Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

неделя, 20 февруари 2011 г.

Съвети за Любовта


Свалете иконата на щастието и на мястото й поставете следния надпис: Любовта изисква подвиг, смелост и решителност. 

Не бягайте от любовта, но я приемете в себе си. Не се страхувайте, ако сърцето ви се е запалило. Ако го е запалил ангел, ще придобиете нещо ценно. 

Да обичаш един човек, аз разбирам да не допуснеш в ума си нито една мисъл против него и да държиш образа му също тъй свещен, както твоя образ. Това е максима. Който може, така трябва да обича. 

Когато обичаш някого, ти не можеш да живееш без него. Това е обич, това е вътрешният смисъл на обичта. Ако мислиш, че и без него можеш, ти не го обичаш. 

Ако един ден хората престанат да се обичат, животът ще престане. Благодарете, че се обичат хората. В какъвто и смисъл да съществува любовта, тя носи живот в себе си. 

Дайте свобода на човека, ако искате да ви обича. 

Братът е близък по кръв, а приятелят - по чувства. Вие трябва да започнете от братството, и да върбите към приятелството. 

Често ви говоря за великата Божия любов, но не всички я разбирате. Докато не я разберете, дръжте старата любов. Стремете се към новата любов, но не се отксазвайте от старата. Старата любов изгаря, а новата - възкресява. 

Не позволявайте на хората да правят опити със сърцето ви. 

Ако прекалено силно обичате един човек, ще му причините вреда. Като мислите само за него, вие го правите неспокоен, защото с мислите си го контролирате. Да обичаш човек значи да му желаеш доброто и да го оставиш свободен. 

Престъпление е да искате от онзи, когото обичате, да ви плати за любовта. Вие трябва да сте доволни, че сте му направили едно добро, проявили сте се. 

Приложете любовта в живота си, за да се справите с пречките във физическия и в духовния свят. 

При всички случаи в живота се вслушвайте в гласа на сърцето си и следвайте неговите пътища. В сърцето на човека са написани Божиите закони. 

Никога не съжалявайте, че сте обичали, и никога не съжалявайте, че сте били обичани. 

За да не изгубиш любовта си, не питай човека докога ще те обича. Любовта е извън времето и пространството. Мисли за този момент, в който любовта ти се усмихва. Ако мислиш за бъдещето - ще страдаш. 

Никога не потискайте своите чувства. Никога не ги насилвайте. Това не значи да правите каквото искате. Не потискайте чувството, а го изчакайте да узрее. 

Обикнете ли някой човек, не го докосвайте. Обикнете ли някой човек, кажете му онази истина, която да му донесе светлина и да го направи свободен. 

Искате ли да бъдете щастливи в любовта си, дръжте едно почтено разстояние между вас и любимия ви. Скъсите ли това разстояние, ще изгубите любовта си. 

В сърцето са написани Божествените закони. Затова не правете опит да владеете нечие сърце, нито пък позволявайте вашето да владее някой. 

Ако сте поканили веднъж любовта да се качи на гърба ви, трябва да я занесете до края на нейния път. Колкото и да тежи, не правете опити да я хвърлите от гърба си, защото тя ще ви създаде по-голямо нещастие. Ще я носите, ще почивате, пак ще я носите, докато най-после тя сама слезе от гърба ви. Ако сте направили грешка да сложите любовта на гърба си, не правете втора грешка - да я хвърлите от гърба си. Издръжте докрай. 

За предпочитане е да загубиш всичко, но да не изкористиш любовта. Докато любовта е в тебе нищо отвън не ти трябва. Тя те прави силен и мощен. 

Не се съмнявайте в онзи, когото обичате. Съмнението не е любов. Обичащият не се поддава на никакви съмнения. 

Ако обичате някого, бъдете свободни, не крийте чувствата си. На всяко цвете сложете толкова вода, колкото му е нужно. 

Вярвайте само в любовта, която дава. 

Аз проповядвам любовта във велик смисъл, любов активна, любов на целувки, но със съдържание, любов на чувства, но интензивна, благородна, любов на сила, но да има в тази сила светлина. Където влезем, да има любов! 

Обичайте хората, без да се обвързвате с техните слабости. 

Ако обичате някой човек, оставете го свободен! Истинската любов разширява човешката душа. 

Ако искате да ви посети любовта, пожелайте я от дълбочината на душата си. Винаги идва отговор на силните, искрени желания на човек, които излизат от неговата душа. 

Колкото и да обичате един човек, не се приближавайте близо до него. Приближите ли се до него повече отколкото трябва, той ще ви разтопи. 

Стойте на такова разстояние един от друг, че да не виждате лошите си черти. Докато са далеч едни от други, хората виждат само доброто в себе си. Щом се приближат повече отколкото трябва, те не могат да се търпят. 

Вложете любовта в себе си! Не говорете излишно! Никой никого да не критикува! Да дойде любовта вътре във вас! Само тогава ще бъдете силни и красиви! Щом се научите да обичате, няма да остарявате, ще бъдете вечно млади. 

Решенията на всички трудни въпроси се съдържат в любовта. Тя ще дойде в реална, жива форма и ще помете всичко старо. Онзи, който познава любовта, е недосегаем за смъртта. Бъдете герои! Носете страданията си леко! Приемете и прилагайте любовта! 

Бъдете смели и решителни и говорете само за ония неща, които сте изпитали. Не говорете за неща, които не сте изпитали и преживели. Ако любовта изпълва само сърцето, говорете за любовта на сърцето ви; ако любовта изпълва само душата ви, говорете за любовта на душата; ако любовта изпълва само ума ви, говорете за любовта на ума; ако любовта изпълва само духа ви, говорете за любовта на духа. 

Приложете любовта в живота си, според своето дълбоко вътрешно разбиране, без да се съобразявате с това, което хората мислят по този въпрос, и без да налагате своето разбиране на другите. 

Любовта трябва да бъде посята в душата, за да дойде изобилието. Посейте любовта в душата си и изворите ще потекат. 

Обичате ли, не се разсейвайте. В любовта вниманието никога не трябва да се отвлича. 

Гледайте със свещен трепет на всяка проява на любовта, защото там е Бог, там е силата. 

Любовта остава при този, който е благодарен. Всичко правете с любов. Затова сте дошли на земята. 

Обичайте, без да очаквате да ви обичат. Бог благославя всяка проява на любовта. 

Не говорете за своята любов, не казвайте на човека, че го обичате. 

Ценете приятеля си по доброто, което прави за вас. Не изисквайте от него това, което не може да ви даде. Не му казвайте как трябва да постъпва, нито го коригирайте. Оставете го свободен да се проявява както той разбира. 

Радвайте се на успехите и постиженията на своите приятели, но не за да ги използвате. Не пренареждайте нещата, оставете ги както Господ ги е наредил. 

Не водете война с любовта. Любовта не иска да ви направи роби, но и светии не иска да ви направи. Онзи, който носи любовта в сърцето си и в душата си, носи повече от подвизите на един светия. 

Гледайте се свободно и спокойно, не крийте истината. Някой се срамува да обича, или да признае, че обича. Защо да не кажеш: много те харесвам. 

Обикнете първо ума на човека, после сърцето му, душата му, духа и най-после неговото тяло. Обикнете ли човека по този начин, и той ще ви обича. 

Ако обичате някого, не изисквайте от него той да обича само вас! 

Не казвайте постоянно едно и също: „Аз те обичам". Любовта има многобройни форми, чрез които може да се изяви. Внасяйте разнообразие в любовта си. Тогава душата ви ще бъде богата градина, в която има много цветя, много богатство. 

Всеки ден намирайте нови красиви черти в ума, сърцето и душата на онзи, когото обичате. Откривайте в него нови дарби, добродетели, духовни богатства, нови ценности и така любовта ви ще расте непрестанно. 

Оставете този правен морал, който сега имате, и не ставайте съдии един на друг. Като видите, че някой мъж прегръща или целува някоя жена, кажете: „Да ги благослови Господ". Ако с целувката те изказват своето уважение, своето почитание и любов, тогава те вършат Божията воля. 

Да обича, това е работа на душата. Не се бъркайте в нейните работи. Не се страхувайте от любовта. 

Градете върху любовта, влагайте капитала си в нея и не се страхувайте. Онзи, който гради живота си върху любовта, винаги печели. Никаква опасност не ви очаква, ако градите върху любовта. 

Ако обичате някого, не го учете как да ви обича. Видите ли, че някой обича - не го критикувайте. Ако хората се бяха научили да не се месят в любовта на окръжаващите, досега светът да се е оправил. 

Не питайте никого: „Ти обичаш ли ме?". Щом питате, всичко ще изгубите. Кой как ни обича, то не е наша работа. Това е работа на другите. Как ние обичаме, това е наша работа. Престъпление е човек да изисква от някого да не обича друг. 

Мислете, чувствайте, но не говорете за любовта. Когато сърцето ви стане чисто като кристал, умът ви стане светъл като слънцето, душата ви стане благородна и широка като цялата вселена и духът ви стане крепък като Бога, само тогава кажете нещо за любовта.

Петър Дънов

Няма коментари:

Публикуване на коментар