Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

сряда, 20 юли 2011 г.

КОЙ НОСИ НИШКАТА НА СВЕТЛИНАТА?


Във вашето физическо тяло се съдържа историята на вселената. Това, което се случва на тази вселена сега, е в буквален смисъл мутацията на вашето физическо тяло, тъй като вие му позволявате да се развие до степен, в която ще бъде компютър, който може да съхранява тази информация. 


Това ще стане благодарение на биогенетичното инженерство, с което всъщност вие нямате нищо общо. Можете, разбира се, да улесните процеса, като решите да съдействате. Като вид вие сте биогенетично променяни от съществата, които са ви създали, и които периодично пренареждат вашето ДНК в определени моменти от историята ви. 

Това време е определено от изначалните богове-създатели или автори на проекти за тяхното завръщане, поемане на властта на тази планета и връщането към първоначалния замисъл. Милиони бяха призовани да участват в този проект. Милиони казаха: "Да, ние сме бунтовници. Нека тръгнем и върнем този проект и нека видим дали можем да го изпълним както трябва. Ние ще възстановим развалините и ще съберем отделните парчета." 

Така че бяха направени планове и начертани проекти, бяха извършени генетични изследвания, за да се открие кои носят рецесивните гени и нишката на светлината в себе си. Вие с голяма яснота сте избрали родителските данни, които генеалогически ви осигуряват най-пълния достъп до съчетания от светлинно закодирани влакна, които имат потенциала да се развиват. 

Преди да влезете във вашето тяло, всички вие сте се занимавали с определянето на събития, които ще включат закодираната във вас програма или план и ще задействат спомените ви. След това сте влезли в тялото си и сте забравили. При всички вас програмата и планът са включени до известна степен, защото вие разбирате, че съществува божествена цел или божествен замисъл и вие сте част от него. Включването на програмата и осъзнаването на вашата самоличност ще бъде един невероятно наситен процес. Причината за това е еволюиращото ДНК. Когато всичките 12 спирали ДНК си дойдат на мястото, тези спирали ще започнат да задействат системата от дванадесет чакри. 

Дванадесетте чакри са въртящи се центрове, пълни с информация, която трябва да можете да преведете. Вие се развивате дори когато не сте на тази планета и може би се занимавате повече с други свои самоличности. Така че, за да се развивате, избирате особено предизвикателни ситуации, в които трябва да се издигнете над установеното като таван или гранично ниво на възможностите. Трябва да станете свръхсъщества, в която и действителност да попаднете, защото като членове на Семейството на светлината, клона на бунтовниците, това е вашата сила. Вие умишлено дойдохте на Земята, за да се изправите пред такова предизвикателство и да можете да се противопоставяте - не по начин, който ще ви създаде проблеми или ще наруши хармонията, а по начин, който ще създаде хармонично противопоставяне. Чрез вашата хармония вие се противопоставяте на старата вибрационна честота. 

Част от несъвместимостта, която усещате, че имате с останалите, се състои в това, че вие сте тръгнали по този път на развитие и напредвате със страшна сила. На другите това не им харесва, защото те не са програмирани в този момент да реагират като вас. Някои хора изобщо не са програмирани за това. Някои са знаели за плана за промяната и са дошли тук по това време, за да бъдат наблюдатели. Някои плахи същества дойдоха тук, знаейки, че ако имат смелостта да слязат на тази планета, същевременно осъзнавайки каква е програмата за планетата - по някакъв начин това ще бъде официално признание за собственото им съзнателно пътуване и ще ги прехвърли в по-висша форма на съзнание, дори и ако единственото им участие в прехода е просто да присъстват тук. 

Самата близост до такава дейност дава сила. Така че отдайте дължимото на всички, които са на тази планета по това време и са решили да участват в тази голяма промяна на честотата. Всички тези участници са необходими, защото колкото повече честоти има на тази планета, толкова повече е енергията, която може да се натрупа и да промени старата честота. Тези, които са се отворили за светлината, са буквално подложени на преустройство на тялото. Понякога може да се събудите посред нощ и буквално да усетите преустройството. Това преустройство на тялото е реструктурирането на вашето ДНК. 

