Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

вторник, 15 февруари 2011 г.

Поглед към нивата на напредналите инкарнации

Ще ги разделим на три групи
Малко напреднали нива – те изпитват любопитство към духовното – говорим за духовно, а не за религиозно; любопитство към забранените от религията тези и искрен интерес, но без да се интересуват от лично развитие на своите психични таланти. Понякога посещават гледачка на Таро или астролог без да излизат от рамките на интелектуалното любопитство. Непрекъснато се разкъсват между развиващите се техни интереси и традиционните системи от вярвания на Играта.  Могат да се идентифицират като член на организирана религия, но само на думи. Рядко ходят на църква. Могат да се идентифицират като атеисти. Това е част от неспокойството на духа и стремежа към промени и напредък. Започват да скъсват с Играта и да излизат от нея.
Присъединяват се към правилото: “Щом не вредиш на никого, можеш да правиш каквото искаш”. Онези, които използват думата “грях” всъщност искат да контролират вас.

Средно напреднали нива – може да ви е отнело няколко инкарнации, но се придвижвате напред; при средните нива мнозина са в женски тела, тъй като те по-лесно се адаптират към основите на психичното развитие, на разбира се има и мъжки тела. Някои по-напреднали духове напредват от средно до много напреднало ниво в рамките на една единствена инкарнация.

Много напреднали нива – лесно придобиват психични способности – защото са ги учили в други животи по време на средно напредналите нива. Откриват и разчитат на Висшия си Аз. Някои са много опитни в пси-способностите, други избират други преживявания. Много напредналите нива са там, където има много проучвания/открития в хода на подготовката за Финалната инкарнация. Откритията на вашите Много напреднали се насочват от Доминантните инкарнации във Финалната инкарнация за Събуждането.
От известна перспектива всеки жив днес е финална инкарнация, тъй като тази изкуствена времева линия скоро ще свърши. Само че има огромна разлика между такава финална инкарнация и Събудена финална инкарнация на Висшия Аз.
Съществуват финални инкарнации, които още не са събудени. Само от Висшия ви Аз зависи кога ще ви събуди. Ако сте Финална инкарнация, ЩЕ бъдете събудени чрез вашите Доминантни инкарнации. Не можете да насилвате времето. Просто се наслаждавайте на това, което сте и извличайте максимума от своя инкарнационен живот.

Вал Валериан

Няма коментари:

Публикуване на коментар