Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

четвъртък, 10 февруари 2011 г.

Какво е това Висш Аз?!


Истинската ви същност, осъзнаването на целия натрупан опит и мъдрост, съществуващи в по-високо измерение спрямо това на проекциите му, които събират преживявания. Висшият Аз напредва на етапи. Щом завършите инкарнацията си в трето измерение и Той/Тя ви отнесе на следващото ниво,  то става една фасетка от следващото ниво на вашия напредък и вие можете да работите с по-висша версия на този Висш Аз и да започнете да събирате нови, съвсем различни преживявания. Евентуално достигате ниво, на което можете да сътворявате галактики и да проектирате три-измерни събития. Дори когато достигнете това ниво, обаче, то не е краят , а просто поредния етап от вашето израстване.


След всяка инкарнация в трето измерение, ние отиваме в четвърто – Астрала. След като тази инкарнация завърши, тя се връща във Висшия Аз, който е на по-висше ниво (плътност). Картинката на корицата показва каква е нашата истинска форма и вие виждате, че тя няма нищо общо с човешката. След Финалната Инкарнация всички проекции биват изтеглени обратно във Висшия Аз и той се измества в по-високо измерение от това, в което дотогава е събирал преживявания под формата на различни инкарнации. Висшият Аз не е безформен – той е с овална форма и луминисциращо светене на енергията. Висшият Аз е безсмъртен и вечен – Той/Тя никога не може да умре.
В трилогията на Монро той е наречен Аз-Там, а неговите Доминантни инкарнации – ЕХСОМ (Изпълнителен комитет). Монро използва думата измерение, а аз предпочитам думата плътност.
Инкарнация – проекция на Висшия Аз в три-измерно физическо тяло, което да даде възможност за събиране на преживявания в трето измерение за този Висш Аз. Преживяванията зависят от използваната физическа форма. Голяма част от преживяванията на Висшия Аз не са резултат от инкарнации. В настоящия материал ние говорим предимно за земните инкарнации. Когато тялото “умре”, духът може да взаимодейства в астрала и според нивото на своята готовност се присъединява към бойно поле, религиозна група, или към по-напредналите нива на астрала, или някъде по средата между най-изостаналите и най-напредналите. Щом духът реши, че те са му достатъчни, Той/Тя “мигва” и тогава инкарнацията завършва. Висшият Аз, обаче, продължава.
Нашата линейна перспектива тук силно затруднява нашето разбиране – според нея би трябвало да се каже “той мигна и прие нова форма”. Това можеше да стане, ако инкарнациите ни следваха една след друга, но ние (земните инкарнации) съществуваме едновременно, като всяка от тях продължава различен интервал. Инкарнациите на Висшия Аз (ниски, средни, напреднали, доминантни и финални), съществуват в различни времеви периоди на трето измерение. Например, Висшият Аз може да избере да спусне своята финална инкарнация в Древна Гърция, а доминантната – в 1944 година, защото всяка от инкарнациите извлича онова, от което Висшият Аз се нуждае от различните времеви периоди. Можете да имате първата си инкарнация през 1944, а финалната – през 200 година пр.Хр. – всичко зависи от Висшия Аз, ИСТИНСКИЯТ ВИ АЗ, според това какви преживявания иска да има.

Земните инкарнации имат Доминантни (3-4) и Финална инкарнация. Всяка бива мъж и жена (многократно) и е с всякакви сексуални ориентации. ВСИЧКИ преживявания се съхраняват във Висшия Аз точно както преживяванията  във вашата памет и до тях може да се получи достъп по желание.
Висшите Аз, които се инкарнират на земята, имат едновременни инкарнации, а тези, които се инкарнират на други планети, имат последователни инкарнации.
Едновременните инкарнации стават във всички честотни времеви периоди, в които отделните Висши Аз желаят преживявания и растеж. Те се съдържат във Висшия Аз и са необходими в различна степен на Напредналите, Доминантните и Финалната инкарнации.
Това, което се счита за ваша минала инкарнация, е всъщност инкарнацията най-близка по честота (времеви период) до вашата. Говорил съм с няколко души, които са били родени след Втората световна война, например, но имат силни интуитивни връзки с периода на войната като различни играчи на тази сцена. Или един мъж, който е роден през 50те, но има силни връзки с Американската Гражданска Война. За него това е инкарнацията най-близко по честота до неговата настояща инкарнация и оттук това е неговата “финална инкарнация”, така да се каже.
Тази най-близка инкарнация не се отразява на етапа на напредък на вашата текуща инкарнация. Можете да сте доминантна, но най-близката ви инкарнация да е средно, ниско, или някакво друго ниво спрямо вашата текуща инкарнация. Не е необходимо да съдите най-близката си инкарнация. Тя има своята роля в общото пътешествие и, в края на краищата, това пак сте вие.
Дежа ву – фразата се използва за чувството, че вече сте били някъде, но знаете, че в този си живот не сте ходили там. Това чувство се дължи на това, че сте в същата област на друга своя инкарнация, но на различна времева честота. Вашият комфорт или дискомфорт преминава през вашия Висш Аз. Обърнете внимание: това не е МИНАЛ живот – това е ДРУГ живот, тъй като всички инкарнации стават едновременно на различни честоти, които ние в трето измерение наричаме време.
Събитие – става дума за регионални събития, които се използват от двете полярности, за да принудят Играта да отрази техните възгледи.
Карта, която евентуално може да бъде разиграна (непозната, непредсказуема карта): отнася се до разтърсващи събития в глобален мащаб – например: Извънземни се показват публично пред планетата, или земни промени, оказали влияние върху цялата планета. Играта има няколко такива карти, които МОГАТ да бъдат разиграни в периода на Края на Играта тук на Земята.
Играта:  Използването на тази дума произхожда от Висшите Аз. Империята и Мрака не я считат за игра по никакъв начин. Терминът се използва, защото предизвикателството е да бъдат преодолени извънземните технологии и манипулации, с цел да си възвърнем истинската идентичност (Финална Инкарнация), да съберем огромно количество сензорни преживявания (емоционални преживявания), и да придобием мъдрост. Предизвикателството е, че започваш без памет за това кой си и трябва да си я възвърнеш посредством решенията на своя Висш Аз.
Не съществува един единствен път за това просветление, но има много фалшиви пътища, наложени от Империята и Мрака, които пречат (например, религията).  Всеки Висш Аз ще успее – някои по-бързо, други – по-бавно. За да откриете какво трябва да правите вие, трябва да си осигурите достъп до своя Висш Аз.
Това означава да достигнете нивото на осъзнаване, наречено от Монро ниво 12. Лично аз се научих по този начин и не зная друг. Това е метод за навлизане навътре, вместо навън. Да получи достъп до Висшия Аз е нещо, което Финалната инкарнация наистина желае – само вие и вашите Доминантни и Финални инкарнации могат да получат такъв достъп. – Доминантните инкарнации могат и да не осъзнаят, че са били там (по време на сън), освен ако не са с психични способности.
Този материал не е бил оповестяван публично от хиляди години, освен донякъде в книгите на Монро и материалите на Кредо Мутва.
Дори ако не го разберете, той ще окаже влияние върху развитието на духа ви. Империята не иска да знаете тези неща, тъй като е ориентирана към тялото, а не към духа. Това, че тази информация се разпространява точно сега трябва да ви говори нещо за непосредственото бъдеше на планетата.

Вал Валериан

Няма коментари:

Публикуване на коментар