Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

сряда, 10 август 2011 г.

Плеядите - МНОГОИЗМЕРНАТА РЕАЛНОСТ И ЗАМИСЪЛА НА ТВОРЕНИЕТО

Ние споделяме своите възгледи за природата на творението като дарение за вашето проучване в тези времена на вълнения и промени, предназначени да ви накарат да станете и да поемете отговорност за своя живот. Всеки от намиращите се на Земята е тук за да участва и допринесе за масовото събуждане на човечеството за истината, че вашите мисли създават вашата реалност. Това е от съществено значение да се разбере, тъй като вие сте свързани с пластове и нива на реалността, които се преплитат за целите на творението и с цел проучване на величествената многопластова същност на творението. Знанията са свещени и изборът да бъдете информирани или просто забавлявани в днешния свят е много “разкриващо” изпитание. Разширяването на вашия ум, за да проникнете в по-дълбокия смисъл на живота, е не само освобождаващо – то е от съществено значение за вашето съществуване, защото знанието е сила и затова начинът, по който използвате тази сила неизбежно определя хода на вашия личен и колективен живот. 

Социалните и политически ситуации пред които понастоящем се изправяте в личен и глобален план, включват поредица от много интензивни уроци по прозорливост. Към всички вас е отправено предизвикателството да видите през добре изработения, стряскащ ума бизнес на страха, който е обхванал планетата. Поддържайки своята вяра в положителния резултат за всички, с които се срещате всеки ден, не винаги е лесно. Важно е да помните, обаче, че трудните и изпълнени с предизвикателства преживявания предшестват всички начинания по целия свят. Изборите, които проявите и рисковете, които сте склонни да поемете в тези времена, са от съществено значение за процеса на усилване на вашата решимост и събуждането на признаването и приложението на вашата лична сила. В края на краищата, вие създавате всичко, на което се натъквате по много основателни причини. 

Всяко нещо в творението е наситено с някаква форма на сила, включително вие самите. За няколко момента обмислете своите вярвания за концепциите за сила и лично зареждане със сила. Какви представи ви хрумват. Каква форма на сила си представяте, че обитава във вас? От древни времена осъзнаването и самозареждането със сила са били считани за неотделими взаимозаменяеми части – като двете страни на една и съща монета; съчетанието на тези качества била съхранявана и ценена като главен код на мъдростта през измеренията и аналите на пространството и времето, тъй като тя била считана като основа за създаване и поддържане на едно жизненоважно съществуване. И сега, в началото на третото хилядолетие, когато човечеството се изправя пред един огромен космически урок свързан със стойността на живота, тези древни познания, като отдавна изгубена и високо ценена наследствена вещ, са готови да бъдат използвани отново и възстановени на полагаемото им се място във витрината на човешките стойности. Живеете във време, когато възможностите за самозареждане със сила, разширено осъзнаване и духовен растеж изглеждат безгранични. От известни гледни точки, това е “времето и мястото, в което да бъдете” в средата на множество много вероятни реалности, измерения и възможности на съществуването. 

Като последица от това, времената, в които живеете, са изпълнени с особени предизвикателства, тъй като вие понастоящем сте потопени в проучването на една много наситена част от пътя на човешкото развитие. Един мощен импулс за постигането на все по-изявени състояния на все по-голямо осъзнаване и чувствителност ви кара да чувствате, изцелявате и боравите със своите жизнени ситуации и възможности. Всички хора от Земята са в криза и тази криза произтича от дълбоко вкорененият страх от знаенето на истината. За да се освободите от тази колективна обвързаност със страха, вие трябва да пожелаете да видите повече и да навлезете по-дълбоко в това, което знаете. Сега е времето да интегрирате своята духовна същност и да станете зрели за това как използвате своя ум. Вие сте в средата на бурна трансформация - една инициация през мрачната нощ на душата - и трябва да пожелаете и да сте в състояние да идентифицирате проблемите, случващи се във вашия личен и колективен живот и да проявите техните решения. Вие сте на ръба на изумителна духовна революция в световен мащаб и като имате това предвид, от съществено значение е да знаете, че възможностите за растеж са винаги на ваше разположение, стига да се научите да ги създавате. 

Разбирането на силата на вярванията и силата на ума както поотделно, така и като цяло, е най-належащото и съществено послание, което човечеството трябва да схване. Разпознаването на тези два важни ключа на познанието могат да отворят човешкото съзнание към нов мироглед за неограничени възможности и високо съзидателни решения. Вярванията са в основата си споразумения за реалността и както личните, така и колективните вярвания, оформят структурата и параметрите на вашите житейски преживявания във всяка епоха. Вярванията, мислите и чувствата оставят един точно определен формиращ отпечатък върху полето на жизнената енергия, която обгръща вашия свят. Вие създавате през цялото време и човечеството бързо се събужда за изумителни констатации. Времената, в които живеете, се характеризират с огромни промени и от вас се изискват огромна гъвкавост и ясно намерение, за да можете да боравите с този безценен процес на човешка трансформация. Да развиете способността си да осъзнавате какво мислите, чувствате и говорите и да структурирате своя живот с кристална яснота чрез мисъл, дума и действие, са от съществено значение за това да живеете изпълнен със сила живот. Да поемете отговорност за силата, която въплъщавате, е от съществено значение и е най-важният урок на тази трансформация. 

