Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

петък, 9 септември 2011 г.

Плеядите - УСКОРЕНАТА ЕНЕРГИЯ И РАЗШИРЯВАНЕТО НА ОБХВАТА НА ВАШИЯ УМ В НАНОСЕКУНДАТА ОТ ВРЕМЕТО

Вие сте учили, че всичко в творението е свързано с една неограничена интерактивна мрежа, която наричаме мрежата на творението. Всички събития, големи или малки, се съхраняват на тази мрежа от интелигентна енергия, която притежава неограничена способност за памет между своите множество други атрибути. Вашият Интернет е един динамичен модел на тази мрежа на творението – един опит в материалния свят да се имитира мрежата и да се направи копие за вейната неограничена енергия. Макар, че тази мрежа присъства навсякъде, но без такси за сървърите, началните такси изискват вие да усъвършенствате своя ум и да опознаете себе си, за да се включите на линия. Множество световни цивилизации са успели да сърфират из голямата мрежа на творението, като са осъществявали космическа връзка между живота на Земята и величието на звездите. 

Древните ясновидци и пазители на времето от отдавна отминали дни притежавали дълбок афинитет към изучаването на небесата и отбелязването на това, че съществуват светове в световете, които се намират в други светове, вътрешно свързани през звездните и планетарни цикли, които работели в съответствие с широко мащабния космически план. Тези цикли и тяхното влияние са част от един по-голям проект и съдържат многобройни нива на планове и цели; в древни времена човечеството считало живота на Земята като крайно значима част от този космически танц. Някои култури даже предвиждали наносекундата, двадесет и пет годишния период от 1987 до 2012, като играеща изключително важна роля от подобен мащабен цикъл – такава, която включвала цялостна трансформация на човешкото съзнание. Наносекундата би показала изхода от продължително, преобладаващо състояние на само наложено невежество и объркване в началото на златната епоха от човешката трансформация. Хората от това време щели да бъдат способни да избират от многообразието на вероятните бъдещета, за да осигурят мост към прехода между края на една епоха и началото на друга. Известно било, че те ще се трансформират чрез пречиствания, инициации и велики духовни тестове, тъй като техният свят изглеждал, че ще се спука по шевовете. Този цялостен двадесет и пет годишен период щял да привлече милиарди хора – всеки щял да иска да бъде на Земята поради това, че ускоряването на енергията щяло да бъде толкова изключително; щяло да бъде като да изживееш хиляда години само за двадесет и пет, или като да имаш стотици животи в един. В това време личните и колективни изпитания щели да служат като възможности да станат по-осъзнати за много по-велика реалност. Цялото човечество щяло да бъде включено в правенето на много мощни избори в тези години – избори, които биха определили типа свят, който те щели да заемат като новата версия, започваща със зимното слънце стоене през 2012. 

Скоростта и интензивността на ускорената енергия са модулирани в три ясно разграничени фази, всяка една проектирана да напасва разширяващото се съзнание на човечеството чрез създаването на ритъм и шаблон на натоварването - на клетъчно ниво - с нови светлинни честоти. Докато енергията продължава да се ускорява, времевият обсег между една криза и друга се скъсяват все повече и повече и възможността да си дадете сметка, че другия свят е отражение на вътрешната реалност, показателно нараства. В рамките на една по-широка рамка на реалността за една криза може да се мисли като за среща на умове на кръстопътя на възможността – едно положение, където вие разпознавате точно къде се намирате и съзнателно избирате най-добрия възможен избор с оглед на мястото, към което сте се запътили. По време на двадесет и петте години на ускорена енергия вие бивате променяни чрез устойчиво, регулирано повишаване на космическата радиация, която ви помага да се аклиматизирате и регулирате към огромните промени в съзнанието, за които сте дошли да предявите претенции. 

Може би се питате какъв е смисълът и каква е целта на повишаването на тази енергия. Да ви подлуди ли? Или да даде на контролиращите повече сила над вашия живот? Действителната цел на ускорението е да ви научи – вас и всички онези, които участват във въплъщаването на космическия закон - да превъзмогнете тиранията на разрушителното поведение. Древните хора разбирали, че съществуват закони, които управляват вселената и мултивселената, и че всичко е тясно свързано с дейностите в небесата. Един от главните закони е: Мисълта създава реалност. Тъй като всичко продължава да се придвижва все по-бързо и по-бързо, това се превръща в очевидно учение, тъй като онова, което мислите, се материализира с все по-голяма и по-голяма скорост. Докато енергията се ускорява, един естествен вътрешен процес работи в хармония с вътрешните и външните сили, за да ви помогне при интегрирането на промените в енергията. Вие сте избрали да бъдете тук във време, когато мислите ще бъдат признати като инструменти за създаването и проявяването на реалността във форма и да закотвите в тази реалност познанието, че сте духовно същество, поело отговорност за своя живот. Да бъдете в състояние да заявите: “Бях там и го живях. Направих го; започнах да проектирам своя живот според собствените си добре разчетени намерения.” е достойно за отбелязване постижение в духовното резюме на всеки. По време на тези времена на ускорена енергия всичко се забързва и проявява с много по-голяма скорост. Небесното подравняване с Галактическия център доставя силни предавания на енергия, оказваща влияние върху всичко на Земята и докато тези притежаващи свръхвисоко напрежение енергии продължават да навлизат във вашата реалност и да ускоряват нещата, вие трябва да станете много по-осъзнати за мислите и съобщенията, които изпращате. 

Помнете, вашите мисли се предават като честоти от енергия, които действат подобно на домашен гълъб, трениран да доставя съобщения – мислите буквално излитат от вашия ум, за да се свържат с онова, за което мислите. И в тези времена на ускорена енергия всичко се ускорява и проявява с много по-голяма скорост. Разбирането на космическите закони на проявлението е като да притежаваш ключове от вселената. Ако осъзнавате своите мисли, знаейки, че върху каквото се фокусирате това получавате, в идеалния случай вие съзнателно създавате версията на живота, която искате. Но, ако случайно вярвате в това, което се продава в основния поток от медийния бизнес на мисловния контрол, значи следвате определена програма и сте използвани. Във времената на ускорение вие трябва да мислите и поставяте под въпрос всичко и да желаете да почувствате своя път през живота, за да установите многото слоеве на истината, които дефинират вашата реалност. 

По време на първата фаза от трансформацията, от 1987 до 1996, нивото на космическата енергия, оказваща влияние върху вашата планета, се ускори в съотношение десет пъти в рамките на една година, постепенно изграждайки една спокойна движеща сила и неусетна промяна на живота на всеки. Помислете за няколко момента за 1987 година. Къде живеехте по това време? Какво правехте със своето внимание? Какво се случваше в живота ви? Колко заети бяхте?Бяхте ли започнали своето духовно търсене? Кои бяхте тогава и за какво си мислехте? Какво беше вашето разбиране за света? 

