Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

сряда, 7 септември 2011 г.

Плеядите - ЕНЕРГИЯТА И ЧЕСТОТАТА – ЕДНО НОВО ИГРИЩЕ ЗА УМА


Всичко се случва по точно определена и значима причина на всички нива на реалността. Съществуват много пластове на намерението, включени в тази игра на свобода и са преплетени много различни реалности. Хората от Земята претърпяват дълбока и необходима трансформация на съзнанието, за да се събудят за това ново разбиране на живота. Да наричаш предизвикателствата на живота игра може да звучи фриволно; в една игра, обаче, по принцип има правила, цели и играчи. От наша гледна точка, творението е най-голямата от всички игри. На Земята вие сте колективно ангажирани в научаването на това, че физическият свят не е наистина солиден или изолиран, или сам - цялото творение е взаимосвързано, напълно свързано, съзнателно интелигентно и напълно достъпно за всеки. Древната поговорка “познай себе си” е вечна, макар и необичайно проста, инструкция, насочваща ви към едно по-голямо разбиране на вашите връзки с реалността. Триизмерната реалност е неразривна част от великата мрежа на творението, което е изпълнено с връзки и значения, които непрекъснато поддържат всичко на което се натъквате и създавате във физическия свят, докато спите, и в реалностите отвъд вашето текущо възприятие. За да познаете себе си, вие трябва навлезете дълбоко в тази мрежа. 

Вярата е акт на доверие и поверявайки себе си на добротата на вселената наистина фокусирате своето намерение върху нейното осъществяване във вашия живот. Добротата е състояние или територия на съзнанието; това не е място за бягство от по-малко приятните аспекти на живота. Когато признаете съществуването на добронамерена по-висша сила на интелигентност, дори така наречените негативни и нежелани аспекти на живота могат да бъдат видени като съдържащи по-висша цел. Когато разширите своето мислене и си зададете въпроса “защо”, вие променяте курса на своята реалност; когато се опитвате да просветлите своя ум, във вашия живот започват да се разгръщат милиарди връзки със слоеве имащи сложно значение. Контролираните и корумпирани медии насочват вниманието на масите чрез постоянни съобщения за състоянието на управлявания хаос. Вие се натъквате на живота със своето внимание и вероятно си спомняте, че безброй пъти са ви казвали да “внимавате” за едно или друго. Вниманието е осъзнатост, загриженост и наблюдателно съзнание. Вашето внимание е енергия. Вие притежавате свободата да поставите своето внимание където изберете, свободата да развивате или пренебрегвате своето внимание – всичко зависи от вас. За да познавате себе си, вие трябва да имате контрол над своето внимание, трябва да се научите да го пазите и цените и което е най-важно – да откриете как да го използвате правилно. В продължение на много десетилетия крайно контролираните и корумпирани медии насочват вниманието на масите чрез постоянни съобщения за състоянието на управлявания хаос, който става по сценарий и е планиран така, че да създаде мисловно объркване и умора. Непрекъснатите съобщения и преразказване на катастрофални и травматични събития, с изображенията на отчаяние и разрушение засаждано в умовете на зрителите, създава изключителни състояния на вълнения и в същност са форма на психологическа война. Авторитетите си играят с истини, полуистини, измами и лъжи, за да ви накарат да се почувствате безнадеждни и да решите, че е безпредметно да правите каквото и да било – това сега минава за “новините” и може да управлява вашия живот. 

Когато милиони хора съсредоточат своето внимание върху това да слушат едни и същи думи, да гледат едни и същи изображения и да слушат едни и същи описания, се генерира огромно количество енергия и се създава масова мисъл-форма. Мисъл-формите са вибрационни шаблони, които съдържат инструкции за проявяването на реалността. Медиите улавят вашето внимание и след това програмират вашето въображение, основно прекъсвайки вашия уникален съзидателен подтик да проявявате своята реалност, както и вашето желание да познаете себе си. Вие сте били обработени да вярвате, че всичко, което ви е необходимо да знаете сега може да се намери в прекрасния свят на електронните кутии и в информацията и в забавленията, които те съдържат. Когато обаче “новините” се представят като непрекъснати съобщения за война, се създават чувства на отчаяние и безнадеждност. Получава се една парализа на силата, тъй като вас ви убеждават, че единствената реалност е това, което е описано и предписано от авторитетите в кутията. Реалността се създава и произвежда от всеки един от вас и онези, които искат да контролират света са скривали това познание като добре пазена тайна. 

Вашето въображение е безценен и удобен инструмент за развиване и упражняване на вашето внимание в посока към създаването на това, което искате в живота. Във въображението всички мисли са реални. Като просто упражнение за зареждане със сила на своето същество, представете си, че сте се настанили удобно на стара каменна пейка на фона на прекрасен пасторален пейзаж. Небето е великолепно, с дълбок син цвят; слънцето грее в далечината; наоколо няма никого и вие се чувствате в безопасност, сигурни и много щастливи. Изпускайки една дълбока въздишка на задоволство, вие затваряте очи и се отпускате в момента, който е ваш и само ваш и се наслаждавате на блажен мир. Всички ваши грижи и безпокойства се измиват от ума ви и вие се чувствате свежи и нови като Земята след топъл летен дъжд. Лъчите на слънцето ви поздравяват като стар верен приятел, предлагайки ви успокояваща топлина, която прониква дълбоко във вашето тяло. Дишането ви е постоянно и дълбоко и възхитителните аромати и звуци на природата събуждат вашите клетки с чувството на лишена от време познатост. Сега вие сте свободни да се отдадете на ритъма на дълбоката релаксация и на всичко, което моментът предлага. Колкото по-отпуснато става вашето физическо тяло, толкова вашето внимание се освобождава, за да се рее из новата площадка на ума. 

Вслушайте се с лявото си ухо, достигайки далеч в околността, а след това се вслушайте по същия начин с дясното си ухо. Редувайте вслушването си от ляво надясно, от ляво надясно. Сега слушайте с двете си уши, намирайки специалното място на акустичен баланс в средата на своя мозък. Вижте как клетките на своето тяло са заети с това да поглъщат подчертаващата живота енергия от слънцето. 

Сега фокусирайте отново своето внимание и влезте в една отделна клетка, за да наблюдавате по-отблизо онова, което става. Обърнете внимание на това как компонентите на клетката реагират на естествената светлина и обърнете внимание на връзката между пространството и материята. Ако съществуват зони в клетката, където светлината не достига, използвайте меко парче от златна копринена кърпа, за да изчистите с любов тази зона. След като почистите напълно клетката, изпратете съобщение на всички клетки в тялото си, като ги помолите да се подравнят и заемат с почистване - като това което току-що сте направили. Вслушайте се внимателно в отговора на своята молба. Почувствайте как вашите клетки танцуват от радост и напълно поглъщат и се къпят в подчертаващите живота лъчи на слънцето. Когато успеете наистина да почувствате вълнението и жизнеността на своите клетки, изпратете искрена любов във всяко кътче и ъгълче на своето тяло. Отпуснете се в надигащото се чувство на любов и огромна благодарност за това, което наистина сте. 