Натискът да се разпореждате вярно със своя живот и със света като цяло никога не е бил по-голям и за някои хора интензивността, необходима за тази задача изглежда поразителна. В тези времена на промяна отварянето на вашия ум за да осмислите гледни точки и перспективи за живота, които се простират отвъд кутията на приетото мислене, е както чувствено, така и достойно за възхищение. Огромните предизвикателства, причинени от ускорените енергии на тези времена, всъщност служат, за да ви стимулират да възприемете реалността по нов начин. Вие сте избрали да бъдете тук по това време, за да принесете своята уникална гледна точка към групата на съзнателните същества, които създават “великото духовно събуждане” на планетата Земя. 

Осъзнаването е състояние на ума – то е “името на играта” в тези променящи се времена. Като колосална буря, разширяващото се съзнание помита глобуса с изумителен импулс, стимулирайки човечеството на клетъчно ниво да се събуди и открие своята сила. Трябва да желаете и да сте в състояние да наречете лопатата лопата, тоест, да назовете и забележите с кураж и яснота онова, което виждате и усещате, че се случва на всички нива. Индивидуално и колективно, вашата свобода зависи от вашата способност да казвате истината, когато я виждате. Вашите уроци по живеене също включват много трудни въпроси по разпознаване, включващи вашите взаимоотношения както с физическата, така и с не физическата реалност. Всеки ден изборите, които правите, са от съществено значение за вашето благополучие и са точно толкова важни, а вашите мисли не само определят курса и посоката на вашия живот във физическия триизмерен свят, а също така предизвикват вълнение и оказват влияние и върху множество други реалности. Залозите в тази “игра на осъзнаване” непрекъснато се покачват и към вас повече от всякога бива отправяно предизвикателството да забележите своите вътрешни чувства и да ги признаете като главен източник за създаването на вашата реалност. 

Потенциалът за вас да бъдете по-осъзнати постоянно нараства в резултат от светкавичната скорост, с която се обменят новите идеи и с която се реализират техните възможности. Макар, че може да разчитате на напечатаното слово, за да учите и разширявате своите познания и осъзнатост, вие сте във висша степен телепатични през цялото време. Всяка година от 1987 насам потокът от космически енергии, които оказват влияние върху планетата, постепенно нараства по интензитет, което в резултат предизвиква ускоряване на жизнения импулс: можете да забележите как вашият живот се движи все по-бързо и по-бързо, което се вижда от исканията отправени към вас и зашеметяващата скорост, с която се налага да действате, дори само за да поддържате себе си. А това, за което мислите и върху което се съсредоточавате, се осъществява с еднаква бързина. Времената не само изискват от вас да станете много по-осъзнати относно това, което се случва в глобалната общност, но изискват и ново ниво на отговорност и честност във вашите взаимоотношения със самите себе си. Външният свят е огледално изображение на вашата вътрешна реалност. Трябва да желаете да поемете отговорност за своя живот и да станете опитни в новия начин на мислене, за да плувате по променящите посоката си течения на човешкото съзнание. 

За някои хора това наистина са времена на огромен стрес и бурна трансформация и с много животи обърнати наопаки, множество семейства и индивиди се изправят лице в лице с крайно неудобното чувство да бъдат притиснати в ъгъла. Натискът да бъдеш по-гъвкав и да промениш своя живот и вярвания нараства с изумителни темпове. Световната икономика е в състояние на постоянно движение и объркване, счетоводните неволи са причинили хаос в общественото доверие и вяра в големия бизнес, периодите на уволнения продължават да създават още повече несигурност, а процентът на безработицата нараства с всеки изминал ден и много хора се чудят как ще си изкарват прехраната. Широко разпространена “болест” сред животните и хората създава смайваща здравословна криза, политиката е пропита от тъмните сделки на участващите в нея, барабаните на войната неспирно барабанят, ядрените заплахи и терористичните заплахи са заплаха номер едно в контролираните медии, нарастването на сексуалното насилие и извратените действия стават все по-нагли, съотношението дълг-спрямо-кредит е напълно неустойчиво, а кражби, измами, изневери и лъжи са обичайно цитираните качества на едно много корумпирано ръководство по целия свят. Изглежда, че така наречените лидери са се провалили по отношение на възложените им задължения да подкрепят свободата и да поддържат свободата като гражданска отговорност. Сега, на този етап от играта, всеки започва да се чуди защо светът е в такъв хаос. Това е отличен знак, защото той представлява едно крайно необходимо отражение и повторна оценка на живота, пред което всеки трябва да се изправи и направи. 

Цялото творение е изпълнено с енергия, която е отговорна, жива, интелигентна, вибрираща, гъвкава и телепатична, и като се има предвид това, че вие сте част от творението, вие самите сте наситени със същите качества. Докато вашата слънчева система пътува през дълбините на пространството, тя преминава един високо-енергиен терен на космическа радиация, който е изпълнен с привидно безкрайна мрежа от стереотипи на съзнанието. Това създава един мощен поток от огнена енергия, която непрекъснато връхлита Земята, а това носи огромни количества интензивни атомни частици, които проникват в клетките и атомите на всички неща, осигурявайки форма на звездно електричество, изпълнено с енергията на живителната жизнена сила. В древните предания фонтанелата на главата на бебето често е била наричана “врата към рая”, тъй като е била признавана като портал за потока от космическа енергия и духовна интелигентност в ганглиите на черепа. Космическата радиация зарежда централната нервна система с живителна енергия и служи като невидимо удължение на физическата нервна система и връзка с по-големия космос. 