Първоначално бяха активирани само сравнително малък брой от хората на планетата, които да се свържат и почувстват ускоряването на енергията от новопристигналата космическа енергия и светлинните честоти. Съществуваха много промени, които да се вземат предвид в нечий живот, защото в допълнение към нормалното ежедневие на всекидневния живот в човешкия разум се роди едно ново ниво на съзнание. Планетарното съзнание почувства началото на дълбоките промени и в отговор се появи като новородено теленце, замаяно и клатушкащо се и готово за живот. Първите десет години от ускорената енергия, създала едно устойчиво, и все пак постепенно, нарастване в общата осъзнатост в рамките на масовото съзнание. Нови и вълнуващи интерпретации на живота избухвали като резултат от повишаването на осъзнатостта и информацията се превърнала в ценен, необходим артикул. С повишаването на скоростта, бавното и устойчиво разцъфтяване на Интернет отрази връзките, направени на други нива, и новите технологии отразени в ускорените енергии на времената. Макар, че много хора бяха наивни в своите интерпретации и очаквания за това, което се случваше, още от началото вълнението беше огромно. Психичните сетива и новите способности за възприемане все още събуждаха голям брой хора и от гледна точка на популярността духовният идеализъм понякога надхвърляше практичността. Но колкото повече и повече информация биваше разкривана относно истинското състояние на световните дела – особено информация за дългосрочната манипулация на вярванията и относно скритите космически връзки – мехурът на невинността се пукаше, за да разкрие една много по-голяма перспектива за реалността, на свой ред извикваща една много по-широка перспектива за мястото на човека в космоса. С огромна съгласуваност, като богатия и величествен обмен на листата през есента, милиони хора вероятно са били включени в множество объркващи ума планове и намерения. 

По време на втората фаза на ускорението, от 1997 до 2006, енергийните скокове в съотношение 100 за всяка изминала година, увеличаваха всяко преживяване с още по-голяма интензивност. Докато енергията продължава да нараства и поради това, че има толкова много неща, които да бъдат следени, хората напълно се очароват от техническите нововъведения, за да избягат от натрупващия се натиск; някои ще твърдят, че това е начинът да се справиш с хаоса. През цялото време те се потопяват в един електронен куршум, който се справя с техните честоти. По време на тези години съществува огромно объркване относно разпознаването на приоритетите и на онова, което е наистина важно. И докато времето напредва, за онези с ясните умове ще става все по-очевидно, че мислите се проявяват много бързо в реалността. Евентуално всичко ще се изправи лице в лице с изключителната проверка на реалността на състоянието на техните собствени дела, докато нови приоритети за живота възникват по избор или по подразбиране. През това време милиарди хора ще започнат да си дават сметка, че нищо не е точно каквото изглежда, че е, и само по себе си това осъзнаване ще се превърне в инициация, както и в едно от огромните изпитания на тези времена. Докато бурните събития на световната сцена нарастват, ще бъде прекарана една невидима линия и по целия свят ще възникнат поляризации, докато хората вземат страна и се изправят зад своите вярвания в разгорещени дебати относно свободата и стойността на живота. Отричането ще бъде избор за онези, които остават в невежество, независимо от обичайно наличните познания. Появява се едно ново ниво на мислене, докато проправящите пътя умове се опитват да отворят вратите към нови граници на неограничени възможности. Докато посланията за война и мир нарастват по важност, хората ще започнат да осъзнават дълбоко на кого да вярват и ще започнат да разпознават стойността на своята интуиция в този процес по вземане на решения. По време на тези години, ще бъде родена една новооткрита мъдрост, докато събуждане с епични пропорции стимулира планетата. Уникални концепции зареждат и съживяват човешкия дух и предлагат на много хора чувство за зареждане със сила и облекчение в техния живот. Нови идеи сякаш придобиват свой собствен живот, докато обединяването на многобройните реалности с трето измерение започва да танцува и да клокочи като сливащи се реки след пролетно топене на снеговете. И въпреки това, в средата на всичко, никой не е напълно сигурен “какво наистина става”. 

Началото на 2007 със задълбочено ново увеличаване на интензивността ще бъде започната третата и крайна фаза. През останалите пет години всяка година енергията се ускорява в пропорции до сто хиляди – основно изпращайки всекиго да се рее в орбита. Последните пет години от наносекундата са непредсказуеми от гледна точка на това как реагирате на скритите слоеве от истината, които неизбежно ще излязат на повърхността. Вашата сила нараства с всеки изминал момент. Ще я оставите ли да се изплъзне, или ще я използвате, за да допринесете за вашата лична победа към аналите на времето? 

Съществуват толкова много вероятни посоки от които да избирате в тези времена и само до степента, до която вие разгръщате своята осъзнатост, съчетана със стойностите, които избирате да преследвате, ще определи резултата. От една по-широка гледна точка, сякаш целият свят трябва да трансформира себе си и да премине през ухото на игла. Всичките двадесет и пет години са подготовка за великолепното слънчево подравняване с Галактическия център на Зимното слънцестоене през 2012. И в този критичен момент всичко може да се случи. Галактическият център представлява истината и се отличава като главен източник на информация за галактиката. Подравняването на планетата с мястото на центъра служи за стимулиране на човешките същества да въплътят едно уникално състояние на разширена активност, както и за промяна на тяхното възприемане на реалността чрез предаване на огромни количества енергия и информация. Всеки може да активира вътрешната си способност да се събуди и да преживее живота от една по-разширена перспектива. Може би се питате дали за индивидите е възможно да променят курса на своя живот. Вашите стойности и вярвания определят вашите преживявания и вие със сигурност притежавате свободата и свободната воля да промените или едната, или двете от тях, и да промени техните пътища, когато ги изберете. В тази реалност вие дефинирате себе си в от гледна точка на това как реагирате на своите преживявания. Посредством своите собствени оценки и преценки, вие можете да изведете себе си начело на класа, или да задържите себе си назад. Когато навлезете в триизмерната реалност, вие носите един шаблон, който е кодиран във вашите клетки; вашата идентичност може да бъде разчетена във вашето тяло и картографирана според позициите на планетите към времето на вашето раждане. Вашето име, вашата кръв и вашето енергийно поле носят определен портрет на вашата личност, както и на вашите потенциални постижения в този живот. Вашите дарби и способности са съхранени в него и при все това те в никакъв случай не ограничават вашия потенциал; те са повече като инструменти, които отразяват вашата идентичност. Вие винаги можете да упражните своята свободна воля и да изберете от един широк спектър от възможности; други вероятни версии на вас самия преживяват всеки възможен избор, на който сте се натъкнали. Вие се свързвате с вашата настояща реалност, защото тя се отразява на вашите текущи вярвания и състояния на ума. Вашият живот и вашата реалност могат да бъдат предсказуеми от гледна точка на енергиите, които оказват влияние върху вас и вашите времена и са в същата степен непредсказуеми от гледна точка на това как реагирате на тях. Всеки може да активира вътрешната способност да се събуди и да преживее живота от една по-разширена перспектива, тъй като космическите сили и фините енергии оказват влияние върху вас на под-атомно ниво и могат да задействат нови прозрения и предчувствия, които могат да ви накарат да промените курса на своя живот. 