Сега нарисувайте енергията на жизнената сила на клетъчно равнище и вижте как се вълнува и смесва с енергиите на Земята. Представете си, че носите тази енергия и състоянието на осъзнатост със себе си навсякъде, където отидете. Играйте с тази енергия и я насочете към версията на реалността, която бихте желали да преживеете. Бъдете разумни и щедри със своите възможности и мислено надарете добре себе си. 

Фокусирайте отново своя дъх, като се уверите, че продължава да е устойчив и дълбок и почувствайте топлината на каменната пейка на която седите. Преди да отворите очи, съсредоточете своето внимание и съзнателна осъзнатост за няколко мига точно зад клепачите си, като почувствате силата на слънцето, което прониква дълбоко във вашето тяло. Сега направете няколко продължителни дълбоки вдишвания и си представете, че току-що сте се върнали от прекрасно пътешествие. Когато отворите очи, обърнете внимание на това, че слънцето свети с искряща нова светлина. 

Вие можете да създавате място на сила и мир в ума си по всяко време, което пожелаете, защото вашето въображение е винаги на ваше разположение. 

Много древни култури са знаели, че лъчите на слънцето са били кодирани с езика на светлината, като предавали информация пряко към ума, оказвайки влияние и засягайки всеки с финия поток от Космическа интелигентност. Вярвали, че лъчите слънчева светлина хранят и поддържат света като разширяват ума и карат съзнателното осъзнаване да включи нови перспективи на разбирането. Хората знаели, че умът е инструмент за пътуване през реалностите. От съществено значение е да разберете, че събитията, разгръщащи се във вашия свят не са резултат от произволни, лишени от смисъл действия. Възможността да се събудите и да пораснете в съзнателната осъзнатост винаги съществува и очаква да й обърнете внимание. Всеки момент кипи от жизненост и е изпълнен с присъствието на Космическата интелигентност. Наблюдението и обмислянето на една ситуация измежду многото гледни точки разширяват хоризонтите на преживяването и разбирането, точно както посещението на Египет за лично проучване на Голямата пирамида е безкрайно по-ангажиращо и изпълнено със значение, отколкото просто да разглеждаш една снимка. От определена гледна точка, привидно повишаващите се нива на смут и хаос в света могат да бъдат приписани на ускоряването на един таен и дългосрочен план за контролиране на света чрез оформяне и манипулиране на човешкия ум. Точно както една снимка, обаче, тази гледна точка е просто една моментална снимка, уловила един “кадър от реалността”, намекващ за съществуването на толкова много повече. Многобройни гледни точки се събират за една колективна цел и намеренията и преживяванията на всички участници – физически и не физически – също трябва да бъдат взети под внимание, когато поставяте под въпрос всичките “защо” и “къде” от днешния свят. Планове в плановете в други планове плетат мрежи от интригуващи възможности в този период на трансформация. Ситуации и хора, изглеждащи, че контролират вашата реалност, могат да служат на много цели, в зависимост от вашата интерпретация и гледна точка. 

Едно желание да прецените нови концепции и идеи разширява вашия ум към нови територии на осъзнатост. От съществено значение е да разберете, че събитията, разгръщащи се във вашия свят не са резултат от произволни, лишени от смисъл действия. Всичко става с определена цел. Човечеството преминава през задълбочен процес от събуждане за ново осъзнаване на природата на творението. Можете ли да си спомните случаите, когато вашето внимание е било привличано от зашеметяващи поредици от странни синхроничности или от поредица променящи живота събития? В космоса схемата на творението е и сложно планирана и спонтанно свободна да расте и да се променя. Това се отнася и за вас самите. Параметрите на триизмерната реалност са част от много по-велика реалност, която е дълбоко свързана и взаимно преплетена с вашия свят. Съзнанието, в много форми и размери, се обединява, за да формира построения на мисълта и масови споразумения на сътрудничество, които в действителност поддържат и подкрепят вашия свят. Вие работите със и произхождате от споразумения на съзнанието и вие можете да разширявате и прекосявате и изграждате “всичко, което е” с всяко вдишване, което правите и с всяка мисъл, на която се наслаждавате. 

Параметрите на всяка цивилизация биват извиквани към съществуване от духовните реалии от колективното въображение на всички участници. В състояние на не физическа реалност, е създадена една структура от енергия, за да подкрепя и съдържа колективния идеал. Енергията, която може да бъде насочвана, оформяна и извайвана във всяка форма, е безкрайна по своя потенциал. Цивилизациите се проявяват с широко разнообразие от намерения и цели, базирани на споразуменията между техните проектанти и строители. Вие не сте родени в света без да допринесете за неговия проект и вие непрекъснато оказвате влияние и взаимодействате с не физическата структура на вашата текуща цивилизация посредством процес на клетъчна телепатия. Освен това вие взаимодействате телепатично с други структури на реалността, които са разпръснати във времето. Вашата текуща цивилизация, както всички реалности, е съставена от структурирана енергия, която е локализирана на честотна лента, като радиостанция, предаваща своите програми от точен адрес. Честотните подписи дефинират и очертават целта и поддържат продължителността на всички версии на реалността. 

Физическата реалност е модел на съзидателно сътрудничество, породено в реалията на духовната интелигентност. Едно богатство на съзнанието, в не физическо състояние на съществуване, организира, планира, проектира и се грижи за семената, или шаблоните, на физическата реалност. Във физическия свят, мисъл формите и идеите за реалността се приемат телепатично от съзнанието, което осигурява съществуването на физическата реалност. Мислите и идеите се вплитат в милиарди реалности и пътуват по лъчи от светлина, които са видими, както лъчите на слънцето, както и на светлинни сигнали от високо честотна космическа радиация, каквито са гама лъчите, които не можете да видите. Идеите за физическата подкрепа на вашата цивилизация постоянно се предават чрез лъчи от светлина от едно измерение на друго. Текущите структури на цивилизацията – пътища, сгради, гориво, вода и комуникационни линии; правни системи; търговия; обучение; селско стопанство и изкуства – са получилите се в резултат физически проявления на не физическите шаблони. Тези физически структури създават арена, или платформа на реалността, от която земният живот може да бъде проучен. Вашата идентичност, която е и физическа и не физическа по природа, обхваща множество реалности, които вие сте били насърчени да пренебрегнете. Всяка епоха е повлияна от огромни космически сили, които прехвърлят и предават енергия в структурата на цивилизацията. Вашата идентичност, която е и физическа и не физическа по природа, обхваща множество реалности, които вие сте били насърчени да пренебрегнете. Небесата винаги са привличали вниманието на човечеството и много древни култури са поглеждали към небесата, за да потвърдят вярванията, че всяко живо същество има свое собствено съзнание и че творението е обвързано от специфични космически закони. Да живееш и работиш в хармония с тези закони се е считало за толкова естествено и съществено, колкото е и самото дишане. Наличието на шаблони и цикли разкри един проект на реалността, който предполага съществуването на проектант и по същата тази причина всяка култура и цивилизация на Земята е забелязвала и проучвала дейности в небесата. Поразителният и величествен маршируващ ред на слънцето, луната, планетите и звездите предлагал важни познания относно мистериите на живота, особено за онези, които разкодирали загадъчните слоеве на истината “каквото горе такова и долу”. 

Мнозина от вашите предци изповядвали вярване във вътрешната връзка между небесните царства и живота на Земята. Думата астро е извлечена от гръцката дума за звезда и по едно време били обединени текущата наука астрономия, която борави с така наречената материална вселена, разположена отвъд земната атмосфера и изкуството на астрологията, което е основано на интерпретирането на влиянието на небесните тела върху човешките дела. Корените на това познание се спускат дълбоко в Месопотамия - земята между Тигър и Ефрат - където преди повече от 6000 години се появила напълно формираната цивилизация, магически проявявайки се практически за една нощ. Тази земя, която днес е на територията на Ирак, се счита от множество историци за люлката на цивилизацията. Когато Багдат, древната столица и културен център на Ирак, била завзета по време на войната през пролетта на 2003, яростните и френетични грабежи водели до разрушаването и изчезването на безценните артифакти от почти седем хиляди години от историята. В светлината на това разрушение особено интересно е да се отбележи, че древните обитатели на тази земя гледали към небесата с благоговение и респект, защото те твърдели, че са били научени за мистериите на творението от онези, които дошли от звездите. 

Планетите във вашата слънчева система са проектирани да функционират съвместно и в сътрудничество, за да се създаде основа за развитието в рамките на времевите цикли. Пътят на годишния цикъл на слънцето в небесата е известен като еклиптика и тази тясна лента от пространство е домът на зодиака – една въображаема лента в небесата, простираща се на около осем градуса от двете страни на еклиптиката. Пътищата на слънцето, луната и основните планети обикалят този огромен кръг от звезди. Древните хора разделили зодиака на дванадесет съзвездия и всяка звездна конфигурация била отбелязана като астрологичен знак, обикновено изобразяван от животно. Животните били известни на многоизмерните пътешественици, които пътували през множество реалности и поради това било естествено звездите, които били дом за много реалности да се почитат с уважавани земни икони. Картографирането на небесата и очертаването на курса на планетите, докато те пътували през звездния свод, се превърнали за хората в начин да разберат великите мистерии на живота и да открият своите звездни семейства. 

Слънцето играе първостепенната и най-основна роля, свързана с препредаването на светлинно-кодирана информация на гама лъчи, които са форма на високо-честотно излъчване посредством предаване и изразходване на стереотипи на съзнанието и идеи за реалността. Вашият живот в основата си е свързан със звездните дейности, които отличават небесата по времето на вашето раждане. Докато слънцето се движи по зодиака, оформяйки един огромен кръг в небето, всеки ден от годината се отличава със степен от един до дванадесет астрологични знака. Датите и степените съдържат записи или спомени за всичко, което се е случило. Небето е карта на познанието и всеки момент от времето носи енергиен шаблон, или контур, за своето присъствие, който е уникален за себе си, като стъпка в пясъка. Вие се кандидатирате за времето на своето раждане точно така, както се кандидатирате за определена работа. Някои моменти са много по-благоприятни от други и подходящите препоръки за вашето духовно резюме трябва да присъстват, за да могат да пасват на преобладаващите енергии. 

Хороскопът е специфична карта, или картина, на небесата, която се изготвя за датата, часът и мястото на вашето раждане. Позициите на слънцето, луната и планетите, както и на знака, който виси над хоризонта, се нанасят по кръга на зодиака, за да разкрият сложните математически взаимоотношения, които рисуват портрета на вашия личен шаблон и потенциал за развитие. Тази карта може да разкрие вашите физически, ментални, емоционални и духовни дарби и предизвикателства и вие винаги сте свободни да растете и да се променяте в съответствие със собственото си желание. Внимание заслужават и местата, където пътят на Земята и на Луната се пресичат, оформяйки това, което е известно като “главата и опашката на небесния дракон”, или северната и южната точки на пресичане. Местоположението на небесния дракон в една графика е от огромно значение, защото показва посоката, в която се движите, за да постигнете изпълнението на своята лична съдба, както и мястото в миналото, от което се появявате. Щом се родите във физическата реалност, вие разгръщате своя живот в рамките на шаблона от космическа енергия, която формира план за намерение и цел – един план, проектиран и одобрен от самите вас. 

През аналите на творението, Земята се счита за монументален склад от ценна информация – една жива библиотека, шифровани в слоеве и слоеве генетично кодиране на нейния органичен живот. Вашите учени ентусиазирано се опитват да разкрият генетичните кодове на живота без да разбират къде и как е възникнал този великолепен ред. Вашето наследство е от звездите. Колко често вашият поглед е бивал привлечен нагоре към нощното небе? Колко пъти сте се чудили и молили към небосвода? Колко пъти сте броили звездите, или сте размишлявали за силата на слънцето? Вашите най-дълбоки вътрешни копнежи са легитимно пърхане на спомени, желаещи да бъдат възпламенени отново и събудени за продължителността на целта, която обхваща космоса. Вие сте дошли на Земята, за да закотвите тези древни познания в човешката форма знаейки, че животът тук предлага толкова много възможности и дарове, колкото изберете да преживеете. Научаването да разпознавате и разчитате честотите, или нивата на съзнанието, ви предлага задълбочена нова форма на свобода и независимост. Възгледите за живата и нежива, или оргонна и неорганична материя, не описват справедливо всички възможности на известната и неизвестна вселена. Съзнанието е вечно присъстваща константа. Всяко нещо има точно определена вибрация и честота на енергията, която служи като форма за идентифициране и уникалност в рамките на полето на творението. Честотите са вибрации на енергия, които се определят от това, че се случват рядко. Някои честоти пътуват през много слоеве на творението, прекосявайки това, което считате за време и пространство. Способността да усещате и чувствате и предавате енергията е естествена функция за човешката форма. Тези времена на повишена и ускорена енергия предлагат перфектната възможност за разширяване на вашия ум чрез развиване и фино настройване на вашите възприятия и тези ваши възприятия се разширяват, когато се научите да търсите слоевете и значимостта и скритото значение на живота. Да участвате напълно в него и да се научите на това да наблюдавате своите взаимодействия без осъждане, е от съществено значение за да развиете разширено осъзнаване. Научаването да разпознавате и разчитате честотите, или нивата на съзнанието, предлага на вас и вашия свят една нова задълбочена форма на свобода и независимост. Възможностите на събудения ум и неговите предимства тепърва ще изгреят над човечеството. Когато потенциалите на тези способности бъдат напълно разбрани и използвани, вие ще започнете да разпознавате мощните ефекти, които Галактическия център, утробата на Галактика Млечния Път, упражнява над вашия живот. 