По време на тези времена на промени едно масивно повишаване на интензивността на космически излъчената енергия кара човечеството да отвори очите си за едно по-висше духовно предназначение и го принуждава да усети една по-трансцендентна перспектива на съществуването. Наличието на тези мистериозни космически енергии е било отдавна открито и наименовано от множество различни хора от най-различни култури: общото поле, ки или чи, прана, оргонна енергия, етер, драконова сила, жизнена сила, силата, както и космическата радиация – всички те се отнасят за една и съща загадка. Независимо от това под какво име е позната, вие използвате тази енергия като безкраен източник на сила по време на своя живот, за да проектирате себе си в битието. В рамките на вашето специфично поле на преживяване, вашите мисли, чувства и желания са суровият материал и строителните блокчета, които използвате, за да създадете своя свят. Силата да създавате лежи във всички форми на съзнанието и съзнанието съществува в състояние на върховно сътрудничество в цялото съществуване. Съзнанието е съществуване. А любовта е първичният източник на материал, вибрацията на пулсиращата космическа енергия, който зарежда всеки аспект от полето на творението. 

Това огромно поле от енергия непрекъснато бива стимулирано и се влияе от дейностите на интензивни небесни явления, които проникват пространството и времето. С вашите вярвания пищните прояви на имплозии и експлозии на космически газове и вещество се появяват като произволни събития, излагайки на показ една вселена, намираща се в постоянен сблъсък със себе си. Въпреки това, случаят едва ли е такъв. Вие все още не сте се осмелили да вярвате или приемете наличието на задълбочен ред в сърцевината на целия живот. В действителност, едно развиващо се присъствие на колективна Космическа Интелигентност движи, планира и проектира творението с точно определена и специфична цел. Всъщност, всички форми на съзнанието притежават вътрешната сила да планират и създават преживявания и от една по-голяма перспектива, тази цялостна вътрешно свързана мрежа от космическо съзнание, е ключовият компонент в играта на живота. Орбитите в небесата играят много роли. Звездните компоненти са в основата си комуникационни центрове за жизнена сила, които са сложно вплетени заедно посредством една огромна телепатична връзка. Множество интелигентни същества ги използват като средство за изпращането на специфични предавания от едно място до друго посредством честотни модулации. Всеки проблясък на светлина, супернова звезда и слънчево изригване, всяко действие – масивно или незначително – е от съществена важност за развитието на всички части на космическата мрежа и се задейства чрез намерение в една или друга реалност. 

В космоса Земята е разположена близо до външната рамка на спиралите на галактика Млечния път, на много хиляди светлинни години от загадъчния Галактически Център. В съответствие с вашите възгледи, светлината пътува почти шест трилиона мили в една от вашите години, поставяйки ви на известно физическо разстояние от източника на светлина и енергия. Макар, че може да изглежда, че вие съществувате на някакъв отдалечен път от галактическата карта на небесата, всяка част от творението е взаимосвързана и вътрешно свързана посредством мощна, пулсираща, жива, загрижена, съзидателна, вечно променяща се мрежа от космическа енергия. Вие сте създадени от тази енергия и всъщност имате задължението да се справите с това изобилие на жизненост, независимо кое кътче на реалността обитавате. 

За вас е най-важно да приемете, че сте могъщи същества. Вашето физическо тяло служи като ваш собствен пример за безпогрешния дизайн на живота; сложната и изумителна организация на вашите клетки, кости и органи илюстрира широка мрежа на сътрудничество, която отразява обратно към вас основната природа на творението. По проект, вие сте едно добро постижение: един уникален органичен компютър, който е напълно способен съзнателно да преживее различните нива на вашата собствена реалност, както и на много други реалности. 

Вашият свят тъкмо сега започва да разкрива множеството способности вътрешно присъщи на човешката форма. В течение на хиляди години, множество хитри отклонения са пречели на човечеството да открие истинската природа на неговата сила и естествен талант за създаване на света. В течение на много хилядолетия ограничаващите вярвания за липсата на вашата лична сила са били приемани като факти във вашия свят; това се е проявило посредством фокусирането на силата на вашето внимание върху тези вярвания. Подобни вярвания представляват споразумения за реалността и те подготвят сцената за това на което се натъквате. Тогава вашата степен на осъзнатост определя как ще реагирате на жизнените драми, които сте сътворили. Притежавате свободната воля да изберете каквото желаете и каквото посеете - това ще пожънете. Осмеляваме се да кажем, че вие сте много по-сложни и изумителни, отколкото си мислите. С добра мярка за вяра, доверие и желание – подсилени с голяма доза космически знания, както и със здрав разум – вие със сигурност можете да се научите да фокусирате своето внимание, да бъдете много ясни в своето намерение и да проявите каквото желаете в живота. 

