Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

петък, 15 юли 2011 г.

КОИ СА ВАШИТЕ БОГОВЕ

  
  Съществуват много погрешни разбирания, свързани с идеята за божественост. Вселените са пълни с разумни същества, които във времето са еволюирали и са развивали най-различни способности и функции, за да обслужват нуждите си и да се изразяват съзидателно. Важното в съществуването и съзнанието е съзидателността, а тя приема много форми. 

Преди цяла вечност Земята била само една мисъл в съзнанието на велики същества, които си били поставили за задача да създадат нови форми на съществуване. Много от тези същества са повлияли създаването на тази вселена и вие сте им дали названието Бог. Всъщност това били извънземни енергии-носители на светлина, откъснати от Първосъздателя. Ние рядко използваме думата Бог с главно Б. Ако използваме тази дума, то имаме предвид същността, която познаваме като Първосъздател. Първосъздателят в своето собствено разрастване чрез любов, надарил всички неща със съзнание. Всички неща са Първосъздателят по време на пътуването на Първосъздателя. 

Ние самите сме продължение на Първосъздателя - винаги събираме информация, участваме в различни приключения и правим всичко, за да стане живота ни по-интересен и изпълнен с предизвикателства, така че да можем да подхранваме Първосъздателя. Подхранвайки Първосъздателя с нашите планове и начинания, ние го изпълваме с по-голяма енергия, която да предаде на новите си създания. 

Ние никога не сме се доближавали до същността Първосъздател. Дори тези от нас, които имат най-високата светлинна вибрация, не притежават на този етап от нашата еволюция способността да бъдат в досег с Първосъздателя. Ние не сме достатъчно подготвени да се справим със силата на това излъчване. Нашето желание е в някакъв момент от еволюцията ни да видим и може би да се слеем с Първосъздателя за известно време. Знаем, че това е възможно, затова се стремим към него. 

Еволюцията на съзнанието и способността да се съхранява информация са нещата, които позволяват да се влезе в досег с Първосъздателя. Много хора на Земята са почувствали, че са се слели с Бог. Те може би са се слели с една част от Първосъздателя, която най-точно е отговаряла на тяхната вибрация по онова време. Цялостната вибрация на Първосъздателя би унищожила физическия носител на секундата, тъй като той не може да побере толкова много информация. Тези, които представят вашите "Богове", са само една минимална част от Първосъздателя. 

Дори Първосъздателят е само част от нещо по-голямо. Той непрекъснато установява, че е рожба на някакво друго създание и че постоянно е в процес на себеоткриване и осъзнаване. Спомнете си, че всяко нещо носи съзнание и съзнанието никога не е било създавано, то просто е било. Съзнанието е познание и вашето познание е най-близката ви точка до Първосъздателя. Когато вярвате в това, което знаете, вие активирате Бог в себе си. 

Сега планетата започва да разбира в широк мащаб колко голям е светът в действителност и кой кой е в световната игра: и не само кой кой е в световната игра, но и кой кой е в космическата игра. 

Точно както вие на Земята имате йерархии, които можете да усещате или да не усещате, и в космоса съществуват йерархии. Може да живеете на някакво място и да не знаете за съществуването на дадена йерархия. Може да си обработвате земята, да си плащате данъците, да решите да не гласувате и просто да не подозирате, че съществува някаква бюрократична политическа система, която действа на тази вселена. 

Важно е да разберете, че бюрокрациите или йерархиите съществуват и че тези организации възприемат времето по начин различен от вашия. Има други, които не живеят във времевата структура, която вие познавате. Това, което за вас е една година, за други може би е просто малка част от деня. Ако наистина започнете да схващате това, ще можете да разберете защо тази планета наглед е била оставена на собствения си произвол през последните няколко хиляди години. Сега отново започва да ври и кипи дейност от небесата и вие ще преживеете внасянето на голямо количество нови знания във вашите парадигми и във вашите системи от вярвания. На тази планета предстои културен шок - една голяма изненада. 