Сега, на практика, вие трябва първо да се научите да се справяте със своето внимание тук и сега, за да станете много по-осъзнати за езика на честотите. Вътрешните сигнали и послания са лесно и щедро предавани от всеки; области на творението, които изглеждат несъществуващи, постоянно чукат на вратите на вашите възприятия; фонтани от познания непрекъснато извират от вашето вътрешно същество; при все това, най-често, вие дори не забелязвате това. Чувствата, впечатленията и спомените са напълно валидни компоненти на съзнанието, които си сътрудничат, за да играят основни роли в събуждането на вашата жизнена енергия, разширявайки вашето внимание и свързвайки ви с един по-велик възглед за реалността. Всеки един от вас е тук в сътрудничество с колективната цел. Ролята, която играете в живота, е изцяло ваше творение; вие пишете сценария и насочвате действията, докато непрекъснато прибавяте и променяте вашия курс на възможности. Не съществуват граници за вашата съзидателност. Каквото и да правите в своята версия на света, то оказва влияние и насочва хода на цивилизацията. Стряскащите промени, които обхващат вашия глобус, са явни знаци, че се извършват вътрешни вълнения с огромни пропорции и докато хора от целия свят са предизвиквани да се противопоставят на ограничаването на тяхната свобода, мнозина сега си спомнят параметрите на възможностите, които са приели да проучат преди да бъдат родени. 

По време на тази ера на промени, колективното намерение на човечеството изглежда дълбоко обвързано с огромна възможност за специален растеж и разширение, където опитът от това да си на Земята е както целта, така и учителя. На едно ниво от вашето преживяване, вие сте тук, за да участвате в масовото движение на съзнанието към колективно интегрирана памет. За да повишите залозите и да направите преживяването много по-интересно и заслужаващо си, в тази драма са били въведени препятствия от всякакъв вид и размер от много нива на реалността. Всяка епоха има общ план за играта, който може да бъде проучен, проучен и преживян чрез много посоки на времето – от една не-линейна перспектива, цялото време се случва едновременно. Звездните и планетарни позиции в небесата играят определяща роля при установяването на структура и цел на предаването на енергийните влияния, които очертават и до известна степен дефинират потенциала и вероятните посоки на времената в които живеете. За да допринесете напълно за тази информация по ваш собствен уникален начин, вие сте избрали идентичност основана на множество таланти и способности, които сте натрупали в резултат от преживявания в много посоки на времето. Вие сте вмъкнали себе си с голямо внимание в избрания от вас живот. Решавайки да сте тук е постижение дори само по себе си; но разбирането на това какво се разгръща около вас, то е още по-голямо постижение. Милиарди хора са дошли тук, за да играят роля в тази велика драма – да разпознаят и запомнят, че са енергийни същества, чиито мисли, чувства и емоции създават света на който се натъкват. Да се научиш съзнателно да разпознаваш честотите, а след това да произвеждаш тези, които искаш, е ключ с основно значение в играта; да си в състояние да разчиташ и общуваш с жизнените енергии от твоето обкръжение е заслужаваща си цел за човечеството. 

За да развиеш умението съзнателно да разчиташ и създаваш честоти, трябва да се научиш да обръщаш внимание на тънкостите на живота. В опитите ви да познаете себе си неизбежно ще се разкрият нови перспективи на реалността. Осъзнатостта и контролът на дишането са основните ключове за разбирането и развиването на по-висш разум, тъй като те формират много мощен и естествен начин да се свържат както с вътрешните, така и с външните източници на жизнената енергия. Чрез фокусирането на вашето внимание вие можете да използвате своето дишане, за да стабилизирате себе си; да имате повече енергия и укрепите своята имунна система, да създадете полезни шаблони на мозъчни вълни и да пътешествате във вътрешността на своето същество, за да придобиете трансцендентално познание и информация от източник отвъд вашите линейни възгледи за света. Вие трябва да се научите да обръщате внимание на това къде ви отвежда вашето дишане, защото то е много мощен инструмент за активиране използването на своята физическа форма в най-голяма степен. Упражненията по дишане създават силна основа в тялото за онези, които търсят по-висше съзнание и ние горещо препоръчваме да развиете дисциплината винаги да връщате своето внимание към съзнателното дишане. Дишането е обмен на енергия между външния свят и вътрешната обител на вашето тяло. Няма значение какво правите: дали слагате децата да си легнат, или возите котката, или правите вечеря, дали правите любов, или тичате към службата си, модулирането на своите дихателни стереотипи е начин да останеш центриран, разширявайки употребата на своя ум и разширяването на своите физически умения. 

Отделете няколко момента и обърнете внимание на начина, по който обикновено дишате. Можете ли да почувствате как дишате? Можете ли да чуете звука от своето дишане? Колко дълбоко дишате? Има ли някакво движение в гръдния ви кош? Изпълвате ли долната част на дробовете си със своя дъх? Сега, с голямо съсредоточаване на своето внимание, прочистете гърлото си, отпуснете езика, внимателно раздалечете челюстите си и вдишайте дълбоко през носа докато преброите до четири. Почувствайте своя дъх как се завихря в ноздрите и се вслушайте в звука на “вятъра в пещерата” в задния край на вашето гърло. Съзнателно следвайте своя дъх в тялото си. Представете си своя дъх изпълнен с вибриращи златни спирали от енергия, които се придвижват над вашия ларинкс, надолу по гърлото и в долния край на белите ви дробове. След като сте завършили вдишването, направете пауза за няколко момента, след това напълно и изцяло издишайте дълго и продължително пак докато преброите до четири; след това направете пауза, преди да започнете отново да вдишвате. Направете всичко възможно за да задържите вниманието си на своя дъх докато броите. Дълбокото ритмично дишане успокоява и балансира цялото ви тяло. На второто или третото вдишване си представете и почувствайте вибриращи златни спирали от енергия проникващи през стените на вашите бели дробове и придвижващи се в кръвообращението. Когато жизнената енергия навлиза във вашето кръвообращение, вижте я как се върти към вашето сърце. Оставете фокусираната енергия да навлезе в камерите на сърцето, а след това вижте и почувствайте оживената кръв да се придвижва като блестяща рубинено червена река, мощно жива и интелигентна, носеща енергията на жизнената сила по устойчив и изпълнен със смисъл курс през вашето тяло. Продължавайте да дишате и се наслаждавайте на силата на своето фокусирано внимание. 