Само-зареждането със сила е достойно постижение във всяка реалност, макар, че не е непременно лесно за постигане състояние на ума. Подобно на всяко умение, вие трябва да се фокусирате върху него и да го развиете и извикате към съществуване; но все пак, веднъж насърчено да се събуди, то разцъфтява и расте от само себе си, много подобно на здраво наследствено растение, което заяква и цъфти сезон след сезон. Само-зареждането със сила е най-естествения и ценен цъфтеж на един събуден ум. Сгушени в дълбините на вашите клетки са спомените и записите на всички ваши наследници, някои от които са се натъквали на същите послания, с които днес се сблъсквате вие. Възприятието на реалността са вложени в генетичния код и предавани на различни участници в кръвната линия. Във всички линии на времето и във всички реалности на творението, личната свобода е предварителна предпоставка за въвеждането на нови параметри за възможното. Макар, че някои от вашите предци са знаели, че само-заредилите се със сила се хора са самоопределящи се и не се нуждаят от уроците на лъжливото водачество, свободите и придобивките, които едно поколение постига не са гарантирани за следващото. Всяко поколение избира своите собствени стойности, както и онова, което е важно за духовния му растеж – индивидуално, когато откривате и разширявате своята вътрешно присъща лична сила, вие разцъфтявате; когато я изоставите – вие създавате тирания. 

Природата на реалността е такава, че тя ще отрази, смеси, размеси и играе с всеки и всички видове енергия без да осъжда. Вашите мисли, чувства, желания и емоции, изразени в думи и дела, - всички те са проекции на енергия, основани на вашите собствени вярвания. Колкото по-съзнателно осъзнавате своите вярвания, толкова повече започвате да определяте курса на своя живот. Животът не е случайно събитие; в своята основа, той е емпирично споразумение между много същества от много реалности, с цел проучване и откриване. Съзидателното изражение и върховната отговорност са ключовите компоненти за събуждането и развитието на вашата духовна интелигентност. Само-зареждането със сила е свързано със само-изпитването ви и знаенето на това как и защо да правите това, което правите и великолепни възможности и свободи изобилстват винаги, когато изберете пътя на Само-зареждането със сила да създава съвместно с вас вашата реалност със силата на мултивселена, която се съдържат цялото съществуване, включително и т очевидната триизмерна вселена. 

Текущият климат на съзнание отваря вас и вашия свят за много открития на невидими сили; силата в етера, силата в тялото и силата на намерението са съставна част от много стари и все пак съществени стъпки по пътя към разбирането на живота. Има поговорка, която твърди, че силата покварява, а абсолютната сила покварява абсолютно, намеквайки вероятно за това, че опасностите на силата означават, че силата е нещо, което като цяло трябва да се избягва. В действителност, вие сте родени от сила. Вие сте заченати в тази реалност чрез силата на секса и един акт на вътрешна лична сила ви изтласква да напуснете майчината си утроба в подходящото време. Природата на творението е наситена със сила така, както сте наситени със сила и самите вие. Вие сте могъщи същества, вие не можете да избегнете възможността да боравите със силата и когато стане дума за силата - винаги ще бъдете изпитвани, за да се види дали ще злоупотребите с нея и дали ще я употребите погрешно. Силата е изпитание на характера и изборът е винаги ваш. В една малка клетка има повече потенциална сила, отколкото бихте могли да използвате в течение на целия си живот; глобалното съзнание, обаче, трябва първо да покаже, че приема цялостната отговорност за боравене с този вид сила, преди вратите на мултивселена да могат да се отворят. 

Периодът от 1987 до 2012 е бил предвиден в много предания в много епохи като повратна точка във всеки мощен цикъл на човешкото развитие. 

Веднъж на много време, в някои места от времето и пространството, възниква масивно ускорение на космическата енергия. Въз основа на съвместно споразумение на различни форми интелигентност, включително звездите, планетите и многобройното войнство от космически играчи, ускорението е предназначено да събуди различните участници за едно много по-велико преживяване на съществуването чрез интегриране на огромна вибрационна промяна на енергията. Порталът за такова време на събуждане се отвори във вашия свят през 1987, поставяйки началото на 25-годишен период от безпрецедентна промяна и поразителна трансформация. Периодът от 1987 до 2012 е бил предвиден в много предания в много епохи като повратна точка във всеки мощен цикъл на човешкото развитие. 

Множество древни пророци от вашия свят придавали неоценима стойност на знанието, че творението е съставено от многобройни слоеве от физическа и не физическа интелигентност. Те наблюдавали и проучили множеството сложна нелинейна трансформация, открита в стереотипите и циклите на природата. В течение на времето, значението на слънчевите цикли било от основна важност за почти всяка цивилизация. Вашето отношение към времето е основано на присъствието и позицията на слънчевата орбита. В другите епохи хората приемали, че слънчевите лъчи са източникът на живота и считали слънцето за Бог: божественото божество на творението. Те също така знаели, че краищата са знак и подпис на нови начала, защото променящите се периоди описвали това велико учение с изумителен стил в хода на годишното пътешествие на Земята около слънцето. 

Ритмите на природата са от ключово значение за разбирането на начина по който функционира вашия свят. Древните хора считали, че мистериите на живота, смъртта и прераждането притежават вътрешна стойност в разбирането на различните цикли на развитието във физическата реалност и отвъд нея. Забелязано било, че времето е циклично, а за стереотипите на живота също се знаело, че се повтарят и се придвижват отново по спиралата, предлагайки нови възможности, както и стара познатост. Мнозина от вашите предци работели с много различни възгледи за живота и времето в сравнение с тези, които вие понастоящем споделяте. От същите гледни точки, времето се вижда като гъвкаво и променливо, като миналото и бъдещето се случват едновременно и са също толкова валидни и живи, както и настоящето. Времето служи като откривател и организатор на реалности, създавайки невидими граници като резервоари за съзидание. В много по-широка перспектива, тези двадесет и пет години ускорена енергия са като отличителна черта във времето, отбелязващи място, където всички участващи форми на съзнание преживяват дълбоко повишаване в своята осъзнатост посредством много, много бързо интегриране на множество основни нови възприятия на реалността. 