Вие сте дошли тук в това време с определена цел: боговете-създатели, които промениха човешкия вид, се завръщат. Някои от тях вече са тук. Тази планета е посещавана многократно и много различни форми на човешки същества са посявани тук след най-различни експерименти. Съществуват много фактори, които са повлияли хода на историята на Земята. На тази планета е имало цивилизации, които са съществували милиони години. Те са се появили, после са изчезнали и не са оставили никаква следа. Тези цивилизации, всяка една от тях, са повлияни от тези, които вие наричате Бог. 

Вашата история е била повлияна от доста светлинни същества, наречени от вас Бог. В Библията много от тези същества са съчетани в едно-единствено същество, а те в никакъв случай не са били едно същество, а съчетание от изключително силни извънземни светлинни енергии. Те били наистина гигантски енергии според нашите мащаби и не е трудно да се разбере защо са ги възпявали и обожествявали. 

На Земята няма литература, която да ви създава вярна представа за тези същества. Всички богове дошли тук, за да се учат и да подпомогнат собственото си развитие чрез работата с творчеството, съзнанието и енергията. Някои постигнали големи успехи и овладели своите уроци, докато други направили доста фатални грешки. 

Кои били тези богове от древността? Те били същества, които можели да променят действителността и да управляват, така че духовете на природата да се подчиняват на волята им. Хората по традиция наричали Бог съществата, които могат да правят това, което човешката раса не може. 

Тези същества се появявали в културите на много древни общности и били изобразявани като крилати създания или като светлинни кръгове. Светът е пълен със знаци, белези и артефакти, показващи кои са били вашите богове. Но тези, които искали да манипулират хората, измислили свои версии, за да изградят една нова парадигма, която да ви контролира. Казвали са ви, че тези същества действително са богове и ви учели да ги боготворите, да им се подчинявате и да ги обожавате. Сега предстои тази парадигма да се промени драстично. Истината ще излезе наяве, истина, която изцяло ще промени начина, по който гледате на света. Тежко на тези, които не желаят да видят. Ехото от шока ще залее света. 

Боговете-създатели, които управляват тази планета, могат да приемат физическа форма, макар че основно съществуват в други измерения. Те държат Земята в определена вибрационна честота, докато създават болезнени чувства, за да се хранят. Има същества, които почитат живота над всичко останало, и същества, които не почитат живота и не разбират своята връзка с него. 

Съзнанието се храни със съзнание. За вас е трудно да схванете тази идея, защото вие се храните с храна. Храната за някои същества е съзнанието. Всяка храна съдържа съзнание на някакъв етап от своето развитие, независимо от това дали я пържите, варите или я берете от градината; вие я поглъщате, за да се зареждате с енергия. Вашите чувства са храна за други. Когато ви контролират, така че да създавате опустошение и безумие, вие образувате една вибрационна честота, която поддържа съществуването на тези други, защото по този начин те се зареждат с енергия. 

Има такива, които живеят от вибрациите на любовта и тази група би желала да върне любовта като храна на тази планета. Те биха желали да включат тази вселена на честотата на любовта, за да може тя да излезе и да посява нови светове. 

Вие сте представители на бунтовническата група на светлината и сте се съгласили да се върнете на тази планета. Вие имате задача тук. Дошли сте в тези физически тела, заели сте ги и смятате чрез силата на своята духовна самоличност да промените физическото тяло. Всички сте подбрали много внимателно генетичните данни, които ще ви осигурят добро начало в това начинание. Всеки от вас е избрал генетична история, в която са участвали членове на Семейството на светлината. 

Когато човешките същества живеели във формата, която по право им се полага, и можели да разбират различни действителности, те имали способността да съществуват в много измерения, да бъдат едно цяло и равни с боговете. Вие започвате да събуждате тази самоличност вътре в себе си. 

Боговете окупирали тази действителност. Както тези, които окупират предприятия в днешно време, превземат дадена фирма, защото тя може би има големи пенсионни фондове, точно така фондовете на Земята били огромни, когато се появили тези богове-окупатори. За да ви накарат да вярвате, че те са Богове с главно Б, те променили генетичното ви устройство. 

Тогава Семейството на светлината било прогонено от тази планета и екипът на мрака, който се хранел с невежество, поел властта. Вашите тела носят страха и спомена от борбата за знанието, което тези богове представлявали и отнели от вас. Боговете, които направили това, са великолепни космически същества. Те могат да извършват най-различни манипулации и да работят по много начини с действителността. Хората, в своето невежество, започнали да наричат тези космически същества Бог с главно Б. 