Вашето ДНК е влакно; един учен би го определил като свързващо влакно. Учените, които правят всичко, което е по силите им на този етап, са открили определени кодове в определени части на ДНК-то. Освен това са открили излишни части на ДНК-то. С други думи има части, които не могат да бъдат декодирани или разбрани, затова те смятат, че тези части на ДНК-то са там само ей така и ги наричат "отпадъчно ДНК". Те грешат. 

Ние ви разказахме как сте били устроени от боговете-създатели. Били сте направени като къщи, на които им предстои да бъдат разширявани и надстроявани. Сега сте в този етап от развитието си, когато тези, които са ви създали, разширяват това, което представлявате. Това, което учените наричат "отпадъчно ДНК", е било в неактивирано състояние във вашето тяло дълго време и сега се задейства. В своето учение ние винаги изтъкваме значението на окисляването, тъй като кислородът захранва закодираната програма и събужда отпадъчното ДНК във вашето тяло (а то определено изобщо не е отпадъчно). 

Това, което учените наричат "отпадък", съхранява възприятията дълбоко във вашето тяло, които ще ви позволят да станете пълен приемник, четириизмерно същество. Това пробуждащо се ДНК ще ви позволи да промените зрението си, да промените слуха си, да увеличите продължителността на живота си и така нататък. Тази неактивирана част от ДНК-то, която озадачаваше учените, сега оживява. 

Сега се променяте толкова бързо, че някои учени определят този процес като заболяване. Някои хора са много загрижени по този повод. Те убедиха управляващите да вложат милярди долари в изследванията на ДНК. Това, което става във вашето тяло, определено не е заболяване: вие сте подложени на естествена промяна и преустройство. Тази промяна се провежда най-често докато спите, така че може да се събудите сутрин и да установите, че усещате нещо в тялото си по малко по-различен начин. Можете да очаквате, че промените ще започнат скоро да личат и вие ще развиете нови способности. Автоматически ще знаете много неща. 

Изначалните проектанти на човешкото тяло са били благосклонни същества. Тези изначални богове-създатели били много щедри и ви надарили в биогенетично отношение с огромна жизненост на духа и невероятно желание и способности за творчество. Голяма част от тази информация се съхранява във вашето тяло в светлинно закодираните влакна, които са разпилени и сега отново се подреждат. Вашите кости и формата на скелета ви са съобразени с тази информация. Когато скелетът ви е в равновесие, енергията от свещените точки на сила се освобождава, космическите лъчи са привлечени във вашето тяло и светлинно закодираните влакна във вашите клетки започват да се пренареждат, тогава ще установите, че сте в процес на промяна. Ще видите тази промяна отразена навсякъде, където погледнете. 

Настоящата еволюционна система, разработена от боговете-създатели, за да ви изкачи няколко измерения или честоти нагоре, се основава върху развитието на дванадесетте спирали, които отговарят на дванадесетте чакри - седем във вашето тяло и пет извън него. Това е просто начинът, по който системата се включва. Що се отнася до развитието на спиралите в човешкото тяло, трябва да бъде получена една честота с общ знаменател, която дори тези с най-ниското възможно положение ще могат да постигнат. 

Освен това има такива човешки същества, които могат да стигнат отвъд 12-те спирали. Но по принцип състоянието на съзнанието на хората не може да постигне такива обороти. Достатъчен скок за хората е да се прехвърлят от една система с две спирали на една система с дванадесет. 

Някои хора ще работят с дванадесетте спирали не след дълго, докато други на тази планета ще стигнат до промяната на един по-късен етап от десетилетието. Това е просто защото всеки индивид е закодиран да получи честотата чак когато е в състояние да я усвои. Много хора вече изживяват трудности с усвояването на промените на този ранен етап от плана. Голяма част от хората на Земята са убедени, че съществува само една действителност и не може да има друга. Това може да се окаже падението на човешката раса. 

Когато спиралите се задействат с пълна сила в даден човек, настъпва събуждане на вътрешното познание на човека, познание, което се простира отвъд това, на което той е научен. Това вътрешно познание е познание за Аза, познание, което казва, че физическият свят далеч не е всичко. Повярвайте го. Знайте го. Разберете го. 

Физическият свят е белег на духовния свят. Светът на духа и себеразвитието е на ръба на една информационна експлозия: евтина енергия, безплатна енергия - всичко ще ви бъде дадено. Всичко това е свързано с развитието на светлинно закодираните влакна, които представляват милиони и милиарди съвсем дребни фибри. 

Както ви разказахме, боговете-окупатори, които дойдоха и превзеха властта, имаха нужда вие да функционирате по определен начин, за да могат да ви контролират. Те имаха нужда да изключат вашия интелект и го направиха, разпилявайки и изключвайки светлинно-закодираните влакна, които образуват спиралите на вашето ДНК. Тези влакна сега започват отново да се включват в спиралите. Спиралите ще се развиват на комплекти по три, докато се стигне до дванадесет нишки или спирали. Когато тези дванадесет спирали или нишки от множество светлинно-закодирани влакна започнат да вибрират във вашето тяло, всяка една от нишките ще отговаря на една чакра. 

Има много чакри, както има и много потенциални спирали, които могат да се образуват. В момента общият знаменател по отношение на спиралите и чакрите, с които човешкото съзнание може да се справи, без да се самоунищожи, е дванадесет. Така че сега ние работим за образуването на 12 спирали, които да се включат в 12-те чакри - както вече споменахме седем чакри се намират в тялото и пет извън него. Със седемте чакри в тялото се работи лесно, тъй като, ако си позволите да почувствате, лесно можете физически да докоснете и да намерите всички тях. Първите три са чакрите на оцеляването, сексуалността и възприятията. Четвъртата чакра е сърцето - център на състрадание и свързаност с всички неща. Петата е чакрата на гърлото, която е свързана с говора. Шестата е третото око, зрението. Седмата е теменната чакра, която се отваря с разбирането, че самоличността се простира отвъд физическото тяло. Когато се стигне до петте чакри извън тялото, трябва да започнете да намирате нови начини да си обясните какво става с нещо, за което дори не знаете със сигурност, че действително съществува. 

Осмата чакра е в сферата на вашата дейност. Тя се рее на 30 или повече сантиметра над главата ви. Повечето хора поддържат осмата чакра близо до физическото си тяло. Деветата чакра също е близо, на по-малко от метър от тялото. Щом се оформят деветте спирали, тази чакра ще премине в атмосферата на Земята и ще стане по-скоро земна чакра, включвайки се в мрежата. Тя е връзка. 

Десетата, единадесетата и дванадесетата чакри са много по-далеч. Когато се включи и заработи десетата чакра, тя ще бъде във вашата Слънчева система. Единадесетата чакра ще излезе във вашата галактическа система, а дванадесетата ще се намира в някоя точка от тази вселена. 

Ще получавате информация от тези лични центрове, тъй като те са и общи центрове, както и останалите ви лични чакри са общи центрове. Когато се научите да си обяснявате изживяванията чрез чакрите, ще откриете, че животът вече не е същият. 

Не всички хора на планетата ще претърпят тези промени, тъй като не всички вие сте програмирани да реагирате точно в този момент. Всеки от вас е дошъл тук с определен план - карта на това кога, къде и как действате най-добре. Много от вас се учат да следват този план, който ще ви доведе до откриване на Висшия ви Аз. Щом се научите да правите това, животът ще стане лек, защото ще се превърнете в носители на светлината и ще ви движи само намерението ви да отдадете себе си. 