По време на този двадесет и пет-годишен период на преход и трансформация, версията на реалността, която сте опознали, ще изглежда все по-малко и по-малко стабилна. Докато събитията на световната сцена нарастват в хаос и объркване, вие ще бъдете принудени да се събудите и наистина да започнете да мислите за онова, което се случва. Това е един изпълнен с предизвикателства и крайно стимулиращ период в който да си жив и да поставяш под въпрос всичко – своя живот, своите вярвания и своя възглед за света – е най-основната част от процеса на откриването на своята вътрешна сила да създаваш света, който срещаш. Иска се огромен кураж, за да поставите под въпрос своето съществуване, а още по-голяма сила е необходима, за да познаете и разпознаете истината, когато я видите. 

Ние често споменаваме този специален период от време като “наносекундата” в аналите на времето, тъй като от определени перспективи и гледни точки двадесет и петте години минават по-бързо отколкото мигването с око. Да се вгледаш в аналите на времето за да потърсиш този период може да бъде като да търсиш определено сребърно дърво в безкрайна гора. Независимо от това, цялото творение е сложно свързано и цялото време се случва едновременно; поради това, с малко познания и ноу-хау, много области от онова, което считате за време и пространство, определено могат да бъдат локализирани и проучени. Ключът е гледната точка. Гледано отвън, вашето време, годините, в които живеете, изглеждат изпълнени с великолепни възможности за човечеството да се свърже с огромните, нови перспективи на познанието и да се събуди по време на духовно възраждане със зашеметяваща величина. Може би се чудите: Как е възможно това? Защо точно ние? Защо точно тук? Защо точно сега? Е, цялото творение е проектирано с велика цел и от наша гледна точка вие първо трябва да се опитате да опознаете себе си, преди отговорите на тези въпроси да започнат да правят някакъв смисъл за вас. 

Всеки аспект от творението е вплетен и свързан посредством сложна мрежа от съзнание. Преди да се потопите в триизмерното съществуване, вие притежавате способността да разгледате предварително параметрите на земния живот, да предвидите аспектите на своя собствен план, цел и намерение в рамките на специфичния климат на съзнанието. Вие избирате момента и времето на своето раждане, както и своята генеалогична кръвна линия, която е богата на древни кодировки и възприятия, получени в резултат от много уроци по живеене. В момента тук и сега вие забравяте своите планове, за да можете да играете своята версия на играта на живота по-ефективно. Вие се потопявате в своята идентичност и ставате напълно ангажирани в процеса на проучването и преживяването на пътя, който сте избрали. Ходът на вашия живот е значимо и съдържателно пътешествие, което непрекъснато се изправя пред вас и ви стимулира да развивате своите способности. Обикновено научавате за природата на творението така, както научавате как да действате със своята биологична форма. 

Разбирането на многобройните роли, които многоизмерните влияния играят във вашия живот, е от основно значение. Колкото по-очевидно става, че вие и вашия свят споделяте време и пространство с другите реалности, вие ще откриете, че съществувате и в други реалности. Може да изглеждате като единично същество, но въпреки това притежавате безкрайно множество естествени връзки с реалности, намиращи се отвъд вашите възприятия. А какво точно представляват възприятията? По какъв начин множеството реалности могат да съществуват редом с вас и въпреки това вие едва да ги забелязвате? Индивидуално и колективно вие създавате вибрационна честота, която ви разполага в определена версия на реалността. Този не физически енергиен подпис дефинира вашата персонална природа от момент до момент и очертава параметрите на вашия основан на Земята опит. Вашата по-голяма световна реалност е основана на поредица масови споразумения, а вашият личен живот е интимно пътешествие на самооткриване в тази масивна рамка от реалността, където изживявате вярванията, които сте си избрали. Начинът, по който схващате и интерпретирате огромния набор от усещания и стимули в това многослойно обкръжение определя степента на само-реализация, която развивате. Вашите възприятия, или способността ви да усещате различните фини нюанси на реалността, се събуждат и са на път да разцъфнат и израснат с по-голяма лекота, когато действате от позицията на гъвкавост и доверие. 

Преките телепатични познания всъщност поддържат и подкрепят една много по-велика реалност от тази, която понастоящем възприемате. Телепатията е една естествена форма на комуникация посредством честотата, която е вродена във всички форми на енергия. Масовите споразумения за природата на реалността несъзнателно се разискват и обмислят на психично ниво на реалността със скоростта на мисълта. Вашите клетки непрекъснато приемат данни и оценяват, обработват и предават сигнали, които носят честотата на това, което е налично за преживяване. Тези дейности се извършват без никакви усилия без вашето същество да има каквато и да е представа за тях. На този етап от вашето развитие, ако вие внезапно съзнателно се изместите към многоизмерния начин на съществуване, - там, където едновременните животи, звездните роднини и вероятните реалности се появяват едновременно – вероятно бихте претоварили своята система и бихте взривили своите вериги. 

Трябва да сте много стабилно заземени в триизмерния свят, за да можете да интегрирате и разберете множеството знаци, символи и значения на другите реалности. Преди всичко, вие трябва ясно да обичате и приемете себе си като това, което сте, а това не е маловажна задача. Когато успеете да разпознаете себе си с любов като свое собствено творение, вие освобождавате себе си от масово предизвиквания транс на лишен от сила живот. Трябва да живеете своя живот с ясни граници и разграничения, прилагайки огромна проницателност и дискриминация на ума към всичко, на което се натъквате. В допълнение, вие трябва да се научите да изразявате честно и открито своите чувства и да придавате особено значение на своята самооценка, докато се учите да развивате истинска любов към това, което сте. Поставянето на условия, извиненията, съревнованието, или желанието да сте някъде другаде, няма да ви доведат до никъде. И ако живеете живот с малко граници, можете да се окажете в значителна степен ограничени от същности не само от това измерение, но и от други. Първо трябва да се научите да пазите и цените своята човешка форма, а след това можете да научите да разширявате своите възприятия и да започнете да проучвате мрежата на творението, като обърнете внимание на огромните мащаби, в които нахлува животоподдържащата енергия, която изпълва вашия свят. 

За да разширите хоризонта на своите вярвания, разширете своя ум и си представете, че вие сте свързани с мрежа от интелигентност, която съществува и е дълбоко потопена в проучването на потенциалите на възприятията през една много развита и добросърдечна игра на съзнанието. След като прочетете тези думи, затворете очи за няколко мига, отпуснете се и си дайте възможност наистина да почувствате дълбочината на възможностите в тази концепция. Когато отворите очи и се съсредоточите отново върху момента тук и сега, възнамерете да поддържате същността на своето преживяване и обърнете внимание на всички изображения или символи, които вашето въображение ви е осигурило. Вашето въображение е важен инструмент за разпознаване и проучване на невидимите, не физически реалии, които се пресичат с физическия свят на материята. Този аспект на въображението е бил пренебрегван в съвременните времена поради една много ефективна и съдържателна дългосрочна кампания на контрол, която е наблегнала на върховно недоверие и подозрение към силата и способностите на физическото тяло. Знайте, че и невидимите не физически реалии и физическия свят са аспекти на една реалност. От момент до момент вашето съзнание функционира с дълбока елегантност и лекота и във физическата и в не физическата реалност. Вие сте родени с тази способност и въпреки това сте били подведени да повярвате във фалшивите ограничения и сте накарани да не се доверявате на своето вътрешно познание. Проектите, включващи кондиционирането и контрола на човешката душа имат корени в много древни времена и много ограничаващи идеи за природата реалността са били дълбоко загнездени и кодирани във вашето генетично наследство и предавани от поколение на поколение, без да се отправя предизвикателство към тяхната валидност или предназначение. 

Природата на която и да било реалност може да изглежда като ясно разграничена от всичко друго, макар, че всеки аспект от творението е свързан чрез сходството на жизнеспособната енергия на жизнената сила. Всички реалности притежават способността да се свързват с мрежата от интерактивна интелигентност, която съществува вътре във и около пределите на пространството и времето, което понастоящем възприемате. Във вашето собствено време и пространство, човешките възприятия постепенно се пригаждат към огромната промяна в съзнанието, която е необходимо да се извърши, за да се възстанови връзката с Космическата интелигентност. Докато вашето съзнателно осъзнаване се отваря за многоизмерните качества на творението, вие ще се научите да събирате познания от други места и да ги внасяте в триизмерната реалност, за да разширявате и изцелявате своя собствен живот. Вашите лични постижения оказват дълбоко влияние върху глобалното състояние на ума и в “идеалното направено реално” вие и вашият свят ще разцъфтите с нови идеи и ще бъдете обзети от изключително вдъхновение да създадете нова визия на целта на живота. 

Когато променяте своето мнение, вие променяте своя личен и колективен живот. Хората по целия свят осъзнават необходимостта от преместване фокуса на посоката на глобалното внимание към честност и цялостност, където оценката на мира и изпълнената с уважение почит и загриженост за Земята и всички нейни същества са първостепенно намерение. Докато вибрацията на масовото съзнание се разширява и узрява, ще бъдат постигнати още по-голямо усилване и фокус. Земята чувства тези промени. Едно повишено състояние на осъзнатост в колективното съзнание на човечеството кара Земята да се отключи и освободи повече от цялата история на времето, съхранена в нейното същество. Когато желаете да познаете и да се изправите лице в лице с личните истини, вие допринасяте за изграждането на честотата на съзнанието, необходима за разкриването и освобождаването на истината за човешката история. Развиването на духовно осъзнаване отключва ключовете на земната археология и също е от съществено значение за разбирането на вашето минало, настоящо и бъдещо благополучие. Човешкият ум е мощно стимулиран от множество фини космически сили, за да се активира новия тип съзнание и макар, че вие едва сте започнали да се докосвате до изключителните потенциали на съзидателното изражение, които очакват да им обърнете внимание, много милиони хора вече са поели по своя път на откриването на тези зареждащи живота със сила открития. 

Понякога хората се страхуват от истината и многоизмерният аспект на неговата трансформация изглежда разтърсва из основи човечеството. По глобуса хората забелязват измеримото увеличаване на необичайните енергии и дейности в небесата. Вашият свят винаги е споделял време и пространство с едновременни реалности, които вие не виждате. Междуизмерните, извънземни и ултраизмерни посетители са обитатели на другите реалности, които могат да взаимодействат и да се застъпват с вашата. Доброжелателни същества непрекъснато осъществяват внимателно наблюдение над вашия свят; съществува, обаче, и много отчетливо и силно влияние на структура от енергии, на които вашите интереси не са им по сърце. Древната поговорка “каквото горе такова и долу” е истина, която очертава повече ситуации и явления, отколкото понастоящем можете да разберете. Невидими енергии от другите реалности биват естествено привлечени към вас и вашия свят и именно вибрациите на намерението, които създавате ще определят качеството и типа влияние, което преживявате от тях. 