Бог с главно Б никога не е посещавал тази планета като същност. Бог с главно Б е във всички неща. Вие сте имали работа само с богове с малко б, които са искали да ги обожавате и да ви объркват. Те са гледали и продължават да гледат на Земята като на владение, място което те притежават в галактическите покрайнини на тази вселена на свободната воля. 

Преди окупацията вие сте имали огромни способности. Първоначалният биогенетичен образец на човека бил надарен с огромна информация, можел да минава между измеренията и да прави много неща. Когато тези богове-създатели окупирали Земята, те открили, че местните същества знаят твърде много. Местните същества имали способности твърде близки до тези на съществата, които искали да минат за Бог. 

Била извършена една биогенетична манипулация и много неща били унищожени. На планетата били внесени експериментални версии на човешкия вид, при които оригиналните генетични данни били разбъркани, но не и унищожени. Някога вашето ДНК било цялостно. То било като красива библиотека, където цялата информация била подредена и описана по азбучен ред и е било възможно за секунди да откриете това, което търсите. Когато станала биогенетичната промяна, която изключила част от данните, положението изглеждало като че ли някой е откраднал азбучния каталог, издърпал е всички книги от полиците и ги е натрупал в една безредна купчина на пода. Така преди много време вашето ДНК било разбъркано и разпиляно от окупаторите. 

В момента ви разказваме една история; това определено е история. Ние не се обръщаме към вашия логичен ум, а към вашата памет, за да можете да започнете да си спомняте, че сте участвали в тази история. По този начин ще започнете да разбирате какво се е случило и кои сте вие в рамките на този процес. 

Цялата генетична информация била разпиляна; нямало никакъв ред, но тя останала в клетките. Единствената информация, която ви останала на разположение, за да можете да функционирате, била двойната спирала. Много от центровете с данни по протежение на двойната спирала били изключени, затворени, така че сте започнали да работите с много малко данни. Много лесно било да манипулират и контролират различните страни на вашето съзнание, обявяващи се за Бог, с главно Б. 

Някои същности взели съществуващия вид, който бил наистина прекрасен вид, и го префасонирали за собствена употреба, така че да отговаря на техните нужди. Те разстроили информационната честота на човешките същества, променили ДНК-то и ви дали двойната спирала, за да могат да ви държат в неведение. Вашата честота за достъп просто била изключена, така че да не можете да въртите копчето за настройка на собственото си радио. 

Тези богове-създатели се заели да променят ДНК-то в човешкото тяло, което представлява разума, общия замисъл, програмата. Ако една програма няма поле, върху което да действа, тя не може да започне своето съществуване или да се изрази чрез съществуването си. Ако сте затворени в съвсем мъничка стая и никога не сте имали място за израстване, никога не можете да дадете израз на себе си. През последните хилядолетия вашата програма принудително бе упражнявана в рамките на едно ограничено ДНК. 

Една от най-вълнуващите причини да сте на Земята точно в момента е, че сега се пренарежда или префасонира вашето ДНК. На планетата навлизат космически лъчи, така че се излъчва промяна, и в тялото ви става пренареждане. Разпиляните данни, които съдържат историята и съзнанието за Живата библиотека, идват на мястото си. 

Вашето ДНК еволюира. Нови спирали или нишки се образуват с окомплектоването на светлинно-закодираните влакна. Разпиляните данни се събират във вашето тяло от електромагнитните енергии на Първосъздателя. Ние сме тук, за да наблюдаваме този процес във вас, да ви помагаме и на свой ред да се развиваме. 

В процеса на това окомплектоване или пренареждане ще създадете една много по-развита нервна система, която ще позволи на много повече данни да навлязат във вашето съзнание. Ще събудите много мозъчни клетки, които са вегетирали, и ще започнете да използвате цялото си физическо тяло, а не само малката част от него, с която сте работили досега. 