Различните хора ще преживеят тези промени по различно време, защото няма да е уместно всички заедно да претърпят промяната. Това ще създаде хаос, а всъщност е необходим определен ред. Когато даден човек преминава през промените и си обяснява изживяването, той може да се обърне за съдействие към някой, който вече е преминал по този път. За тези от вас, които ще са в началото, процесът ще бъде много труден. Вие сте пътеводителите. Щом се справите с промените, можете да проправите пътя и да го покажете на останалите. Има пътни карти, показващи определени събития, които могат да се случат, ако искате да се включите в тези мрежи на времето. Колкото по-отдадени сте във всеки един момент на своята еволюция, толкова по-скоро промените ще стигнат и до последния човек. 

Някога човешкият род се е намирал в честоти с по-високи измерения и вие сте имали способността да се движите в действителностите и да манипулирате материята. Много от тези способности са ви били отнети нарочно от тези същества, които владеят вашата действителност. Трябва да разберете, че всяка реалност си има свои пазители и че има различни настойници и пазители в различни моменти. 

Ние използваме думата пазител в неутрален смисъл. Вие използвате думата пазител за някой, който има настойнически функции. Ние ще кажем, че пазителите отговарят за действителността и я охраняват от други; те не позволяват на други да идват и да променят тяхната действителност. Пазителите, които ние имаме предвид, не са задължително добронамерени, възвишени същности. Възможно е същностите, които охраняват вашата действителност, да не допускат тези същности, които ще ви освободят. 

Вие сте забравили толкова много, защото сте били пренастроени и много от вродените ви способности са били разпилени и изключени, така че да не могат да работят. Във вашето общество бил наложен контрол над съзнанието. Земята била обвита със защитни слоеве, така че ако се опитате да получите достъп до част от тази информация, няма да имате необходимите средства или знания, или способности да разберете тези действителности. 

Сега цялата планета е погълната от разширяването на действителностите. За да навлезете в тези действителности най-напред трябва да проучите много дълбоко вашата собствена действителност. Няма време за 20 години психоанализа. Трябва в рамките на няколко часа да развиете умения и способности, които ще ви позволят да напреднете с няколко десетилетия в своята емоционална еволюция. Ще трябва да пътувате по емоционалната магистрала, защото човешкото тяло се изразява чрез чувствата. В това се състои неповторимостта и дарбата на вашия вид. 

Най-напред ще трябва да откриете емоционалните магистрали към места, които сте крили от себе си в този живот. Може да нахлуят спомени, докато тези данни се нареждат във вас - спомени за събития, които навремето са били трудни за вас или може би ви е липсвал контекстът, в който да ги разположите. Някои от вас могат да открият случаи на контакти с извънземни, каквито всички вие сте имали като деца. Някои от вас може да открият изяви на сексуалност, които не сте разбирали по времето, когато сте участвали в тях, било то активно или пасивно. Такива неща се погребват от емоционалното тяло на човека, защото то е твърде чувствително на критики, а мисловното тяло критикува изключително често. Емоционалното тяло, което е свързано с духовното, се крие от него. 

Всички вие мислите, че знаете кои сте. Имате готови истории за това кои сте, основани на спомените от израстването си в този живот. Това, което искаме да ви внушим е, че вие имате няколко паралелни, пълноправни съществувания, които имат спомени, различни от вашите. Спрели сте тези спомени или не сте се съсредоточили върху свързаните с тях събития, защото емоционалното ви тяло не е могло да ги обработи. 

Много от това, до което ще получите достъп, е свързано с вашата сексуалност, тъй като тя е част от вас, която не сте разбрали и в която трябва да навлезете, за да проумеете нейния смисъл. Какво означава всъщност сексуалността? Кой е създал всички тези правила за приличните и неприличните начини на изразяването? Освен това ще осъзнаете съществуването на връзките и енергията, които са били непрекъснато около много от вас като по-млади, за да ви учат; блокирали сте тези събития, защото не са ви подкрепили да повярвате, че те наистина са се случили. 