В течение на множество хилядолетия хората от Земята непрекъснато са създавали своите преживявания по подразбиране и небрежност. Мисли и чувства, думи и идеи, са в постоянно търсене, за да привлекат своите подобия. За да създадат ефикасни и желани резултати, мислите трябва да бъдат ясно фокусирани и насочени към желаната цел. Претворяването на тези познания на практика е от ключово значение за инициацията на човечеството в по-висше състояние на осъзнатост. Бурната трансформация, помитаща вашата планета, предлага много възможности да видиш реалността в нова светлина, да постигнеш нови нива на само-разбиране и да приложиш нови принципи на реалността към своя живот. Блестящи умове, лудуващи извън кутията на традиционната цензура и догми ентусиазирано са приели тези условия за мислене и обективиране на пространството. 

Много милиони хора са доказали на себе си, че мисълта създава реалността посредством използването на тяхната интуиция, за да се докоснат до не-физическите и невидимите енергии, които проникват времето и пространството и цялото творение. Реалността е изградена в ума. Онези, които се опитват да откраднат или да изолират вашия ум, са крили тези тайни в продължение на дълго, дълго време. Освобождаването на познанията не е нещо, което се преподава във вашите училища. Разубеждават ви по отношение на истината, затова не е чудно, че основното послание, издигащо се на повърхността в толкова много животи, включва подтискано изражение – основно боравещо със и изцеляващо чувствата на страх във връзка с притежаването на вашата истина на лично, глобално и галактическо ниво. 

Текущата мода в западната цивилизация популяризира личности, които се съмняват и скептици, които биват признавани и награждавани за техните отегчителни хипотези. И поради древния страх от тялото и неговата мъдрост, хората вече не могат да познаят разликата между онова, за което им казват, че е истина, и онова, което прави смисъл за тях. Това колективно отричане вече е достигнало критична маса и векове от емоционално токсични останки се издигат до повърхността, за да бъдат разпознати и безопасно освободени. От една по-висока картина на реалността, хората от Земята излизат от подобно на амнезия състояние на колективен шок, който е блокирал вливането на духовни познания в човешкия генетичен фонд. И докато за мнозина е съвсем очевидно, че “вие създавате своята реалност”, огромното болшинство хора все още се нуждае от събуждане от несъзнателно контролирания транс на безсилие, в който доброволно са навлезли. 

Древната битка между науката и религията за изключителните права за дефинирането на реалността достига подходяща кризисна точка; възможно е да сте се занимавали със същото послание в други времена и места. Геоложките записи предлагат обилни доказателства, че още преди хиляди години ядрени взривове са унищожили цивилизации. Източните религиозни текстове говорят за толкова много продължителни войни в небесата, които са довели до хаос и на Земята. От векове са изкопавани сложни останки и необичайни скелети от скални пластове датиращи от милиони и дори милиарди години. Миналото, обаче, е било прикривано, контролирано и изтривано. Онова, което сте учили в училище относно историята на Земята рисува произволно хаотична картина на невежи хора, които са непрекъснато скарани с живота. Тези обяснения са се превърнали в част от основата на мисълта, която обхваща концепциите за безсилие и чувството, че си жертва, а това са начините, по които вие бивате официално насърчавани да тълкувате творението. Доведени до края, даже природата бива възприемана като потенциален враг – по-скоро, като една непредсказуема и избухлива сила, над която вие нямате влияние – отколкото като удължение и изражение на колективния разум. 

Тези времена на промяна включват бързо излизане от ерата на невежеството и освобождаване от старото заклинание, което е било в сила от хиляди и хиляди години. За да разцъфтите и преуспеете, вие трябва наистина да обхванете и заредите с енергия концепцията, че вашето физическо превозно средство – тялото, което обитавате - е с неоценима стойност. Вие трябва да приемете своята собствена ценност и да пожелаете да бъдете в състояние да почувствате истинска любов и благодарност за това, което сте – това е основният ключ за отварянето на вратите на промяната и за привличането на най-добрите преживявания, които животът има да предложи. Любовта, която търсите от другите, трябва да бъде генерирана от вас, за вас. Когато почувствате истинска любов към себе си, вие сте свързани със и допринасяте за енергията на жизнената сила, която поддържа цялото творение; това е великият дар, който имате да предложите на света – ваша собствена версия на честотата на любовта. За да култивирате едно взаимоотношение на любов със себе си, отделяйте време всеки ден – сутрини вечер, - за да седите или стоите пред огледалото в течение на пет-десет минути и да осъществите среща очи в очи със себе си. Взирайте се спокойно в очите си и поддържайки пряк зрителен контакт, отворете своето сърце и си кажете, че се обичате. Повторете фразата “Обичам те” на глас докато продължавате да се вглеждате дълбоко в огледалното отражение на своите очи. Наблюдавайте своите ириси и зеници и оставете чувствата, които тези думи извикват да потекат във вашето тяло, като топла слънчева светлина, танцуваща през дълбините на гората. Докато участвате в това упражнение, трябва да наблюдавате и своите действия и реакции на вашите послания на любов. Появяват ли се в огледалото различни версии на вас самите? Усмихвате ли се? Или срещате някого, който ви кара да сведете поглед и да гледате встрани? Има ли част от вас, която не приема любовта? Какво прави тялото ви? Появяват ли се някакви сълзи, които да стопят печатите на вашите спомени? Сдържате ли дъха си, или дишате продължително и дълбоко? Как се чувствате в резултат от това, че умишлено сте отделили време за да си кажете, че сте обичани? 