Няма място на тази планета, което да остане незасегнато от тази промяна, от това осъзнаване. Тези от вас, които са Пазители на светлината и които искат изцяло да променят настоящата действителност и да въведат нови възможности, вкопават честотата. Ако тя не бъде вкопана и разбрана, може да предизвика хаос. Тя ще предизвика хаос. Ето защо трябва здраво да стъпите на земята. 

Хаосът, когато се използва с цел, води до едно състояние на реорганизация. Времето се разпада и енергията става все повече и повече. Вие сте дошли тук, за да използвате първи тази енергия. Привличайки енергията в своето тяло, ще изградите пътища от съзнание, които ще помагат на другите, за да не се налага те да преминават през това, през което вие ще преминете. 

Много хора внезапно ще започнат да усещат тази енергия без всякаква подготовка. Вие привличате светлината, която носи данни и информация на тази планета, и правейки това, създавате нови пътища за работа на съзнанието, без изобщо да говорите. 

Новите пътища на съзнанието отварят нови действителности, нови възможности и нови начини на живот и съществуване. Ето защо разпадането на вашето общество е неизбежно: то не съдържа светлина; то не съдържа възможности в много измерения; то ви държи затворени в клетки и вие вече сте изморени от този затвор. 

Боговете-създатели са космически същества, които имат свой собствен дом в космоса. Те също еволюират. Има такива, които искат да ги изхвърлят от "общността на боговете-създатели", тъй като смятат, че те не ценят живота, който създават. Преди завладяването преди около 300 000 години голяма част от първоначалният екип работел тук и внасял информация, за да се създаде този огромен информационен център, който трябвало да свързва много галактически системи. След това избухнала голяма война между боговете-създатели и космическите същества, спечелил битката. Тяхната история е описана в древните ръкописи на тази планета. Те дошли тук, защото искали това място по множество собствени причини. Тук, във вселената на Първосъздателя, всичко е позволено. И тъй като всичко е позволено, се учат много уроци. 

Някои от тези богове-създатели сключили бракове и обединили своите родове, точно както в Европа различни монарси и кралски семейства сключвали брак между децата си и обединявали своите кралства. Боговете-създатели смесвали видовете, за да видят какво ще се получи. Нали си спомняте, те разбирали от генетика, и всички неща били създадени като демонстрирали и използвали силата на живота, защото знаели как действа силата на живота. Вие днес не можете да проумеете мащабите на този замисъл. 

Кои са тези същества, дошли и опропастили първоначалните планове за Земята? Кои са тези космически същества, които ние понякога наричаме тъмните фланелки? Бъдете благосклонни, когато говорите за силите на мрака. Не говорете като че ли те са лошите. Просто разберете, че те нямат информация и създават системи без информация, защото смятат, че така трябва да се работи. Някога те водели борба и се отделили от знанието, така че сега отчаяно се придържат към настоящето си знание и към живота, такъв, какъвто са го създали. Това е живот, основан на страх, живот, който не почита никакъв друг живот, живот който използва друг живот. Кои са тези същества? Те са влечуги. 

Тези космически същества са отчасти хора и отчасти влечуги. Ние ги наричаме Гущерчетата, защото обичаме да влагаме по-малко емоции и повече чувство за хумор в нещата, за да не ги приемате твърде сериозно и да не се тревожите. Ние сме тук не за да ви плашим - тук сме, за да ви информираме. Вие знаете всичко това вътрешно и когато започнете да разгръщате историята на това кои сте, някои от вас ще стигнат до спомени за влечуги. Заблуждавате се, ако мислите, че винаги се прераждате като човешки същества. Вие се прераждате, за да изживеете създаването, да съберете информация за създаването и да го разберете колективно. Определено не навлизате в едно единствено изживяване. Това би било като да вечеряте цял живот в един и същ ресторант и накрая да кажете: "Знам всичко за храната." Това е глупаво. Започнете да разширявате своите граници и осъзнайте, че трябва да изживеете много неща. Във всеки живот има блясък. 

Боговете-създатели приемат много форми и не всички са Гущерчета. Има богове-създатели, които наподобяват насекоми. Ние Плеядианците имаме родствена връзка с боговете-създатели, които приличат на птици и влечуги. Има такива, които са дошли от космоса и са работили с енергията на птиците в много различни култури. Ако се вгледате в рисунките на древните култури от Египет, Южна Америка и Северна Америка, ще видите знаците на птиците и влечугите. Понякога птиците и влечугите работели заедно, а друг път водели борба. Колкото повече разбирате, толкова повече ще се разраства историята. Ще започнете да си спомняте своята история. 