Можете да съсредоточите енергията на своя дъх посредством всяка представа, според това как искате да почувствате или изразите себе си. Жизнената енергия е свободна и напълно отворена за насочване и формоване от вас. Когато дишате съзнателно, вие незабавно променяте честотата на своите мозъчни вълни в едно по-събудено и интегрирано състояние на съзнанието. Научавайки се да напасвате и фокусирате повторно своето внимание, вие ще станете по-осъзнати за широкия обхват от честоти както от физически, така и от не физически същности, които се състезават за вашето внимание. Електромагнитните вълни на космическата радиация, съставени от импулсни светлинни енергии, пътешестват през творението, носейки огромни количества информация. Природата на творението е основана на сътрудничество и всичко се случва по определена и значима цел на всички нива на реалността. Пулсациите от енергия проникват цялото творение, за да образуват един свръх-съзнателен космически разум, който служи като източник на енергия и съкровищница на цялото познание. Един непрекъснат поток от съзидателни импулси от космическия разум стимулира проучването и развитието посредством отварянето на нови пътища от осъзнатост през творението. Във всяко събитие винаги се съдържат множество слоеве на целта и колкото по-голям брой хора са ангажирани, толкова повече енергия се генерира. Участието, чрез мисъл, дума, или действие, усилва една мисъл-форма с потенциала за енергийна промяна на човешкото съзнание във всяка посока. Емоционалната интензивност на мисъл-формата определя резултата. Когато вашите емоции биват манипулирани, много по-голямо предизвикателство е да се изправиш и ясно да прецениш ситуацията. Една нова и духовно въодушевяваща космическа перспектива е необходима, за да може човечеството напълно да разбере целта на крайното поляризиране на цивилизования свят и евентуално да го обедини. В това отношение старите навици, стереотипи и пристрастявания, които ограничават и затварят човешкия дух, бързо се разпадат и изчистват пътя за новия ред на ума, основан на глобалното съживяване на задълженията, отговорността и личното упълномощаване. 

Светлината е електромагнитна радиация, която пътува във вълнова форма и вашите клетки, които са кристални по структура, реагират нетърпеливо на естествената светлина. Електромагнитните вълни на космическата радиация, съставени от импулсни светлинни енергии, пътешестват през творението, носейки огромни количества информация. Човешкият мозък и човешката нервна система функционират като във физическата, така и в не физическата реалност, служейки като приемници за този широк набор от електрически импулси, които проникват през пространството и обгръщат планетата. Вашите клетки винаги са на поста си за да преобразуват, превеждат, предават и сортират милиардите честоти. Сигналите или съобщенията в нервите, мозъка и тялото, биват носени от слаби електрически импулси, които излъчват енергия във физическата и не физическата реалност, поддържайки постоянен контакт с по-висша сила на космическия разум. Лъчите на слънцето поддържат тази конструкция и могат да се променят според темповете, качеството и скоростта на импулсната слънчева светлинна радиация и с това оказват влияние върху различните епохи от времена с много различно предаване на енергия. Съвременните ортодоксални, медицински и психологически науки разчитат на модели на разума, които разпознават само съзнателните, подсъзнателни и несъзнателни аспекти, със слаб интерес във, или признание на вашата вътрешна връзка с космическия разум и по-великите перспективи на реалността. Вие сте многоизмерни същества и с времето масовата погрешна интерпретация на този аспект от вашето по-велико същество е оказала огромно влияние върху човешкия разум. Като естествена реакция на тези дългосрочни ограничения, в масовата мисловна форма бива замислено едно здравословно въстание, което задържа вашата реалност и не й позволява да се разпадне. Освобождаването на огромни количества от насъбрана психична енергия стимулира едно скрито разширяване на съзнанието, което се разпространява телепатично през света, както и в други слоеве на реалността. 

Силите на космическия или по-висшия разум предлагат очарователна нова граница, която е в наличност и може да бъде проучвана от всички хора. Вашият мозък, който е разделен на две полукълба, се счита за централно учреждение за събиране, класифициране и изпращане на информация, предназначено да служи за комуникация във физическата реалност, макар, че в действителност са включени много слоеве на вашата физическа и не физическа идентичност. Въпреки това, вашият мозък изпълнява важни функции: дясното полукълбо, което оказва влияние върху лявата страна на тялото, управлява абстрактното, интуитивно, съзидателно и въображаемо мислене, докато лявото полукълбо работи по рационални, аналитични и логически методи и управлява дясната страна на тялото. Хармонията между двете полукълба е от съществено значение за ученето и за активирането на пълния мозъчен потенциал. Дейности, които стимулират и развиват качествата на всяка страна от мозъка всъщност упражняват вашия разум в състояние на цялостен баланс и по-голяма интелигентност. Бавно завъртете своите очи от ляво надясно без да обръщате глава, за да активирате и двете полукълба; когато ходите с леко повдигнати колене и последователно докосвате горната страна на капачката на коленете си с дланта на противоположната ръка също създавате баланс между двете мозъчни полукълба. Да се вслушвате в звуците от природата последователно редувайки лявото и дясното ухо, обаче, ще ви даде най-добрите резултати. 

По традиция умът се категоризира в три основни области на функциониране - съзнателна, подсъзнателна и несъзнателна – които за целите на вашето въображение могат да бъдат представени като малко зелено грахче, голям сладък с лук и много голям картоф. Съзнателният разум е съставен от себето, което носи отговорността – осъзнато и мислещо; версията на вас, която насочва програмата, засява семената и пилотира вашия самолет на намерението в триизмерната реалност. Съзнателният разум, или грахчето, е мястото, от което вярвате, че действате. Подсъзнателният разум, или големият сладък с лук, пренася командите от съзнателния разум, който е като огромна банка, която съдържа слоеве и слоеве и слоеве от всички спомени. Той също така служи и като бляскав склад на познания за многоизмерните връзки и спомени, които пътуват посредством електромагнитните импулси от времена отвъд вашето текущо време. Несъзнателният разум, или големият картоф, е вашият дълбок личен вътрешен радар, който събира една огромна база от познания, която е богата и зряла с духовно разузнаване от най-дълбоките и най-космически нива. Импулсите, знаци, сигнали и символи, приети от космическия разум, който - за да съответства на аналогията - е градина, биват превеждани и задържани за предаване от дълбоко погребания несъзнателен разум. 

