Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

понеделник, 23 май 2011 г.

Ще упорствам, докато успея.

Ще упорствам, докато успея. 

В Ориента младите бикове се проверяват за арената по определен начин. Всеки се завежда до ринга и се пуска да атакува пикадор, който го боде с пина. После внимателно се преценява смелостта му според броя на опитите, демонстриращи желанието му да щурмува, въпреки раните от острието. Отсега нататък ще приема, че животът всеки ден ме проверява по същия начин. Ако упорствам, ако продължавам да опитвам, ако продължавам да атакувам напред, ще постигна целта си. 

Ще упорствам, докато успея. 

Не съм роден на този свят за поражение, неуспехът не тече във вените ми. Не съм овца, която чака побутването на овчаря си. Аз съм лъв и отказвам да разговарям, да ходя и спя с овцете. Няма да чувам онези, които хленчат и се оплакват, защото болестта им е заразна. Да вървят при овцете. Касапницата на провала не е моя участ. 

Ще упорствам, докато успея! 

Наградите от живота са в края на всяко пътуване, а не наскоро след тръгването; не ми е дадено да знам колко крачки са необходими, за да стигна до целта си. Може да срещна неуспеха дори след хиляда крачки и все пак успехът се крие зад следващия завой на пътя. Никога няма да узная колко е близо, ако не завия. 

Винаги ще правя нова крачка. Ако е безрезултатна, ще направя още една и още една. Наистина стъпка по стъпка не е толкова трудно. 

Ще упорствам, докато успея. 

Отсега нататък ще смятам всекидневното си усилие само за един мой саблен удар срещу могъщ дъб. От първия ми удар дървото може да не потрепери, нито от втория, нито от третия. Всеки от тях може да е незначителен и да изглежда несъществен. Но накрая дъбът ще се катурне от десетките удари. Така ще стане и с днешните ми упорити опити. 

Ще приличам на дъждовна капка, която отмива планина; на мравката, която поглъща тигър; на звездата, която озарява земята; на робът, който строи пирамида. Ще построя замъка си тухла по тухла, защото знам, че ако се повтарят, незначителните опити ще завършат всяко начинание. 

Ще упорствам, докато успея. 

Няма да мисля за поражение и ще изчистя речника си от думи и фрази, като зарязвам: не мога, неспособен, невъзможен, недопустим, невероятен, неуспех, неприложим, безнадежден и отстъпление; защото са думи за глупаците. Ще избягвам отчаянието, но ако се заразя от тази душевна болест, ще продължавам отчаяно да опитвам, отново и отново. Ще опитвам постоянно и ще издържа. Ще пренебрегвам спънките по пътя и ще следя високите си цели, защото знам, че в края на сухата пустиня расте зелена трева. 

Ще упорствам, докато успея. 

Ще помня древния закон за загубите и ще го насоча в моя полза. Ще упорствам със знанието, че всеки неуспех в  живота ще увеличава шанса ми за успех при следващия опит. Всяко не, което чуя, ще ме приближава до смисъла на да. Всяка гримаса, която уловя, само ще ме подготвя за предстоящата усмивка. Всяка беда, с която се сблъскам, ще носи в себе си зародиша на утрешния добър шанс. Трябва да преживея нощта, за да оценя деня. Трябва често да се провалям, за да успея само веднъж. 

Ще упорствам, докато успея. 

Ще опитвам и опитвам и отново ще опитвам. Всяка спънка ще приемам като обикновено прекъсване по пътя към целта и събуждане на желанието ми за живот. Ще упорствам и ще развивам уменията си, както морякът своите — всеки път когато се измъква от яростта на бурята. 

Ще упорствам, докато успея. 

Отсега нататък ще науча и ще прилагам още една от тайните за превъзходство. В края на всеки ден, независимо дали е бил успешен или не, ще опитвам да реализирам още един опит. Когато измореното ми тяло мислено потегля към къщи, ще устоявам на изкушението да тръгна. Ще пробвам отново. Ще направя още един опит, за да приключа с победа, а не сполуча ли, ще опитам пак. Никога няма да допусна ден, завършил с неуспех. Така ще посея семето на утрешния успех и ще спечеля непреодолима преднина пред онези, които спират да опитват в определен час. Когато свършва борбата на другите, моята ще започва и урожаят ми ще бъде богат. 

Ще упорствам, докато успея. 

Няма да допусна също вчерашният успех днес да ме приспива в тихо задоволство, защото то е дълбокото начало на неуспеха. Ще забравя какво ми се е случило през изминалия ден — и добро, и лошо, и ще приветствам изгряващото слънце убеден, че предстои най-хубавият ден в живота ми. 

Ще упорствам, докато дишам. Защото сега знам един от най-чудесните принципи на успеха: ако упорствам достатъчно дълго, ще победя. 

Ще упорствам. 

Ще победя.

Асарт - Ог Мандино

Няма коментари:

Публикуване на коментар