Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

четвъртък, 14 април 2011 г.

Водачите и Индивидуалността на Висшия Аз

Водачите и Висшия Аз 

В глава 12 от книгата на Монро Безкрайното пътуване се говори за това как той е имал разговори ВЪТРЕ във себе си със своя Висш Аз и другите си инкарнации. Те направо му казват, че го наблюдават и му помагат. Това открих и аз. Водачите и “ангелите”, за които толкова много се говори са различни аспекти на вашия Висш Аз, а не някакви странници, които просто решават да ви помогнат. Нашите Висши Аз искат да видят как се развива всяка инкарнация от началната до най-напредналата. Това означава, че вашият Висш Аз е ВИНАГИ с вас и винаги на ваше разположение да се посъветвате с него и НИКОГА няма да ви изостави! Той отхвърля страховете и поглъща/обработва информацията и емоциите. 

Има още много към това, но всеки трябва да намери начин да се свърже със своя Висш Аз по своя воля. Монро каза на нашата група как може да се свърже със своя Висш Аз. Аз бях единствения, който се опита и успя. Никой друг не си направи труда да опита. Ако знаехте онова, което знам аз, щяхте да знаете защо се смея на безпокойствата и страховете и на надеждите Земята да се разпадне или да я завладеят извънземни. ТОВА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ! Когато се свързвам с нечий водач, този водач е проекция на неговия Висш Аз. Не познавам друг шаман, който да ви го каже – всички те мислят, че това е някакъв скитащ из астрала дух и т.н. 

Фразата “В моята предишна инкарнация” 

Висшите Аз инкарнирали се на тази планета имат едновременни инкарнации, а тези, които са избрали да се инкарнират на други планети имат последователни инкарнации. Едновременните инкарнации се случват във всички честоти (времеви периоди), в които индивидуалните Висши аз искат преживявания и растеж. Тези преживявания и спомени се вливат във Висшия Аз и са необходими на напредналите, доминантни и особено на финалната инкарнация. 
Това, за което става дума в посочената фраза е най-близката по честота инкарнация (времеви период). 
Най-близката до вас инкарнация не е показател за напредъка ви – тя може да е от средно или ниско ниво – тя има свята роля във вашето пътуване и в края на краищата тя също е “вас”. 

Индивидуалността на Висшия Аз 

Всеки Висш Аз може да има стотици инкарнации, които са различни. Различни са и самите Висши Аз – информацията, която се влива в тях променя вибрациите им – именно те определят различната индивидуалност на Висшия Аз. На рисунката може да изглеждат еднакви, но в никакъв случай не са такива. 

По време на напредъка на Висшия Аз това разширяване продължава. В края на финалната инкарнация на този Висш Аз в трето измерение всички енергийни нишки (инкарнации) се прибират във Висшия Аз и Той/Тя се придвижва към още по-големи преживявания. Вибрацията, която сега има такъв Висш Аз включва редките и специални вибрации на земен “вишист”. 

Висшият Аз притежава перфектната способност да разпознава останалите като индивидуалностите, които те са, макар че тази способност не се предава добре в инкарнациите поради влиянието не извънземните генетици. Всяко индивидуална инкарнация и нейните преживявания добавят за цялостната природа на този Висш Аз.

Вал Валериан

Няма коментари:

Публикуване на коментар