Дейността на мозъка е отражение на състоянието на ума на индивида и може да бъде измерена чрез електроенцефалографски /ЕЕГ/ машини. ЕЕГ-показанията откриват броя цикли на мозъчните вълни в секунда, като отбелязват специфичните вълнови честоти или повторенията, които се използват и които означават стереотипите на мисълта. Честотата е скоростта, при която се извършва електрическата активност и определя различните нива на активност на мозъчните вълни – бета, алфа, тета и делта. Бета вълните се асоциират с действието на съзнателния ум и показват нормално мислене в будно състояние при най-висока скорост на цикли в секунда. Алфа вълните са по-бавни и служат като много важна връзка, или мост, между честотите с по-висока скорост на съзнателния разум и много по-бавните вибрации на тета и делта вълните. Алфа-състоянието, което ще наречем мостът-примамка, е най-лесно достъпен посредством визуализация и релаксация: медитация, ходене или престой сред природата, или забавяне, за да се насладиш на чаша чай, може да съживи и възстанови вашия вътрешен баланс. Отпускането на вашия език и лекото разтваряне на челюстите също ще регулират вашите честоти на съзнанието ви от ниво бета-вълни към алфа-честотите, което води до повишена съзидателност. Фокусирането над вашето дишане, мечтаенето и активирането на вашите сетива също ви дава достъп до алфа-състоянието. Децата прекарват голяма част от времето в алфа състояние докато си играят и всеки пътешества в алфа-състояние докато заспива. Когато се уловите, че се реете в това състояние, можете да забележите потоци от енергия, които се движат и въртят във вашия ум. От другата страна на алфа-състоянието е тета, където даже по-бавните честоти упражняват дейност в подсъзнателния ум. Под тета са много бавните делта вълни, които разкриват дейността в подсъзнателния разум: едно във висока степен програмируемо състояние, което съдържа дълбоки психични връзки, които излизат извън обхвата на линейното време. В делта състоянието сензорите на вашата реалност са фино настроени и при все това тази честота показва състояние на дълбок сън, при което несъзнателният ум работи с пълна сила. Именно несъзнателният ум е свързан със спомените на космическия разум, а космическият разум се активира когато всички вълнови шаблони – бета, алфа, тета и делта – присъстват едновременно. Електромагнитните честоти на вашите мисли, които тъкат назад-напред във времето, оказват влияние върху с други реалности със сходни послания. През времето хората от Земята са издавали разнообразни нива на активност на мозъчните вълни за да разширят своите способности с уникална съзидателност. Вашите историци не се съсредоточават адекватно над истинската природа на човешкото постижение. След две години ще видите електрифициращи и подобни на светкавица промени в масовата психика на човечеството, когато всичко, което е било скрито, стане очевидно. Неизказани послания, които съзнателният разум не е искал да признае и с които не е искал да се занимава, ще излязат на повърхността от складовете в подсъзнанието, за да осигурят една златна възможност за колективно прочистване на човешкия разум от необработена информация и емоционални останки. Мнозина от вашите предци са водили много интересен живот и техните подвизи и спомени са запазени като значим принос към колективното съзнание на човечеството в подсъзнателните и несъзнателни умове. 

Реалното познание, което търсите, е вътре. Събитията, за които бета-вълновия съзнателен разум мисли отдавна са си отишли, но могат да бъдат много реални и настоящи, случващи се едновременно, гледано от многоизмерната перспектива на космическия разум. Различните реалности на времевите линии са взаимно преплетени и свързани една с друга посредством послания и уроци, разигравани във физическия свят; електромагнитните честоти на вашите мисли, които тъкат назад-напред във времето, оказват влияние върху други реалности със сходни послания. На клетъчно равнище всеки е в непрекъснато състояние на вътрешно общуване и индивидите от другите времена често са добре осъзнати за този непрекъснат обмен. Съвременната епоха е основана на едно масово вярване, че събирането на информация е външен процес и той наистина може да бъде; вие, обаче, сте естествено проектирани да преживявате реалността от една вътрешна позиция на лично упълномощаване, което води до една много по-радостна и обширна перспектива и съзидателно изражение, отколкото сега се вярва, че е възможно. 

Творението е многослойно начинание, което е и много сложно и съвсем просто. Всъщност, това е фино съединяване на честоти въз основа на съзнателното съвместно споразумение. Енергийните шаблони непрекъснато ромолят и се натъкват на други слоеве от реалността, създавайки отворен обмен от честоти и сигнали. От една по-широка перспектива, всички реалности са с отворен край; поради това, каквото и да правите – мненията, които развивате и действията, които предприемате – създават честоти, които предават навсякъде вашата същност. Прикриването и преструвките са форми на измама; вие сте които сте. Можете да заблуждавате себе си, но не можете да излъжете своя енергиен подпис! Вие винаги предавате информация за това кой сте и какво представлявате; това важи за всеки – от новородените до световните лидери. В рамките на текущото състояние на човешките дела, нивото на измама и лъжи е нараснало до такива висоти защото хората са поставили на погрешно място своите способности да разчитат вибрациите на реалността. В съвременните времена това се нарича да си в състояние на отричане. 

Понякога вие създавате ситуации, чрез които да можете да изпълните дадено намерение или споразумение, което поставяте на мястото му преди своето пристигане тук. Да си играеш със силата винаги включва едно изпитание на характера. Личните предизвикателства развиват характера чрез стимулиране на нови висоти на емоционалното развитие и интелигентност, докато глобалните послания проявяват склонност да боравят с колективното желание да се постигнат психични и духовни цели нацяло. Вие сте тук, за да преживеете точно това, с което боравите; като знаенето на това, че свободната воля винаги ви дава избор, може да ви даде сила да разширите курса на своя живот. Трябва да имате много голяма яснота относно това какво искате и за какво сте на разположение. 

Вие можете да промените всяка ситуация като промените своето предишно мнение и очаквания. Повторното фокусиране на своите намерения и съзнателното избиране на своите мисли за да се усили резултата, който желаете, ще промени честотата на която предавате, неизбежно отваряйки вратите за друг вероятен изход. Напасването на реалността, или използването на своята честота посредством намерението, е вълната на бъдещето. Преодолявайки своите страхове и придвижването през изпълнените с предизвикателства събития ще изгради огромно доверие и издръжливост; и в известен смисъл, колкото по-изпълнена с предизвикателства е драмата, толкова по-голяма е възможната печалба и отплата в само-зареждането със сила. Постиженията и завоеванията се натрупват и проникват пластове на реалността с колективен импулс и цел, създавайки многоизмерна шахматна дъска, където пионките, играчите и даже самата дъска притежават определена проява на воля. Да прегърнете разбирането, че всичко в творението е основано на честота, е една от колективните цели на човечеството за живота в настоящите времена. Да си спомните и проучите богатството от спомени съхранено във вашите гени ще ви предложи една нова перспектива за това как работи човешкото тяло и чрез интегриране на съображенията от една по-широка перспектива на реалността, вие демонстрирате, че това може да бъде направено. Независимо от това какво създавате, вашите вярвания формират основата за вашите преживявания. Разбира се, възможно е да създавате енергии, които са несъвместими с вашето благополучие. Тъй като не можете да видите енергиите, които създавате, вие не винаги осъзнавате, че непрекъснато предавате своите вярвания и своите условия за реалността в творението. И един объркан и неясен ум ще привлече същия вид енергии, защото тъкмо това е знакът, който се изпраща. Помнете – вашите мисли създават вашата реалност, затова винаги, когато се окажете лице в лице с объркваща ситуация, запитайте себе си: Защо създавам това? Задаването на въпроса защо подготвя сцената за понататъшна яснота. Номерът е да обръщате внимание и да се вслушвате за отговора. Независимо от това какво създавате, вашите вярвания формират основата за вашите преживявания. Вие трябва да се научите да осъзнавате своята сила да отпечатвате енергиите с които взаимодействате и използвате за структуриране на реалността. 