Боговете-създатели са много свързани с вас. Когато решите да станете родител, давате съгласието си да се учите от децата си, да носите отговорност за тяхното благосъстояние и да ги научите сами да отговарят за себе си. Същото е и с боговете-създатели. Докато ви наблюдават как израствате, те научават различни неща за живота, научават различни неща за това, което създават; научават се как да бъдат добри родители, така да се каже. 

Някои богове-създатели сътвориха живот само за да може той да се грижи за тях и да удовлетворява нуждите им. Те се храниха с вашите емоции. Една от големите тайни, пазени от вашия вид, е богатството и наситеността, които идват с чувството. Не ви е било позволявано да изпитвате чувства, защото чрез тях можете да разберете някои неща. Вашите емоции ви свързват с духовното тяло. Духовното тяло, разбира се, няма физически характер и съществува в една сфера на много измерения. 

Диапазонът за настройване на честотата вече е променен и енергиите отвън работят за преобразяване на планетата. Тези енергии имат нужда от вас. Те не могат да преобразуват планетата отвън - тя трябва да бъде преобразувана отвътре. Енергиите просто внасят съзидателни космически лъчи, които проникват във вашето тяло и създават еволюционния скок в него. Щом разберете как правилно да използвате чувствата и започнете сами да контролирате своята честота, ще можете да разпространявате тези лъчи. Тогава няма да подхранвате честотата на страха на това ниво на съществуване. 

Когато честотата на страха започне да изчезва на тази планета, ще започнат да се откриват много дейности за увеличаване на страха, защото тези, които живеят от честотата на страха, ще загубят своя източник на енергия, своята храна. Те ще направят опит да възстановят тази честота, преди да подменят храната си с новата честота на любовта. Гущерчетата са обзавели Земята с устройства, които могат да разпространяват и усилват тревогите на тази планета. Тези тревоги стигат до тях и ги подхранват. 

За да отидеш на една планета, трябва да имаш коридор или път, който стига до нея. Можеш да летиш в космоса, да кажем към Юпитер, но ако не намериш коридора, който ти позволява да влезеш във времевата рамка на съществуване на планетата, можеш да кацнеш на някакво място, което изглежда като пустош без всякакви следи от живот. Коридорите ви позволяват да влезете в онова измерение на планетата, където съществува животът. Коридорите водят към магистралите на времето и служат като зони за изживявания в много измерения. 

На Земята има различни коридори, които са позволили на различни богове-създатели от космоса да влязат тук. Един от големите коридори, за които напоследък се води борба, е Близкият изток. Ако се върнете назад в историята на Земята, ще осъзнаете колко драми, свързани с религията и цивилизацията, са започнали от този коридор. Това е огромен коридор " с радиус от около 1000 мили. Ето защо в Близкия изток се случват толкова неща. Това е коридорът, който използват Гущерчетата. 

Гущерчетата контролират този коридор до известна степен. Те използваха този район, за да създадат свои подземни бази и свърталища, от които действат. Древната цивилизация Месопотамия, между реките Тигър и Ефрат, беше космическа колония, където бе представена една цивилизация. Кувейт е разположен в устието на тази територия. Това е коридор, който е свързан с манипулацията, извършена над човешката раса, за да обслужва нуждите на други. 

Сред Гущерчетата има такива, които са добронамерени, и такива, които са злонамерени. Защо ви казваме всичко това? Защо трябва да го знаете? Трябва да го знаете, защото действителността на Гущерчетата навлиза и се слива с вашето измерение. Част от вашия еволюционен скок в съзнанието се състои не просто в това да навлезете в любов и светлина и всеки ден да ядете плодов сладолед. Трябва да разберете колко сложна е действителността, колко различни форми на действителност съществуват и как всички те са вие. Трябва да се помирите с тях и да се слеете с тях, за да се получи фойерверк от сбора на вашите души. По този начин можете да се върнете към Първосъздателя. 