Когато започнете това многоизмерно проучване, спомените, скрити във вас, ще излязат на повърхността. Ще бъдете смаяни от това, че сте могли напълно да забравите цели събития и големи отрязъци от живота си, особено събития, които са се случили, когато сте били под 12-годишна възраст. Ще бъдете удивени, когато се запознаете със способностите на нервната система да не допуска потока от данни, които съзнанието не може да обработва. И все пак записите са налице, така че ще ги пуснете отново. Сега ще сте в състояние да обработите много повече от тези данни, защото ще се научите да бъдете неутрални и да не подлагате на критика това, в което сте участвали. 

Когато проучвате настоящето си тяло, самоличност и живот, го правете бързо. Нямате на разположение години, за да ги изучавате. Когато информацията във вашето ДНК бъде реорганизирана и включена отново, ще можете да почувствате как събитията от този живот се свързват и разцъфтяват и прокарват една нишка на обвързаност с много различни места, на които сте живели, и с много различни самоличности, които сте носели. 

В идеалния вариант ще излезете от обсега на критиката и така ще сте в състояние да стигнете до историята за това какво в действителност се е случило тук, която ще изживеете сякаш сте присъствали чрез клетъчната памет. Единственият начин да навлезете в тази по-висока честота и да определите бъдещето на своя живот на тази планета е да не подлагате на критика участието си в този процес. Това е много сложно и много важно: почувствайте това, което току-що ви казахме. Този процес включва унищожаването на настоящата парадигма и превръщането ви в еретик на действителността. Ще започнете да разбирате, че едно пълноправно, истинско съществуване просто е било скрито от вас. Задължително е да започнете да си спомняте кои сте. 

Вие не сте сами. Вие не можете да направите това сами. Дори когато ви казваме, че вие сте стандартният носител на своята душа, има и други страни от вашата личност, които са разбрали историята и се връщат във вашето време да създадат тази вихрушка от енергия, която ще засегне всички действителности. Ние не сме в състояние достатъчно да подчертаем значението на тези времена и въодушевлението и радостта, които те носят - при положение че сте готови да се промените. 

Ако не сте готови да се промените и не сте готови да се откажете от някои неща, ще трябва да преминете през изживявания, които ще бъдат не дотам радостни. Всички вие имате определени неща, от които може да не искате да се откажете. Възможно е това да се окаже проблем, тъй като всеки от вас има своя област, в която здраво се е вкопчил и не я пуска. И все пак всеки от вас е дошъл да направи нещо тук, да се заеме със своите пътувания и с това, което душата ви копнее да изживее. Сякаш имате недовършена работа тук. При много от вас булото е било плътно затворено, за да не избягате, за да не кажете: "Какво правя пак тук? Изчезвам!" 

Тези от вас, които разбират по-висшите светове, доста пъти са били много самотни на тази планета. В момента тук има милиони като вас, които образуват една огромна група за подкрепа. Започвате да се откривате и да се срещате и започвате да преплитате своето съзнание - една фина копринена нишка с нишките на друго съзнание. Ще видите как с огромни усилия се ражда нещо много красиво, тъй като това е част от плана и вие сте задействани да правите определени неща. 

Цялата планета е била контролирана по определен начин и са ви учили от момента в който сте дошли, че не можете да контролирате собствената си действителност. Учили са ви, че всичко е въпрос на обстоятелства и всичко зависи от нещо, за което нямате отговорност. Това не е вярно! Вие сте тези, които контролират своето ДНК. 

Вие имате пълен контрол над всичко. Докато не разберете това и не повярвате в него, ще бъдете подложени на всичко, което някой би решил да прави с вас в тази зона на свободна воля. Във вашата невинност са ви се случили неща, които са позволили вашето ДНК, вашият интелект и много други неща да бъдат управлявани.


Барбара Марчиняк

Няма коментари:

Публикуване на коментар