Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

четвъртък, 14 април 2011 г.

Наблюдение: Висшият Аз и онова, което никой не може да направи за вас

Има хора, които твърдят, че могат да говорят от името на нечий Висш Аз. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ГОВОРИ ОТ ИМЕТО НА НИЧИЙ ВИСШ АЗ. Вашият Висш Аз взаимодейства с другите инкарнации посредством инкарнационните преживявания. Самите Висши аз общуват помежду си на нивото, на което са. Никой от онези, обаче, които претендират да са “канал на нечий Висш аз” не са такива. Те са манипулирани от същности от низшия астрал.
Има и такива, които търсят външни източници, за да се свържат със своя Висш Аз. Една от основните теми на тази книга е да влизате навътре и да отхвърляте онези отвън. Ако в текущата си инкарнация мислите, че не можете да се свържете със своя Висш Аз, никога няма да можете като помолите друг да го направи вместо вас. Това е инкарнация на някой, който не е доволен от мястото, до което е стигнал в напредъка си. 
Всъщност вашият Висш Аз НАИСТИНА комуникира с инкарнацията и наблюдава всяко нейно развитие. Това е вашият ИСТИНСКИ пазител – не ангелите.
Когато се събудих за пръв път, се опитах да отведа двама души в техния Висш Аз. Можах да ги отведа само до входа, обаче, но и в двата случая те си бяха затворили очите и се държаха като сомнамбули. Установих, че на тези инкарнации НЕ им е позволено да имат тази възможност в оня момент. И двамата нямаха представа за преживяването. Не можете да предизвикате напредъка насила.
Само доминантните и финални инкарнации могат да получат достъп ВЪТРЕ в своя Висш Аз, макар, че на мнозина от тях може да им бъде позволено да го видят и само отвън.
Помнете – ако инкарнациите, които четат това не могат да получат достъп до своя Висш Аз отвътре, ВИЕ ИМАТЕ ИНКАРНАЦИИ В ДРУГИ ПЕРИОДИ, КОИТО МОГАТ.
Не вярвайте на онези, които твърдят, че могат да говорят вместо вашия Висш Аз – това е загуба дори, когато е безплатно. Първият опит с наркотиците обикновено също е безплатен. Тук капанът е да продължите да се връщате към този човек за още “съвети”. Аз не мога да говоря от името на нечий Висш Аз. Мога само да споделя с вас своите преживявания, които вие можете да приемете или отхвърлите, което не ме засяга, но бъдете нащрек с онези, които твърдят, че могат.

Вал Валериан

Няма коментари:

Публикуване на коментар