Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

петък, 15 юли 2011 г.

ПОСЛАНИЦИ ВЪВ ВРЕМЕТО

 
  Ние сме тук. Ние сме Плеядианците, сбор от енергии от Плеядите. Ние имаме дълга история. Нашите предци са дошли от една вселена постигнала завършеност, истинска вселена. Вие просто работите върху една планета, която върви към завършеност, и ние сме тук, за да ви помогнем с тази задача. Тази завършеност, или трансформация, е подготвяна от много хора в продължение на цяла вечност. Сега е важно време. Това, което се случва в момента на Земята, ще засегне цялата вселена. 

Завършеността означава да разберете кои сте, за да можете да продължите с експеримента. Нашите предци са дошли от една вселена, която се е самозавършила и е разбрала по универсален начин, че е Първосъздателят, Първопричината или пътуването на Първосъздателя във времето. Те са дошли от една вселена, която е открила своята същност - съзидателността. Откривайки тази същност, ние сме разбрали, че сме създатели. 

Нашите предци са имали избора да се върнат при Първосъздателя, което е просто движение и да съществуват в тази вибрация или да продължат нататък, както винаги става, когато се постигне завършеност на дадена форма. Те са избрали да дойдат в тази вселена като посланици, защото са осъзнали, че един ден и вие ще бъдете готови да постигнете завършеност. Дошли са на Плеядите, защото тази звездна система ще може един ден да ви помогне в най-трудното време, в кризисния момент, когато ще бъдете готови отново да се свържете с Първосъздателя. 

Нашите предци са били сред Изначалните автори на Земята, организатори, които са посяли семената на световете и цивилизациите със съзидателност и любов. Поради своите способности те са обичали да организират световете, както диригентите обичат да дирижират. Нашите предци са и ваши предци и ние обичаме ви наричаме нашето древно семейство, каквото вие наистина сте. Нашите предци са дали своето ДНК на Изначалните автори и това ДНК е станало част от ДНК-то на човешкия вид. 

Ние, Плеядианците, идваме от вашето бъдеще. В някаква разновидност на вашето "сега" съществува едно място на смут, тирания и упадък, и ние сме виждали възможни бъдещи развития на Земята, включващи тази тирания и упадък. Времето се възприема по много погрешен начин в триизмерната действителност: вие вярвате, че времето се измерва в минути или степени. Времето е много по-обширно, отколкото си представяте. Всъщност времето закодира и си играе с информацията, позволявайки ви по този начин да се движите едновременно в различни действителности като го разтягате, изопачавате, извивате и изкривявате в различни посоки. Можете да получите елипсовидна крива на времето и да изживявате множество действителности, като просто се движите по извивката на елипсата, откривайки, че както времето не е "твърдо", така и вашата действителност не е. 

Тъй като всички действителности не са твърди и бъдещето не е предопределено (то представлява просто известен брой вероятности) ние виждаме в този момент възможност да внесем една по-положителна вероятност за Земята. Ние искаме да възстановим светлината на тази планета и да върнем Земята към първоначалния ‚ замисъл - а именно да стане един великолепен междугалактически център за обмен на информация. Така че ние се върнахме в един отрязък от времето на мястото, което наричаме ядро или зародиш, за да предизвикаме промяната. Тази промяна ще засегне не само Земята, тя ще засегне вашето бъдеще, нашето настояще и цялата вселена. 

Това е голяма новина! Вие сте дошли на Земята на място и във време, когато предстои еволюция. Ще бъде направен огромен скок, в който вие ще участвате и не сте сами, тъй като сега на Земята идват много енергии, за да участват в това голямо начинание. Тази планета е заобиколена от кораби-майки, които действат като проводници на енергия. На Земята идват светлинни лъчи от стари и древни звездни системи, които работят с вас от цяла вечност. Тези информационни лъчи са изстреляни към планетата. 

Тъй като тази информация се излъчва към вас, вашето тяло трябва да я приеме, да стане проводник за нея, да я приюти и да я отрази към други хора. Много от вас ще изградят телепатична връзка с тези кораби-майки, която ще е като собствена радиостанция, с която можеш да се включиш щом поискаш в цял поток от информация. 

Това е еволюцията на свръхсъзнанието, еволюцията на най-висшата същност на вашето същество. Няма защо да се притеснявате от това, че ще станете това същество, тъй като вие вече сте това същество и трябва само да си спомните. След като воалите около Земята бяха вдигнати по времето на Хармоничната конвергенция, тази енергия от космоса постоянно ви залива и с нарастването на способността ви да я приемате тя се увеличава непрекъснато и постъпателно. Сега се развивате на такива високи обороти, че всяка година от това десетилетие се равнява на десет или повече години от предишния век. Почувствайте колко много ще постигнете до 1999г. и почувствайте кои ще бъдете. Сякаш ще сте изживели сто години в рамките на едно десетилетие. 

Ще бъдете залети от спомени, залети от много други неща. Много от вас ще пътуват с корабите до различни части от Слънчевата система. С навлизането ви в Ерата на светлината пред вас ще се отворят светове, за съществуването на които не сте и подозирали. Вече сте преминали през останалите епохи: Бронзовата ера, Желязната ера, Индустриалната ера, Информационната ера и т.н. Тези епохи са свързани с посяването, засаждането, отглеждането и създаването на потенциалните възможности, предлагани от живота в третото измерение. 

Предстои ви преход, смяна в измеренията, която ще намали плътността на третото измерение и вие ще преминете в по-висши измерения, където тялото не е в такова твърдо състояние. Дошли сте тук, защото искате да овладеете еволюционния процес и да сте в състояние да живеете с него. Това ще бъде много вълнуващо, защото означава, че ще можете да функционирате в много действителности. 

Дълбоко във вас са заложени всички отговори. Въпросите, които се появяват на преден план в съзнанието ви възникват, за да можете да откриете отговорите в собственото си същество. За да постигнете това, най-напред трябва да повярвате, че информацията се намира там. 

Човечеството в момента изучава огромен урок. Урокът, разбира се, се състои в това да осъзнаете своята добрина, своята връзка с Първосъздателя и всичко съществуващо. Урокът се състои в това да осъзнаете, че всичко е свързано и вие сте част от цялото. 

Има много култури и общества, които съществуват в огромното пространство и тези общества и култури са се редували на тази планета от самото начало. Това, че ние Плеядианците сме дошли тук да помагаме не е всичко; ние сме само една група от една звездна система. Мнозина се идвали тук по различни причини. Повечето от извънземните са тук, за да съдействат за вашето издигане, макар че има и такива, които са тук по други причини. 

Вашата история навлиза и излиза от много специални периоди. Много от вас са се свързали със Земята преди цяла вечност чрез звездна енергия и работа с по-висшите светове. Вие познавате всички трудности, през които Земята е преминала, като например колко пъти са се местили земните пластове и колко пъти са помагали небесата. 

Изопачаването на информацията настъпи, когато дошлите от небето, за да ви направляват във вашето развитие, бяха превърнати в богове. Както децата превръщат в кумири тези, които могат да правят неща, невъзможни за тях, така вашето общество е ярък пример за създаване на божества. Идеята зад този метод е свързана с парадигмите от вярвания, които вие сте дошли тук да промените. Триизмерният свят е едно голямо предизвикателство, тъй като позволява установяването на прекрасни ограничения. Чрез тези ограничения се образуват структури, чрез този процес вие създавате и учите, че сте част от Първосъздателя и че Първосъздателят изисква опит. 

Вие сте великолепни същества, членове на Семейството на светлината, и сте дошли на Земята в това време със задачата да направите промяна, да създадате нещо различно, да съдействате за прехода. Ключът е любовта. Любовта е това, което изгражда вселената. Технологиите, които сега създавате на Земята, ще се развият само до известна степен, защото човечеството все още не разбира, че любовта е необходима. Енергията може да приема всякакви форми на съзидателност, но когато някой изкарва на преден план алчността или омразата или някакво друго чувство, което не работи в посока към светлината, той не стига доникъде. В тази вибрация се съдържа само съответната информация на това чувство. Любовта е основният градивен материал, така че когато имате любов, всичките възможности са налице. Връщане към идеите за светлината, която е информация и любов, т.е. съзидателност - това е замисълът. Необходими са бунтовници като Семейството на светлината, които да навлязат в една система, която е била предимно мрачна в продължение на цяла вечност, за да я променят. 

Там където живеем, ние сме бунтовници. Както вече споменахме, нашата система също има нужда от промяна. Ние работим като мост или връзка чрез Семейството на светлината в най-различни системи, за да променим нашата собствена система. Издигането на вашето съзнание чрез любов и отговорност ни дава енергия, презарежда ни и разширява рамките на съзнанието ни, за да можем да се развиваме по-нататък. Така че както ние сме за вас приятели, водачи и помощници, така и вие ни помагате. 

Къде ще ви отведе този преход? Ние искаме да развиете способността съзнателно да създавате светове. Вие сте готови да посеете семената и да станете вида, който ще бъде засаден в много нови светове при тяхното образуване, и тъй като сте съхранили в своята памет историята на станалото тук, на Земята, ще можете да учите другите и съзнателно да направлявате посоката, в която другите светове трябва да се развиват. 

Вие участвате в един мащабен план. Всички вие веднага сте се отзовали при възможността да бъдете тук, на мястото на предизвикателства, във времето на предизвикателства. Били сте сигурни, че може да се справите. Освен това, преди да дойдете тук, сте знаели, че ще получите много помощ, че на различни етапи от вашето развитие различни същности ще се появяват на планетата под различна форма, за да ви подбуждат, да ви разпалват и да ви напомнят - но не и за да вършат нещата вместо вас. Ние сме един от тези подбудители, катализатор на процесите. Когато чуете името Плеядианци, ще усетите връзката, защото ние ви подпомагаме, като отвеждаме вашата информация и вашите познания напред. 

Работейки с вас, ние възнамеряваме да събудим спомените ви за това кои сте, за да можете да откриете истинския източник на собственото ви вдъхновение. Ако можехме да определим професията на всеки един от вас или да ви предоставим готов начин на съществуване, щяхме да наредим на всички вас да станете вдъхновени. Когато сте в състояние да живеете по този начин и да бъдете наистина вдъхновение за всички, които се докосват до вас, вие ще живеете със собствената си светлина, а това е нещо много дълбоко. 

Не забравяйте, че ние сме тук по свои причини, а вие сте тук по свои причини и че всички сме тук, за да се развиваме заедно и да създадем една нова вибрационна честота. Ние искаме да разчупим правилата от вярвания, които разделят хората в тяхното развитие. Искаме да създадем едно представителство, една игра на хармония и сътрудничество, като ви даваме информация, която да достига до дъното на душата ви, независимо от това какви са били предишните ви вярвания. 

Ние от групата, която ви говори, също смятаме да попълним своята биография с някои интересни преживявания. Когато, през 1988г. започнахме да говорим за първи път, нашата група се състоеше от 50 до 75 същности - някои физически, други нефизически, всички Плеядианци. Сега броят ни се е увеличил и сме много повече от сто същности от различни системи. Сега можем да бъдем наречени Плеядианци Плюс. В нашия свят съществуват такива, които не вярват, че можем да постигнем това, което сме си поставили за цел да направим заедно с вас. Те смятат, че ние разчитаме твърде много на случайността и поемаме твърде много рискове и въпреки това очакват с нетърпение да видят какво ще се случи. 

Във вашата система има хора, които смятат, че ние сме тук, за да всяваме страх, но ние не гледаме на нещата така. Не искаме да плашим никого: просто искаме да ви дадем информация. Ако сте в тъмна стая и чувате някакви странни звуци, може да се изплашите. Но ако светнете лампата и видите откъде идват тези звуци, вече не е толкова страшно. Ние искаме да знаете кой стои насреща. Светлината е информация, незнанието е мрак. Ние искаме да работите в светлината, а не в мрака. 

Заехме се да работим с вас, тъй като искаме да развием нашето съзнание в посока към по-свободна воля и изразяване. Точно както вие имате за задача да промените системата, в която живеете, така и ние имаме за задача да променим системата, в която живеем. Не сме дошли тук без своя цел. Както споменахме, ние идваме от вашето бъдеще и понякога сме много заети. Ние се нуждаем от вас точно както и вие се нуждаете от нас. Вие, като членове на Семейството на светлината, можете да основете, да създадете или да внедрите една велика нова вероятност във веригата на действителностите, която ще се отчупи в следващите 20 години от този сектор на съществуване, защото вие живеете физически на тази планета. Именно чрез вас ще настъпи промяната. Това, което правите сега, силно ни засяга. Това, което се случва със Земята, оказва влияние и върху нас. 