Вие създавате честоти от енергия въз основа на вашите вярвания, мнения и желания и в текущата епоха вие също така живеете в едно поле от електромагнитни честоти, които бомбардират вашето обкръжение. Изключително ниските честотни вълни (ELF-вълните), електромагнитните честоти, микровълните и честотите на високомощните електрически кабели, честотите от мислите на останалите хора, честотите, съхранени в земята и множеството честоти от космически влияния се смесват и сливат край вас. Докато се учите да съсредоточавате вниманието си и да изостряте своите развиващи се възприятия, вие постепенно ще ставате все по-осъзнати и чувствителни към честотите, на които се натъквате – от храната, която ядете и мястото на което живеете, до местата, които посещавате и нещата, които правите. Докато ставате все по-осъзнати енергийно, вие ще се научите да чувствате честотите. Ще забележите разликата в това как се чувствате когато ядете храна, която е произведена за масова консумация и когато ядете храна, която е отгледана с любов. Отличаването на електронните честоти изисква същото ниво на осъзнатост. Ако ви се налага да прекарвате част от деня в електронно обкръжение, от съществено значение е да прекарвате и известно време и сред природата. Природата е най-доброто място за възстановяването на вашата енергия и за създаване на вътрешен баланс. 

Вие можете да упълномощите себе си и да задействате реалността, която желаете, като отделите време за да общувате с подсъзнателното и несъзнателното нива на своя ум. Първо забавете и се съсредоточете над своето дишане. Леко раздалечете челюстите си и отпуснете езика; дишайте дълбоко и ритмично за да отпуснете своето тяло и да отворите ума си за едно разширено състояние на осъзнатост. Продължете да дишате дълбоко и си представете своето тяло напълно заредено със златни спирали от енергия. Сега визуализирайте една вълна от енергия, като нежен пролетен душ, обгръщащ ви от върха на главата до стъпалата. Всяко напрежение, което сте имали бива отмито и ви оставя свеж, чист и свободен да продължите, изчистени от дълбините на своето същество. Във вашия ум има място наречено “стая за отговори” и вие трябва да използвате своето въображение, за да изградите мост и да намерите своя път до вратата й. Тя може да е на оживена улица в стара каменна сграда, или край провинциална алея, или уединена като орлово гнездо, издаващо се над скалата. 

Стаята за отговори е ваше творение и може да се намира навсякъде, където си изберете; почувствайте силно намерение да отидете там, а след това вижте себе си застанал пред вратата. Обърнете специално внимание на качеството и цвета на вратата, както и на формата на дръжката на вратата и след като те бъдат ясно гравирани във вашата памет, отворете вратата. Стаята за отговори е много добре обзаведена с красиви тъкани и удобна обстановка; очарователни произведения на изкуството, глобус, книги, растения, цветя и сервиз за чай допълват едно топло добре дошли и големите стъклени врати се отварят към разкошна градина. Сега влезте в стаята за отговори и се почувствайте у дома си. В тази стая ще откриете всичко, което искате. След като сте се почувствали удобно настанени, мислете за онова, което желаете да знаете. Огледайте се в стаята, оставете погледа ви да се спре тук там, бавно попивайки всичко, което виждате. Когато сте готови, ясно задайте въпроса чийто отговор търсите и помолете отговора да ви бъде ясно представен в следващите три дни; след това седнете, насладете се на малко чай и се радвайте на спокойствието на вашата стая на вътрешното познание. Можете да посещавате тази стая по всяко време, което изберете, за да направите фина настройка на своята честота и да спечелите по-голяма яснота за себе си и света като цяло. 

Вие трябва да имате доверие в това, че щом установите този вид вътрешно програмиране, отговорите ще дойдат или докато сте в стаята, или до три дни след това. Колкото по-добър ставате в използването на своето въображение, вие естествено разширявате своята свобода, за да играете съзидателно с вътрешните работи на своята душа, която на свой ред ще разшири вашето благополучие. Безкрайни възможности очакват вашето внимание и вие можете да си спестите много пари и тежък труд по практикуването на изкуството на вътрешното самоуправление и да се научите как да насочвате своето внимание навътре. Понякога може просто да си мислите за стаята за отговори, да поставите въпрос, и незабавно да получите отговор. Можете да правите каквото искате, тъй като вие изграждате своята реалност в ума си. Честотите са измамни и най-добре е да помните, че не можете да измамите честотата. Сигналите, подавани от вълните на вашия мозък, разкриват вашето състояние на ума посредством честотите, които използвате, за да функционирате във физическата реалност. Можете да се научите да изграждате една обща честота, която е силна, мощна и ясно фокусирана. Докато се учите да разширявате и оживявате своята честота, тя ще стане по-преобладаваща от която и да е от заобикалящите я енергии на които се натъквате. Докато преследвате този курс на разширено осъзнаване здравият разум трябва да преобладава. Възможно е да установите една лична вибрация, която ще надмине и преобразува една токсична или разрушителна субстанция. Когато боравите с електрониката в днешния свят, това отнема огромни усилия за да поддържате своята честота, ако живеете в силно заредено електронно поле. Вие трябва да се научите да разполагате себе си там, където вибрациите ви карат да се чувствате добре и по-често това ще бъде място, където природата е почитана. Можете да се научите да превъзмогвате всичко и въпреки това трябва също така да отчитате дали е във ваш интерес да полагате такива усилия; понякога най-лесните и най-разумните решения са да се преместиш или да си промениш навиците. Множество хора всъщност смачкват себе си енергийно, блъскайки се във и пробивайки си път през хаотичните бури от мисъл-форми, създадени от хора, преобразуващи честотите на своите собствени негативни чувства. Всички мисли приемат енергийна форма в света на честотите и чувствата са горивото, използвано за ускоряване на сигналите на мисълта в обкръжаващия етер. Мислите се скупчват заедно и се натрупват на принципа на подобието – подобното привлича подобно. Всички мисли представляват команди, дадени на клетките за да създават желания ефект – някои несъзнателни мисли и предположения често пъти могат да бъдат изключително увреждащи за тялото. 