В хода на своя живот да се научите да използвате своя ум по много начини, като например да участвате в мисловни упражнения, а след това да наблюдавате и да отразявате своите реакции, ще отключи тайните на вашето собствено мислене. Множество възможности с много фасетки ви очакват и ако си свършите работата и се научите да вярвате на себе си, тогава предстоящите времена ще ви предложат уникални преживявания, за да разширите своя начин на възприемане на реалността. Тези нови възприятия съдържат живот, съдържат значение и лекота и изцеление и се предават енергийно от орбита на орбита и от клетка на клетка. Като човешко същество, вие преживявате мощно реструктуриране на вашата душа, за да се превърнете в по-осъзнати за обширните вътрешни истини и като пионер на възприятието е наложително да разберете и повярвате на живота, който създавате. 

Настоящите масови военни действия и контрол, наложени от световните лидери, демонстрират тяхното отчаяние в резултат от това, че губят контрол над човечеството. Те ще направят всичко, за да ви отклонят от това да започнете да обръщате внимание и да събудите своята лична сила. Онези, които откажат да се събудят, захранват онези, които ги контролират. Това е старо споразумение без никакви присъди. Когато съзнанието се събуди, то няма нужда от контролиращи. Ние не можем да ви предложим гаранция за жизнеността на вашата реалност; вие, обаче, със сигурност можете да създадете версия на света който желаете и сега за това усилие е налице неограничена подкрепа. 

Вашият свят винаги е бил наблюдаван и проучван от много, много групи същества, всяка с различни намерения и задачи. И все пак, като общо, вие сте подкрепяни от онези, които разбират сложностите на сътрудничеството, в което има смисъл, цел и достойнство да се издигнеш над контрола и злоупотребата със сила. Когато формите на съзнание избират да забравят, отрекат, деактивират и презират своята собствена сила да създават и да знаят кога обезценяват свободното мислене, тогава те стават част от драмата, от играта, така да се каже, която им позволява да преживеят съществуване под очевидния контрол и власт на другите. Урокът и посланията включват страх от непознатото, страх от възприятията и страх от това да поемеш отговорност за живота си. Преодолявайки страха от личната сила е обичайната сцена в развитието на съзнателната осъзнатост; при все това, важният въпрос остава: Доколко далеч ще стигнете, преди да оцените онова, което е неотменимо ваше? 

Време е да свържете точките. Събитията служат на многослойни цели и всичко зависи от гледната точка. Желаете ли да поемете отговорност за това да обичате себе си и Земята под формата на цялостно съществуване? Можете ли да схванете монументалната задача, която сте си поставили да изпълните в настоящия си живот? Ще позволите ли да се разкрие по-голямата картина? Менталната гъвкавост включва използването на вашето въображение в съзидателни нови начини за изграждане на основа на мисълта с ясно, съзнателно намерение. Трудността не е подпис на провала. Предизвикателствата изострят вашата съобразителност и могат да извадят наяве вашите най-добри способности, ако имате вярата и доверието и ако се научите да се огъвате заедно с вятъра на промяната. Това е времето да настроите фино своите физически, ментални, духовни и емоционални умения и да докажете на себе си – и на света като цяло – че вашите мисли внасят енергията на жизнената сила около вас и че вие сте създателят на своите преживявания. 

Трансформацията на съзнанието, която се извършва навсякъде, е многоизмерна драма, една оркестрация с изключителна значимост, която в основата си включва акт на дръзка смелост – едно споразумение между много реалности за изцеляването на ума и духа на човечеството и на всичко, с което са свързани те. От гледна точка на едновременното вечно разширяващо се сега, цялото реално изцеление включва състрадателна повторна интерпретация и енергийно разбиране на хора, места, времена и събития. Новото общо чувство е свързано със знаенето на това, че целият живот е значим и че вие трябва да се грижите за него. Ние препоръчваме да се влюбите в себе си, защото вие сте чудна форма на творението, способна да проявява великолепната и величествена версия на творението посредством мисъл, дума и действие. Търсете пътя, който носи веселие и радостно съществуване, където вие привличате значими и смислени жизнени преживявания. Вие винаги преживявате енергийно онова, което научавате. Доверете се на добронамереността на творението, защото тя наистина е много фина. Вие притежавате свой собствен финес, грациозност и стил. Използвайте го! Това е най-щастливото време да си жив и да се спуснеш в аналите на подновените разкази за прераждането. Някога, може би в бъдещето, вие ще разказвате страхотни истории за това какво е да си жив на Земята по време на великото усилване на енергията – един двадесет и пет годишен период на разгръщане на многоизмерни мистерии, едновременно величествени, с огромно значение и завинаги монументални в аналите на времето. Възнамерете да обхванете истинското познание и свобода, скъпи приятели, и по пътя на зареждането със сила, бъдете сигурни, че ще използвате по най-добрия начин всички свои сега.


Барбара Марчиняк