Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

сряда, 23 март 2011 г.

"Мъдростта на душите велики по време на епохи безбройни" - Четвърта част


Да имаш кураж не значи да не се страхуваш - това значи да те е страх и въпреки това да имаш воля да продължиш.

Ако искаш да се почувстваш богат, просто преброй всичките свои неща, които не си купил с пари.

Човек трябва да бъде достатъчно голям, за да признае грешките си, достатъчно умен, за да спечели от тях, и достатъчно силен, за да ги поправи. Джон Максуел

Най-добрите и красиви неща на света не могат да бъдат видяни, нито докоснати... те се усещат в сърцето. Хелън Келър

Понякога дори да живееш се изисква кураж. Сенека

Това, което откриваш сам, е винаги по-вълнуващо от това, което някой друг ти показва - това е като разликата между истинската любов и нагласената сватба. Терънс Рафърт

Не върви пред мен, може да не те последвам. Не върви зад мен, може да не те водя. Върви до мен и ми бъди приятел. Албер Камю

Човек е истински мъдър тогава, когато знае, че не знае нищо. Сократ

Истинското приятелство идва, когато мълчанието между двама души е приятно. Дейв Тайсън Джентри

Най-голямото щастие е да бъдеш обичан заради самия тебе или по-точно, да си обичан въпреки тебе. Виктор Юго

Никога не обяснявай. Пред приятели не се налага, а враговете няма да повярват. Виктор Грейсън

Най-същественото е невидимо за очите.

Трябва да има нещо повече в живота, от това да имаш всичко. Маурис Сендак

Във Вселената има само един закон, който никога не се променя, а именно, че всичко се променя и че всички неща са преходни.

Пътуването от хиляда мили започва с една стъпка. Лао Дзъ

Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо." Алберт Айнщайн

Ключът на съвършенството може да бъде намерен в забравянето на себе си. Хазрат Инайят Хан

Мъдреците казват, че три източника имат влеченията на човека: душата, разума и тялото. Влечението на душата поражда приятелството. Влечението на ума поражда уважението. Влечението на тялото поражда желанието. Съединяването на трите влечения ражда любовта.

Случайността е скрита форма на необходимост.

"Случайност" е псевдоним на Бога, когато той не иска да се подпише с името си!

Изключителната любов се среща по-често от съвършеното приятелство. Лабрюйер

Една вечер сладки приказки с умен човек струват колкото десет години над книгите. Китайска поговорка

Да отделиш цяла година, за да откриеш подходящия учител е по-важно и от цели три години учене. Китайска поговорка

Дадат ли ти залък, отплати се с цяла крина. Китайска поговорка

Недей да береш яд, само не забравяй. Китайска поговорка

Изкарал три дни на пост и вече си мисли, че е за рая. Китайска поговорка

Провалиш ли се сам, сам се изправяй. Китайска поговорка

Ако искаш да светиш на другите, трябва сам да гориш.

Животът е необикновено хубав, ако човек не се страхува от него и го приеме с открита душа. К. Паустовски

Време. Единствената жертва, която след гибелта си отмъщава на своя убиец. А. Кулевич

Не е добър този, който живее като по книга, а този, който като сгреши намери сили у себе си да преодолее грешката и да я изправи. Д. Амиров

По-добре е десет пъти да бъдеш излъган, отколкото един път да загубиш вярата си в хората. Хайнрих Шоке

Мъдростта на един ум не се измерва по струпаните от него знания, а по способността му да открива нови истини. И. Иванов

Човешкият поглед е прозорче, през което се виждат мислите, които се въртят в главата му. Виктор Юго

Горделивецът прилича на препариран орел, който никога не може да хвръкне. П. Недев

По-лесно е понякога да признаеш, че си виновен, отколкото да докажеш, че си прав.

Чрез опита си, ние откриваме краткия път след дълги скитания. Роджър Етъм

Умът е градина, в която волята е господар. Декарт

Човек живее 75% със своята фантазия и само 25% с фактите - в това е неговата сила и неговата слабост. Ремарк

Нищо не е толкова поучително, колкото летописът на нашите заблуждения. Питагор

Най-великата доблест не е в това никога да не паднеш, а да се изправиш всеки път, когато паднеш. Конфуций

Най-много страдания в живота ни причиняват не тези, които мразим, а тези, които обичаме. Шилер

Който зад гърба ме клевети, той се бои от мене, а който в очите ме хвали, той ме презира. Китайска мъдрост

Който не умее да владее себе си, той е роб, па ако ще да е владетел на целия свят. Епиктет

Който не цени живота, не го заслужава. Леонардо да Винчи

Уединението с книгите е по-добро, отколкото обществото на глупците. П. Буаст

За странника, поел на път, най-скъп товар е мъдростта. Один

Който следва пътя на Истината, той винаги е свободен. Който следва пътя на Доброто, той винаги е добър.

Не гаси "свещите" на сърцето си, когато Слънцето изгрява.Помни, че си роден, за да бъдеш разумен. Не давай място на безумието.

Знай, че пътищата на изгряващото слънце и пътищата на залязващото се различават.Пътищата на младия и на стария, на добрия и на злия, на любящия и на мразещия, на мъдрия и на невежия, на човеколюбивия и на насилника също се различават.

Не очаквай много от огъня, който всичко изгаря.
Не очаквай много от богатството, където всичко се изгубва.
Не очаквай много от деня, когато Слънцето залязва.
Не съжалявай за това, което помниш.
Не се спирай да преброяваш прашинките по пътя.
Не търси доброто, което съблазнява - то не е за тебе.
Помни: ти не си пратен в света да разрешаваш всички противоречия, а си пратен да живееш. Ако научиш това, ти ще придобиеш много, а ако не научиш това, още много има да учиш.

Ако видиш, че грешникът греши, за тебе е дошло време да станеш праведен. Ако видиш светия човек и не разбереш неговата святост, има опасност да "паднеш".

Бъди доволен в недоволството си. Бъди радостен в скръбта си. Бъди весел в непостижението си. Постижението за едного е непостижение за другиго, а непостижението за другиго е постижение за тебе.

Мисли само за това, което носи живот в себе си.
Ако искаш да бъдеш здрав, мисли за радостта и веселието.
Ако искаш да бъдеш богат, мисли за знанието и търпението.
Ако искаш да бъдеш силен, мисли за Светлината.
Ако искаш да не се спъваш, бъди вътрешно винаги доволен, без да има защо. 

Носи запалената свещ пред себе си и пътят ти ще бъде осветен.

Пътят на живота за невежия е труден. 
Пътят на живота за разумния е лек. 
Разбраното противоречие на едни носи радост, а на други - скръб. 
Ако скърбиш за това, което си разбрал, не си познал живота. 
Ако се радваш на това, което си разбрал, си схванал светлите му страни.

Пази неопетнена свещената връзка с Този, който те е родил. Само тогава ще придобиеш онова, за което копнееш: сила, красота, доброта и разумност.

Нашето знание е ограничено, а нашето незнание - безгранично.

Най-вредна е мисълта, че сте отдали всичко без награда. Агни Йога

Леността е повече в духа, отколкото в тялото. Ларошфуко

Няма коментари:

Публикуване на коментар