Докато карате кола в натовареното движение вибрациите от другите шофьори понякога също могат да бъдат много интензивни и обезпокояващи. Повечето хора мислят, че са сами и изолирани в своите автомобили, но актът на шофирането, който е много хипнотичен, може да активира едно алтернативно състояние на съзнанието. В това подобно на транс състояние на ума, мислите и чувствата, приети от шофьора несъзнателно, се предават по магистралите на света. Вие трябва да се научите да фокусирате своето внимание и да забелязвате за какво си мислите. Допринасяте ли с мисли изпълнени с радост, или мислите ви са изпълнени с отчаяние? Когато сте наясно с това какво искате, знаейки, че можете да създавате всяка версия на реалността която желаете, вие можете съзнателно да кондиционирате енергията на своето обкръжение със своето намерение, като изпратите изпълнени със загриженост и любов мисли към околните – независимо дали това е магистрала или страничен път. Можете да използвате своите мисли неограничено и колкото повече практикувате, балансирайки и хармонизирайки обкръжението на което се натъквате, толкова по-голям е ефектът, който имате над промяната на света, в който живеете. Посредством мислене, чувстване, изричане, правене, мечтаене, възнамеряване, пожелаване и съществуване, вие създавате честоти през цялото време. С какво допринасяте за полето от човешка дейност? Може би онези, които изглеждат, че имат повече сила от вас просто фокусират своите честоти с по-ясно изразено намерение? Полето от енергия не е богато в едно отношение, а бедно в друго – полето е поле – единно и изцяло проникващо. Полето на творението е изпълнено с Космическа Интелигентност, която е неутрална – от гледна точка на себелюбието – и в най-голямата картина на реалността, един единствен наблюдател просто не съществува. Космическият разум е колективно преживяване – такова, което вечно се променя и нараства чрез непрекъснато включване на всеки нюанс от преживяването, което всяка форма на съзнанието проучва и предава. Използването на вашата волева сила за създаване на един нов вероятен свят – което вие правите с всяка своя мисъл – създаването като страничен продукт на честотите на мисълта и енергията, която желаете, е името на играта на свободата. Вашите намерения определят преживяванията, които създавате и резултата се определя от начина, по който реагирате. Ако изберете да излъжете и да манипулирате своя път през живота и използвате демоничните тъмни енергии за да усилите своя път, тогава ще преживеете резултатите от тези действия. Изборът винаги е ваш – да направите каквото желаете. Независимо от това дали приемате или не лична отговорност за своето творение, онова, на което се натъквате винаги е ваше собствено дело. 

Честотите са измамни и най-добре е да помните, че не можете да измамите честотата. Честотата просто е. За да имате истински искрена и оригинална честота от енергия трябва да има подравняване на вашите чувства. Едно измамно одобрение, маскирано като добро лице, може лесно да бъде разпознато и разчетено съвсем ясно, когато освободите своите очаквания и се настроите да почувствате истинската природа на намерението на съответното лице. Когато се научите да разчитате честотите със своите чувства, боравенето с противните енергии на лъжи и измами вече не е проблем. Тези, които добре разчитат честотите винаги са много честни със себе си и другите, тъй като и честността и цялостността са необходими за придобиване на това умение. Колкото е по-голяма вашата цялостност, толкова повече ще се разкриват множеството врати на познанието и истинските истини на творението. Не съществуват тренировъчни лагери или курсове в които да се запишете; всичко се свежда до вас и вашето съзнание. Във всеки момент от вашето съществуване вие притежавате възможността да поемете по долния път, по следния път, или по горния път. Честността създава честота, която казва – притежавам цялостност и чест, аз съм човек, на която може да се разчита, аз съм надежден и изпитан. За колкото повече отговорност желаете да предявите претенции като създател на своя живот, толкова по-велики истини ще бъдете в състояние да приемете и с толкова по-големи истини ще сте способни да боравите. Отговорността отваря вратите към пълното само-зареждане със сила. Вие притежавате вроденото право и задължение да проектирате и творите своя живот. Времената, в които живеете, са характеризирани от благородното и храбро усилие от страна на множество предани умове да разобличават милиарди тъмни застрашаващи конспирации, които разкриват един шаблон за контрол, установен от намерението от страна на глобалния елит за световно господство. От гледна точка на по-голямата картина, всеки на Земята играе роля в тази огромна игра на съзнанието. Вие сте тук за да създавате една велика динамика на промяна за събуждането ви за новите истини и научаването на това да вярвате на разкриващите се откровения на космическия разум. Когато спрете да допринасяте със своите лични страхове за безсилието и отчаянието на масовите мисъл-форми и приемете себе си като създател на своята собствена честота, вие можете да използвате неограничените потенциали на полето от формиращи енергии както изберете. Вие притежавате вроденото право и задължение да проектирате и творите своя живот. И вие можете да изградите за себе си един безопасен свят чрез фокусирането на своето внимание и изпращането на вашите изпълнени с любов мисли в етера за мирно съвместно съществуване между всички форми на съзнанието. Ако тази мирна версия на реалността е това за което сте на разположение, значи могат да бъдат създадени хармонични взаимодействия, вълнуващи нови приключения, велики синхроничности и прославени връзки. Съществува смисъл и цел да сте тук и всички улици на преживяванията, които изберете да проучите, са от съществено значение и от съществена важност за вашата само-изява в това време. 

Вие сте изцяло отговорни за грижите и оценката на своя живот; вие, обаче, трябва да научите малко повече за това кои сте и преди да можете наистина да проектирате една по-добра реалност с честоти, които изберете. Да знаете повече за себе си не винаги е лесно и точно както да вземете решение за своята собствена цялостност, е въпрос на избор, който трябва да желаете да направите. Още веднъж, поемането на отговорност за своя живот и отказът от положението на жертва ще освободят вашите мисловни стереотипи и ще развържат възлите на мисленето на безсилието. Колкото повече знаете за това кои сте и колкото повече желаете да видите своя живот като значимо и изпълнено с цел изражение на съзнанието, на толкова по-голямо разгръщане ще станете свидетел. Използвайте своята съзидателна енергия за да настроите тона на своя ден и си представете вибриращи вълни от енергия изпълнени с образите на вашите намерения, предавани от вашето сърце. В преследване на истината вие трябва да желаете да проучите, търсите, разпитвате, обсъждате, дебатирате, слушате, гледате, научавате и виждате себе си и цялото творение в пленителна нова светлина.

Барбара Марчиняк

1 коментар:

  1. Страхотно е! Браво, много истини за осъзнаване и прилагане на практика в живота ни!

    ОтговорИзтриване