Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

четвъртък, 30 декември 2010 г.

Личната вибрация – музиката на душата

Интересен е фактът, че от всички изкуства музиката е най-разпространеното и най-търсеното. Тя присъства почти навсякъде в човешкия живот, дори един филм продукт на кино индустрията или едно телевизионно предаване не може да мине без подходящо озвучаване и музика. Музиката най-точно и в най-голяма широта изразява вибрацията във Вселената, вибрацията като състояние на енергия, като фундаменталната основа на Битието. Личната вибрация или музиката на душата представлява същността, духа, божествеността, принципа залегнал в човека и Живото съзнание ( всяко нещо в Битието и Вселената притежава съзнание, абсолютно всичко, но в определени количества, когато това количество съзнание надхвърли определен праг говорим за живо същество, за наличие на Живот в него, когато съзнанието в едно живо същество достигне едно ново определено ниво на широта и еволюция се достига самосъзнание, аз слагам в категорията Човек всяко живо същество, което е достигнало до самосъзнание не просто биологичния вид човек) 
Съзнанието може да се разгледа като една вълна, която вибрира, която притежава определена честота. Самосъзнанието всъщност е едно състояние, вълна с определена специфична честота, енергия с определена вибрация. Тази вибрация е като една мелодия, един музикален мотив, които в рамките на Еволюционният път наречен Човек е един, но при всеки отделен индивид той звучи в различна тоналност и различно обогатен. Мотивът е един и същ, но с еволюцията той бива изсвирван с все повече и повече ноти, докато накрая се превърне в нещо качествено ново, тогава нашето съзнание ще премина в една еволюционно по-висша форма на съществуване. 
Съзнание и лична вибрация е едно и също нещо, неговото развитие е процесът на еволюция. Личната вибрация се отпечатва във всяко проявление на съзнанието, затова всички действия на един човек са белязани от него, от неговата гледна точка, от неговото съзнание. Затова има хора така наречените екстрасенси или врачки, прорицатели оракули и тн., които могат да опишат човек единствено например по предмет, до който се е докоснал, по почерка му, по глас му или предмет изработен от него. Просто те улавят личната вибрация на този човек и след това могат да я проследят, като една  нишка от светлина, а тази ниша се простира през всички действия и мисли на този човек, през всички проявления на неговото съзнание... 
Музиката на духа или душата е индивидуална, разбира се когато става въпрос за човек общият човешки мотив е налице, но изпълнен по индивидуален напълно специфичен начин, една специфична вариация на общочовешкият мотив. Вибрацията обаче в процеса на еволюция се развива и обогатява, мелодията интегрира в себе си нови елементи, нови ноти.  При наличие на самосъзнание този процес трябва да бъде осъзнат и целенасочен, човек трябва да разгръща своето съзнание, своята същност своята вибрация все повече и повече. Процесът на разширяване на съзнанието всъщност е процес на неговото разгръщане, за да се достигне до това ново състояние е необходима жизнена енергия, едно високо ниво на Чи. 
Едно еволюционно ниво на съзнание предопределя един диапазон от възможни енергийни състояния, колкото по-еволюирало е съзнанието, колкото по-висока е личната вибрация толкова по-високо е и нивото на енергия, толкова по-блажено е самото състояние в което съзнанието пребивава. Нивото на енергия е така да се каже двигателят и горивото, което задвижва процеса на разширяване на съзнанието, на повишаване на личната вибрация. Затова нивото на енергия трябва винаги да се поддържа максимално високо. Факторът, който най-силно влияе върху нивото на енергия е състоянието на съзнанието, като това състояние включва както моментното така и принципното състояние. В това число спада, състояние на физическото тяло-здравето, състоянието на етерното тяло- биополето, състоянието на чувствено-емоционалното тяло-чувства и емоциите , състоянието на менталното тяло-мисли, състоянието на духовното тяло и така нататък. Жизнената енергия протича главно отгоре надолу, като се отразява от най-ниския аспект (материалното тяло) и поема отново нагоре. Тоест ако има блокаж в менталното тяло човек се чувства отвратително, защото до чувствено-емоционалното му тяло почти недостига жизнена енергия, ако това продължи по-дълго време се отразява и на физическо равнище и човек се разболява, нещо повече става хронично болен, а проблемът идва  в случая от мислите. Практиката показва, че в момента най-много блокажи се срещат в чувствено-емоционалното и в менталното тяло, 99,9% от случаите. За да се поддържа високо ниво на енергията или за да се достигне до това комфортно състояние трябва да се работи най-вече с тези две тела. Схемата е проста, трябва да се влее жизнена енергия в тях, така нещата ще се нормализират и енергията ще протича нормално през човека. Най-лесно е да се работи с менталното тяло, защото в момента там е фокусът на човешкото съзнанието. Човек се отъждествява с мислите си, неговото съзнание се отъждествява с мислите. Затова и медитацията и визуализацията са най-ефективните техники за достигане на високо ниво на енергия. Критерият за ниво на личната вибрация и енергия е възприемането на красота. 
Красотата има и архетипен, и духовен, и ментален, и емоционален, и материален аспект. За да се повиши вибрацията на менталното тяло се работи с менталния аспект на красотата за емоционалното с емоционалния и тн. Техниката не е сложна, идеята е съзнанието да се фокусира върху нещо красиво, тъй като при нормален човек съзнанието е в менталното тяло трябва мислите да се фокусират върху нещо красиво, простичко е Обектът трябва да не е направен от човек, просто защото напоследък човек възприема и създава само материална красота, която на по-високите нива просто не присъства... Природните обекти са най-добри, живите са просто – идеални! 
Най-добре е техниката да се прилага сред Природата, но това не е задължително. Всъщност не е задължителен дори материален обект, но за начинаещи е за препоръчване - той е едно улеснение. Нека вземем едно растение, вниманието трябва да се фокусира върху него, то трябва да се възприеме  в мислите, да се изгради неговият ментален образ. Трябва да се възприеме красотата на растението, буквално да се вдиша, тоест тя трябва да се усети, да се изгради менталният модел, трябва да се изгради чувствено емоционален модел, красотата просто трябва да се почувства. Това чувство за красота трябва да се култивира и да се разшири максимално, потънете в него, оставете се на него. Опитайте се да почувствате пълната красота на растението, то е красиво и става все по-красиво, възприятията се разширяват и то започва да изглежда по-ярко, по-зелено, сякаш е обгърнато от едно бяло сияние, сякаш то притежава вътрешна красота, а то си е така просто досега не сте обрърнали внимание на този факт. Вдишайте красотата му (за улеснение може да визуализирате красотата му като енергия с цветовете на дъгата, която вдишвате заедно с въздуха) нека тя да ви изпълни,  чувствайте я с цялото си тяло! 
Ще усетите едно просветване и олекване, мислите ще са ярки, кристално ясни и подредени, ще усещате физическото си тяло леко като перце и ще се чувствате прекрасно, ще се чувствате свързани с растението, ще го чувствате много близко, сякаш ако протегнете ръка ще го докоснете ( чувството е такова без значение реалното разстояние между вас и растението). 


Откъс от книгата "Философия на живота" от Некрос

Няма коментари:

Публикуване на коментар