ще отвори вашите чакри за хармонията и баланса. 

Винаги има много, много гледни точки за всяка ситуация. Както може би добре знаете, ключът е перспективата. Докато разширявате своите възприятия, вие ще функционирате в различна програма на реалността. Множество форми на интелигентност, от места с които сте свързани, са привлечени тук сега, за да участват в трансформацията на съзнанието. Вашата честота се базира на вашите стойности, а вашите стойности произтичат от изборите, които правите в процеса на разработването на ваш собствен морален и граждански кодекс, докато играете с енергиите на творението. През космоса, всички ние се стремим към честотата на мъдростта и правилната употреба на честотата на любовта. Тези времена са свързани със съзнателното създаване на индивидуални и масови честоти, които оказват влияние на цялото творение, защото щом човек може да разчита честотите и да разбира какво правите, всички параметри на живота се променят.

Барбара Марчиняк