Ще видим, рано или късно, колко е важно да постигнем, в човешкото съзнание, радикална революция!!! Кризата е криза на съзнанието!Криза, която вече не може, да приема остарелите норми, остарелите модели, древните традици, фанатичните доктрини..!С оглед на днешния свят, с всичкото страдание, конфликти, унищожителна бруталност, агресия, и т. н. ... Човек не се е променил!Все така брутален, груб, агресивен, присвояващ, състезаващ се!И си е изградил общество по тези правила.Едно общество на задълбочаващи се противоречия, психози, комплекси, предрасъдаци..едно общество, където дистанцията между хората се засилва с всеки изминат ден..едно общество без вяра и упование в Бог!Имайте в предвид, че когато силата на Любовта победи любовта към силата, тогава и само тогава ще бъдем щастливи - истински живи! Вярвам, че голата истина и безусловната Любов ще имат последната дума на края!

неделя, 6 март 2011 г.

Бог ни прощава и се стреми към нас!

Никой от нас не е толкова ужасен, че Бог да го отхвърли.Нито делата му са толкова непростими, че Бог да отвърне лице от него.Ако н
аистина вярваш в това, така ще бъде за теб.
Ти си достоен. Както е достоен всеки един. Обвинението в недостойност е най-лошото обвинение, на което и бил подлаган човешкия род.Вашето чувство за недостойност се основава на миналото, докато Бог основава своето чувство на висшето достойнство на бъдещето. Бъдещето, бъдещето, винаги бъдещето. В него е нашият живот, а не в миналото. Бъдещето. В него е нашата истина, а не в миналото.
Отново, което сме извършили, е маловажно в сравнение с това, което ни престои до извършим. Аз ти прощавам твоите грешки. Всичките. Аз те прощавам твоите неуместни страсти. Всичките. Прощавам ти погрешните схващания, неправилните възгледи, раняващите действия, егоистичните ти решения. Всичките.
Други може и да не ти простят, но Аз ти прощавам. Други може и да не те освободят, но Аз те освобождавам. Други може до не ти позволят да забравиш, но Аз ти позволявам, защото зная, че ти си това, което и винаги ще бъдеш това, което си сега. Един грешник може да стане светец в един миг, в една секунда. В едно дихание...

... Аз не прощавам и на никого няма да има какво да прощавам. Нямам какво.Няма какво да се прощава. Но аз мога да те освободя.И ето в този миг го правя...
А причината поради, която Аз нямам да ви прощавам е, че вие не можете да ме засегнете. Нито можете да ми навредите.Макар, че можете да си въобразите, че сте в състояние да ми навредите и да ме засегнете. 
Каква илюзия!
Аз съм неуязвим. А неуязвимото не може и никога не би уязвило друг.
Аз нито осъждам, нито наказвам Нямам потребност от това.
Същото е вярно и за теб, И за всички останали - макар, че всички вие си въобразявате, че можете да бъдете и сте били наранявани, уязвявани и унищожавани.
Защото си въобразявате, че сте уязвени, вие търсите разплата. Защото изживявате болка, имате нужда и друг да изживее болка като възмездие за вашата болка. Но нима това може да бъде оправдание, за да причините болка на някой друг?
Та това е безумие. И в това си безумие вие не виждате, че всички хора, които причиняват болка на други, смятат че са в правото си да го правят.
Не бързай да съдиш другите. Защото онова, което възприемаш като "погрешно" у другия, само до вчера бе "правилно" за теб.Грешките на другия са собствените ти минали действия. Изборите и решенията на другия човек са също толкова и "вредни", "егоистичнш" и непростими", каквито са били много твои избори и решения.
Когато просто не можеш да си представиш как един човек може да извърши нещо "подобно", ти просто си забравил откъде идваш и накъде отиваш - ти и другия до теб.
А на онези измежду вас, които смятат себе си за лоши хора, които се смятат за недостойни и не заслужили прошка, ето какво ще кажа: Нито един от вас не е изгубен завинаги и никога няма да бъде. Защото вие всички, всички сте в процес на ставане. Вие всички, всякак напредвате в преживяването на еволюцията.
Това е Божията цел чрез нас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар