Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

неделя, 20 февруари 2011 г.

"Мъдростта на душите велики по време на епохи безбройни" - Първа част


Почти всички политици грешат, когато влязат във връзкa c някой търговец.

Не мислете, че сте променили мнението на един човек с това, че сте го накарали да мълчи.

Деспотизма е един умствен проблем, а цензурата е проблем от една ненормална психология.

Комунизъм — Не само всичко мое е твое, но и всичко твое е мое.

Колкото една държава е по-корумпирана, толкова по­вече закони съществуват в нея.

Ние трябва да спрем да говорим за българските мечти и да започнем да слушаме мечтите на българите.

Дипломация е изкуството да ловиш спокойно риба в мътна вода.

Опозицията довежда до разногласия, от които произ­лиза най-справедливата хармония.

Най-голямата мъдрост е да знаеш това, което ти не знаеш.

Най-евтината отбрана на държавата е образованието.

След като изборите свършват и робството започва.

Свобода е свободата да кажеш, че две и две правят четири.

Америка е богата, защото е изяла трагедиите на мили­они имигранти.

Капиталът е само плодът на труда.

Работниците са единствените спасители на обществото и расата.

Крайни закони са почти винаги крайна несправедли­вост.

Благополучието на хората е главният закон.

Лидер е този, който умее да следва хората.

Свободата винаги се е поддържала с кръвта на патри­оти и тирани.

Гласът на болшинството не е гаранция за справедли­вост.

Един човек с кураж е болшинство.

Оръжието е това, което създава политическата сила.

Социализъм е един изроден капитализъм на банкрути­рали капиталисти.

Богатството не е плодът на труда, а е резултат на организирано и покровителствано обиране.

Миналото се разбира само от светлината на сегашното, а сегашното само от светлината на миналото.

Много е трудно да служиш честно и да се харесаш.

Никога не се пързаляйте върху тънък лед.

Държава, която унищожава своята земя, унищожава себе си.

Когато лошият се преструва на добър, тогава той е най-лош.

Всички питаме дали е богат, никой — дали е добър.

Прекалено благородство спрямо безочливия е глупост.

За честния честта е украшение, за нечестния — петно.

Истината за един човек не е това, което ви се открива, а това което не казва. Не слушайте това, което казва, а това което не казва.

Голям певец е този, който може да изрази нашето мълчание.

Прогресира само тази нация, която може да направи от много — един.

Банките са по-опасни от цели армии. - Томас Джеферсън

Зад всяко богатство стои престъпление. - Балзак

Малцина, които извличат печалба от труда на маси­те, организират работниците в армия която да закри­ля интересите на капиталистите. - Елен Келър

В очите на строителите на империи хората са инстру­менти, не хора. - Наполеон

Политически най-съвършеното общество е това, в което управлява средната класа и по брой надминава другите две. - Аристотел

Войната е много сериозно нещо за да бъде предос­тавяна на военните. - Талейран

Цялата тайна на една революция е да се осмелиш и да имаш кураж. - Антоан Сен-Жуст

Ако сложиш верига около врата, на роб, другият й край се застяга около твоя. - Емерсон

Хората започват да осъзнават, че богатството не е плод на труда, а резултат на организиран и покрови­телстван обир. - Франц Фанон

Ако вземете и добре нахраните гладно куче, то няма да ви хапе - това е съществената разлика между човека и кучето. - Марк Твен

Трябва да се помогне на Америка да се откаже от мисията си да прокара в целия свят своя начин на живот. - Джон Гънтър

Еволюционният процес в нашия начин на управление продължава - преминахме от комунизъм към капитализъм, настоящият е корупция.

На този свят нищо не е по-сигурно от смъртта и данъците.

Всяка война е престъпление, колкото и да е необходима и оправдана.

Във време на война силата и измамата са двете основни добродетели.

Никой не е спечелил последната война, никой няма да спечели и следващата.

Много интересен форум е Народното събрание - става един, говори, не казва нищо, никой не слуша, после всички са на различно мнение.

Съвест, купена веднъж, ще бъде купена и втори път.

Ако желаете да разсърдите хората, лъжете! Ако желаете да ги озлобите, кажете им истината!

Всеки умира, но не всеки живее.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар