Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

понеделник, 23 май 2011 г.

Искрици от Божествения път

Избягвай споровете. Истината е аксиома, тя не се нуждае от доказване. Това което може да се докаже с аргументи и доказателства, е нещо което скоро или по-късно може да се срути и обори чрез аргументи и доказателства. 

Да докажеш нещо значи да опровергаеш противното. Да потвърдиш противното , значи да отхвърлиш това нещо. Бог няма противоположност. Как ще Го докажеш или отхвърлиш?

За да бъдеш проводник на Истината , езикът трябва никога да не бъде бухалка, зъб, ветропоказател, акробат или боклукчия.

Говори за да освободиш тишината. Бъди в тишина за да освободиш себе си. 

Думите са съдове , които се употребяват за да се видят Космически морета и достигнат множество пристанища. Бъди внимателен с какво ги натоварваш по време на техния път. Те накрая ще разтоварят своя товар пред твоята врата. 

Каквото е метлата за къщата, е търсенето на себе си за сърцето. Преметете добре вашите сърца.
Добре преметеното сърце е неуязвима крепост.

Както се храните с хората и нещата , така и те се хранят с вас. Бъдете здравословна храна за другите , за да не бъдете отровени. 

Когато се колебаете за следващата стъпка , останете в тишина. 

Каквото не харесвате, то не харесва вас. Харесвайте го и му позволете да бъде, и по такъв начин ще премахнете пречката от вашия път. 

Най-непоносимата неприятност е да решите , че нещо е неприятно. Направете своя избор: или да притежавате всичките неща или да не притежавате нищо. Среден път не е възможен.

Всяко препятствие е предупреждение. Разтълкувайте добре предупреждението и препятствието ще стане маяк.

Честният е брат на нечестния. Единият е пряк път , другият е заобиколен. Имайте търпение с нечестният. 

Търпението е здравословно когато се учи чрез вярата. Когато не е придружено от вярата то е парализа. 

Да бъдеш, да чувствуваш, да мислиш, да си представяш, да знаеш – Съзираш порядъкът на основните стадии в кръговрата на човешкия живот. 

Внимавай в даването и приемането на похвала , дори когато е най-искрена и заслужена. Както към ласкателството бъди глух и ням и към неговите лукави обети. 

Вие заемате всичко което давате, и толкова дълго, колкото помните даването.

Всъщност вие не можете да дадете нищо, което е ваше. Вие само давате на хората, това което пазите в доверие за тях. Това което е ваше, и само ваше, вие не можете да дадете , дори и да искате това. 

Пазете равновесието и ще бъдете стандарт и везни за хората да измерват и претеглят себе си. 

Няма нито бедност нито богатство. Има умението да се използуват нещата. 

Наистина беден е този , който злоупотребява това което има . Наистина богат е този , който добре използува , това което има. 

Дори плесенясала коричка хляб може да бъде богатство безмерно. Дори борсово мазе пълно със злато може да бъде безпомощна бедност.

Където много пътища се събират не се притеснявай , кой от тях да хванеш. За сърце което търси Бог , всички пътища водят до Бога.

Отнасяй се с благоговение към всички форми на живот. В най-малко значимата е скрит ключът към най-значимата. 

Всички работи на Живота са важни , наистина чудесни , изненадващи и неподражаеми , Животът е усърден не от себе си с безполезни дреболии. 

Резултатът от работилниците на Природата е нещо, което трябва да е значимо за любящата и грижеща се Природа и да е най-усърдното изкуство. Не трябва ли да бъде значимо за вашено внимание най-сетне?

Ако мушичките и мравките са достойни за внимание, същото ли е и за вашите последователи .

Не презирайте нито един човек. По-добре е да бъдеш презиран от всеки човек , отколкото да презираш отделен човек. Защото , да презирате един човек е да презирате Микро-Бога в него. Да презирате Микро-Бога в който и да е човек е да Го презирате във вас. Как той някога ще достигне своя рай , когато презира своя единствен пилот към него. 

Уважавайте това, което е долу . Гледайте на долу за да видите какво е горе.

Спускайте се толкова , колкото се и качвайте, иначе ще загубите своя баланс. 

Днес вие сте ученици. Утре вие ще бъдете учители . За да бъдете добри учители вие трябва да останете добри ученици. 

Не търсете как да изплевите бурените на Злото от света, дори за плевелите имайте добри начини. 

Не приложеното усърдие много често убива усърдния. 

Високите и величествени дървета сами не могат да направят гора. Някакви шубраци и пълзящи лози са винаги необходими. 

Лицемерието може да бъде покрито, за кратко , но не може да бъде задържано там завинаги , нито да бъде издухано и унищожено. 

Тъмните страсти се отглеждат и преуспяват в тъмнината. Позволете им свободата на светлината , ако искате да намалите тяхната пасмина. 

Ако успеете при един от хиляда случаи на лицемерие да преобразувате в обикновена честност, велик е наистина вашият успех. 

Поставете маяк нависоко и отидете не за да казвате на хората да го видят. Тези които се нуждаят от светлината нямат нужда от покана за светлината. 

Мъдростта е бреме за полумъдрият , както глупоста за глупака. Помагайте на полуумния в неговото бреме, и оставете глупака сам, полуумния може да го научи повече от вас.

Често ще мислите , че вашият път е непроходим, сериозен, и самотен . Трябва да имате желанието да се бъхтите в самота и да заобикаляте всяка кривина, когато намерите нов спътник.

Няма път в безследното пространство който да не е извървян. Където следите са малко и далеч от безопасния и прав път и на места пътят е груб и самотен.
Показателите могат да покажат пътя на тези , на които може да бъде показан , те не могат да те накарат да поемеш по него. Помнете , че вие сте водачите.
За да водиш добре трябва добре да бъдеш воден. Уповавайте се на вашия водач.
Много ще ви казват: 
- Покажи ни пътя.
Обаче малко , твърде малко ще ви кажат :
- Водете ни , ние ви молим, по този път.

По пътя на превъзмогването малкото се счита за повече отколкото многото.

Куцайте , където не можете да ходите. Ходете където не можете да бягате. Бягайте където не можете да летите. Летете където не можете да понесете целия космос да спре във вас. 

Не един път , не два пъти , дори хиляда пъти трябва да издигате човека, който се препъва стремейки се да следва вашeто водене. Повдигайте го докато не спре да се препъва, помнейки , че вие също някога бяхте бебета. 

Помажете вашите сърца и умове с прощаването , че вие можете да мечтаете помазващи мечти. 

Животът е треска с различна интензивност и вид , в зависимост от манията на всеки човек и хората са винаги в делириум. Благословени са тези , които са в делириум от Свещенната Свобода , която е плод на Свещенното Разбиране. 

Човешките трески се видоизменят. Треската на войната може да се промени в треска на мира. Треската на ограждане с богатството в треска на ограждане с любов. Такава е алхимията на Дух , която вие наричате, да практикуваш и да учиш. 

Препоръчвайте Живот на умирането, а на живеенето, Смърт . Обаче на тези , които копнеят да превъзмогнат , препоръчвайте освобождаване и от двете. 

Огромна е разликата между притежаване и да бъдеш притежаван. Вие притежавате само това , което обичате. Това , което мразите , притежава вас. Избягвай да бъдеш притежаван.

Повече от една земя се въртят в своите пътища през пустотата на Времето и Пространството. Вашата е най младата от семейството и много енергично бебе е тя. 

И все пак движение, какъв парадокс. Все още това е движението на световете в Бог. 

Погледнете пръстите на вашите ръце , ако искате да разберете , как нееднаквите неща могат да са еднакви. 

Случаят е играчка за мъдрия. Глупаците са играчки на Случая.

Никога не се оплаквай от нищо. Да се оплакваш от нещо е като да направиш от него бич за оплакващия се. Да понесеш това добре е да се терзаеш добре. Обаче да го разбереш , значи да направиш от него верен слуга. 

Това често се случва, че целещият се в сърната ловец , да казва , че е пропуснал сърната, а убил заек, за чието присъствие той абсолютно не знае. 
Мъдрият ловец ще каже в този случай :
- Аз нистина се целих в заека , а не в сърната. И аз уцелих моята плячка.
Целете се добре , и всеки резултат е добър резултат. 

Това, което идва до вас е ваше. Това, което се забавя да дойде не си струва труда да бъде чакано. Оставете го на чакането да го направи.

Вие никога няма да пропуснете цел, ако каквото прицелите се стреми към вас. 

И пропуснатата цел е винаги достигната цел. Позволете на вашите сърца да бъдат изпробвани на Разочарование. 

Разочарованието е пробито хвърчило от слаби сърца отгледано с мършата на техните несполучили надежди.
Изпълнената надежда става майка на много новородени надежди . Внимавайте в бракосъчетаването на вашите сърца върху Надеждата , ако не искате те да се превърнат в гробища. 

Едно от сто яйца хвърлени от рибите може да стигне до осъществяване. Все още деветдесет и девет не са за изхвърляне. Колко разточителна и колко разграничително неразграничителна е Природата. Бъдете също така разточителни и разграничително неразграничителни в сеидбата на вашите сърца и умове в сърцата и умовете на хората.

Не търсете награда за никаква свършена работа. Работата сама по себе си е награда достатъчна на работещия , който обича своята работа. 

Помнете Съзидателната дума и Съвършенният Баланс. Когато достигнете Баланса чрез Свещенно Разбиране , тогава вие ще сте преодолели , тогава вашите ръце ще сътрудничат с рацете на Бог. 

Нека тишината и спокойствието на тази нощ вибрират във вас докато се превърнат в тишината и спокойствието на Свещенното Разбиране .


из "Книга на Мирдад"

Няма коментари:

Публикуване на коментар