Ние сме тук, за да ви помагаме, да ви учим и да се развиваме, преминавайки заедно през този процес. Ние ви даваме нашия вариант на нещата, само за да ви доведем до по-висша степен на съзнание. Не твърдим, че само и единствено този вариант е верен! Цялото ни учение е разработено в съответствие с една велика цел и историите, които ви разказваме, са замислени така, че да ви отведат в едно по-висше ниво на съзнанието. Такова е нашето намерение. 

Думите, които подбираме, и понятията, за които говорим, са ключове към кодове, съхранявани дълбоко във вашите тела. Телата ви очакват въпросите да бъдат поставени, за да може отговорите да започнат да звучат във вас - за да може клетъчната памет във вашите тела да възстанови това, което вече знае. Докато ви говорим, ще си спомните. 

Говорейки ви, ние искаме да разширим вашите разбирания за света; никога обаче не приемайте буквално всичко, което ви казваме. Винаги се движете по по-широката спирала, която се опитваме да създадем и която ще ви позволи да видите по-всеобхватната картина. Никога не спирайте до нашето определение на дадена идея, тъй като ние просто се опитваме да разтворим вашите парадигми и да разклатим клетките ви, за да започнете да усещате проявлението на истинското познание, вярното знание, което се съхранява в тялото ви. Именно там е информацията и ние трябва да я събудим във вас. 

Искаме да ви подаваме идеи, които да обмисляте. Искаме да ви насърчим да не се свързвате с една единствена идея и да се заемате с това, за което се колебаете, и с това, от което се страхувате. Разберете, че когато се обърнете към така наречените тъмни или неясни области в себе си, вие създавате възможност за освобождаване на всички засегнати. Тук опираме до първото и последно основно правило: мисълта създава. Независимо от това в каква ситуация се намирате, именно силата на вашата мисъл ви е отвела там. Освен това точно непоклатимата вяра, че мисълта създава, ще преобрази вашите усещания и планетарното ви съществуване. 

Препоръчваме ви да поставяте под съмнение всеки, който прекалява с определенията и ви казва абсолютни истини. Важно е да чуете много различни мнения и много различни версии. Изслушайте версията на даден човек и след това преценете дали ви допада. Дали ви носи нещо и ви води до издигане? Едно от нещата, на които искаме да ви научим е, че зависи от вас да решите какво ще правите. Ние ви даваме информация; но вие сте тези, които ще решат какво да правят с нея: вие ръководите живота си, не ние. 

Ние се гордеем с това, че сме добри разказвачи. Има някаква достоверност и някаква сензация в начина, по който представяме информацията. И все пак историите, които ви разказваме, определено не са единствената версия; те не са последната дума по въпроса и в никакъв случай не са единствената истина. Те са само едно парченце, една малка част от по-всеобхватната картина. 

Независимо от това каква история ще ви разкажем днес, можем да ви гарантираме, че след една година ще ви разкажем някаква различна история, защото, когато измине една година, ще можете да разбирате нещата в по-широкия им смисъл. Така че историята постоянно ще се развива. Вашата задача е да откриете своята самоличност в историята, да откриете това, което знаете - не това в което искате да вярвате, или това, което са ви казали. Задължително е да вярвате в това, което знаете, тъй като знанието е вашата връзка с Първосъздателя. Всеки един от вас ще трябва да разбере, че неговият или нейният живот има определен смисъл и да си спомни своята роля. 

Вие сами сте избрали да бъдете тук. Вие имате за задача да отведете паметта напред във времето и да върнете смисъла на човешкото съществуване назад към първоначалото. Вие сте необходими. Обучавани сте за тази задача прераждане след прераждане, и не сте неподготвени. Всичко, което трябва да знаете сега, е вътре във вас и вашата задача е да си спомните това, което сте научили. В този живот няма да ви бъде преподавана нова информация. Както вече споменахме, това е животът, в който ще си спомните нещата, които вече знаете, и ние сме тук просто за да ви припомним. Това е част от нашата задача. 


Барбара Марчиняк

Няма коментари:

Публикуване на коментар