Периодически в цялото творение – както вие възприемате времето и пространството – е необходимо да се създават възможности за почистването на определени видове останки. Може би мислите за физически останки; ние, обаче, имаме предвид енергийни останки, по-точно, честоти от по-ниски вибрации, които са се натрупали като фалшиви програми за живота – във вашия външен свят, както и във вашето вътрешно обкръжение. По линиите на времето е необходимо изцеление, за да разпадне масивното натрупване на насъбралата се психична и емоционална енергия, която е съхранена в ДНК-структурата. Части от ДНК, считани за празен боклук, всъщност съдържат записите на живота и съхраняват важни ключове от информация. Вашето ДНК съдържа своя собствена мрежа от информация по отношение на линията на вашите предци. Човешкото тяло е фино проектиран инструмент, напълно способен да поддържа огромен набор от изображения, отпечатъци и лични впечатления, които са точно записани момент по момент и съхранени на клетъчно ниво. Това понякога натрупва голям обем от перцептивни влияния, който се предава от едно поколение на друго посредством естественото психично влияние на свързаната с кръвта телепатия. Поради сходството на информацията и знанията, пренасяни чрез кръвта във всички семейства съществува вътрешна физическа връзка. Вашите клетки винаги предават информацията за вашето състояние на ума на вашето генетично семейство по всички магистрали на времето. 

Когато разширите своя разум, за да разгледате своите предци, както и огромният набор от възприятия и впечатления, които те са кодирали във вашето ДНК, възникват много интересни въпроси. За няколко момента съсредоточете своето внимание върху своя дъх и създайте дълбок, успокояващ, ритмичен поток от жизнена енергия, който се придвижва в тялото ви, достигайки дълбоко до под-атомните слоеве на вашите клетки. Визуализирайте спираловидно въртящи се златни спирали от енергия, които танцуват вътре във и около и между вашите клетки, свързвайки малките частици и вълни в изумително блестящ заслепяващ цвят, течни геометрични форми и изключително успокояващ звук. Сега накарайте намерението да отвори вашата лична времева линия, като вдишате тази мисъл дълбоко във вашите клетки. Отпуснете се в момента и си представете, че вашите предци стоят пред вас; един огромен съюз от вашата кръвна линия се е събрал в отговор на вашия призив за среща. Всеки член на вашето разширено семейство е специфично облечен. Те ще се свържат един по един с вас и ще погледнат дълбоко във вашите очи, за да разкрият радостите и трагедиите, развеселяващите открития и огромните разочарования, които са съставлявали техния живот. Приемете картините и символите като част от вашето фамилно завещание и със сигурност признайте с благодарност всичко, което ви показват. Щом срещата завърши, помислете за огромния набор от преживявания и създайте способности записани във вашето същество. Огромни енергии за изцеление на болката и разделянето се предават от галактическия център в Земята. Периодът от 1987 до 2012 от наносекундата в аналите на времето включва повторно свързване с източника на сила от Галактическия център, или Утробата на майката чрез поемане на отговорност за пречистване на огромното натрупване на останки от негативни енергии, които заключват вашата реалност. Като цяло, наносекундата е на път да преживее по-големи състояния на осъзнатост, за да разбере кои наистина сте. Но понякога един голям резерв от необработена енергия замъглява яснотата, необходима за да свърже отново с вашата собствена дълбока мъдрост. Когато записаната в ДНК кодировка съдържа записи на болка и разделение и силни вярвания в чувството за жертва и безсилието, тогава тези възприятия от така нареченото минало – които имат своя собствена сила – трябва да бъдат трансформирани чрез разбирането на тяхната цел. Събитията и преживяванията, които са резултат от основани в миналото вярвания, са кодирани като такива в ДНК и са особено важни за изцелението, тъй като, ако значението и целта на даден опит не бъдат разбрани, както казва поговорката, историята ще се повтори. 

Масивни многоизмерни възможности за пречистване и изцеление на огорчени енергии са редки събития в галактиката. Когато тези уникални енергии на изцелението възникнат, към мястото бива привлечено едно огромно разнообразие от енергии от различни източници. В мястото са насочени вливания на космическа радиация, които да ускорят преобладаващите енергии, затова периодите на ускорена енергия основно създават състояние на крайна преоценка, последвана от установяването на нов набор от приоритети за развиването на това, което е наистина важно на всички нива. Всички участници са мотивирани от едно много силно желание да се трансформира тяхното съзнание в едно различно, повишено състояние на съзнанието. Времената на изцеление винаги са на път да свържат отново фрагментираните части с по-голямото цяло посредством обновяването на духа чрез поемането на по-голяма отговорност за това да бъдеш съ-създател на творението. От Галактическия център в Земята се предават страхотни енергии за изцеляване на болката и разделението, обгръщащи и проникващи във вашето физическо тяло и ставащи едно с вас. Тази енергия се предава през космоса чрез вашето слънце и във вашия свят. Масовите изригвания от короната му улавят предаванията от Галактическия център, за да ги изстрелят във вашия район на пространството и времето. За да живеете и процъфтявате по време на тези ускорени времена, вие трябва да интегрирате тази енергия – тя трябва да пасва както софтуерната програма, която работи с компютъра, или като ръка, плъзгаща се в перфектно оразмерена ръкавица. Всичко, което блокира тези енергии и не им дава да проникнат във вас и вашето обкръжение ще се превърне във видимо проявление и с него трябва да се работи като с препятствие и то да бъде отстранено от пътя, за да не пречи на процеса на вашата лична трансформация. Отварянето на вашите чакри и позволяването на космическите енергии да протичат през вашето тяло ще обнови изцяло вашия дух и ще изпълни със сила вашия живот. Вълни от пулсиращи енергии са източник на енергия за космоса и въпреки, че вие изглеждате с твърда форма, всъщност сте направени от вибриращи енергии, които влизат във и излизат от вашето тяло като танцуващи вълни от светлина. Съставът на вашето същество е много по-величествен, отколкото можете да си дадете сметка. Вратите, известни като чакри, служат като не физически отвори, или портали, във вашето поле на идентичност през което фините енергийни сили – етерната енергия, или “чи”, или космическата радиация – влизат и излизат както от физическата, така и от не физическата версия на тялото. Съществуват седем главни центъра, свързани с физическото тяло и пет центъра, които съществуват отвъд физическата форма, простирайки своята идентичност и връзка с мрежата на творението в дълбините на космоса. Седемте чакри във физическото тяло съответстват на жлезите на ендокринната система, които насочват една огромна вътрешна домашна аптека от ензими, хормони и сложна химическа интелигентност, която, заедно с нервната система, помагат при боравенето с многобройните функции на тялото. Всяка чакра служи като интелигентен център за обработка на космическата енергия в света на физическата материя и може да бъде представена като въртящ се калейдоскоп от цвят, светлина, символи и звук. 

Жизнените уроци се играят във връзка със специфичната област на фокуса и развитието, свързани с всеки енергиен център. Атмосферата е жива с енергиите на жизнените сили и ако вашите чакри са отворени, енергията ще протича навътре и навън от вашето тяло, помагайки ви при поддържането на ментална яснота, емоционален баланс, физическо здраве и духовно обновление. Вашите вярвания, мнения и интерпретации на живота определят точно колко отворени или затворени са тези врати. 

Страхът свива центровете, докато дишането, красотата, любовта и смеха ги отварят. Отварянето на вашите чакри означава едно цялостно пролетно почистване на вашия вътрешен дом. Прекарването на енергия през тялото ще донесе скритите послания, които контролират вашия живот и макар, че да се натъкнеш на тези дълбоки вътрешни вярвания може да бъде изпълнено с предизвикателства, в същото време е и много освобождаващо да се отървеш от онова, което те задържа. Няма по-добро време от настоящото да се изпълни тази задача. За да се справите напълно с истината на тези времена, отворете своите чакри и допуснете космическите енергии, изпълнени с трансформация и познания, да протекат през вашето тяло като свеж хладен поток от кристално чиста вода, клокочеща с виталността на живота, за да обновят напълно вашия дух и изпълнят със сила вашия живот. 

Първата чакра е разположена в основата на гръбнака – тя е домът на подобната на змия енергия наречена кундалини. Това е седалището на вашата сила, където основните послания на идентичността и оцеляването са главните уроци, които трябва да се проучат. Хората могат да прекарат целия си живот в борба с уроците, основани на учения, свързани с този главен център. Съществените банкови сметки и важните позиции в обществото могат да се окажат удобни, но именно това е типът личност, който сте, качеството на вашите връзки с вашето семейство и приятели и добродетелите, които въплъщавате, които дефинират вашата идентичност. Когато вярвате и обичате себе си, енергията може да влезе през първата чакра, за да подпомогне вашата собствена самооценка и да видоизмени основния страх от това да си в състояние да оцелееш във физическото тяло. Владеенето на енергията на всяка чакра включва способността да бъдеш заземен в личните отговорности на своя живот. Разпознаването на съответните за всяка от чакрите уроци освобождава пътя, за да могат космическите енергии да свържат всички центрове, свързващи ви с мрежата на творението. 

Чакра номер две е порталът за сексуалността и съзидателността и в този център хората също могат да прекарат по-голямата част от своя живот, борейки се да научат уроците на тези мощни енергии. Всеки се натъква на суровата сила на сексуалната енергия, но малцина разбират дълбокия психичен и духовен обмен, който се осъществява, когато се ангажирате в сексуална близост. Сексуалното изражение изнася на преден план уроците и преживяванията на страст и удоволствие; това е връзката с вашите предци и центърът за изграждане на семейство. Вашата втора чакра служи като отвор, през който честотите на вашата идентичност и тези на вашия партньор се сливат, за да останат съзидателно преплетени. Главно посредством сексуална близост вие поемате енергийното поле на другия и ако е налице измама, или ако няма любов, неразположението от секса може да ви изтощи физически, емоционално, ментално и физически. Но пък с любов и уважение вие можете да се извисите с изпълнени с блаженство емоции в загадките на космоса. Всеки се изправя пред предизвикателството да се научи как да почита сексуалната енергия. Ако сте в състояние на непрекъснат страх, проникнат с послания, засягащи вашето оцеляване и вашата сексуалност, тогава ще заседнете, зацикляйки в уроците на долните две чакри. Поради това, че втората чакра излъчва силата на живота, именно тук най-често се прикрепват към физическото тяло неинкарнираните същности. Тези не физически енергии ще се хранят с енергията, която вие се страхувате да притежавате, която, на свой ред, никога няма да бъде напълно свободна да се издигне по гръбначния стълб и да осъществи контакта на долните две чакри с всички останали центрове. За да се отвори напълно вашата втора чакра, вие трябва да почитате своята способност да внасяте живот в света и да поемате отговорност за своите сексуални действия. Вашата сексуална идентичност ви зарежда със сила на нивото на физическата реалност, за да изграждате мостове на любовта и духовната осъзнатост между физическата и не физическата реалност. 

Третата чакра, или слънчевият сплит, служи като център на способността да чувствате, на интуицията и силата на волята, функциониращи като мозък във вашия корем. Настройването на вълната на дейностите и размишленията на този център е от жизнена важност за вземането на решения, тъй като вашето тяло носи база от вътрешно познание относно вашия живот, събитията в този свят и отвъд него. Вие трябва да се научите да обръщате внимание на своето тяло и да признаете чувствата, които са регистрирани във вашия стомах. Чрез признаване на целта и функцията на вашата трета чакра вие можете бързо да разберете фините нюанси на почти всяка ситуация, докато почитате чувствата си като ценен източник за разпознаване на реалността. 

Сърдечният център, или четвъртата чакра, е разположен в средата на физическото тяло и балансира всички чакри над и под себе си с уроци, засягащи емоционалната интелигентност. В този център вие можете да се затворите за живота или да разцъфтите напълно от състрадание, защото това е мястото, където можете да опознаете едно същество като версия на себе си. Състраданието е много усъвършенствано емоционално постижение, което отваря вашето тяло, за да се свърже с космоса на дълбоко духовно ниво. Понякога отварянето на сърцето може да бъде плашещо преживяване, защото можете да се почувствате извън контрол, когато вашето сърце бъде широко отворено и бъдете потопени с изпълнена със съпричастност информация. Този център за огромни познания може да осигури и всяващи страх и въодушевяващи преживявания. Любовта управлява сърцето, при това справедливо. Истинският тест, който живота на Земята предлага, е възможността да прекарате всичко, на което се натъквате, през своята сърдечна чакра, признавайки удивителното разнообразие на живот без осъждане. Затова, често сърдечният център бива блокиран поради насърчавания страх, който ви е накарал да бъдете предпазливи с тази потенциална психична връзка. Когато сърцето е затворено, е по-лесно да се създаде вреда, или да се направи опит да бъдат измамени другите, тъй като тази връзка с целия живот е осакатена. За отварянето на сърдечния център е изключително важна оценката на красотата на живота. Манипулацията на истината е възможна единствено когато се страхувате от своята собствена сила. Петата чакра, или гърления център, е от изключителна важност, защото от тук вие използвате съзидателната сила на речта, за да изразите своите мисли и емоции и да ги внесете в реалността. Посредством този център вие научавате уроци за силата на думите чрез изричането на своята истина и изразяването на своите идеи. Много важно е отпускането и лекото раздалечаване на челюстите, за да държите тази чакра отворена така, че комуникацията да протича с елегантност и лекота. Стискането на челюстите показва скрита нужда да контролирате естествения поток на изражението. Дишането е ключът за тази чакра. Насочването на вашия фокус към която и да е от вашите чакри и ритмичното вдишване със звука на вятъра в пещерата в задния край на вашето гърло ще ги отвори за по-голяма перцептивна осъзнатост. Уроците на петата чакра включват освобождаване на себе си от съмнения и вътрешни грижи за потенциалната критичност и осъждането за това, че казвате онова, което мислите. Манипулирането на истината е възможно единствено когато се страхувате от своята собствена сила. 

Шестата чакра, известна като третото око, е разположена на челото между очите. Този Център оказва влияние върху много сложни химични процеси на епифизата и служи като инструмент за отварянето на вашата осъзнатост във времето, което съществува едновременно. Третото око е отвор в не-физическата реалност – една високо ценена врата към вътрешните светове като неограничен източник на познания. Този център е свързан с преживяването на разширени възприятия. Уроците тук включват преодоляването на страха от знаенето на това какво възприемат вашите разширени сетива, за да проникнат в загадките, разкрити чрез развитието на вътрешното зрение. 

Горната част на главата ви е седмата, или коронната чакра, и този динамичен център свързва физическата нервна система с космическия разум. Вашата нервна система контролира и координира всички органи и структури на тялото, служейки като радиоприемник на вътрешни и външни сигнали и всъщност се простира извън вашия мозък в етера във вид на фини ленти от златни нишки като светлинно кодирани влакна, свързващи ви с други слоеве на реалността. Уроците на този център са с много аспекти, тъй като те основно включват поддържането на фин баланс от цялостност, необходим за пътешествията между физическата и не физическата реалност. Всеки енергиен център работи в хармония с другите и отваряйки ума и сърцето си за осмисляне на огромните възможности, неизбежно прави повече място за вибриращите космически енергии така, че те да навлязат във вашето тяло и да разширят вашия живот. 

Съществуват пет допълнителни центъра на енергия, разположени извън и доста отвъд вашата физическа форма. Тези космически чакри, както и седемте в тялото, също са пулсиращи вихри от калейдоскопичен цвят, светлина, символи и звук, които използвате, за да възприемате това кои сте по отношение на цялото творение. За да управлявате и проучите космическите чакри от съществено значение е съзидателната образност. 

Концепциите за градове, държави и нации служат като въображаеми определители за структуриране на базираната на Земята реалност; за дефиниране на реалността се използват и карти, но те не са реалността – вие не можете да прекарате нощта в друга част на страната само чрез указване на дадено място на картата. Без карти и маркировки вие ще бъдете неспособни да направите разлика между една граница и друга и по същия начин съзидателните образи могат да бъдат много полезни за проучването на реалността, която изглежда извън вашия обсег. Цветята по принцип се оценяват и пазят на Земята заради тяхната разкошна красота; те ви вълнуват и имат мощна жизнена енергия, те отварят вашите чакри и често биват използвани като символ за изразяването на вашите най-дълбоки чувства и мнения. Асоциирането на космическите многоизмерни чакри с определени цветя ще ви даде представата, че можете да ги използвате, за да проучите многобройните нефизически аспекти на своята идентичност. 

Осмата чакра е разположена на дванадесет инча до три фута над тялото и е свързана с лилията. Този подобен на тръба портал е преобразувател на енергия за другите космически чакри, намалявайки последователно светлинните честоти и отвеждайки това познание в множество слоеве на физическите и нефизически аспекти на тялото. В основата си той установява нефизическа връзка за една идентичност, която е по-широка, отколкото границите на физическата форма. 

Деветата чакра предлага на вашето съзнание по-голяма подвижност; нейният символ е маргаритката поради това, че нейната функция е да ви свърже с всичко, което се отделя между атмосферата на Земята и Луната, включително мощните магнитни енергии, които свързват двете сфери. Този енергиен център осигурява една перспектива на Земята от космоса и разширява вашите възприятия във връзка с вашето място в космическата схема на живота. Чрез този център вие можете да проучвате времевите линии на Земята, където сте живели отново и отново, като скачането на батуд нагоре и надолу, участвайки и след това наблюдавайки сложните чудеса на живота. 

Десетият център, представен от слънчогледа, е известен като вашата слънчева чакра. Той свързва и удължава вашето съзнание до която и да е точка от системата – от слънцето до отвъд планетата Плутон. Слънцето се счита за управител на вашата система, защото то поддържа и зарежда с гориво живота чрез осигуряване на необходимите светлинни честоти, успоредно с които се предават информация и живото-осигуряваща енергия. Центърът на слънчогледа също е много подвижен и използва слънцето като точка на средоточие – той приема космическата информация като източник на вашето развиващо се познание. С течение на времето хората са подравнили своето съзнание със слънцето, за да получат вдъхновение за нови идеи и за да получат достъп до информацията. Понякога те дори се крият от него, защото чувстват, че слънчевите лъчи могат да разчитат техните умове; и ако се опитвали да запазят тайните, за да не знае никой какво правят, те са избирали да действат в мрака, както е било. Вашето съзнание може да проучи галактиката чрез изместване на галактическата чакра във всяка точка на Млечния път. Единадесетият център е вашата галактическа чакра и е най-добре представен от червената роза, която е най-популярното цвете за символизиране и изразяване на любовта на Земята. Вашето съзнание може да проучи галактиката чрез придвижването на този енергиен център във всяка точка на Млечния път и въпреки това може би сърдечният център ще ви призове в къщи, към рожденото място на всичко, което е влязло през този портал на творението: Галактическият център. Свързването с интелигентността на вашата галактика ще отвори вашето съзнание за разбирането на начина, по който наистина функционират сноповете от светлина. 

Дванадесетата чакра ви свързва с реалности, които се намират далеч отвъд огромното пространство на вселената, което се счита за единично поле, съдържащо всичко, което изглежда, че съществува. Вселенската чакра се символизира най-добре от пурпурното цвете Ехинацея, чийто конус е математическо чудо от спирали, които резюмират съвършенството на златното сечение като очевиден дизайн на живота. Времето сякаш се движи назад във вселената поради вашите текущи възприятия и вярвания за светлината и времето. Чрез развитието на радиоастрономията, снимките на простиращия се далеч космос изобразяват събития, които са се случили много, много отдавна, давайки ви възможност да надзърнете в озадачаващото минало. Дванадесетата чакра действа като отворена врата в тази територия на миналото, както и като осигуряваща интригуващ прозорец за проучването на едновременно съществуващото време. 

Вселената е част от мултивселената, където слоеве от творението са свързани през едновременно съществуващото време. За да завършим картината, един допълнителен център, тринадесетият, отварящ се към мултивселената, съдържа всички останали чакри. Символичните загадки на мултивселената са най-добре символизирани от загадъчната гъба, която сякаш магически се появява и изчезва от вашия свят. Загадъчната гъба може да бъде гастрономическо лакомство, хранително и вкусно, или може да сложи край на живота ви - ако не сте внимателни; почти сигурно е, че може да ви отведе на достигащо далеч и вълнуващо пътешествие в територии отвъд границите на вашите възприятия. Всички ваши чакри ви свързват с неограничен източник на енергия, за да преживеете и проучите фините нюанси на изграждането на реалността и ваша е отговорността да се наслаждавате на тези способности и да ги използвате. 

Представете си, че сте пак на старата каменна пейка и че този път Луната е увиснала в небесата като голям зрял пъпеш, осветявайки път от блестяща сребърна светлина на околния пейзаж. Дървесните жаби и цикади си сътрудничат за създаването на успокояваща симфония от хармонични вечерни звуци. Отделете няколко момента, за да поседите, намествайки врата си и прочиствайки гърлото си. Отпуснете долната си челюст и език и си представете себе си как поглъщате лъжица пълна с най-добрия мед, който някога сте опитвали – изпълнен със сладкия изкусителен нектар на природата. Представете си, че горната част на вашата глава и гръбначен стълб се повдигат нагоре посредством фини златни нишки. Почувствайте как гърбът ви се изправя и напасвайте таза така, че да е точно на пейката, като ценна алабастрова купа специално позиционирана на фина мраморна масичка. Внимателно разделете своите устни и докато вдишвате, обърнете внимание на спокойното чувство от своя дъх, докато той преминава през ноздрите ви, над ларинкса и надолу по гърлото. Представете си, че вашия дъх е привлечен в долния край на белите ви дробове като мощна река, мятаща се над пропаст, а след това спускаща се в седем отделни редици от водопади. Водата се вихри и вихри около дълбок басейн в основата на всеки водопад преди да продължи по пътя на своето пътешествие надолу. Докато усещате потока на енергията, породена от силата на вашия дъх и красотата на живота можете да почувствате освежаващата мъгла от пръските,. Гмурнете се в дълбините на всеки басейн, плувайте игриво наоколо, а след това, изпълнени с радост, се обърнете настрани и плувайте по водата, чувствайки звука на живота. Блаженствайте в безпрепятствено течащото пътешествие на своя дъх, като разкрасявате това състояние на ума с изпълнени с радост и хармония чувства. 

Използвайки модулацията на своя дъх за да пътувате дълбоко навътре, представете си, че същото състояние на игрива лека грация протича едновременно в седемте чакри на тялото ви, започвайки от горната част на главата ви и придвижвайки се надолу до основата на гръбнака. Използвайте фокусирания си дъх, за да насочите енергията във вашите чакри, докато прониквате дълбоко навътре във всеки център. Представете си вихрещите се спирали от цветове, които танцуват около всеки вихър; енергията почиства като почистването на къща, изчиствайки паяжините, натрупвали се с години – като оставя всеки център свеж и ярък като бавно въртящ се калейдоскоп от цвят, звук и светлина. Сега насочете своето внимание към краката си и завихрете енергията под тях, закотвяйки я в Земята. След това започнете да придвижвате въртящите се спирали нагоре към краката си и назад в първата чакра, където тя се върти около най-дълбокия басейн в основата на гръбначния ви стълб. Придвижете вихрещата се енергия нагоре по тялото си и я вижте как се върти около всеки вихър, освобождавайки останките, блокадите и препятствията, докато достигне горната част на главата ви. Ако има някоя област, която отказва да бъде пречистена и разтворена, разговаряйте с този център на интелигентност и попитайте защо тя не може да бъде почистена. След това се съсредоточете и слушайте. Ако ситуацията, в която сте се вкопчили, вече не удовлетворява вашите най-висши интереси, признайте ролята, която се изиграли, изразете своята благодарност, почитайте тази част от вашия опит и с любов я приветствайте в най-висшето място за цел в своята многоизмерна идентичност. 

Сега си представете едно малко кръгче от светлина почиващо отгоре на главата ви, излъчващо космически шаблони; лицето ви е ведро, изпълнено с познание и мъдрост. Вашите пет космически чакри са смесица от чудеса, вибриращи с широко отворени перспективи от ярко светещи цветове, бързо въртящи се форми и изключително красиви чувствени звуци. Можете да почувствате целта на образците от енергия свързващи горната част на главата ви с мрежата на творението докато се носите по реалностите, простиращи се далеч отвъд познатата вселена, прескачайки в магическите загадки на мултивселената. Образците без усилие се смесват в танц на радост; вихри и спирали се смесват във вашето физическо тяло в етера, изпълнени с пластове и пластове от свежа сладка енергия, придвижваща се навътре и навън от всичките ви чакри. Чувствате се свръх-заредени, свръх-просветлени и разширяващи своите възприятия далеч отвъд своето физическо тяло, докато кръговете от светлина действат като антена, привличайки космически излъчена енергия през вашите космически чакри. Украсете този образ с невероятна красота като поставите безценни скъпоценни камъни в тринадесетте уникални образци от светлина по ваш собствен проект – тези конфигурации ще служат като важен символ на вашето участие във великата драма на човешката трансформация. 

Напомнете на себе си, че сте в многоизмерна игра на припомняне и интегриране на множество спомени. Създайте ясни намерения за начина по който искате да насочите космическите енергии към разширяването на качеството на своя живот. Сега си представете една линия от златна нишка излизаща направо от вас; протегнете се и я докоснете и тя ще ви отведе отново до настоящата версия не реалността. 

Символите и образите могат да разкрият загадки и послания от дълбините на вашето същество, които се свързват със значими достъпни послания. Поддържането на търпение, като просто позволявате на образите бавно да изпълнят празнините на паметта ви и възприятията ви, ще доведат до някои интригуващи връзки, които могат да вмъкнат признания между вашата генетична линия и другите животи. Не бързайте да анализирате символите като настоявате на незабавен отговор. Вие можете първо да балансирате отново дясното и лявото мозъчно полукълбо като излезете в природата и оставите разумът на тялото да се интегрира в даден момент заедно с вашите открития. 

Вярвайте на своите преживявания. Събитията не са в застой; всяко събитие, докато бива проучвано и проучвано повторно, нараства по значение и калибър във времето, което съществува едновременно. Винаги питайте за крайната цел на всяко събитие, което трябва да ви бъде представено, както и за решенията за изцеляването на ситуацията. Поемането на отговорност за своето творение и почитането на мъдростта на вашето тяло са основни стойности за справяне с уроците на ускорената енергия. Помнете, ускорената енергия скъсява времевото закъснение между мисленето и проявлението, като изнася онова, което е фокусирано, на преден план от преживяването. Животът неизбежно ще увеличи всичко, което трябва да се види и разбере и в идеалния случай човечеството ще осъществи напълно личното преживяване, че мислите създават реалността. Онези, които откажат да се променят и да пораснат в областта на осъзнаването, могат да се окажат изправени пред различен сценарий. Когато затворите себе си за новите възможности за личен растеж и промени, може да се почувствате надмогнати и претоварени физически, емоционално, ментално и духовно. Боравенето с работата, семейството и живота ще поемат нови нива на значение в тези времена и начина, по който реагирате на своите собствени творения ще бъде истинска демонстрация на вашия характер. Желанието да станете по-значимо осъзнати за своите мисли и възгледи ще ви помогне да развиете своето внимание и след като откриете своето внимание, вие можете по-лесно да фокусирате своите намерения за това какъв искате да бъде живота ви и към събитията, с които сте свързани, да се разгърнат. Знаейки точно за какво сте в наличност е много важно, тъй като то винаги създава една силна честота на намерението във вашето енергийно поле. Слоеве от многоизмерни реалности споделят същото пространство с вас, оказвайки влияние върху вашите триизмерни действия посредством широк обмен на символи. Новите съображения изискват нови картини на реалността и ние ви предлагаме една различна перспектива за времената, в които живеете, за да повишим вашето въображение и разширим използването на вашия ум за да разкриете истината на своето многоизмерно съществуване. Връзките от много разнообразни животи се сплитат заедно сега, като форми на вашето съзнание, разпръснати през коридорите на времето, реагират на сигналите за по-голяма осъзнатост, излъчваща се от този отрязък на времето. Слоеве и слоеве от многоизмерни реалности споделят същото пространство с вас, оказвайки влияние на вашите триизмерни действия през широк обмен на символи, докато по-често вашият съзнателен ум е в пълна неизвестност за състоянието на протичащото телепатично общуване. Вашето биологично същество е основано на естествено вградена технология, снабдена напълно с интуитивни и надсензорни способности за разпознаване на многото спектри на реалността, които съществуват отвъд ограниченията на материалистичните линейни перспективи на времето и пространството. От вашата гледна точка в света на материята, символите са главното средство, чрез което вие проучвате и интерпретирате живота. Символите представляват идеите – думи, числа, звуци, цветове, знаци, форми и светлини – и са инструментите и методите за пренасяне на информация, както и като метафори за разбирането на реалността. Нашето намерение е да предложим метафори за реалността, които ще ви помогнат да се изкачите по стълбата на съзнанието, за да получите по-добра перспектива за целта на тези двадесет и пет години за трансформационна промяна. Вие сте свободни да интерпретирате символите по всякакъв избран от вас начин, макар, че нашият най-добър съвет, е не да правите циментови блокчета от своите идеи, защото най-многото, до което те могат да доведат, е да ви натикат в кутия. 

Наносекундата предлага ново познание за природата на творението и към цялото човечество е отправено предизвикателство да направи място на тази енергия във физическата форма. Тази енергия не се вмества без усилия; вие трябва да желаете да се промените, като отворите ума си, за да го обхванете. Предаванията на Галактическия център осигуряват изумителни енергийни удари, които задействат дълбоки истини и стимулират вълнуващи нови нива на съзидателност в човечеството – енергии, които са живото-разширяващи и предназначени да бъдат почувствани и погълнати. Ако енергиите се натъкнат на блокаж, те ще започнат да концентрират и създават налягане вътре и около блокираната област, основно работейки, за да отключат и разплетат объркването, което препятствието създава. Придържането към болката и страха и обхванатите от вълнение интерпретации на живота неизбежно ще създадат още по-голямо съпротивление. Когато промяната е във ваша полза и вие все пак отказвате за отворите вратата към самозареждането със сила, създавате блок на новата програма на енергията. Усилените галактически предавания са като енергийна буря, освежаваща и ре-витализираща, ако условията са подходящи, и потенциално разрушителна към области, които не могат да поемат голямото количество природна сила. Галактически ориентираната енергия притежава огромна сила, за да зареди с енергия всекиго на Земята, за да обгърне вас и масовото съзнание на вашата планета като космическо семейство. Да се свържем с Галактическия Център значи да се свържем с енергия, която е изхранваща, истинска, страстна, непостоянна, състрадателна, грижовна и непрекъснато подкрепяща – върховната божествена фигура на галактиката. И, ако можете да обгърнете тези енергии като свои собствени, вие ще се приближите до това да знаете кои сте. 

Колкото повече използвате новата енергийна програма която наносекундата осигурява, толкова по-лесно е да интегрирате съществуването на по-великата реалност. Когато боравите със ситуации от новата перспектива, ще се разгърнат много нови решения. Усещането на релаксация и лекота, ясно намерение, само-приемане, любов, състрадание и радостно желание да живееш живота в пълна степен ще създадат това обкръжение. Ако обаче вие определите своята реалност с безпокойство, тогава вие ще създавате непрекъснато заслужаващи тревога неща. Безпокойството, както което и да е друго негативно изражение, ще блокира потока на енергия във вашето тяло. Проекциите на безпокойство притежават много мощна и настойчива честота, която предава съобщение с очакване да възникне проблем. Възнамерете да проучите всички блокове, които стоят на пътя или които възпрепятстват вашия прогрес и се запитайте: Какво наистина ме тревожи? Какво в действителност се страхувам да променя? В какво продължавам да се вкопчвам и за какво продължавам да се държа, което има нужда да бъде освободено? Много често ще откриете, че посланията са стари, проведени от вас от живот на живот в търсене на хармонично решение. Каквото и понастоящем да си мислите, че показват вашите послания, евентуално ще се разгърне една по-голяма картина. Заемете неутрално положение по отношение на ситуацията и поздравете с добре дошло значението на блокираната енергия и помолете тя да се разкрие. Освободете вашата емоционална привързаност към какъвто и да е позитивен резултат и просто позволете на значимите връзки и позитивни цели да бъдат представени. Вие можете да промените резултата от миналото, както и резултатите в настоящето и бъдещето, като видите събитията от различна перспектива. Нови перспективи могат да ви освободят от интерпретациите, които преди това са ограничавали вашия дух. Целта на наносекундата е да пречисти човешкия генофонд от страха – един кондициониран страх от лична сила. Всеки носи емоционални спомени, които оказват влияние върху неговия или нейния живот по задълбочен и понякога неочакван начин – дълбоки рани и нерешени послания са част от генетичното наследство. Целта на наносекундата е да пречисти човешкия генофонд от страха – един кондициониран страх от лична сила. През тези години на трансформация, сблъсъците между основната публика и онези, които се опитват да контролират познанията и да цензурират истината ще нарастват. Нивото на корупция, пред което човечеството се изправя, е стряскащо и това е само началото, което предстои да се разплете. Много повече хора събират куража да узнаят истината и те желаят да споделят това познание с другите, тъй като те разпознават, че този страх е инструмента, който се използва за да ги контролира. Страхът е останката, която задръства тази област от реалността и носи най-големите токсични останки за Земята и нейните обитатели – хиляди и хиляди и хиляди години натрупван страх трябва да бъдат освободени и трансформирани. Едно колективно погрешно разбиране на природата на творението е довела до изпълването на хората със срам, чувство за вина, тъга, безнадеждност и отчаяние – качеството, които спират потока жизнена енергия и се отричат от космическия разум. Нерешени послания се натрупват и пренасят от един живот в друг, където нови сценарии носят предишните уроци, докато не бъде постигнато ново осъзнаване. 

Заплетени драми, търсещи хармонични решения, се случват едновременно в много реалности и то твърде често, като събитията не правят смисъл за онези, които са уловени в не намаляващата поредица от повторения. Понякога хората мислят, че полудяват, поради намесата на обратната връзка от другите линии на времето, които също са ангажирани да разиграват версии на същото послание. Човешкият разум винаги по естествен начин търси състояние на интегрирана цялостност, която да балансира тези влияния и да разработи решение и чрез оказване на доверие на тялото, то винаги ще работи в крайно сътрудничество, за да зареди със сила нечий живот. Съвременната западна медицина не приема тази предпоставка за изцеление чрез сътрудничеството между тялото и разума и поради това широко разпространената употреба на фармацевтични лекарства се вижда като решение за всяка болест, което само отрича и замъглява вътрешната интелигентност на тялото. От друга гледна точка, масовото повишаване на зависимостта към лекарствата не прави смисъл, тъй като отровите се използват за привидното изцеление на тялото. Прекомерната употреба на лекарства, за да се реши проблемът на живота е предупредителен знак, че се случва нещо от основна значимост и хората избират да използват лекарствата, за да го предотвратят. Преживяването на многоизмерните реалности по принцип е разположено извън кутията от вярвания, които управляват света и множество хора нямат рамка от която да разберат този процес. Снабдени с ново прозрение, човешкият ум е изключително способен към разширяване към нови територии на реалността и в рамките на тази версия на играта на живота, към вас е отправено предизвикателството за де разпознае една нова цел, която е далеч отвъд ръба на научните и религиозни убеждения. 

Ние ви предлагаме един поглед към тези времена от космическа гледна точка, за да ви помогнем при разширяването на вашия ум така, че да успеете да достигнете и почувствате образеца на целта, разгръщаща се във вашия собствен живот. Възможностите за зареждане със сила на вашия живот съществуват във всеки момент, докато ускорената енергия предлага неограничени възможности за всички участници. Помислете над значимостта на вашия живот за няколко момента. Каква по-дълбока цел се издига към повърхността сега? Какви спомени се задействат в светлината на вашия съзнателен разум? Доколко добре вие узрявате в осъзнаването през това време на промяна е от жизнено значение за вашето духовно израстване, затова наистина помислете за това какво отпечатвате върху полето от енергия. Каква честота предавате? Изпращате ли сигнали изпълнени с ясно намерение, или вашите настроения и чувства са изпълнени с лишаване от сила? Помнете – една много важна и съществена цел на тези ускорени времена е да почистите честотата на страха. Разбирането на жизнената енергия и усвояването на способността да маркирате своите мисли с ясно намерение на мрежата на творението са били считани за образуващи върховната практика на това, което някои наричат “старата магия”. Защото времената, в които живеете, са върховната връзка с разумния, практичен и значим живот. Това познание ще бъде използвано от онези, които изберат да изградят един вероятен свят, основан на нови принципи за разбирането на реалността. В идеалния случай множество вероятни светове ще се обединят чрез честотата в откриването и осъзнаването на това, че вие сте съществена част от огромното поле от жизнена космическа енергия. Вашата честота-подпис е уникална за вас. Докато се събуждате и повишавате своя стандарт на осъзнатост, вие автоматично допринасяте със своята новооткрита честота на лична отговорност към вибрационната мрежа, която оказва влияние върху личната отговорност към вибрационната мрежа, която на свой ред оказва влияние върху масовото съзнание. 

Възнамерете да използвате своя ум и тяло по изключително нови начини, защото масивното движение на истината се натрупва чрез отделните умове; доверете се на своя принос към процеса. Пожелайте да разпознаете драмите на живота, за да послужите на една цялостна позитивна цел. Поемете отговорност над своя живот. Съществуват още много мистерии за разбиране и ви очакват множество възвисяващи приключения. Ние вярваме, че вие ще бъдете готови за задачата да интерпретирате отново своето съществуване за поддържането на своя домашна гара, където да закотвите многоизмерната мъдрост и познания в човешката форма. Съществуват велики причини, поради които върху вашия свят се фокусира толкова много внимание от страна на същества от други измерения. И съществуват велики причини, поради които силите, контролиращи вашия свят, се опитват да отклонят вашето внимание и да се справят с всеки нюанс от вашето мислене; за да не ви позволят да проумеете както става вътре. Продължавайте да обичате това, което сте, като през цялото време култивирате своята съзидателност, като вярвате в неограничените възможности за растеж посредством вашата собствена трансформация. Ние предлагаме да инвестирате в своето собствено аз, защото на мрежата на творението ние сме едно. За да се справите с ускорените енергии, отпуснете се, забавете нещата, смейте се и позволете на себе си лукса наистина да се наслаждавате на живота. Определете своя курс сега, скъпи приятели, и възнамерете гладко плуване, докато лодката ви се носи по ветровете на промените с равномерно насочен кил и устойчиво насочен нос. Помнете, наносекундата се отнася до зареждането със сила на самия себе си, за да преживеете най-великите състояния на осъзнатост. За да се справите с ускорените енергии, отпуснете се, забавете нещата, смейте се и позволете на себе си лукса наистина да се наслаждавате на живота. Смехът разпръсква мъглата и е ключът към притежаването на вашата физическа форма; той ви поддържа млади, подравнява вашите клетки и отваря вашите чакри, за да навлезе повече енергия. Добрият хумор активира тялото, създавайки чувство на лекота и благополучие; грижите и неволите биват освобождавани и забравяни от онези, които се смеят и забавляват, като отварят себе си към съзидателния новаторски разум. Хората, които се смеят, могат да виждат през нещата, затова търсете сърдечния, разсмиващ до сълзи, добросърдечен хумор, вместо престоя пред “произнасящата присъди” машина – телевизията. Придвижването с висока скорост и непрекъснатата заетост ви отвлича от истинското присъствие на вашата сила. Оставете нещата да се случват – духовният свят се разгръща щом му позволите да се разгърне. Природата е системата, която най-добре поддържа вашата жизненост, затова се разхождайте и обръщайте съществено внимание на това дали птиците и другите същества реагират на вашето присъствие като променят тона и височината на своето пеене. Животните винаги могат да разчитат вашите вибрации и ако възнамерите да заредите с енергия своя живот, те често ще ви дарят със специални мелодии на звука, с които да балансират вашите чакри и да настроят вашето тяло. Прекарването на време сред природата може да възстанови вашата оценка на красотата, което на свой ред ще отвори вашите чакри за хармонията и баланса. 

Винаги има много, много гледни точки за всяка ситуация. Както може би добре знаете, ключът е перспективата. Докато разширявате своите възприятия, вие ще функционирате в различна програма на реалността. Множество форми на интелигентност, от места с които сте свързани, са привлечени тук сега, за да участват в трансформацията на съзнанието. Вашата честота се базира на вашите стойности, а вашите стойности произтичат от изборите, които правите в процеса на разработването на ваш собствен морален и граждански кодекс, докато играете с енергиите на творението. През космоса, всички ние се стремим към честотата на мъдростта и правилната употреба на честотата на любовта. Тези времена са свързани със съзнателното създаване на индивидуални и масови честоти, които оказват влияние на цялото творение, защото щом човек може да разчита честотите и да разбира какво правите, всички параметри на живота се променят.

Барбара Марчиняк

Няма коментари:

Публикуване на коментар