Ще имате много възможности да осъдите някои неща и да ги заклеймите като лоши. Но когато осъждате и заклеймявате, няма да виждате и усещате новите действителности. Винаги помнете, че това е зона на свободна воля и че съществува Божествен замисъл, който ще бъде последният осъществен замисъл, последната карта, хвърлена на масата. Всички вие не трябва да забравяте, че тази последна карта ще бъде асо. 

Драмата на тази планета е от много интересно естество. Винаги, когато се пренастройва честотата на някоя съществуваща система, тази система излъчва някакъв магнетизъм. Този магнетизъм привлича енергията, която е била свързана със системата, обратно към нея, така че тя става част от еволюцията или процеса. Вие привличате към себе си всичко, което някога сте изживявали, за да може да изпитате всичко, което трябва да изпитате в тази връзка. 

Боговете-създатели от древността са били привлечени обратно тук заради Божествения замисъл. Те трябва да участват в него и да разберат, че техните честоти ще бъдат променени. Те се съпротивляват на това, точно както и много от хората се съпротивляват. И все пак те създават свои действителности. Тези богове-създатели за последните 300 000 години са забравили кой ги е създал! Те са забравили техните богове. 

Като членове на Семейството на светлината вие не сте забравили. Вашата задача е осъзнаване: да върнете на тази планета осъзнаването и разбирането, които ще стабилизират енергията и ще генерират съзидателната сила. Светлината бива подценявана на тази планета, а боговете-създатели подценяват вас. Дори в своето съвършенство те имат празни петна. Те са толкова влюбени във властта, че създават междуособици помежду си. 

Боговете-създатели се отказали от частица от себе си и станали затворници, пленени от своя замисъл. Вие сте свързани с тези същества, защото сте техни продължения или оръжия. Вие сте тук, за да повлияете на действителността не само отвън, а и отвътре. Именно това трябва да си спомните. 

Боговете-създатели се връщат да ви окупират отново, защото не искат да гладуват. Те разбират, че чрез вас тече процес на "разбиване на системата", така че те са тук, за да предизвикат по-голямо опустошение и страх, да извоюват още веднъж тази територия. Хранителният им източник е важен за тях. Те губят контрол върху тази планета и сега се връщат към основния си коридор в Близкия изток, където под земята се намира тяхната бърлога, за да създадат страх и хаос. 

Изначалните автори искат да върнат на тази планета свободата на избора по отношение на честотата. Боговете, които управляват Земята през този последен етап от еволюцията ви, настройват честотата и не искат да позволят свобода на избора. Те ограбват психичната ви енергия като ви представят погрешна картина на действителността във всяко едно отношение, което можете да си представите. Ние не казваме, че тези богове са лоши. Просто ви информираме за събитията, които стават, и за това колко невинно се въвличате в тези събития. Вие не осъзнавате, че тези ситуации са капани, които ще ви накарат да мислите или да чувствате по определен начин и да вибрирате с определено съзнание. 

Нашата игра е същата. Ако се върнете назад към това, което ние сме направили, може ли да се отрече, че и ние умишлено сме съставили план за настройка на вашата честота? Може ли да се отрече, че ви запленихме, омагьосахме, убедихме доброволно да изберете вибрирането с определена честота? И ние направихме същото, което направиха строителите. 

Най-добре е всички вие да се откажете от своите определения за Дядо Коледа. По същия начин, по който сте открили истината за Баба Яга, Дядо Коледа и щъркелите, които носят бебета, ще откриете, че има някаква измислица, история, идеализирана версия за много от тези енергии, които сте почитали като богове. 

Преобладаващата енергия на тази планета злоупотребява с вашите системи от вярвания в съответствие със собствените си желания. Тя насочва невероятни потоци от енергия навън, а тази енергия е жива. Казвали са ви, че всичките ви мисли образуват един собствен свят: те са истински - те отиват някъде. Има шест милиарда души, които мислят в момента. И точно толкова енергия е жива на Земята. Какво е преобладаващото чувство в тази енергия и кое може да бъде убедено или принудено да покаже тази енергия? 

Ние не сме тук, за да казваме кой е прав и кой греши и кой кой е в йерархията. Просто искаме да разбием илюзиите ви, да спукаме балоните на нещата, в които са ви подвели да вярвате. Не искаме да кажем, че това е погрешно; просто искаме да ви внушим да мислите в по-широк мащаб. 

Почувствайте значителната загуба, която ще настъпи в тази преобладаваща енергия, когато все повече и повече от вас вече няма да вибрират в съответствие с този план. Помислете си какво можете да направите, когато преодолеете настройката на честотата или упорството на здравия си разум и когато безупречно чисти поемете поста на Пазител на честотата. Не забравяйте, че при вас отъждествяването с честотата е пълно на физическо, мисловно, емоционално и духовно ниво и самоличността ви се изразява чрез електромагнитни пулсации. Всеки път, когато започвате да притежавате това, с което някой е злоупотребявал, и да го развивате в съответствие със собствените си желания, вие променяте вибрацията на тази планета. 

Като разрушители на системи това е едно от нещата, които правите много професионално. Ние не искаме да отпишем или да отречем това, което досега сте използвали като инструменти, просто искаме да надрастнете старите си средства. Почитали сте и сте били верни на системи от вярвания, които не могат повече да ви служат, и ще дойде време, когато всеки от вас ще задмине пътя, по който ви водим в момента. Тогава някаква друга енергия ще може да каже: "Когато Плеядианците ви показваха това, то бе добро. Те ви доведоха дотук. Нека ние да ви отведем по-нататък." Еволюцията не може да има край, тъй като тази планета не е получила нищо, което да представлява абсолютната истина. 

Ако си припомните историята на вашето минало като влечуги, ще откриете, че много от влиятелните личности по време на патриархата са били част от семейството на влечугите. Точно както не всички хора са лоши, същото се отнася и за влечугите. Те не по-малко от вас са част от Първосъздателя и техния вид и физиология не са на по-ниско стъпало. Майсторите на генетиката могат да приемат много различни форми. Съвсем разбираемо е, че до известна степен трудностите в работата с един отделен вид се дължат на шока, който може да настъпи при пълното разкриване на истината. 

Имало е много други богове-създатели и само някои от тях са имали човешка форма. В момента най-големите ви притеснения и безпокойства се дължат на същества от рода на влечугите, защото те ви се струват най-чужди. 

Ние искахме да разширим представите ви за това кои са вашите богове, защото тези богове ще се завърнат на Земята. Именно затова на планетата цари такъв смут. Когато се научите да задържате честотите, идващи от съзидателните космически лъчи, ще бъдете готови да се срещнете с тези богове. Както споменахме, някои от тях вече са тук. Те вървят по вашите улици и присъстват във вашата образователна система, вашето управление и на работните ви места. Те са тук, за да наблюдават и да насочват енергията. Някои идват, за да ви окажат помощ, а други са тук, за да се учат и развиват. Някои нямат особено възвишени намерения. 

Трябва да разберете как да различавате извънземните енергии. Това е вселена на свободната воля, така че всички форми на живот са позволени. Ако някоя енергия се опита да ви плаши, да ви манипулира или контролира, не е във ваш интерес да работите с нея. Имате избор с кого да работите. Това, че някой е развил много невероятни и наглед фантастични способности, не означава непременно, че тази същност е духовно развита. Научете се да правите разлика. 

Вие живеете в най-важното време, когато енергията оживява. Всичко, което чувствате, е резултат от вашето оживяване и събуждането на скритите ви възможности. Вятърът се завихря наоколо и ви показва големите движения във въздуха. Боговете са тук. Вие сте тези богове. 

Събуждайки се за своята история, ще започнете да отваряте древните си очи. Това са очите на Хорус, които не виждат с погледа на човешки същества, а имат гледната точка на бог. Те виждат взаимовръзката и смисъла на всички неща, тъй като древните очи могат да виждат много действителности и да изграждат цялостната картина, цялата история. Когато отворите древните очи в себе си, ще можете не само да направите връзка с цялата си лична история, но и да направите връзка с историята на планетата, с историята на галактиката, с историята на вселената. Тогава наистина ще откриете кои са вашите богове.

Барбара Марчиняк

Няма коментари:

Публикуване на коментар